Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Zabójstwo Adamowicza Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
669 postów 4478 komentarzy

"Orzeł" - Pismo sympatyków Obozu Narodowo Demokratycznego

Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny - Przyszedł czas na "Obóz Narodowo Demokratyczny - NOTKA FUNDACYJNA [Founding note] - http://ziut.neon24.pl/post/146369,oboz-narodowo-demokratyczny-zdelegalizowac-onr-i-mw

0.5%? - Słyszycie ten "żydowski wrzask": Polacy to naziści!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Jest "hak" na PiS, .. to Konstanty Radziwiłł Minister Zdrowia / "Oby wszystkim żyło się zdrowiej", ... którego przodek hetman litewski, książę Janusz Radziwiłł, sprowadził na Rzeczypospolitą "Potop szwedzki"!

Teraz, bez zachowania właściwej staranności, rząd PiS chce uchwalić nowelizację   "Ustawy 1066 o bratniej pomocy w czasie pokoju / DRUK PiS NR 358"    -    "Zaprzaństwo, brak wiary w Naród i  Rzeczypospolitą ,  'PiS-iory'  (jak PO)  wyssały  (chyba) z mlekiem matki!?"   >>   https://www.youtube.com/watch?v=_XI1195rcgk

Znając wartość naszego położenia geograficznego,  zamiast   "Ustawy 1066 o bratniej pomocy w czasie pokoju / DRUK PiS NR 358"   już jutro Polski Rząd (jeśli taki mamy), powinien uchwalić  "Ustawę o przemieszczaniu się obcych towarów przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej", ...  w brzmieniu:

Aart.1. Wszystkie towary, nieprzetworzone w Polsce, przemieszczające się przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z Unii Europejskiej do obszaru położonego poza Unią Europejską, oraz spoza obszaru Unii Europejskiej poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,  podlegają  podatkowi tranzytowemu w wysokości 0.5%  wartości przemieszczającego się towaru.

Art.2. Środki pochodzące z podatku tranzytowego od towarów przemieszczających się przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczone są na rozwój infrastruktury transportowej Rzeczypospolitej Polskiej, .. i jej ochrony (CZYLI NA ARMIĘ).

0.5%? -  Słyszycie ten "niemiecko-żydowski wrzask": Polacy to naziści! 

image

 
W 1919 roku Mackinder podsumował swoją teorię twierdząc: "Kto rządzi Europą Wschodnią ( najważniejszym krajem jest Polska ) ten rządzi "the Heartland" (środkowy obszar "Piwot Area" na mapie); ten kto rządzi "the Heartland" rządzi Euro-Azją; ten kto rządzi Euro-Azją ten może rządzić światem."
 
Polska jest "Europejską Lądową Cieśniną Bosfor/Dardanele"  >>> //ziut.neon24.pl/post/130640,sienkiewicz-w-rozmowie-zdradzil-motyw-zamachu-w-smolensku
 

Wikipedia: Dardanele (tur. Çanakkale Boğazı) – cieśnina między Półwyspem Bałkańskim a Azją Mniejszą, łączy Morze Egejskie z morzem Marmara. / ... / W starożytności znana jako Hellespont. / ... /  Wąska cieśnina była doskonałym miejscem do kontroli przepływających statków, co stanowiło źródło bogactwa okolicznych miast.   / ... / Od V w. p.n.e.  Ateny pobierały 10% cła od wszystkich nieateńskich statków   dzięki utrzymywanej w Sestos flocie wojennej.  -   Podczas I wojny światowej o Dardanele toczyły się ciężkie walki (→ operacje morskie w Cieśninie Dardanelskiej).  -  Obecnie zasady transportu morskiego w obrębie Dardaneli i Bosforu reguluje konwencja z Montreux z roku 1936.

