Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
658 postów 4439 komentarzy

"Orzeł" - Pismo sympatyków Obozu Narodowo Demokratycznego

Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny - Przyszedł czas na "Obóz Narodowo Demokratyczny - NOTKA FUNDACYJNA [Founding note] - http://ziut.neon24.pl/post/146369,oboz-narodowo-demokratyczny-zdelegalizowac-onr-i-mw

Moje komentarze

 • Z pamiętnika gen. Berlinga, dowódcy 1 Armii Wojska Polskiego
  "Antypolskie sprzysiężenia"

  "Za plecami Armii walczącej krwawo o wolność i szczęście Ojczyzny, wrogie ręce, w naszym domu wychowane, usiłowały je zakuć w nowe kajdany ... Wróciło wspomnienie sprzed lat. 17 września 1939 roku na ulicy Niemieckiej w Wilnie, zamieszkałej prawie wyłącznie przez burżuazję żydowską, spotkałem o godzinie szóstej rano dwa czołgi radzieckie oblężone przez tłum wiwatujących. Sami Żydzi. Starzy i młodzi, kobiety i dzieci śpiewali i obrzucali czołgi kwiatami - widocznie już wcześniej przygotowanymi na tę okazję. A że to te czołgi, zdławiły ostatni dech wolności na tej ziemi? Niech płacą goje! ...

  Nu coo? Wasze przeszło! Teraz (Kurwa) My. - powiedział do mnie znajomy Żyd.

  - Dziś zrozumiałem, że to był zwiastun. ..

  Stworzono parawan, za którym wybranego narodu elita, w osobach Bermana, Zambrowskiego i (innych) ... ujmowała w swe ręce ster rządów w Państwie. Oni wiedzieli od dawna, jak przystąpić do dzieła. Nie zapomnieli dewizy, że masa to bydło, które musi być jednak prowadzone na dobrym łańcuchu. Pod pokrywą szczerych intencji zwiedli naszą czujność, wykuli ten łańcuch w postaci służby bezpieczeństwa, oraz spreparowanej prokuratury i sądów zdegradowanych do roli narzędzi władzy. Wszystko w imię potrzeb walki z kontrrewolucją. .. Kto chce niech wierzy, że taki był cel żydowskich machinacji. Fakty mówiły, że dla mafii rządzącej, nie ma w Polsce Polaków - są tylko Żydzi i goje! "

  Powyższe cytaty zaczerpnięto z książki Zdzisława Ciesiołkiewicza

  "Inwazja Upiorów 1944 - 1970".  Zdzisław Ciesiołkiewicz był dziennikarzem wydawnictw wojskowych i bliskim współpracownikiem gen. Berlinga. 24 listopada 1956 r. , w warszawskiej sali PKPG "Pod Kopułą" podczas zgromadzenia warszawskiego Oddziału Związku Dziennikarzy Polskich, upublicznił treść listu gen.Berlinga, w którym gen. Berling wyjawił wydarzenia związane z początkami tworzenia się Armii Polskiej w ZSRR.

  W liście tym, gen.Berling przedstawia historię opowiadającą o spotkaniu w mieszkaniu Wandy Wasilewskiej w 1943, w Moskwie, gdzie padają takie słowa:

  "Zaległa cisza. Mówi Wasilewska:

  - Towarzysze! Na terytorium Związku radzieckiego będzie tworzone narodowe polskie wojsko. Szczegóły poznamy później. Pułkownik Berling będzie w tej sprawie rozmawiał z towarzyszem Stalinem - kończąc zaakcentowała gospodyni spotkania.

  Lampe poruszył się w krześle, w pierwszym momencie wydawać się mogło, że z niego spadł, poprawił okulary i brutalnie, z wściekłością wtrąca:

  - Wanda! Na chuja nam polskie wojsko, mamy przecież Armię Czerwoną.

  Wasilewska zdenerwowała się. Zaciska wargi, uderzając pięścią w stół, ostro zwróciła sie do Lampego:

  - Alfred!.. zamilcz! To jest rozkaz towarzysza Stalina - rozumiesz!"

  Zgodnie z relacją gen. Berlinga, spisaną przez Zdzisława Ciesiołkiewicza , "towarzysze żydowscy" mieli być przeciwni utworzeniu Polskiego Wojska w ZSRR - miała im wystarczyć Armia Czerwona.

