Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
843 posty 5294 komentarze

"Głos Polski" Obozu Narodowo Demokratycznego

Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny - Przyszedł czas na "Obóz Narodowo Demokratyczny - NOTKA FUNDACYJNA [Founding note] - http://ziut.neon24.pl/post/146369,oboz-narodowo-demokratyczny-zdelegalizowac-onr-i-mw

Waltz: Spalono kukłę Żyda (Niezwykłego Żyda / red.)

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Gronkiewicz-Waltz: "Kilka miesięcy temu we Wrocławiu spalono kukłę Żyda" - Uściślijmy, "we Wrocławiu spalono kukłę Żyda" George'a Sorosa. - To ten Pan, pierwszy od lewej, ... obok "Złotej Rybki" Prezydenta Komorowskiego.

wPOLITYCE.pl:  Trudno uwierzyć, że może być milcząca zgoda na takie zachowania. Cała klasa polityczna powinna wyrazić głośny, a nie milczący sprzeciw   —  mówiła Hanna Gronkiewicz-Waltz podczas swojego przemówienia w trakcie obchodów 73. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Gronkiewicz-Waltz wspominała przy tym postać Władysława Bartoszewskiego:

Jeszcze w ubiegłym roku był z nami i tutaj, w tym miejscu mówił, że istnieją wartości ponadczasowe, które wywodzą się z przykazań danych Mojżeszowi. (…) To te wartości dotyczące godności i życia człowieka. Kilka miesięcy temu we Wrocławiu spalono kukłę Żyda, a kilka dni temu w ślad za milczącą postawą polityków, odprawiono  mszę, w której szkalowano Polaków i Polki o odmiennych poglądach, a niektórym narodowościom odbierano prawo istnienia  —   donosi wPolityce.pl

Gronkiewicz-Waltz:  "Kilka miesięcy temu we Wrocławiu spalono kukłę Żyda" - Uściślijmy,  ... "we Wrocławiu spalono kukłę Żyda" George'a Sorosa.   -  To ten Pan, pierwszy od lewej,  obok   "Złotej Rybki"   Prezydenta Komorowskiego. 

<>

Link do tej notki  >>  http://ziut.neon24.pl/post/131152,waltz-spalono-kukle-zyda-niezwyklego-zyda-red

  

 

Nieboszczyk Bronisław Geremek miał podobno twierdzić, że w polityce nie liczą się fakty, że liczą się tylko fakty medialne.  -   "To co widzimy w ściekach"  o  "polskim antysemityzmie" , zamachu PiS na Trybunał, to są właśnie oderwane od rzeczywistości "fakty medialne". -   Rzeczywistość, tak naprawdę, jest "odwrotnie inna", ... Polakom nie przeszkadzają Żydzi,... Polacy są atakowani przez "agenturę wpływu" biznesu, którego reprezentantem jest George Soros.  -  "Polski antysemityzm" to najzwyklejsza obrona przed atakiem.

Wrzask który w związku z tym słyszymy, to "kwik odrywanych od żłoba świń", "świń" zagranicznych, i polskich na zagranicznym wikcie.  Udawanie że ich w Polskim Sejmie nie ma, chociaż wszyscy widzieli, że byli i są, ... to obstrukcja inteligencji nas wszystkich, Polek i Polaków!   -   "TKM Polacy!"  -   "Gorszy sort" niech się w końcu  weźmie do uczciwej roboty! >>>    http://ziut.neon24.pl/post/131111,zawiadomienie-e-mail-otwarty-do-prokuratora-ziobry

image

 

Niedawno opublikowano listę warszawskich nieruchomości, wobec których toczą się sprawy reprywatyzacyjne. To aż 1980 adresów, które zostały odebrane właścicielom zaraz po wojnie zgodnie z dekretem Bieruta.

Problem polega na tym, że spadkobiercy właścicieli przedwojennych nieruchomości zgłaszają się teraz po budynki „z wkładką ludzką”. Przejmują je wraz z lokatorami. >> http://natemat.pl/164055,dzika-reprywatyzacja-co-to-oznacza-i-jak-z-nia-walczyc 

16 lipca 1960 roku, w Waszyngtonie, zawarto   UKŁAD MIĘDZY RZĄDEM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI i RZĄDEM POLSKIEJ RZECZYPOSPOLIOTEJ LUDOWEJ DOTYCZĄCY ROSZCZWEŃ OBYWATELI STANÓW ZJEDNOCZONYCH.

