Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
552 posty 3938 komentarzy

Ruch dla Rzeczypospolitej RdR2018.WordPress.com

Ziut - Ruch dla Rzeczypospolitej - ----- 11 LISTOPADA STRACIMY NIEPODLEGŁOŚĆ! ----- ---- Przyszedł czas na "Wielki Ruch Listopadowy" / Wygrajmy MYŚLĄC Wspólnie ---- Ziut.NEon24.pl/post/133700,Zamiast-Flagi-Ruch-Listopadowy-Bialo-Czerwona-Kartka

Dlaczego Hitler "ratował" Żydów?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

5 stycznia 1939 roku naziści uznali że sekta Karaimów zostaje zwolniona z norymberskich ustaw rasowych. - Czytamy w notce: January 5: Karaites and the Nazis (5 stycznia: Karaimi i Naziści)

Historia żydowskiej sekty Karaimów sięga 7 wieku. Wierzą oni w autorytet Biblii, nie uznając jednocześnie Talmudu i innych niebiblijnych nauk żydowskich.  >  https://pl.wikipedia.org/wiki/Karaimizm

W czasach nazistowskich Karaimowie mieszkali głównie w Egipcie, Turcji, i Iraku.  Sekta żydowskich Karaimów, wyłączona spod rasistowskich ustaw norymberskich, była zapewne  z nimi spokrewniona.

Osobiście przedstawiali się jednak jako potomkowie turecko mongolskich plemion, niezwiązanymi więzami krwi z Żydami, którzy ukrzyżowali Jezusa Chrystusa.

Według historyka Warren'a Paul'a Green'a:

"nieznananej liczbie Żydów udało się uratować od nieuniknionej śmierci poprzez przyjęcie tożsamości polskich Karaimów i Tatarów.Wielu z nich wydostało się z wileńskiego getta i mieszkało w aryjskiej części miasta unikając wszystkich prześladowań, jakie dotknęły Żydów w getcie."

Obecnie na całym świecie żyje około 50 000 Karaimów, większość w Izraelu.Tutaj ciekawy artykuł o Karaimach "Karaites in the Holocaust? A Case of Mistaken Identity" >>>  http://www.nehemiaswall.com/karaites-holocaust-case-mistaken-identity

Warren Paul Green:  "Odkryłem nie mniej niż sześć udokumentowanych przypadków wyłączeń [spod niemieckich ustaw rasistowskich] przyznanych grupom 'pochodzenia żydowskiego'.-   We wszystkich przypadkach osoby reprezentujące te społeczności argumentowały, że nie są Żydami, i mają niewiele wspólnego z Żydami Aszkenazyjskimi. Gupy te, ... to Judeo-Tatarzy, Gruzińscy Żydzi, Jugutim, Subbotnicy, Judeo-Celtowie, i Nahomine. W rezultacie około 70 tysięcy osób było teoretycznie wyłączonych spod nazistowskich prześladowań." // KONIEC TŁUMACZENIA ARTYKUŁU "JEWISH CURRENT" >  http://jewishcurrents.org/january-512-karaites-and-the-nazis-8599

<>

Dlaczego Hitler "ratował" Żydów, dlatego że udowodnili, że nie byli Żydami?

Owi Karaici przedstawiali się, że są potomkami tatarsko mongolskich plemion. Wierzyli tylko w Biblię, bez rabiniczno-talmudycznych naleciałości. - To ich chroniło.

Pozostaje odpowiedź na podstawowe, i najważniejsze pytanie: Co sprowokowało Hitlera do "ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej", ... czyli do Holokaustu? 

Wygląda na to, że mamy do czynienia z grupą "tzw. Żydów" / potomkami Chazarów  / , którzy od wieków pielęgnują swoją etniczną tożsamość narodową, i którzy  wiedzą że ich "żydowskość"  ma związek z biblijnymi Żydami, tylko w wyniku wyznawanej religii - Judaizmu,  na dokładkę w swej pierwotnej "biblijnej formie", nie zniekształconej naleciałościami rabinicznego Talmudu, który tak naprawdę tłumaczy jak być Żydem, bez zastosowania Biblii w sensie stricte, czyli omijając przykazania biblijne.  

Osobiście uważam, że przyczyną która doprowadziła do Holokaustu mógł być "ideologiczny rewanż". /  Żydzi, w postaci "ideologii" wypromowanej w Rosji po rewolucji 1017 roku, byli w Rosji "kastą rządzącą".

Za ich panowania, za panowania Stalina, oraz Żydów Berii i Kaganowicza,  doszło w Rosji do wręcz niewyobrażalnych okrucieństw i wymordowania milionów ludzi, ... w tym około 30 000 oficerów armii radzieckiej.  >>>   https://stopsyjonizmowi.files.wordpress.com/2012/09/uszkujnik-pdf.pdf

Wydaje mi się, że po zerwaniu paktu Ribbentrop-Mołotow, Hitler wiedząc, lub w trakcie wchodzenia na terytoria kontrolowane przez ZSRR, dowiadując się, co (z)robiła żydowsko-sowiecka administracja na zarządzonych przez nią terytoriach, stracił po prostu skrupuły.  

Bo jakie może być inne wytłumaczenie przyczyn z powodu których doszło do Holokaustu Żydów na tak niewyobrażalną skalę, jakaś konkretna przyczyna musiała być?

Hitlerowski, "polityczno-ideologiczny rewanż", w zderzeniu z radziecko żydo-komunistyczną bezwzględnością na okupowanych terenach, najbardziej pasuje, jako logiczne wyjaśnienie tego, dlaczego Niemcy wymordowali Żydów.