  Najbliższym opisem klimatu tamtego czasu są dalsze słowa autora:

  "Rok 1946 przypadł na okres wielkich batalii politycznych - Referendum Ludowego i kampanii przedwyborczej do Sejmu Ustawodawczego nowej Polski. .. A czym zajmowali się wtedy tagosyjoniści? W kwietniu 1946 r. do Wałbrzycha zjechał na swoje posiedzenie Centralny Komitet Żydów Polskich, o którego działalności społeczeństwo polskie niewiele wie, prawie nic."
  W dalszej części swojej ksiażki Zdzsław Ciesiołkiewicz przytacza stenogram "Tajnego referatu Jakuba Bermana" wygłoszonego w Wałbrzychu w kwietniu 1946 r. - Można go przeczytać niżej.

  Andrzej Leszek Szcześniak w swojej książce "JUDEOPOLONIA II" na stronie 121 pisze: Tajny ośrodek władzy / W tworzeniu mafijnego systemu władzy prowadzącej do zniewolenia Polski prawdziwym przełomem było jednak powołanie do życia Komitetu Organizacyjnego Żydów w Polsce. Był to pomysł Jakuba Bermana, który po śmierci Alfreda Lampe stał się przywódcą lobby żydowskiego w ZSRR. Berman, działacz Kominternu i płk. NKWD, uznał, iż istniejące w Sowietach instytucje, organizacje i wojskowe jednostki polskie powinny być poddane kontroli niejawnego i nieformalnego ośrodka dyspozycyjnego, który stałby na straży interesów środowiska żydowskiego. /.../

  Jakub Berman swój plan przedstawił 2 stycznia 1944 r. wicepremierowi i zarazem ministrowi spraw wewnętrznych ZSRR Ławrentijowi Berii, który sam, będąc z pochodzenia Żydem, zatwierdził ten plan, jako korzystny dla środowiska żydowskiego i imperialnej polityki sowieckiej. Tak doszło do utworzenia przy Związku Patriotów Polskich Komitetu Organizacyjnego Żydów w Polsce. Jego kierownictwo tworzyli: J.Berman, E. Szyr i h. Minc. / członkami zostali: I i W. Groszowie, L.Bristigerowa, J.Borejsza, R.Zambrowski, E.Ochab, S. Wierbłowski, A.Alster , W.Billing, J.Burgin, A Bromberg, Anatol Fejgin, Anna Fejgin, ... Ozjasz Szechter (ojciec Adama Michnika)... , Rubinsztajn, Kubarowie i inni.

  O istnieniu tego komitetu nie wiedziała nawet Wanda Wasilewska i niewtajemniczeni członkowie ZPP. Jego zebrania odbywały się w największej tajemnicy, a o podejmowanych decyzjach informowano tylko Berię i to zawsze tylko za pośrednictwem Jakuba Bermana.

  TAJNY REFERAT TOW. JAKUBA BERMANA WYGŁOSZONY NA POSIEDZENIU EGZEKUTYWY KOMITETU ŻYDOWSKIEGO

  „Żydzi mają okazję do ujęcia w swoje ręce całości życia państwowego w Polsce i rozszerzenia nad nim swojej kontroli. Nie pchać się na stanowiska reprezentacyjne. W ministerstwach i urzędach tworzyć tzw. drugi garnitur. Przyjmować polskie nazwiska. Zatajać swoje żydowskie pochodzenie.

  Wytwarzać i szerzyć wśród społeczeństwa opinie i utwierdzić go w przekonaniu, że rządzą wysunięci na czoło Polacy, a Żydzi nie odgrywają w państwie żadnej roli.

  Celem urabiania opinii i światopoglądu narodu polskiego w pożądanym dla nas kierunku, w rękach naszych musi się znaleźć w pierwszym rzędzie propaganda z jej najważniejszymi działami - prasą, filmem, radiem.

  W wojsku obsadzać stanowiska polityczne, społeczne, gospodarcze, wywiad. Mocno utwierdzać się w gospodarce narodowej.

  W ministerstwach na plan pierwszy przy obsadzaniu Żydami wysuwać należy: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Skarbu, Przemysłu, Handlu Zagranicznego, Sprawiedliwości. Z instytucji centralnych - centrale handlowe, spółdzielczość.

  W ramach inicjatywy prywatnej, utrzymać w okresie przejściowym silną pozycję w dziedzinie handlu. W partii zastosować podobną metodę - siedzieć za plecami Polaków, lecz wszystkim kierować.

  Osiedlanie się Żydów powinno być przeprowadzone z pewnym planem i korzyścią dla społeczeństwa żydowskiego. Moim zdaniem, należy osiadać w większych skupiskach, jak: Warszawa, Kraków; w centrum życia gospodarczego i handlowego: Katowice, Wrocław, Szczecin, Gdańsk, Gdynia, Łódź, Bielsko.