George Friedman w którejś ze swoich książek przewidywał, że Polska będzie potęgą, ... i w którymś momencie w przyszłości dojdzie do konfliktu interesów i wojny między Polską i Stanami Zjednoczonymi. - George Friedman ma rację, Polska może być potęgą gospodarczo-militarną, ...jeśli wygramy trwający właśnie z USA konflikt interesów o "World Trade Scenario / Kontrolę Światowego Handlu", ... czyli kontrolę handlu między 500 milionową Unią Europejską, i resztą Euro-Azji, czyli krajami byłego ZSRR i Chinami.

Mapa niżej przedstawia najważniejsze szlaki komunikacyjne Euro-Azji, wszystkie krzyżują się w Polsce. -  Mająca sprawny Urząd Ściągania Podatków, i milionowe Siły Zbrojne, Polska szybko "stanęłaby na nogach".

CZY POLSCE ZA UTRZYMYWANIE INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ NIE NALEŻĄ SIĘ OPŁATY ZA PRZEMIESZCZANIE SIĘ TOWARÓW PRZEZ NASZE TERYTORIUM?  -  OCZYWISTE ŻE OPŁATY NAM SIĘ NALEŻĄ!

 

Konflikt między Polakami i amerykańskimi Krzyżakami / Rozwinięcie

Krzewienie na świecie demokracji przez USA nie różni się niczym od krzewienia chrześcijaństwa przez Krzyżaków w Polsce. - Aby USA mogły krzewić demokrację w takim kraju jak Polska potrzebują najpierw zanegować jej istnienie. - Do tego potrzebna była szopka z Trybunałem Konstytucyjnym i Komisją Wenecką.

Faktem jest, że uchwalona pośpiesznie "Ustawa PiS o TK", w założeniu mająca zablokować przejęcie władzy totalnej nad powstawaniem prawa w Polsce (będącego domeną Sejmu), była w pewnum sensie "ułomną", bo ograniczyła możliwość szybkiego reagowania Trybunału Konstytucyjnego na bierzące prace ustawodawcze, i bierzącą politykę, co TK wydawało się "zamachem stanu", ... ale czy tak nie powinien działać prawdziwy, nie będący zaangażowanym politycznie, Trybunał Konstytucyjny? - Trybunał Konstytucyjny nie powinien działać z pobudek politycznych, tylko refleksyjnie. Trybunał Konstytucyjny powinien orzekać będzie działać, lub działa, dlategop orzekanie z "dystansu czasowego" temu sprzyja. - Na takiej zasadzie będzie zapewne działał "Nowy TK", tak że nie ma złego, co by na dobre nie wyszło.

Pytaniem jest czy "ułomne" rozwiązania przyjęte w "Ustawie PiS o TK" były tylko wynikiem pośpiesznej pracy nad nowelizacją wcześniejszej "Ustawy PO o TK", czy też zostały wprowadzone przez kogoś celowo, aby opozycja miała się do czego przyczepić?

- Pytanie pozostawę bez odpowiedzi, konkludując tylko, że pytanie jest "jak najbardziej na miejscu", biorąc pod uwagę fakt że, jak mi się wydaje, w PiS musi działać jakaś agentura, lub frakcja, bo tylko jakaś agentura mogła bezrefleksyjnie stworzyć, już uchwalone prawo, czyli "Nowelizację ustawy o przemieszczaniu się 'bratnich wojsk' przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w czasie pokoju", w formie takiej, jaka została ona przyjęta.