Rządy USA i Polski zgodziły się, za wypłaconą przez Polskę kwotę 40 milionów dolarów, uregulować roszczenia obywateli Stanów Zjednoczonych będące wynikiem "nacjonalizacji i innego rodzaju przejęcia przez Polskę mienia" po II Wojnie Światowej  -  Polska zgodziła się z tego tytułu wypłacić 40 mln. dolarów w rocznych ratach po 2 mln. dolarów przez 20 lat począwszy od stycznia 1961 roku.
 
Suma zapłacona Rządowi Stanów Zjednoczonych została "rozdzielona w sposób i zgodnie z metodą  podziału zastosowanymi wedle uznania Rządu Stanów Zjednoczonych."
 
W Art. IV UKŁADU napisano:
 
"Po wejściu w życie niniejszego układu Rząd Stanów Zjednoczonych nie będzie przedstawiał Rządowi Polskiemu, ani nie będzie popierał roszczeń obywateli Stanów Zjednoczonych do Rządu polskiego, o których mowa a artykuje I niniejszego układu. (Treść Układu w YouTube > https://www.youtube.com/watch?v=fHywVWknElg, i wyżej) W przypadku gdyby takie roszczenia zostały bezpośrednio przedłożone przez obywateli Stanów Zjednoczonych Rządowi Polskiemu, Rząd Polski przekaże je Rządowi Stanów Zjednoczonych." 
 
-  Jak się okazuje Rząd Stanów Zjednoczonych od roku 2003, aż po dzień dzisiejszy łamie postanowienia Art. IV Układu, a Rząd Polski nie wypełnia obowiązku wynikającego z jego postanowień.
 
W Art. V Układu napisano:
 
B. W celu zabezpieczenia Rządu Polskiego przed możliwym dochodzeniem praw za pośrednictwem krajów trzecich, lub w inny sposób, roszczeń uregulowanych niniejszym układem, Rząd Stanów Zjednoczonych dostarczy Rządowi Polskiemu kopii takich formalnych oświadczeń odnośnie roszczeń, jakie zostaną przedstawione przez wnoszących roszczenia, oraz kopii decyzji dotyczących ważności i wysokości roszczeń.
 
C.Odnośni3e każdego roszczenia, które zostało przez Rząd Stanów Zjednoczonych uznane za ważne, Rząd Stanów Zjednoczonych dostarczy Rządowi Polskiemu oryginalne dokumenty odnoszące się do mienia znacjonalizowanego, lub przejętego przez Polskę, z których wynika roszczenie,  / ... / . W przypadku gdy roszczenie nie jest oparte na takich dokumentach Rząd Stanów Zjednoczonych dostarczy Rządowi Polskiemu zwolnienie z zobowiązania podpisane przez wnoszącego roszczenie."  -  W punkcie (D) uzgodniono, że rządy będą sobie udzielać informacji na temat powyższego.
 
Artykuł V jasno wskazuje, że musiała powstać oddzielna dokumentacja (teczka) każdej nieruchomości, której dotyczył Układ z 16 lipca 1960 roku, teczki powinny znajdować się w Warszawie, i zapewne znajdują się w Stanach Zjednoczonych o czym świadczy spis wniosków o odszkodowanie znajdujący się w archiwach USA. >>> https://www.archives.gov/research/foreign-policy/related-records/claimants-poland-1960-1966.pdf     
 
Wydaje się rzeczą naturalną, że każde współczesne postępowanie odszkodowawcze, lub reprywatyzacyjne, powinno być "konsultowane" z istniejącymi archiwami, aby uniknąć, a zapewne też uniemożliwić wypłatę odszkodowań, lub zwrot już zrekompensowanej nieruchomości osobom nieuprawnionym.
 