  Należy również tworzyć typowe ośrodki przemysłowe i rolnicze, głównie na ziemiach odzyskanych, nie poprzestając na Wałbrzychu i Rychbachu – (obecnie Dzierżoniów). W tych ośrodkach możemy przystosować przyszłe kadry nasze w tych zawodach, z którymi bylibyśmy słabo obeznani.

  Uznać antysemityzm za zdradę główna i tępić go na każdym kroku.

  Jeżeli stwierdza się, ze jakiś Polak jest antysemitą, natychmiast go zlikwidować przy pomocy władz bezpieczeństwa lub bojówek PPR jako faszystę, nie wyjaśniając organom wykonawczym sedna sprawy.

  Żydzi muszą pracować dla swego zwycięstwa, pracując jednocześnie nad zwycięstwem i gruntowaniem komunizmu w świecie, bo tylko wtedy i przy takim ustroju naród żydowski osiągnie najwyższą pomyślność i zabezpieczy sobie najsilniejszą pozycję.
  Są niewielkie widoki na to, by doszło do wojny. Jeśli Ameryka zacznie się szybko socjalizować, to tą drogą, mniejszych lub większych wstrząsów wewnętrznych i tam musi zapanować komunizm.

  Wtedy reakcja żydowska, która dziś trzyma z reakcją międzynarodową zdradzi ją i uzna, że rację mieli Żydzi stojący po drugiej stronie barykady.

  Podobny przypadek współdziałania Żydów całego świata, wyznających dwie rożne koncepcje ustrojowe - komunizm i kapitalizm - zaistniał w ostatniej wojnie. Dwa największe mocarstwa światowe, całkowicie kontrolowane przez Żydów i będące pod ich wielkim wpływem, podały sobie ręce.

  Trud Żydów pracujących wokół Roosevelta doprowadził do tego, że USA wspólnie z ZSRR wystąpiły zbrojnie do walki przeciwko Europie środkowej, gdzie była kolebka nowej idei, opartej na nienawiści do Żydów.

  Zrobili to Żydzi, gdyż wiedzieli, że w przypadku zwycięstwa Osi, a głównie hitlerowskich Niemiec, które doskonale przejrzały plany polityki żydowskiej, niebezpieczeństwo rasizmu stanie się w USA faktem dokonanym i Żydzi znikną z powierzchni świata.

  Dlatego też Żydzi sowieccy poświęcili dla tego celu krew narodu rosyjskiego, a Żydzi amerykańscy zaangażowali swoje kapitały. Należy się liczyć z dalszym napływem Żydów do Polski, ponieważ na terenie Rosji jest jeszcze dużo Żydów.

  Przed wkroczeniem Niemców, w poszczególnych miastach ZSRR było kilka skupisk Żydów polskich: Charków - 36.200, Kijów - 17.800, Moskwa - 53.000, Leningrad - 61.000, w zachodnich republikach 184.730.

  Żydzi skupieni w tych ośrodkach to przeważnie inteligencja żydowska, dawne kupiectwo żydowskie. Element ten jest obecnie szkolony w ZSRR. Są to kadry budowniczych Polski - tzn. zgodnie z projektem Politbiura - fachowcy ci obsadzać będą najważniejsze dziedziny życia w Polsce, a ogół Żydów będzie rozlokowany głownie w centrach kraju.

  Stara polityka żydowska zawiodła. Obecnie przyjęliśmy nową, zespalającą cele narodu żydowskiego z polityką ZSRR. Podstawową zasadą tej polityki jest stworzenie aparatu rządzącego, złożonego z przedstawicieli ludności żydowskiej w Polsce.

  Każdy Żyd musi mieć świadomość, że ZSRR jest wielkim przyjacielem i protektorem narodu żydowskiego**** , że jakkolwiek liczba Żydów w stosunku do stanu przedwojennego uległa olbrzymiemu spadkowi, to jednak dzisiejsi Żydzi wykazują większą solidarność.

  Kwestia żydowska jeszcze jakiś czas będzie zajmowała umysły Polaków, lecz ulegnie to zmianie na naszą korzyść, gdy zdołamy wychować choć dwa pokolenia polskie.


  Według danych wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego na terenie Śląska Górnego i Dolnego jest obecnie ponad 40.000 Żydów. Około 15.000 Żydów ma być zatrudnionych w osadnictwie. Powiat Rychbach (Dzierżoniów) i Nysa są przewidziane do tych celów. Akcja osadnicza jest finansowana z żydowskich funduszy zagranicznych i państwowych.

  Żydzi celowo tworzą nową, choć chwilowo nieznaczną koncentrację elementu żydowskiego, kładąc podwalinę pod zawód rolnika i robotników przemysłowych. Jest to budowanie podłoża szerszych celów politycznych.”