<>

 "USTAWA 1066 O BRATNIEJ POMOCY" / WERSJA PiS

DRUK 358 //www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=3ED3557718EF1F52C1257F6F004BB923

Głosowanie nad przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 358

//www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=8&NrPosiedzenia=15&NrGlosowania=62

Na dobrą sprawę, powyższa ustawa nie jest ustawą o przemieszsczaniu się "bratnich wojsk", to jest ustawa o instalowaniu się w Polsce "bratnich wojsk" opracowana w taki sposób, aby o ich zainstalowaniu się decydował jeden człowiek, ... Prezydent. / Potraficie sobie wyobrazić sytuację, że ustawa taka została by uchwalona bezpośrednio po 10.04.10, ... mając świadomość, że Wybory Prezydenta 2010, które wygrał B.Komorowski na 99.99% zostały sfałszowane? - Być może gdyby tą ustawę, w takiej formie jak ją uchwalono, uchwalono wtedy, być może wtedy komuś w głowie zaświeciła by się komuś "czerwona żarówka", ... i ten ktoś zastanowiłby się, jak taka ustawa może zostać wykorzystana. 

USTAW NIE PISZE SIĘ NA JEDNĄ KADENCJĘ, ustawy powinny mieć charakter ponadczasowy, bo to co jest dobre, gdy Ministrem Obrony Narodowej jest Antoni Macierewicz, Premierem, Beata Szydło, a Prezydentem Andrzej Duda, będzie dobre gdy oni tych stanowisk sprawować nie będą. - Dlatego nad zawartymi w ustawie rozwiązaniami powinna istnieć bezwzględna kontrola Sejmu.

George Friedman w którejś ze swoich książek przewidywał, że Polska będzie potęgą, ... i w którym momencie w przyszłości dojdzie do konfliktu interesów iwojny między Polską i Stanami Zjednoczonymi. - George Friedman ma rację, Polska może być potęgą gospodarczo-militarną, ...jeśli wygramy trwający właśnie z USA konflikt interesów o "World Trade Scenario / Kontrolę Światowego Handlu", ... czyli kontrolę handlu między 500 milionową Unią Europejską, i resztą Euro-Azji, czyli krajami byłego ZSRR i Chinami.

Stany Zjednoczone chcą przemocą militarno-ekonomiczną zaprowadzić w Polsce swoje porządki, tak abyśmy stali się częścią "Korporacji USA"< na co my Polacy nie możemy wyrazić zgody. - Korporacje nie powinny rządzić Polską, korporacje powinny płacić w Polsce podatki.

Znając wartość naszego położenia geograficznego,  zamiast  "Ustawy o przemieszczaniu się przez Polskę 'bratnich wojsk' w czasie pokoju",  już jutro Polski Rząd (jeśli taki mamy) powinien uchwalić  "Ustawę o przemieszczaniu się obcych towarów przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej", ...  w brzmieniu:

Aart.1. Wszystkie towary, nieprzetworzone w Polsce, przemieszczające się przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z Unii Europejskiej do obszaru położonego poza Unią Europejską, oraz spoza obszaru Unii Europejskiej poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają  podatkowi tranzytowemu w wysokości 0.5% wartości przemieszczającego się towaru.

Art.2. Środki pochodzące z podatku tranzytowego od towarów przemieszczających się przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczone są na rozwój infrastruktury transportowej  Rzeczypospolitej Polskiej,  i jej ochrony.

Słyszycie ten niemiecko-światowy krzyk: Polacy to dopiero naziści!

<>

POLSKA NIE POTRZEBUJE KONWENCJONALNEGO PRZEMYSŁU

Polska potrzebuje nowoczesnego "Przemysłu Skarbowego", armii ludzi budujących i obsługujących autostrady, ... i własnych milionowych Sił Zbrojnych pilnujących aby nam nikt nie przeszkadzał. -  Jeśli Macierewicz nie jest agentem Pentagonu zamiast instalowania w Polsce wojsk amerykańskich powinien wydzierżawić od Amerykanów amerykańskie czołgi,  a  nie   ludzi.   -   "Husarzy"   mamy  swoich. >>>   //ziut.neon24.pl/post/130601,macierewicz-nie-to-kto-w-rzadzie-jest-agentem-pentagonu

 
George Friedman – amerykański politolog żydowskiego pochodzenia
YouTube przesłany 08.06.2010  >>
 
 https://www.youtube.com/watch?v=7Kfh0Fuq7LI

"Gdy kraj staje się fundamentalnie wanny strategicznie dla światowej potęgi zdolnej do olbrzymich ustępstw ekonomicznych i transferów technologii, to ma swoje istotne konsekwencje.

