Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Zabójstwo Adamowicza Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
668 postów 4475 komentarzy

"Orzeł" - Pismo sympatyków Obozu Narodowo Demokratycznego

Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny - Przyszedł czas na "Obóz Narodowo Demokratyczny - NOTKA FUNDACYJNA [Founding note] - http://ziut.neon24.pl/post/146369,oboz-narodowo-demokratyczny-zdelegalizowac-onr-i-mw

TKM? Kukiz ma rację, "dobra zmiana" PiS to TKM

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

"TERAZ KU*WA MY" (Polacy), ... to "dobra zmiana" - pierwsza od 1939 r. Jak donosi wPolityce.pl Kukiz miał mówić o rządach PiS w taki oto sposób:

 //ziut.neon24.pl/post/131006,tkm-kukiz-ma-racje-dobra-zmiana-pis-to-tkm

Bycie w opozycji nie musi oznacza frontalnego ataku na wszystko. Zdarzyło się, że PiS objęło władzę samodzielnie. Ja byłem w stanie się założyć [że do tego nie dojdzie]. Ale partiokracja i znienawidzenie PO doprowadziło do tego, że PiS może rządzić. Ma to swoje plusy, bo nie będą mogli w przyszłości absolutnie zwalić winę na kogoś, jak PO na PSL. Ma to swoje minusy, bo widzę w PiS potężną butę i arogancję są przekonani, że wszystko wiedza najlepiej i wszystko zrobią sami. Tylko coraz częściej zaczynam myśleć, że "dobra zmiana" (PiS) polega na TKM.  

<>

Kukiz ma rację, ... "TERAZ KURWA MY" (Polacy), to "dobra zmiana", ... bo tak wyglądała ta  z po 1939 r.

"Antypolskie sprzysiężenia"  

Z pamiętnika gen. Berlinga, dowódcy 1 Armii Wojska Polskiego

"Za plecami Armii walczącej krwawo o wolność i szczęście Ojczyzny, wrogie ręce, w naszym domu wychowane, usiłowały je zakuć w nowe kajdany ... Wróciło wspomnienie sprzed lat. 17 września 1939 roku na ulicy Niemieckiej w Wilnie, zamieszkałej prawie wyłącznie przez burżuazję żydowską, spotkałem o godzinie szóstej rano dwa czołgi radzieckie oblężone przez tłum wiwatujących. Sami Żydzi. Starzy i młodzi, kobiety i dzieci śpiewali i obrzucali czołgi kwiatami - widocznie już wcześniej przygotowanymi na tę okazję. A że to te czołgi, zdławiły ostatni dech wolności na tej ziemi? Niech płacą goje! ... 

Nu coo? Wasze przeszło! Teraz (Kurwa) My.  -   powiedział do mnie znajomy Żyd.  

-   Dziś zrozumiałem, że to był zwiastun. .. 

Stworzono parawan, za którym wybranego narodu elita, w osobach Bermana, Zambrowskiego i (innych) ... ujmowała w swe ręce ster rządów w Państwie. Oni wiedzieli od dawna, jak przystąpić do dzieła. Nie zapomnieli dewizy, że masa to bydło, które musi być jednak prowadzone na dobrym łańcuchu. Pod pokrywą szczerych intencji zwiedli naszą czujność, wykuli ten łańcuch w postaci służby bezpieczeństwa, oraz spreparowanej prokuratury i sądów zdegradowanych do roli narzędzi władzy. Wszystko w imię potrzeb walki z kontrrewolucją. ..   Kto chce niech wierzy, że taki był cel żydowskich machinacji. Fakty mówiły, że dla mafii rządzącej, nie ma w Polsce Polaków - są tylko Żydzi i goje! "

Powyższe cytaty zaczerpnięto z książki Zdzisława Ciesiołkiewicza

"Inwazja Upiorów 1944 - 1970".