  Polak, który wykradł i opublikował stenogram referatu Bermana, został skazany na karę śmierci, zmienioną w drodze łaski na karę dożywotniego więzienia. / Tekst TAJNEGO REFERATU TOW. JAKUBA BERMANA jest przedrukiem z książki „O Narodowych Siłach Zbrojnych " płk. dypl. Stanisława Żochowskiego, byłego Szefa Sztabu Dowództwa Sił Zbrojnych. Wyd. Retro, Lublin, 1994.
  Ubecy potwierdzają: pogrom kielecki był prowokacją bezpieki!
 • @Natalia Julia Nowak / "Mówi Józef Światło. Za kulisami bezpieki i partii"
  - Mam egzemplarz tej książeczki, sprawdzę co Światło pisze na temat tego pogromu.

  To bardzo ciekawe wydanie, wiele się można z niego dowiedzieć, tak samo jak z rozmów Torańskiej z Jakubem Bermanem

  - Teresa Torańska / Książka "Oni" / "ROZMOWA Z JAKUBEM BERMANEM" >> https://www.youtube.com/watch?v=6NEllBLmq-k
  Ubecy potwierdzają: pogrom kielecki był prowokacją bezpieki!
 • Wywiad z prof. Marcinem Zarembą z Instytutu Historycznego UW
  @Husky 19:49:49 / "Pogrom kielecki nie był ubecką prowokacją"?
  >> http://dd.neon24.pl/post/132499,pogrom-kielecki-nie-byl-ubecka-prowokacja

  Bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej dochodziło w Polsce do antyżydowskich wystąpień. Najbrutalniejszą formę przybrały one w Kielcach w lipcu 1946 r. Co z punktu widzenia społecznego łączyło te wystąpienia? Czy jest jakaś ich cecha wspólna?

  Prof. Marcin Zaremba: Z pewnością są nią motywy antysemickie. Po wojnie w społeczeństwie polskim była rozpowszechniona wrogość wobec Żydów: relikt okresu międzywojennego, wzmocniony doświadczeniami niemieckiej okupacji.

  To nie podlega dyskusji i należy się w tej sprawie zgodzić się z Janem Tomaszem Grossem. Ciekawym wątkiem jest fakt, że zawsze powodem tumultów miejskich była plotka o mordowaniu chrześcijańskich dzieci przez Żydów bądź - jak kto woli - mit mordu rytualnego. Tłumaczono, że krew chrześcijańskich dzieci jest niezbędna Żydom wychodzącym z obozów koncentracyjnych.

  - Takie tumulty antysemickie i pogromy przed Kielcami miały miejsce w Rzeszowie w czerwcu 1945 r., później w sierpniu w Krakowie na tak zwanej "tandecie", czyli tamtejszym targowisku.
  >> Do prób pogromowych dochodziło również: w październiku 1945 r. w Lublinie
  >> oraz w czerwcu 1946 r. we Włocławku i Częstochowie.
  >> Wszystkie te wydarzenia były związane z opowieścią o porywaniu dzieci.
  >> Pogrom w Kielcach stanowił więc część już wcześniej narastającej fali.

  - FALI CZEGO / Czy "Wszystkie te wydarzenia były związane z opowieścią o porywaniu dzieci." , nie wskazuje na jeden schemat tej samej prowokacji, ... tak samo jak Niemcy działający według tego samego schematu palący swoje ofiary w obiektach zamkniętych / stodoła w Jedwabnem , synagoga w Białymstoku itp.?

  - Na czyj rozkaz działali wczesno-PRL-wscy "Żołnierze, milicjanci, ..." opisani w wierszu Kornhausera, teścia żony prezydenta Dudy? / Nie sądzę aby działali sami z siebie.

  INWAZJA UPIORÓW 1944 - 1970 "O wkładzie szowinistów żydowskich do historii współczesnej Polski" / Zdzisław Ciesiołkiewicz

  - W powyższej książce czytałem taką historię, że tuż przed pogromem kieleckim do Bieruta (ówczesnego komunistycznego prezydenta Polski) przyjechał naczelny szef amerykańskiego Związku Żydów Polskich, i zarządał od Bieruta aby zajął się w Polsce antysemityzmem. Berman miał się z tym dyktatem nie zgodzić uważając że w Polsce nie ma antysemityzmu, a pojeduńcze przypadki są wynikiem zawieruchy wojennej . - Jakiś czas po tej wizycie doszło do tzw. pogromu w Kielcach.