Wydaje się wysoce prawdopodobne, że znajdujące się w polskich archiwach dokumenty mogą być, lub są wykorzystywane po raz drugi przez osoby mające dostęp do archiwów, i chcące wyłudzić nienależne odszkodowanie, lub zwrot nieruchomości, pod płaszczykiem wykupienia praw do roszczeń. - Możliwe, że z takim przypadkiem mamy do czynienia w przypadku nieruchomości rodziny Glass'ów z Warszawy.
 
Aby zapobiec nielegalnemu przejmowaniu kamienic należałoby jak najszybciej zlokalizować w Polsce lokalizację przechowywania dokumentów za które wypłacono odszkodowania, ewentualnie posiłkować się archiwami znajdującymi się w USA.   >>>    https://www.archives.gov/research/foreign-policy/related-records/rg-299.html     >>>   https://www.justice.gov/fcsc/completed-programs-poland
      
  image
   
03.09.2015 / Gazeta.pl:  "Reprywatyzacja. Mieszkańcy nie dopuścili do zwrotu kamienicy z roszczeniami:  Rodzina Glassów, zamożnych przemysłowców, przed wojną miała też kamienice przy Hożej, w Al. Jerozolimskich, Mokotowskiej. Wszystkie straciła dekretem Bieruta, który w 1945 r. pozwolił przejąć grunty na terenie całego miasta. Glassowie próbowali walczyć o majątek. W 1948 r. kamienice ostatecznie przejęło państwo.
 
Rodzina Glassów do Polski już nigdy nie wróciła.
 
W latach 90. spadkobiercy zaczęli starania na nowo. - Postępowanie trwało 15 lat - mówi mecenas Jan Stachura reprezentujący posiadaczy roszczeń do Kredytowej 6 (rodzina Glassów je sprzedała).  / ... /  W 2011 r. adwokat wywalczył korzystną decyzję. Sprawa przeniosła się do miejskiego Biura Gospodarki Nieruchomościami, który prowadzi reprywatyzację.
 
W styczniu 2015 r. Stachura wyszedł z kwitem o zwrocie Kredytowej 6.  >> http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,18698636,reprywatyzacja-mieszkancy-nie-dopuscili-do-zwrotu-kamienicy.html
 
Pytanie, czy kamienica przy Kredytowej 5  znajdje się  na liście osób, i spraw rekompensacyjnych za kamienice,  za które Polska już zapłaciła odszkodowanie, ... liście amerykańskiej, lub innej,... a konkretnie w  którejś ze "Złotych teczek amerykańskich Żydów"   >>>  https://www.youtube.com/watch?v=fHywVWknElg
 
image
 

Okazuje się, że nazwiska Glass'ów znajdują się na liście osób, którym za zajęte kamienice wypłacono odszkodowania w USA. - Teraz wystarczy sprawdzić, czy Glasso'wie z listy, to "CI GLASS'OWIE" z Warszawy, ... i może się okazać, że setki kamienic w Warszawie ZOSTAŁO ZREPRYWATYZOWANYCH, lub reprywatyzuje siębezprawnie.
 
Jeśli za kamienicę już zapłacono odszkodowanie, to kamienica ta, np. z Kredytowej 6 w Warszawie,  jest  prawowitą własnością miasta Warszawy, i tak jak inne kamienice Żydów z list nie podlega powtórnej reprywatyzacji. >>
 
Każde nazwisko z listy wyżej (kliknij), i numer sprawy i obok, wskazują "teczkę", ... i nieruchomość, w stosunku do której wniesiono w USA wniosek o odszkodowanie.  -   W teczkach znajdują się  też informacje o sposobie załatwienia sprawy.  / Udawano, że to nie miało miejsca.  - Możliwe, że chodzi o nieruchomości, i budynki, z których z których usunięto, lub obecnie podstępnie, i nielegalnie, usuwa się mieszkańcow, ... a "zrekompensowane" przed laty budynki, bezprawnie oddaje się ich byłym właścicielom, lub ich spadkobiercom.   -  Umowy jak pokazana na YouTube zawarte zostały też z innymi, najważniejszymi państwami świata.  -  Obecnie środowiska żydowskie domagają się powtórnego zadośćuczynienia, i reprywatyzacji.  /KONIECZNIE ZOBACZ CAŁOŚĆ  >>> http://www.zonacezara.blogspot.com/2016/02/istnieja-znalazem-teczki-zydow-warte.html
         