<>

Zdzisław Ciesiołkiewicz był dziennikarzem wydawnictw wojskowych i bliskim współpracownikiem gen. Berlinga. 24 listopada 1956 r. , w warszawskiej sali PKPG "Pod Kopułą" podczas zgromadzenia warszawskiego Oddziału Związku Dziennikarzy Polskich, upublicznił treść listu gen.Berlinga, w którym gen. Berling wyjawił wydarzenia związane z początkami tworzenia się Armii Polskiej w ZSRR.

W liście tym, gen.Berling przedstawia historię opowiadającą o spotkaniu w mieszkaniu Wandy Wasilewskiej w 1943, w Moskwie, gdzie padają takie słowa: 

"Zaległa cisza. Mówi Wasilewska:

- Towarzysze! Na terytorium Związku radzieckiego będzie tworzone narodowe polskie wojsko. Szczegóły poznamy później. Pułkownik Berling będzie w tej sprawie rozmawiał z towarzyszem Stalinem - kończąc zaakcentowała gospodyni spotkania.

Lampe poruszył się w krześle, w pierwszym momencie wydawać się mogło, że z niego spadł, poprawił okulary i brutalnie, z wściekłością wtrąca:

 - Wanda! Na chuja nam polskie wojsko, mamy przecież Armię Czerwoną.

Wasilewska zdenerwowała się. Zaciska wargi, uderzając pięścią w stół, ostro zwróciła sie do Lampego:

- Alfred!.. zamilcz! To jest rozkaz towarzysza Stalina - rozumiesz!"

Zgodnie z relacją gen. Berlinga, spisaną przez Zdzisława Ciesiołkiewicza , "towarzysze żydowscy" mieli być przeciwni utworzeniu Polskiego Wojska w ZSRR - miała im wystarczyć Armia Czerwona. 

Najbliższym opisem klimatu tamtego czasu są dalsze słowa autora: 

"Rok 1946 przypadł na okres wielkich batalii politycznych - Referendum Ludowego i kampanii przedwyborczej do Sejmu Ustawodawczego nowej Polski. .. A czym zajmowali się wtedy tagosyjoniści? W kwietniu 1946 r. do Wałbrzycha zjechał na swoje posiedzenie Centralny Komitet Żydów Polskich, o którego działalności społeczeństwo polskie niewiele wie, prawie nic."
 

<<>>

W dalszej części swojej ksiażki Zdzsław Ciesiołkiewicz przytacza stenogram "Tajnego referatu Jakuba Bermana" wygłoszonego w Wałbrzychu w kwietniu 1946 r. - Można go przeczytać niżej.

Andrzej Leszek Szcześniak w swojej książce "JUDEOPOLONIA II" na stronie 121 pisze: Tajny ośrodek władzy / W tworzeniu mafijnego systemu władzy prowadzącej do zniewolenia Polski prawdziwym przełomem było jednak powołanie do życia Komitetu Organizacyjnego Żydów w Polsce. Był to pomysł Jakuba Bermana, który po śmierci Alfreda Lampe stał się przywódcą lobby żydowskiego w ZSRR. Berman, działacz Kominternu i płk. NKWD, uznał, iż istniejące w Sowietach instytucje, organizacje i wojskowe jednostki polskie powinny być poddane kontroli niejawnego i nieformalnego ośrodka dyspozycyjnego, który stałby na straży interesów środowiska żydowskiego. /.../

Jakub Berman swój plan przedstawił 2 stycznia 1944 r. wicepremierowi i zarazem ministrowi spraw wewnętrznych ZSRR Ławrentijowi Berii, który sam, będąc z pochodzenia Żydem, zatwierdził ten plan, jako korzystny dla środowiska żydowskiego i imperialnej polityki sowieckiej. Tak doszło do utworzenia przy Związku Patriotów Polskich Komitetu Organizacyjnego Żydów w Polsce. Jego kierownictwo tworzyli: J.Berman, E. Szyr i h. Minc. / członkami zostali: I i W. Groszowie, L.Bristigerowa, J.Borejsza, R.Zambrowski, E.Ochab, S. Wierbłowski, A.Alster , W.Billing, J.Burgin, A Bromberg, Anatol Fejgin, Anna Fejgin, ... Ozjasz Szechter (ojciec Adama Michnika)... , Rubinsztajn, Kubarowie i inni.