  *** Bliskim współpracownikiem Bieruta (drugim po Bogu) był wtedy Jakub Berman >> patrz w Google >> Tajny referat Jakuba Bermana


  *Julian Kornhauser, "Wiersz o zabiciu doktora Kahane"

  "A jacy to źli ludzie mieszczanie kielczanie,
  żeby pana swego, Seweryna Kahane,
  zabiliście, chłopi, kamieniami, sztachetami!
  Boże że go pożałuj i wszech synów Dawidowych
  iże tako marnie zeszli od nierównia swojego!
  Chciałci i jego bracia miła królowi służyć
  swą chorągiew mieć, ale żołnierze dali go zabić.

  Żołnierze, milicjanci, kieleccy rodzice
  świętości nie mieli, bezbronne dzieci zatłukli!
  Zabiwszy, ulicami powlekli, bić Żydów krzyczeli,
  Polacy, kielczanie jako psy kłamacze.
  Okrutność śmierci poznali, szkarady posłuchali,
  krwią splamili przyjacioły, na bruk ich wyrzucili.

  Bóg Polaków zamknięty w obozie, w baraku
  drży, gdy dzielni chłopcy z orzełkami na czapkach
  dobijają dziewczynki żydowskie, rurkami, na odlew."

  Ziut 04.07.2016 21:07:25
  Ubecy potwierdzają: pogrom kielecki był prowokacją bezpieki!
 • @Husky 21:09:17
  // a jakie ma jeszcze zasługi poza "zauważeniem" przez Kobylańskiego //

  - MOŻE USZCZKNĄŁ COŚ Z TEJ FORTUNY KOBYLAŃSKIEGO? (:
  LUDWIK WASIAK XCVII ROCZNICA TRAKTATU WERSALSKIEGO
 • @Eugeniusz Sendecki 21:01:54
  // No i Pan Jan wziął sobie Ludwika Wasiaka jako talizman - żeby przynosił szczęście i żeby doprwadzał do furii masonów, syjonistów i ubeków kłębiących się przy Panu Janie, czyhających na jego fortunę. /-/ Eugeniusz Sendecki //

  - No i co się z tą fortuną stało Panie Eugeniuszu. / Pan podobno był w tym Urugwaju? (:
  LUDWIK WASIAK XCVII ROCZNICA TRAKTATU WERSALSKIEGO
 • @Eugeniusz Sendecki 21:01:54
  10 - 15 minut można na to "śledzenie" poświęcić. / Ale w poprzedniej notce Pan "delikatnie przegiął. / Czekaliśmy zbyt dłuuuugo, ... mistrzu. (:
  LUDWIK WASIAK XCVII ROCZNICA TRAKTATU WERSALSKIEGO
 • @Husky 19:49:49 / "Pogrom kielecki nie był ubecką prowokacją"?
  Bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej dochodziło w Polsce do antyżydowskich wystąpień. Najbrutalniejszą formę przybrały one w Kielcach w lipcu 1946 r. Co z punktu widzenia społecznego łączyło te wystąpienia? Czy jest jakaś ich cecha wspólna?

  Prof. Marcin Zaremba: Z pewnością są nią motywy antysemickie. Po wojnie w społeczeństwie polskim była rozpowszechniona wrogość wobec Żydów: relikt okresu międzywojennego, wzmocniony doświadczeniami niemieckiej okupacji.

  To nie podlega dyskusji i należy się w tej sprawie zgodzić się z Janem Tomaszem Grossem. Ciekawym wątkiem jest fakt, że zawsze powodem tumultów miejskich była plotka o mordowaniu chrześcijańskich dzieci przez Żydów bądź - jak kto woli - mit mordu rytualnego. Tłumaczono, że krew chrześcijańskich dzieci jest niezbędna Żydom wychodzącym z obozów koncentracyjnych.

  - Takie tumulty antysemickie i pogromy przed Kielcami miały miejsce w Rzeszowie w czerwcu 1945 r., później w sierpniu w Krakowie na tak zwanej "tandecie", czyli tamtejszym targowisku.
  >> Do prób pogromowych dochodziło również: w październiku 1945 r. w Lublinie
  >> oraz w czerwcu 1946 r. we Włocławku i Częstochowie.
  >> Wszystkie te wydarzenia były związane z opowieścią o porywaniu dzieci.
  >> Pogrom w Kielcach stanowił więc część już wcześniej narastającej fali.

  - FALI CZEGO / Czy "Wszystkie te wydarzenia były związane z opowieścią o porywaniu dzieci." , nie wskazuje na jeden schemat tej samej prowokacji, ... tak samo jak Niemcy działający według tego samego schematu palący swoje ofiary w obiektach zamkniętych / stodoła w Jedwabnem , synagoga w Białymstoku itp.?