SPRAWDŹ CZY TWÓJ DOM ZAGROŻONY JEST REPRYWATYZACJĄ!  
     
image


Źródło:   https://www.archives.gov/research/foreign-policy/related-records/rg-299.html   >> The Polish Claims Program commenced with the signing of a claims agreement on July 16, 1960 after negotiations with the People's Republic of Poland.  Under this agreement, Poland agreed to pay $40 million over the period of twenty years in full settlement of the claims of nationals of the United States    >>>   https://www.justice.gov/fcsc/completed-programs-poland

 

Więcej o Żydach w notce o warszawskich kamienicach >>   http://ziut.neon24.pl/post/130497,sensacja-to-jest-warte-wiecej-niz-legendarny-zloty-pociag  

 

KOMENTARZE

 • ZŁOTE TECZKI AMERYKAŃSKICH ŻYDÓW
  >>> https://www.youtube.com/watch?v=fHywVWknElg

  Sprawa dla ABW - dr Zbigniew Kękuś demaskuje "reprywatyzację" Tuska >> https://www.youtube.com/watch?v=hRLVHCNpsQo
 • Spalona kukła Żyda czyli wolność ekspresji w działaniu
  .
  SOROS WINNY PODPALANIA CHRZEŚCIJAŃSTWA! PIOTR RYBAK O SPALENIU KUKŁY SOROSA WE WROCŁAWIU 18-11-2015 >> https://www.youtube.com/watch?v=uJaCXx4JjCc

  Tomasz Sommer: Spalona kukła Żyda czyli wolność ekspresji w działaniu >> https://www.youtube.com/watch?v=LHWRIG8ep5E
 • Rzepliński świadomie wywołuje dysharmonię i niepokoje w działaniu państwa i prawa polskiego.
  .
  Mocna opinia sędziego Trybunału Stanu >> https://www.youtube.com/watch?v=emxr8MA6-Lc

  >> Parlamentowi Europejskiemu zależy na tym, żeby ta władza została zhołdowana i była posłuszna opinii zewnętrznej. (…)To używanie w złej wierze nacisku i manipulacji politycznej, która jednak nie będzie skuteczna – nie bójmy się! To nas tylko wzmocni. To ma pokazać, że jednak presja na Polskę będzie ogromna.

  >> Jest jeszcze kwestia Sorosa i grup kapitałowych, które uruchomią dodatkowo nacisk ekonomiczny. Tego też musimy się spodziewać. Ale damy radę przy tym wszystkim. Mam przekonanie, ponieważ wiem, że służymy prawdzie i narodowi polskiemu

  — podkreśla mec. Piotr Andrzejewski sędzia Trybunału Stanu, współtwórca polskiej konstytucji, w rozmowie z Salve TV.

  Link do artykułu >> http://wpolityce.pl/polityka/289376-mocna-opinia-sedziego-trybunalu-stanu-rzeplinski-swiadomie-wywoluje-dysharmonie-i-niepokoje-w-dzialaniu-panstwa-i-prawa-polskiego-wideo
 • Przedsiębiorstwo Holokaust – 6 milionów kłamastw
  .
  Tak bardzo bano się tego tekstu, iż zniszczono i kupiono całą platformę blogową , likwidując m.in. nasz blog ligaswiata.napisala.pl /// Obsesyjne posługiwanie się kabalistyczną bajką o “6 mln zmarłych lub umierających Żydach” sprzed co najmniej 40 lat przed II wojną światową, bezpośrednio osłabia i zdradza pojęcie, jak twierdzili, że w latach 1939-1945 w Europie zginęło 6 mln Żydów. To było kłamstwem za pierwszym razem, i jest kłamstwem teraz! >> http://worldinfoport.hvs.pl/przedsiebiorstwo-holokaust-6-milionow-klamastw/

  - OSOBIŚCIE SŁYSZAŁEM, ŻE POŁOWA Z TYCH 6 000 000 TO POLACY
 • Prawda na stole
  .
  Szewach Weiss odniósł się również do słów prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, która podczas swojego przemówienia w trakcie obchodów 73. rocznicy wybuchu powstania skomentowała spalenie kilka dni temu kukły Żyda we Wrocławiu. „Trudno uwierzyć, że może być milcząca zgoda na takie zachowania. Cała klasa polityczna powinna wyrazić głośny, a nie milczący sprzeciw” – mówiła.