O istnieniu tego komitetu nie wiedziała nawet Wanda Wasilewska i niewtajemniczeni członkowie ZPP. Jego zebrania odbywały się w największej tajemnicy, a o podejmowanych decyzjach informowano tylko Berię i to zawsze tylko za pośrednictwem Jakuba Bermana.

JEŚLI KTOŚ JEST CIEKAW TO ZNAJDZIE W WIKIPEDII

Wikipedia:  https://pl.wikipedia.org/wiki/Centralny_Komitet_%C5%BByd%C3%B3w_Polskich  W miarę umacniania się systemu komunistycznego w Polsce, frakcja żydowska PPR sukcesywnie przejmowała wpływy w CKŻP. W 1948 roku znacjonalizowano 22 z 32 szkół CKŻP, a program pozostałych ujednolicono ze szkołami państowymi. W następnym roku wszystkie szkoły włączono do narodowego systemu szkolnictwa.  -   W 1949 roku funkcję przewodniczącego CKŻP przejął przedstawiciel zespołu PZPR przy CKŻP,   Hersz Smolar"   -   ojciec Aleksandra Smolara,  o którym pisałem wcześniej    >>>   //ziut.neon24.pl/post/130784,alle-numer-czyzbym-zmienil-plany-kijowskiego-i-obamy

Warto odnotować: Aleksander Smolar, szef Fundacji Stefana Batorego nie jest zwykłą postacią, jest synem "polskiego" działacza pochodzenia żydowskiego Grzegorza Hersz Smolara, urodzonego w 1905 r. w Zambrowie, zmarłego w 1993 roku w Tel Awiwie.  >>>   https://pl.wikipedia.org/wiki/Grzegorz_Smolar 

"TKM" POLACY, ... TO "DOBRA ZMIANA"

 <>

TAJNY REFERAT TOW. JAKUBA BERMANA WYGŁOSZONY NA POSIEDZENIU EGZEKUTYWY KOMITETU ŻYDOWSKIEGO„Żydzi mają okazję do ujęcia w swoje ręce całości życia państwowego w Polsce i rozszerzenia nad nim swojej kontroli. Nie pchać się na stanowiska reprezentacyjne. W ministerstwach i urzędach tworzyć tzw. drugi garnitur. Przyjmować polskie nazwiska. Zatajać swoje żydowskie pochodzenie.

Wytwarzać i szerzyć wśród społeczeństwa opinie i utwierdzić go w przekonaniu, że rządzą wysunięci na czoło Polacy, a Żydzi nie odgrywają w państwie żadnej roli.

Celem urabiania opinii i światopoglądu narodu polskiego w pożądanym dla nas kierunku, w rękach naszych musi się znaleźć w pierwszym rzędzie propaganda z jej najważniejszymi działami - prasą, filmem, radiem.

W wojsku obsadzać stanowiska polityczne, społeczne, gospodarcze, wywiad. Mocno utwierdzać się w gospodarce narodowej.

W ministerstwach na plan pierwszy przy obsadzaniu Żydami wysuwać należy: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Skarbu, Przemysłu, Handlu Zagranicznego, Sprawiedliwości. Z instytucji centralnych - centrale handlowe, spółdzielczość.

W ramach inicjatywy prywatnej, utrzymać w okresie przejściowym silną pozycję w dziedzinie handlu. W partii zastosować podobną metodę - siedzieć za plecami Polaków, lecz wszystkim kierować.

Osiedlanie się Żydów powinno być przeprowadzone z pewnym planem i korzyścią dla społeczeństwa żydowskiego. Moim zdaniem, należy osiadać w większych skupiskach, jak: Warszawa, Kraków; w centrum życia gospodarczego i handlowego: Katowice, Wrocław, Szczecin, Gdańsk, Gdynia, Łódź, Bielsko.