  - Na czyj rozkaz działali wczesno-PRL-wscy "Żołnierze, milicjanci, ..." opisani w wierszu Kornhausera, teścia żony prezydenta Dudy? / Nie sądzę aby działali sami z siebie.

  INWAZJA UPIORÓW 1944 - 1970 "O wkładzie szowinistów żydowskich do historii współczesnej Polski" / Zdzisław Ciesiołkiewicz

  - W powyższej książce czytałem taką historię, że tuż przed pogromem kieleckim do Bieruta (ówczesnego komunistycznego prezydenta Polski) przyjechał naczelny szef amerykańskiego Związku Żydów Polskich, i zarządał od Bieruta aby zajął się w Polsce antysemityzmem. Berman miał się z tym dyktatem nie zgodzić uważając że w Polsce nie ma antysemityzmu, a pojeduńcze przypadki są wynikiem zawieruchy wojennej . - Jakiś czas po tej wizycie doszło do tzw. pogromu w Kielcach.

  *** Bliskim współpracownikiem Bieruta (drugim po Bogu) był wtedy Jakub Berman >> patrz w Google >> Tajny referat Jakuba Bermana


  *Julian Kornhauser, "Wiersz o zabiciu doktora Kahane"

  "A jacy to źli ludzie mieszczanie kielczanie,
  żeby pana swego, Seweryna Kahane,
  zabiliście, chłopi, kamieniami, sztachetami!
  Boże że go pożałuj i wszech synów Dawidowych
  iże tako marnie zeszli od nierównia swojego!
  Chciałci i jego bracia miła królowi służyć
  swą chorągiew mieć, ale żołnierze dali go zabić.

  Żołnierze, milicjanci, kieleccy rodzice
  świętości nie mieli, bezbronne dzieci zatłukli!
  Zabiwszy, ulicami powlekli, bić Żydów krzyczeli,
  Polacy, kielczanie jako psy kłamacze.
  Okrutność śmierci poznali, szkarady posłuchali,
  krwią splamili przyjacioły, na bruk ich wyrzucili.

  Bóg Polaków zamknięty w obozie, w baraku
  drży, gdy dzielni chłopcy z orzełkami na czapkach
  dobijają dziewczynki żydowskie, rurkami, na odlew."
  Pogrom kielecki nie był ubecką prowokacją
 • * szczegóły do uscislenia / Panie Eugeniuszu ...
  Dlaczego nie wstrzyma się z publikacją do jutra? ... gdy tekst będzie gotowy. / Tak jak to było w przypadku "Monika Jaruzelska na świniaku pod pomnikiem Dmowskiego"?

  - NAS TU ZŻERA CIEKAWOŚĆ. / KOSTECZKI JUŻ SWOJE WIDZĘ, ... CHOĆ CHUDZINĄ (JAK i PAN) NIE JESTEM. (:
  LUDWIK WASIAK XCVII ROCZNICA TRAKTATU WERSALSKIEGO
 • @klementyna 19:43:39 // Opisałeś tu zdrajców Polski //
  .
  - Być może to wyjaśnia zachowanie niektórych, bardzo wpływowych biskupów, ... "Pieronków" mamy więcej. (:
  .
  http://m.neon24.pl/a54e87cdb43ba5d566fe5c5064b0d8d1,0,0.jpg
  .
  >> http://warszawskagazeta.pl/kraj/item/3840-natrectwa-arcybiskupa-gadeckiego-co-sie-dzieje-z-polskim-kosciolem
  .
  WarszawskaGazeta.pl: Od pewnego czasu w zachowaniu i zapewne w myśleniu „kierownika biskupów w Polsce”, czyli przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (KEP), abp. Stanisława Gądeckiego, dostrzec można jakby jakiś rodzaj natręctwa.

  Naczelny rabin w Polsce

  Być może owe „umizgi” do środowisk żydowskich mają swoją konkretną podstawę. Podobno prawdziwe nazwisko rodziców arcybiskupa brzmiało Hartmann. Najprawdopodobniej 4 lata przed narodzinami Stanisława Gądeckiego, dzięki dekretowi „o zmianie i ustalaniu imion i nazwisk” z 10 listopada 1945 r., któremu patronował sam Stalin, rodzice zmienili nazwisko właśnie na Gądecki. Więzy krwi po części tłumaczyłyby ogromne jego zaangażowanie w budowanie tożsamości żydowskiej w Polsce. Wszak to abp Gądecki zainicjował w Polsce Dzień Judaizmu. Jest autorem ponad 600 artykułów z zakresu biblistyki i dialogu z judaizmem, a w 1994 r. został przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem. Niemalże co drugie zdanie w jego życiorysie wiąże się z jakąś fascynacją narodem wybranym.
  Banderowscy Biskupi? ... Banderowska Platforma?
 • LIST SCHETYNY DO KERRY'EGO
  .
  http://warszawskagazeta.pl/images/Schetyny_list-do-Kerry_logo.png
  .
  Banderowscy Biskupi? ... Banderowska Platforma?
 • @Repsol 13:23:51 // Tego pisiory nie komentują // ?
  .
  - NO NIE DO KOŃCA JEST TAK JAK PISZESZ / BRAKUJE TAM ZNAKU ZAPYTANIA