Jako przykład mogę wam podać Koreę Południową. Gdybym powiedział w 1950 roku, że Korea Południowa mogła by być jedną z najsilniejszych, najbardziej dynamicznych gospodarek w Azji, śmialibyście się.

- Dlaczego tak się stało?

Stało się tak, bo Korea była istotnym elementem interesów Stanów Zjednoczonych. Stany musiały upewnić się co do możliwości utrzymania się Korei Południowej, ... i Korea Południowa bardzo zyskała na tym partnerstwie.

Następnym przykładem jest Izrael. Nie było istotnego powodu, aby Izrael mógł wyjść z ekonomicznej ruiny. Został uratowany dzięki finansowemu i ekonomicznemu wsparciu Stanów Zjednoczonych. - Są też oczywiście przykłady Niemiec Zachodnich i Japonii.

Strategiczne partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi, nie biedne partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi, ... miejsce gdzie Stany Zjednoczone silnie potrzebują danego kraju, przekształcają jego gospodarkę. Szczególnie gdy ma zdyscyplinowaną i uzdolnioną siłę roboczą, ... którą Polacy mają. -  Zwłaszcza gdy znajdujesz się pomiędzy dwoma krajami, z którymi kooperujesz, ale z którymi się niespecjalnie kochasz.

- Chodzi o coś takiego, gdy zapytasz Polaka kogo woli, Rosjanina, czy Niemca? ... on odpowie Amerykanina. Poprzednio był to Francuz. Wolą kogokolwiek innego.

Nie jest jasne, czy Niemcy są gotowe do uczestnictwa w innej konkurencji z Rosją, ... choć także mogą to zrobić. Z pewnością nie jest jasne czy rosyjskie i amerykańskie interesy w tej kwestii będą tożsame. Dlatego też Stany Zjednoczone albo przyzwolą na możliwość sojuszu niemiecko-rosyjskiego, który miałby swoje znaczące geopolityczne następstwa dla Stanów Zjednoczonych, albo Stany Zjednoczone nawiążą partnerstwo z Polską.

Niewątpliwie decyzją administracji Busha było posiadanie takiego strategicznego partnerstwa z Polską. Administracja Obamy obecnie rewiduje tę kwestię. - To czy jest tam tarcza antyrakietowa nie jest istotne. >>>  Polska (dla Stanów Zjednoczonych) jest strategicznie bardzo ważnym krajem.
 
<>
MYŚLĘ, ŻE STOIMY PRZED ODPOWIEDZIĄ NA PYTANIE:  
 
CZY POLSKA JEST AŻ TAK BARDZO BARDZO  WAŻNA STRATEGICZNIE, ... ABY ZMKNĄĆ OCZY NA TO CO SIĘ STAŁO W SMOLEŃSKU, .. i W POLSCE 10.04.10,  ....  ALBO W TYM WYDARZENIU UCZESTNICZYĆ?  
 
Jeszcze raz, mówiąc bez owijania w bawełnę:   Warto się zastanawiać nad tym, czy USA, do spółki z Izraelem, "w resecie z Rosją", współuczestniczyły w zamachu 10.04.10 na samolot polskiego Prezydenta?   ...  bo motyw na pewno mieli. >>   //ziut.neon24.pl/post/130497,sensacja-to-jest-warte-wiecej-niz-legendarny-zloty-pociag 
 

George Friedman – amerykański politolog żydowskiego pochodzenia, absolwent City College of New York, doktorat uzyskał na Cornell University. Jest założycielem i Dyrektorem Generalnym Stratfor, prywatnej agencji wywiadowczej i instytucji publikującej analizy geopolityczne. Zajmuje się geopolityką i współczesną doktryną wojenną.    Artykuł   >>>   //www.rp.pl/artykul/936594.html?p=1