  Zdaniem publicysty tygodnika „Do Rzeczy” Rafała Ziemkiewicza słowa te są „dowodem zacietrzewienia politycznego odbierającego rozum”. Jednak według Szewacha Weissa prawda powinna „leżeć na stole”. – Zawsze lepiej patrzeć w oczy prawdzie, krytykować, walczyć, żeby tego nie było, niż ukrywać. Wydaje mi się, ze to jest odwaga obywatelska i ktoś powinien to powiedzieć – podkreślił. – Ale to nie jest pełna prawda – dodał, zwracając uwagę, że problem dotyczy pewnej mniejszości, a nie całego społeczeństwa.

  „Fałszywy przelew na konto innego narodu”

  Zapytany o pojawiające się w światowych mediach określenie „polskie obozy śmierci” podkreślił, że „jak ktoś oskarża Polskę, że stworzyła Zagładę, to jest kłamstwo”, a ci, którzy to robią, chcą z win swoich ojców i matek „zrobić fałszywy przelew na konto innego narodu”.
  >> http://www.tvp.info/24963507/dziki-nacjonalizm-wycisnal-z-cytryny-spoleczenstwa-cale-zlo
 • Raport Jürgena Stroopa po zagładzie warszawskiego getta w 1943 roku.
  W środę 17 kwietnia 2013 na stronach internetowych Instytutu Pamięci Narodowej pojawił się dokument wyjątkowy w ludzkich dziejach. „Żydowska dzielnica mieszkaniowa w Warszawie już nie istnieje” – raport Jürgena Stroopa, przygotowany dla Heinricha Himmlera po zagładzie warszawskiego getta w 1943 roku.

  Raport dostępny jest pod adresem / ZDJĘCIA NA STR 90+
  >> http://www.pamiec.pl/ftp/ilustracje/Raport_STROOPA.pdf
 • ELYAHU RIPS
  .
  KOD BIBLI > http://blackevo.kewlnet.tk/E-book/book/Michael%20Drosnin%20-%20Kod%20Biblii%20II.pdf
  http://torahcode.co.il/pdf_files/pub/teomim1.pdf
  http://www.ma.huji.ac.il/rips/
 • Kontrole CBA w ratuszu! Jarosław Krajewski PiS: Proceder handlu roszczeniami kwitnie
  To jeden z największych problemów Warszawy. Brak ustawy reprywatyzacyjnej dot. upaństwowionych nieruchomości to luka prawna, która powoduje, że handel roszczeniami kwitnie. Sprawą zajmie się Centralne Biuro Antykorupcyjne. >> https://www.youtube.com/watch?v=qtkDGtxqRhM
 • Demonstracja przeciw uchodźcom
  Palenie kukły Żyda >> https://www.youtube.com/watch?v=tmckPTqyr84

  TELEWIZJA NARODOWA / Piotr Rybak o spaleniu kukły Sorosa >> https://www.youtube.com/watch?v=uJaCXx4JjCc

  Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz przeprasza za spalenie kukły Żyda (Sorosa) na wrocławskim Rynku >> https://www.youtube.com/watch?v=0sCILCc-HBE

  Robert Sobiech o demonstracyjnym spaleniu kukły Żyda (Sorosa) we Wrocławiu >> https://www.youtube.com/watch?v=TUoAlz99mXo

  ... tak się wykorzystuję "pałkę antysemityzmu" do doraźnych celów politycznych. / Nie od dziś, od 1945 roku / Fragmen "Tajnego referatu Jakuba Bermana "Uznać [należy] antysemityzm za zdradę główna i tępić go na każdym kroku. >>> Jeżeli stwierdza się, ze jakiś Polak jest antysemitą, natychmiast go zlikwidować przy pomocy władz bezpieczeństwa lub bojówek PPR jako faszystę, >>> nie wyjaśniając organom wykonawczym sedna sprawy."
  >>> http://ziut.neon24.pl/post/131006,tkm-kukiz-ma-racje-dobra-zmiana-pis-to-tkm

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

ULUBIENI AUTORZY