  „Wiecie, co robiła Polska z Żydami? Jeden z moich znajomych polskich dziennikarzy napisał, co Polacy robili z Żydami. Polacy najgorzej ze wszystkich traktowali Żydów. Księża wprost na kazaniach mówili – zabij Żyda” – powiedziała laureatka literackiego Nobla z ubiegłego roku, Swietłana Aleksijewicz podczas spotkania w Nowym Jorku, która przyznała, że na jej osąd wpłynął… dziennikarz z Polski.

  Stanowisko w sprawie skandalicznej wypowiedzi noblistki zajęło polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które napisało:

  „Tego rodzaju stwierdzenia nie mają pokrycia w faktach i są wybitnie niesprawiedliwe oraz krzywdzące dla Narodu Polskiego. Chciałbym przypomnieć, że podczas II wojny światowej karą wymierzaną przez okupacyjne władze niemieckie dla tysięcy Polaków, w tym wielu polskich bohaterskich duchownych ratujących Żydów, była kara śmierci”.

  Na wypowiedź Białorusinki zareagowała również Fundacja Reduta Dobrego Imienia - Polska Liga Przeciw Zniesławieniom, która ma skierować do niej list otwarty. Słowa wypowiedziane przez noblistkę wpisują się w szeroką narrację zakłamywania historii, którą najlepiej oddaje co raz używane przez zachodnie media sformułowanie "polskie obozy koncentracyjne".

  Czytaj oryginalny artykuł na: http://www.stefczyk.info/publicystyka/opinie/laureatka-nobla-szokuje-zydow-najgorzej-traktowali-polacy,17370151446#ixzz4DSfucUex
  Banderowscy Biskupi? ... Banderowska Platforma?
 • Żołnierze, milicjanci, kieleccy rodzice ...
  INWAZJA UPIORÓW 1944 - 1970 "O wkładzie szowinistów żydowskich do historii współczesnej Polski" / Zdzisław Ciesiołkiewicz

  - W powyższej książce czytałem taką historię, że tuż przed pogromem kieleckim do Bieruta (ówczesnego komunistycznego prezydenta Polski) przyjechał naczelny szef amerykańskiego Związku Żydów Polskich, i zarządał od Bieruta aby zajął się w Polsce antysemityzmem. Berman miał się z tym dyktatem nie zgodzić uważając że w Polsce nie ma antysemityzmu, a pojeduńcze przypadki są wynikiem zawieruchy wojennej . - Jakiś czas po tej wizycie doszło do tzw. pogromu w Kielcach.

  *** Bliskim współpracownikiem Bieruta (drugim po Bogu) był wtedy Jakub Berman >> patrz w Google >> Tajny referat Jakuba Bermana


  *Julian Kornhauser, "Wiersz o zabiciu doktora Kahane"

  "A jacy to źli ludzie mieszczanie kielczanie,
  żeby pana swego, Seweryna Kahane,
  zabiliście, chłopi, kamieniami, sztachetami!
  Boże że go pożałuj i wszech synów Dawidowych
  iże tako marnie zeszli od nierównia swojego!
  Chciałci i jego bracia miła królowi służyć
  swą chorągiew mieć, ale żołnierze dali go zabić.

  Żołnierze, milicjanci, kieleccy rodzice
  świętości nie mieli, bezbronne dzieci zatłukli!
  Zabiwszy, ulicami powlekli, bić Żydów krzyczeli,
  Polacy, kielczanie jako psy kłamacze.
  Okrutność śmierci poznali, szkarady posłuchali,
  krwią splamili przyjacioły, na bruk ich wyrzucili.

  Bóg Polaków zamknięty w obozie, w baraku
  drży, gdy dzielni chłopcy z orzełkami na czapkach
  dobijają dziewczynki żydowskie, rurkami, na odlew."
  Pogrom kielecki, dlaczego kielczanie zabili "pana swego"
 • ??
  // zdjęcie kamienica w Kielcach, w której miały miejsce wydarzenia pogromu, wikipedia //

  Kamienica wygląda na UB-ecką / Myślałem że w Kielcach ganiali Żydów po mieście, ... a tu taka niespodzianka?
  Pogrom kielecki, dlaczego kielczanie zabili "pana swego"
 • @stanislav 00:55:16
  No! To się nazywa "rozmach". / Antek idzie na całego.