KOMENTARZE

 • Zainteresowanym polecam YouTube
  .
  1. Afera taśmowa cz. 2 - World Trade Scenario - 18.06.2014
  >> https://www.youtube.com/watch?v=c5o0k8OSoZk

  2A. Afera taśmowa cz. 3 - Czego nie mówią media - 18.06.2014
  >> https://www.youtube.com/watch?v=ZFrXJBukOW8

  2B. Afera taśmowa cz. 1 - Rząd do dymisji - 18.06.2014
  >> https://www.youtube.com/watch?v=hMiRk0G_6UI

  3. Chaos może być szansą dla Polski - Jacek Bartosiak
  >> https://www.youtube.com/watch?v=HkoxG2G6HDk

  4. Czy Polska może stać się potęgą?
  >> https://www.youtube.com/watch?v=7Kfh0Fuq7LI

  5. Jacek Bartosiak - Czy tworzy się nowy porządek świata? 12 09 2015
  >> https://www.youtube.com/watch?v=2xHtWyMjUiM

  6. Jacek Bartosiak - Czy tworzy się nowy porządek świata? cz. 2. 19 09 2015
  >> https://www.youtube.com/watch?v=FvixtvT1z-Y
 • czekamy na kropkę nad "i"
  Niedługo PiS wdroży w życie podatek tzw "katastralny" czyli podatek od
  nieruchomości, czym zamknie cykl posunięć zniewalający Naród Polski.
  Po tym posunięciu Polacy nie dadzą już rady zwalczyć podporządkowania metodom światowego lichwiarstwa gdyż koło się zamknie.
 • @Stara Baba 13:58:33
  A na Onecie po spotkaniu Dudy z Barakiem Husseinem Obamą chłopcy i dziewczęta z " .Nowotwora " piszą (bo już nie ma co), ... że Obama nie miał ochoty siedzieć obok Dudy.
  .
 • @Ziut 14:31:55
  Obama ma większe zmartwienia i problemy niż podlizywać się prezydentowi Polski który sam to za nim łazi. Aby coś rozważać trzeba najpierw o tym myśleć a w USA Polski nie szanują i o niej nie myślą.
  Każdy amerykański interes Polska wykonuje poprawnie i wzorowo więc
  po co na nią marnować czas i o niej myśleć? Tak też pisanie o kaprysach Obamy jest ze strony przeciwników PiS głupie. Ani PiS, ani opozycja w USA się nie liczą.
 • @Stara Baba 15:05:34
  Stara Baba 03.04.2016 15:05:34 - Każdy amerykański interes Polska wykonuje poprawnie i wzorowo więc po co na nią marnować czas i o niej myśleć?

  - NO NIE WIEM / ZACYTUJĘ OPINIĘ INNYCH **

  @Rzeczpospolita 10:58:16

  Rzeczpospolita 29.03.2016 10:58:16 @ Zbójnicki pies 09:10:44 -"Moja teoria jest taka - im więcej o "żydostwie" w tekście tym większe organiczne uszkodzenia mózgu i płynące z tego konsekwencje. " - to co powiesz na to poniżej syjonistyczny kundelku?"

  >>> Ja odpowiadaŁem na taką "projekcję" @Wrzodak Z, ... tylko że słowną.
  >>> Polityka Polsce dzieli się na dwie Ery", ... "Przed i Po-Smoleską"

  Widać że nie tylko Wrzodak Z, ale i Pan żyje i jest artefaktem politycznej Ery Przedsmoleńskiej. Świadczy o tym fakt, że nie doczekałem się odpowiedzi na swój wcześniejszy komentarz, ... i naszą rozmowę. - Czas się obudzić, i zacząć żyć teraźniejszością, ... a ta podejrzewam jest taka jak w tej notce.