Należy również tworzyć typowe ośrodki przemysłowe i rolnicze, głównie na ziemiach odzyskanych, nie poprzestając na Wałbrzychu i Rychbachu – (obecnie Dzierżoniów). W tych ośrodkach możemy przystosować przyszłe kadry nasze w tych zawodach, z którymi bylibyśmy słabo obeznani.

Uznać antysemityzm za zdradę główna i tępić go na każdym kroku.

Jeżeli stwierdza się, ze jakiś Polak jest antysemitą, natychmiast go zlikwidować przy pomocy władz bezpieczeństwa lub bojówek PPR jako faszystę, nie wyjaśniając organom wykonawczym sedna sprawy.

Żydzi muszą pracować dla swego zwycięstwa, pracując jednocześnie nad zwycięstwem i gruntowaniem komunizmu w świecie, bo tylko wtedy i przy takim ustroju naród żydowski osiągnie najwyższą pomyślność i zabezpieczy sobie najsilniejszą pozycję.

Są niewielkie widoki na to, by doszło do wojny. Jeśli Ameryka zacznie się szybko socjalizować, to tą drogą, mniejszych lub większych wstrząsów wewnętrznych i tam musi zapanować komunizm.

Wtedy reakcja żydowska, która dziś trzyma z reakcją międzynarodową zdradzi ją i uzna, że rację mieli Żydzi stojący po drugiej stronie barykady.

Podobny przypadek współdziałania Żydów całego świata, wyznających dwie rożne koncepcje ustrojowe - komunizm i kapitalizm - zaistniał w ostatniej wojnie. Dwa największe mocarstwa światowe, całkowicie kontrolowane przez Żydów i będące pod ich wielkim wpływem, podały sobie ręce.

Trud Żydów pracujących wokół Roosevelta doprowadził do tego, że USA wspólnie z ZSRR wystąpiły zbrojnie do walki przeciwko Europie środkowej, gdzie była kolebka nowej idei, opartej na nienawiści do Żydów.

Zrobili to Żydzi, gdyż wiedzieli, że w przypadku zwycięstwa Osi, a głównie hitlerowskich Niemiec, które doskonale przejrzały plany polityki żydowskiej, niebezpieczeństwo rasizmu stanie się w USA faktem dokonanym i Żydzi znikną z powierzchni świata.

Dlatego też Żydzi sowieccy poświęcili dla tego celu krew narodu rosyjskiego, a Żydzi amerykańscy zaangażowali swoje kapitały. Należy się liczyć z dalszym napływem Żydów do Polski, ponieważ na terenie Rosji jest jeszcze dużo Żydów.

Przed wkroczeniem Niemców, w poszczególnych miastach ZSRR było kilka skupisk Żydów polskich: Charków - 36.200, Kijów - 17.800, Moskwa - 53.000, Leningrad - 61.000, w zachodnich republikach 184.730.

Żydzi skupieni w tych ośrodkach to przeważnie inteligencja żydowska, dawne kupiectwo żydowskie. Element ten jest obecnie szkolony w ZSRR. Są to kadry budowniczych Polski - tzn. zgodnie z projektem Politbiura - fachowcy ci obsadzać będą najważniejsze dziedziny życia w Polsce, a ogół Żydów będzie rozlokowany głownie w centrach kraju.

Stara polityka żydowska zawiodła. Obecnie przyjęliśmy nową, zespalającą cele narodu żydowskiego z polityką ZSRR. Podstawową zasadą tej polityki jest stworzenie aparatu rządzącego, złożonego z przedstawicieli ludności żydowskiej w Polsce.

Każdy Żyd musi mieć świadomość, że ZSRR jest wielkim przyjacielem i protektorem narodu żydowskiego**** , że jakkolwiek liczba Żydów w stosunku do stanu przedwojennego uległa olbrzymiemu spadkowi, to jednak dzisiejsi Żydzi wykazują większą solidarność.