  - Mam nadzieję, że jak WPS dojdzie do władzy to nie będzie gorzej niż w Wilnie, ... na czołgi sojuszniczych Armii będą się sypać kwiaty, a przez okna będą wywieszane "krasne" flagi Partii ZMIANA (:
  Zapraszamy na manifestację 9 lipca w Warszawie
 • @kimur 00:54:54
  // "tajny referat" to fragment walki z częścią I-szej Solidarności, tymi jej "doradcami", którzy obrazili się na państwo po 68, 70, 76, a wywodzili się z Ziemi świętej. //

  - Nie ma dowodów, aby którykolwiek z nich wywodził się z Ziemi Świętej. / Prędzej znalazły by się dowody na pochodzenie ukraińsko-ruskie
  Pogrom kielecki nie był ubecką prowokacją
 • @kimur 01:01:37
  Historycznej na pewno tak.
  Pogrom kielecki nie był ubecką prowokacją
 • @kimur 00:27:20
  // ale nie o tym mówimy, mówimy o tym żebyś uważał na prowokacyjne teksty krążące po sieci / Ciesiołkiewicz był pułkownikiem Informacji Wojskowej, wszystkie następne wzmianki o referacie odwołują się do jego pracy, którą cytujesz. //

  - Otóż właśnie. / Nie wiem, czy Ciesiołkiewicz był pułkownikiem informacji wojskowej, wiem że był dziennikarzem "z epoki", mającym bezpośredni kontakt z gen. Berlingiem, postacią historyczną. - Dlatego uważam jego książkę za materiał wiarygodny.

  Dwa. Książka napisana została za życia Jakuba Bermana. / Czy znasz jakieś jego dementi w tej sprawie?
  Pogrom kielecki nie był ubecką prowokacją
 • @Husky 00:11:19
  // WPS-y organizują wielki marsz na Belweder // ?

  - Przecież Bolek już tam nie mieszka. / Daj link.
  Pogrom kielecki nie był ubecką prowokacją
 • @kimur 00:01:13
  Kwaśniewski w jedwabnem , po zdjęciu jarmułki powiedział takie słowa:

  Wiemy z całą pewnością, że wśród prześladowców i oprawców byli Polacy. Nie możemy mieć wątpliwości, tu w Jedwabnem obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zginęli z rąk innych obywateli Rzeczypospolitej. - Dzisiaj, jako człowiek, i jako obywatel, jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, przepraszam. Przepraszam w imieniu swoim, i tych Polaków których sumienie jest poruszone tamtą zbrodnią. W imieniu tych, którzy uważają, że nie można być dumnym z wielkości polskiej historii, nie odczuwając jednocześnie bólu i wstydu od zła, które Polacy wyrządzili innym.

  Odpowiedział mu Szewach Weiss, Ambasador Izraela, już bez ściągania jarmułki: Panie prezydencie! Dziękuję za te słowa. Wychodzą z serca, i wejdą do naszego serca. A ten deszcz może jest też symbolem, może Bogu też się chce płakać dzisiaj razem z nami? - niebo płakało zanim jeszcze Polski prezydent powiedział "Przepraszam.", a Izraelski Ambasador powiedział "Dziękuję."

  Pytanie: Na jakich zarchiwizowanych dowodach oparł się Aleksander Kwaśniewski mówiąc słowa: "Wiemy z całą pewnością, że wśród prześladowców i oprawców byli Polacy. Nie możemy mieć wątpliwości, tu w Jedwabnem obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zginęli z rąk innych obywateli Rzeczypospolitej."

  ... i drugie pytanie:

  Na jakiej podstawie dziękował Ambasadorowi Izraela, jeśli w Jedwabnem z rąk obywateli Polski, zginęli inni obywatele Polski.

  TO BYŁ NIEUPRAWNONY HOŁD / Czy, jeśli już, właściwym adresatem jakichkolwiek przeprosin nie powinna być polska społeczność żydowska, nasi współobywatele, a nie ambasador obcego mocarstwa?, .... z transmisją na cały świat?

  - Jak wytłumaczysz takie zachowanie prezydenta?
  Pogrom kielecki nie był ubecką prowokacją
 • @Husky 23:54:43
  No cóż, trzeba było szukać dziury po sęku. (:
  Pogrom kielecki nie był ubecką prowokacją

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

ULUBIENI AUTORZY