  Rzeczpospolita @Ziut 22:01:00 - "PiS wygrywając wybory, ... inie chcąc się podporządkować amerykańsko-żydosyjonistycznemu duktatowi (...)" - A z czego Autor to wnosi?" - To jest akurat piramidalna bzdura, bo jest dokładnie odwrotnie, a dowodów aż naddto. PiS jest skrajnie syjonistycznym tworem realizującym interesy USA(Wlk.Brytania)-Izrael. Rzeczpospolita 28.03.2016 22:46:08

  JAsiek @Ziut 22:01:00 - "Kurczę blade, muszę przyznać uczciwie, że przyłączam się do pytania Rzeczpospolitej. / ... / Jeno patrzaj Waszmość cobyś przedniej argumentacyii dostarczył, bo inaczej nie uwierzym. Więc jak? Ciężko będzie, co nie? ;-) Jasiek 28.03.2016 23:03:57

  ZIUT @ Rzeczpospolita 28.03.2016 22:46:08 / Jasiek Jasiek 28.03.2016 23:03:57

  "Jaroslaw Kaczynski Nie bedziemy kolonia! >>> https://www.youtube.com/watch?v=sqXow1-ak48

  Z nieprzychylnej PiS-owi prasy. >> http://polska.newsweek.pl/amerykanie-chca-odblokowania-trybunalu-konstytucyjnego,artykuly,381861,1.html

  CO PANOWIE / STARA BABA NA TO?

  ** Źródło >>> http://ziut.neon24.pl/post/130640,sienkiewicz-w-rozmowie-zdradzil-motyw-zamachu-w-smolensku
 • @Ziut 15:18:48
  :-)))))))) Panie @Ziut, to są opinie Polaków ale nie Amerykanów
  a polityczne życie wielkich toczy się dalej! Trzeba także stanowczo rozróżnić interesy podłóg Polski lobby żydowskiego i interesu ogólnego Ameryki.
  Czasami nie idą razem w parze.
 • @Stara Baba 15:46:02
  Trzeba także stanowczo rozróżnić interesy podłóg ... lobby żydowskiego i interesu ogólnego Ameryki. Czasami nie idą razem w parze.

  - NO? / JAK NA TEN PORTAL TO REWOLUCYJNE STWIERDZENIE (: D
 • @Ziut 15:55:29
  Osiem lat temu głosowałem na Obamę nie dla tego że go popieram lecz dla tego że McCain równało się z problemami i potencjalną wielką wojną.
  Tu w USA także istnieje "mniejsze zło".
 • @Ziut 15:18:48
  POZARZĄDOWE AGENTURY WPŁYWU. CZYM MOGĄ BYĆ W POLSCE I JAK DZIAŁAJĄ? http://warszawskagazeta.pl/kraj/item/3564-pozarzadowe-agentury-wplywu-czym-moga-byc-w-polsce-i-jak-dzialaja DLACZEGO RZĄD NIE NAGŁAŚNIA PRZESTĘPSTW Z UDZIAŁEM PO? DLACZEGO LUDZIE SOROSA SWOBODNIE DZIAŁAJĄ W POLSCE? http://warszawskagazeta.pl/kraj/item/3583-dlaczego-rzad-nie-naglasnia-przestepstw-z-udzialem-po-dlaczego-ludzie-sorosa-swobodnie-dzialaja-w-polsce SZEFIE CBA, WIDZISZ, A NIE GRZMISZ! http://warszawskagazeta.pl/kraj/item/3448-szefie-cba-widzisz-a-nie-grzmisz
 • @LOWPORO 08:45:04
  "W imieniu Suwerena-Narodu Polskiego .... itd., itd." ... Hmmm?

  - Nie przypominam sobie abym kogokolwiek, do czegokolwiek upoważniał.

  KTOŚ INNY WIE COŚ NA TEN TEMAT?

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

ULUBIENI AUTORZY