Kwestia żydowska jeszcze jakiś czas będzie zajmowała umysły Polaków, lecz ulegnie to zmianie na naszą korzyść, gdy zdołamy wychować choć dwa pokolenia polskie.

Według danych wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego na terenie Śląska Górnego i Dolnego jest obecnie ponad 40.000 Żydów. Około 15.000 Żydów ma być zatrudnionych w osadnictwie. Powiat Rychbach (Dzierżoniów) i Nysa są przewidziane do tych celów. Akcja osadnicza jest finansowana z żydowskich funduszy zagranicznych i państwowych.

Żydzi celowo tworzą nową, choć chwilowo nieznaczną koncentrację elementu żydowskiego, kładąc podwalinę pod zawód rolnika i robotników przemysłowych.  Jest to budowanie podłoża szerszych celów politycznych.”

Polak, który wykradł i opublikował stenogram referatu Bermana, został skazany na karę śmierci, zmienioną w drodze łaski na karę dożywotniego więzienia.  /  Tekst TAJNEGO REFERATU TOW. JAKUBA BERMANA jest przedrukiem z książki „O Narodowych Siłach Zbrojnych " płk. dypl. Stanisława Żochowskiego, byłego Szefa Sztabu Dowództwa Sił Zbrojnych. Wyd. Retro, Lublin, 1994.

<>

**** W  ZSRR TEŻ SIĘ ZMIENIŁO / WARTO PRZECZYTAĆ

USZKUJNIK "PARADOKSY HISTORII"  >>   https://stopsyjonizmowi.files.wordpress.com/2012/09/uszkujnik-pdf.pdf

Posłuchajmy, co w swojej książce "PARADOKSY HISTORII", pisze Uszkujnik o "nawracaniu" carskiej Rosji na "radziecki komunizm".

"Żydzi, którzy po Rewolucji Październikowej 1917 r., przejęli władzę w Rosji, dzierżyli ją aż do 1953 roku, a stracili ją w wyniku "przewrotu" Marszałka Żukowa, poprzedzonego wcześniejszą próbą Stalina odsunięcia ich od władzy, i jego dość nagłą śmiercią."

Historia opowiedziana przez Uszkujnika jest o tyle ciekawa, bo jest jakby brakującym ogniwem łączącym czasy komunizmu w Rosji Radzieckiej, z wprowadzaniem tego samego komunizmu w PRL po 1944 r., i wiąże się z polską historią najnowszą, oraz z wydarzeniami jak najbardziej nam współczesnymi włącznie. - Uszkujnik, w swojej książce pokazuje przemilczane mechanizmy z przeszłości, odziaływujące na nas w teraźniejszości. Na ile są one bezsporne i wiarygodne każdy musi ocenić sam. 

Zdumiewającym i ciekawym dla Polaków fragmentem książki Uszkujnika powinien być zapis na str. 40, który mówi o Katyniu. / Oto on:

"Bestialskie wymordowanie polskich oficerów w Katyniu, które najpierw przypisywano Niemcom, a później Rosjanom, było w rzeczywistości zorganizowane przez Berię i jego żydowskich współpracowników kontrwywiadu."  

 ... i dalej Uszkujnik podaje powód ich wymordowania:  

"Klara Sterling pisała w swoim artykule o "klasycznym" polskim antysemityzmie. Polscy oficerowie byli właśnie nosicielami tego "klasycznego antysemityzmu" i zostali wymordowani jako potencjalni wrogowie Żydów.   Zniszczenie radzieckiej wyższej kadry dowódczej przed wojną, i wymordowanie oficerów polskich w Katyniu, były zjawiskiem wywodzącym się z tego samego źródła".

Na stronie 22 Uszkujnik wyjaśnia o jaką "zniszczoną wyższą radziecką kadrę" chodzi:

W końcu 1938 roku, kiedy Żydzi kończyli już czystkę w armii radzieckiej, jej straty w stanie osobowym wynosiły w przybliżeniu około 30 tyś. osób z kadry dowódczej. Wśród nich było:

- 186 z liczby 220 dowódców brygad

- 110 z liczby 195 dowódców dywizji

-   57 z liczby 85 dowódców korpusów

-   13 z liczby 15 dowódców armii.

Źródła niemieckie potwierdzają obecnie, że właśnie ta czystka była główna przyczyną mającą wpływ na decyzję Hitlera, w sprawie napadu na Zwiazek Radziecki. Byłoby rzeczą dziwną, gdyby Hitler pominął tak wyjątkową okazję. Kto mógłby przewidzieć, że potencjalny przeciwnik hitlerowskich Niemiec nagle, sam pozbawi się doświadczonego kierownictwa własnej armii, i tym samym niejako otworzy wrota na wtargnięcie wroga."

Jeśli rozumowanie Uszkujnika jest poprawne, a wszystko na to wskazuje że jest to rozumowanie logiczne, to oznacza to, że Katyń wymyślił Beria, a nie Stalin, i właśnie Beria pomysł ten zrealizował.

Stalin podpisując decyzję o rozstrzelaniu zatwierdził "tylko" wolę Berii i żydowskiego aparatu terroru, który pamiętajmy, najwięcej ofiar miał właśnie w Rosji.

Tak więc jak przedstawia to Uszkujnik, wygląda na to, że winę za Katyń mogą ponosić ówcześni "żydowscy władcy Rosji", z Berią i Kaganowiczem na czele, a polskich oficerów wymordowano z tego samego powodu, dla którego przeprowadzono czystkę w Armii Radzieckiej.- Wszyscy ci oficerowie zagrażali władzy elit żydowskich,... pytaniem jest czy dlatego zostali zlikwidowani?

Patrząc na temat z perspektywy czasu, od początku rewolucji w Rosji, mamy jakąś dziwną "czarną dziurę", w której znikają oficerowie,  od rosyjskich z czasów "sowieckiej" czystki, poprzez Gibraltar i gen. Władysława Sikorskiego, KATYŃ,  do Mirosławca z oficerami polskiego lotnictwa, i Smoleńska, gdzie zginęli dowódcy wszystkich rodzajów polskich sił zbrojnych.  - Czy to nie dziwny zbieg okoliczności?   -   Bardzo dziwny, zważywszy, kto na tym korzysta. 

<>

wPolityce na temat katynia piszą tak:

"Royjska „Nowaja Gazieta” opublikowała nieznany dokument ws. zbrodni katyńskiej, który może pomóc w uściśleniu daty decyzji Stalina o rozstrzelaniu polskich oficerów w 1940 r. Odnaleziony przez profesor Natalię Lebiediewą w Rosyjskim Państwowym Archiwum Historii Społeczno-Politycznej dokument

to opatrzony klauzulą „ściśle tajne”  list szefa NKWD Ławrientija Berii   i szefa partii komunistycznej na Ukrainie Nikity  Chruszczowa    do   Stalina o wysłaniu na Syberię 22-25 tys. członków rodzin   Polaków, „podlegających rozstrzelaniu”. 

Według Natali Liebiediewej  ....  po ujawnieniu listu Berii i Chruszczowaz 29 lutego o numerze 793/b staje się oczywiste, że (jak zapewne myślano) pierwsza wersja listu Berii do Stalinao numerze 794/b mogła być napisana nie wcześniej niż 29 lutego.   
 

Notatka ta została napisana najprawdopodobniej przed 3 marca 1940 r., następnie w formie uchwały została podpisana przez Stalina i jego politbiuro 5 marca.

Decyzję o zastosowaniu „najwyższego wymiaru kary - rozstrzelania” Beria uzasadnia tym, że przetrzymywani jeńcy są„zatwardziałymi, nie rokującymi poprawy wrogami władzy radzieckiej”

Wciąż warto badać rosyjskie archiwa, ... uważa prof. Wojciech Materski z z Instytutu Studiów Politycznych PAN. >>> //wpolityce.pl/historia/204583-scisle-tajny-list-do-stalina-nieznany-dokument-w-sprawie-zbrodni-katynskiej
 

TERAZ ZASTANÓWMY SIĘ NAD TYM, KTO NAPRAWDĘ PODJĄŁ DECYZJĘ O ROSTRZELANIU POLSKICH OFICERÓW W KATYNIU

Pytania pomocnicze:

1. Decyzję podjął sam Stalin?

2. Decyzję podjął Stalin na wniosek Berii?

3. Decyzję podjął sam Beria?
 

Warto zauważyć, że pomimo że wiadomo iż ofiary Katynia były ofiarami powszechnie znanego stalinizmu, w swojej książce o zbrodnię katyńską Uszkujnik oskarża żydowską administrację Rosji, która jak pisze, była przez ŻYDÓW jakby okupowana.

Posłuchajmy, co w swojej książce "PARADOKSY HISTORII", pisze Uszkujnik o "nawracaniu" carskiej Rosji na "radziecki komunizm".

"Żydzi, którzy po Rewolucji Październikowej 1917 r., przejęli władzę w Rosji, dzierżyli ją aż do 1953 roku, a stracili ją w wyniku "przewrotu" Marszałka Żukowa, poprzedzonego wcześniejszą próbą Stalina odsunięcia ich od władzy, i jego dość nagłą śmiercią."

Historia opowiedziana przez Uszkujnika jest o tyle ciekawa, bo jest jakby brakującym ogniwem łączącym czasy komunizmu w Rosji Radzieckiej, z wprowadzaniem tego samego komunizmu w PRL po 1944 r., i wiaże się z polską historią najnowszą, oraz z wydarzeniami jak najbardziej nam współczesnymi włącznie.

Uszkujnik, w swojej książce pokazuje przemilczane mechanizmy z przeszłości, odziaływujące na nas w teraźniejszości. Na ile są one bezsporne i wiarygodne każdy musi ocenić sam.

***  W filmie "SMOLEŃSK", który miał wejść na ekrany (i jeszcze nie wszedł) jest podobno scena gdy wychodzący z lasu oficerowie pomordowani w Katyniu wychodzą z lasu salutując Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu. /  Wyobrażam sobie pomnik Smoleński, który przedstawia Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, za nim Gen. Błasika, ... przed       "Kompanią Honorową Oficerów Katyńskich"      -  TE DWIE HISTORIE, KATYŃ i SMOLEŃSK,  TO JEDNA i TA SAMA HISTORIA  >>>  //ziut.neon24.pl/post/130981,platforma-i-tusk-chlopcy-z-zapalkami
 

 

KOMENTARZE

 • @@@!
  Kukiz POdstarzały młodzian w skóry odzian z kijem oficera prowadzącego w doopie! Cóż Panie Kukiz morda pełna frazesów a prawda wyszła na jaw, ukryty krecik, cóż związki są mocne ubecja trzyma za jajeczka co panie Kukiz ? Panie Kukiz właśnie straciłem do pana ! Kukiz to koń trojański targowicy w Polskim Sejmie. Kukiz to targowica totalna jak PO Nowoczesna. Uprzedzałem, że tak będzie niby krytykuje PO mówi że chce zmian ale jak przychodzi do głosowania to wiernie ramię w ramię z nimi głosuje przeciwko Polsce. Kukiz to targowica totalna jak PO Nowoczesna. Uprzedzałem że tak będzie niby krytykuje PO mówi że chce zmian ale jak przychodzi do głosowania to wiernie ramię w ramię z nimi głosuje przeciwko Polsce. Kukiz, jesteś pod ścianą! Sam tam postawiłeś się, cwaniaku nieudolny; srasz w gacie, a umywasz ręce. Mówię po raz kolejny: wywal pampersa, umyj dupę i do roboty, błaźnie! Koniec ze świeczką dla Pana Boga i ogarkiem dla szatana z PO, PE i innych chujów. Wypowiedz się za uczciwością i.... POLSKĄ! Wewnątrz kraju są zdrajcy, którzy jak w czasie okupacji niemieckiej służyli hitlerowskim Niemcom. Tak jest i teraz gdzie KAPO już działa jawnie nie ukrywając się - mamy nazwiska jak na dłoni...Nóż w plecy od Kukiza? Nie dziwi wcale. To piąta kolumna od dawna. Poza Winnickim nie widać w tym zlepku ambicjonerów jasno określonej postaci. Pan Morawiecki, zdaje się, stracił zęby już jakiś czas temu ( MŁODY WŁAŚNIE szykuje PREZENT dla banksterów - zamienia przymus korzystania z ich usług zamiast od 15 tys euro na 15 tys złotych!!!. - taka dobra zmiana, super po prostu! ). Śniadanka w towarzystwie antypolskich padalców w luzackiej atmosferze w celu lansowania ryżego nie były przypadkiem. To ten najtrudniejszy typ zdrajcy, który udaje pierwszego sprawiedliwego.!....Ci co byli obecni ciałem (nie kartą do głosowania) powinni ponieść karę finansową. I to dotkliwą! Po kiego wacka przyszli na robotę?! Po-lansować się jak ta kretynka z PO co bełkotała coś o gumce w majtach swej babci czy już kompletny matoł Pihowicz, która jest sama klasą dla siebie. Zwolnienie dyscyplinarne i won do Brukseli...znowu cisną się na usta me słowa Piłsudskiego, jakże dosadnie oddające działania ułomnych pseudopolityków- Wam kury szczać prowadzać a nie polityką się zajmować!
 • @kula Lis 66 13:02:31 ps..
  Zacytuję Matkę Kurkę:
  "Dlaczego Kukiz jest narodowcem? Bo za to mu płaci Marek Jakubiak z Warszawy, browarnik narodowiec i ślusarz Janusz Lamer, prezes Stowarzyszenia Narodowo-Patriotycznego "Orzeł Polski“. Dlaczego Kukiz jest JOW-owcem, bo sponsoruje go dolnośląska klika z Raczyńskim i prezesem fundacji JOW Hałaczkiewiczem, którzy zobaczyli w tym błogosławionym systemie idealny model na wymianę kadrową w trybie nasze ciotki i szwagrowie za waszych wujków i siostrzeńców." - Kukiz na studiach kumplował się jeszcze wtedy z tępym żydoukropem Szetyną dziś Schetyną na wydziale Historii Uniwerku Wrocławskiego. Kukiz zapomniał kto pociągnął listę we Wrocku....W moich oczach Kukiz zawsze był fałszywym dwulicowcem,a teraz nabrałem 100% pewności. To dobrze, że ujawniają się "twarze" prawdziwe. Teraz już wiadomo kto kmiot, kto cham a kto zachował jeszcze w sobie resztki przyzwoitości. Szacunek dla Kornela Morawieckiego. Hańba Targowicy z PO PSL i SLD...Kukiz w dniu dzisiejszym właśnie przestrzelił sobie oba kolana....GAME OVER służalczyku WSI...
 • Ziut.
  Niema wybaczenia dla Kukiza. Przed wyborami krzyczał, że TVN kłamie, reżimowa telewizja itp, teraz to jeden z ulubionych gości Olejnik na przemian z Giertychem, Cimoszewiczem, Marcinkiewiczem, Komorowskim, Wałęsą, gratuluje towarzystwa, jak na rozwalacza systemu. No to Kukiz pokazał, co z niego za polityk. Niepotrzebna nam taka opozycja, która zamiast wspierać rząd, to głosuje tak jak PO. Precz ze zdrajcami ojczyzny!
  Jeden Morawiecki zachował się jak trzeba. Fakt, może zdradził kolegów z partii, ale co to za koledzy? Dobrze zrobił!

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

ULUBIENI AUTORZY