Jako podstawę poprawności takiego twierdzenia można też przyjąć  >>>  Pakt antykominternowski  –  układ podpisany 25 listopada 1936 roku w Berlinie przez przedstawicieli rządów Niemiec i Japonii. /  Celem zawarcia paktu była koordynacja działań przeciwko Międzynarodówce Komunistycznej - organizacji utworzonej w Moskwie w 1919 roku, z zadaniem kierowania działalnością partii komunistycznych i podporządkowania ich partii radzieckiej. Tajny protokół dołączony do układu zobowiązywał sygnatariuszy do zachowania neutralności, gdyby jedna ze stron znalazła się w stanie wojny z ZSRR.   >>>   https://pl.wikipedia.org/wiki/Pakt_antykominternowski

Wydaje się też, że na frontach II Wojny Światowej starły się dwa nacjonalizmy:  Niemiecki,  w postaci hitlerowskiego faszyzmu, ... i żydowski, w postaci okupowanego przez Żydów "radzieckiego komunizmu", rządzonej przez Żydów Rosji.  -   Starcie roztrzygnięto na korzyść nacjonalizmu żydowskiego, dzięki wsparciu amerykańskiego żydowstwa, ... które nadal ingeruje w sytuację w swoim kraju "jak niżej".  

Najdalej za zachód wysuniętą częśćią Chazarii są okolice Kijowa. /  Jesteśmy świadkami dalszej części ponad 1000 letniej wojny zapoczątkowanej w 965 roku rozbiciem wojsk chazarskich i zniszczeniu ich stolicy przez zjednoczone siły słowiańskie pod wodzą księcia Świętosława.

khazar03_01

Encyclopedia Americana (1985):   “Chazarowie, starożytny mówiący po turecku lud, mieli wielkie i silne państwo na stepach północnych gór Kaukazu od VII w. do jego końca w połowie XI wieku. W VIII w. jego przywódca polityczny religijny… jak również większa część chazarskiej magnaterii, zarzuciła pogaństwo i przeszła na judaizm… (o Chazarach mówi się jako o przodkach większości rosyjskich i wsch.-europejskich Żydów)”.  - Ich państwo obejmowało część współczesnej Rosji.

Rok 1905:  Żydowski kaznodzieja głosi, że jeśli komunistyczne powstanie w Rosji (pod żydowskim przywództwem) odniesie sukces w realizacji ich dawnego celu, obalenia carskiego rządu, syjonizm stanie się przeżytkiem.

Ta publikacja chyba najlepiej oddaje to, do czego doszło w Rosji już 12 lat później, w 1917 roku.  /   Żydowski syjonizm co prawda się nie skończył, "wyemigrował" do Izraela, ... ale dzięki temu mamy wiedzę o tym, do czego jest zdolny   >> "Narodziny Izraela"  / Dokument.  Lektor PL  >> https://www.youtube.com/watch?v=DKLdb8pOTmg

Przedsiębiorstwo Holokaust – 6 milionów kłamastw?

New York Times - 29 stycznia 1905 r.  /  Tytuł artykułu: "Koniec syjonizmu? Bardzo możliwe .." :  Punkt widzenia żydowskiego kaznodziei na temat powstania w Rosji.

Dr. M. H. Harris przemawiał wczorajszego ranka w świątyni the Temple of Israel, przy Piątej Ulicy, skrzyżowanie z 125 ulicą, jak zwykle w sprawie "Sytuacji Rosyjskiej".  Poprzedził on swoje uwagi odniesieniem do Biblii i historii, aby pokazać, że ludzie [Żydzi] stopniowo otrzymują coraz większą sferę wolności od narodów i rządów do wykonywania swoich uprawnień i obowiązków.

Oświadczył on też, że wolna iszczęśliwa Rosja  ze swoimi 6 000 000 Żydów, w wyniku obalenia rządów autorytarnych [carskiej Rosji],   w praktyce oznaczać będzie koniec potrzeby istnienia  syjonizmu.    Wygląda jednak na to, że Rosja,  aby zyskać na doświadczeniu innych narodów, potrzebuje krwawej lekcji aby się nauczyć jaką władzą dysponują  Żydzi. [w ryginale "the people" / ludzie]   /  29 stycznia 1905 r. /

<>

22 stycznia doszło do "Rewolucja 1905-1907 w Rosji",  czyli cyklu rewolucyjnych zamieszek, będący rezultatem kryzysu ekonomicznego i klęsk ponoszonych w wojnie z Japonią (1904-1905). Zapoczątkowana "krwawą niedzielą" 22 I 1905 w Petersburgu, charakteryzowała się masowymi strajkami, wystąpieniami chłopskimi i żołnierskimi oraz aktami terroru przeciwko funkcjonariuszom państwowym.

Wykształciła się również liberalna opozycja polityczna. Pod jej wpływem Mikołaj II ogłosił 30 X 1905 manifest wprowadzający swobody obywatelskie, ustanawiający urząd premiera oraz Dumę posiadającą uprawnienia ustawodawcze. Po klęsce bolszewickiego powstania w grudniu 1905 w Moskwie nastroje rewolucyjne opadły, mimo licznych strajków 1906.

Rozwiązanie II Dumy 16 VI 1907 i uchwalenie nowej ordynacji wyborczej, zwiększającej znaczenie ziemiaństwa, zakończyło rewolucję. W jej wyniku rozpoczęto modernizację struktur państwa rosyjskiego w kierunku monarchii parlamentarnej, przeprowadzono reformę agrarną. >>>  http://portalwiedzy.onet.pl/67785,,,,rewolucja_1905_1907_w_rosji,haslo.html

<>

W 1917 roku doszło do Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej.   /   "Szczęśliwa Rosja ze swoimi 6 000 000 Żydów"  weszła w erę komunizmu,  a potrzeba   "która wymusiła potrzebę zaistnienia syjonizmu",   ...  przestała istnieć.   -   80% administracji Rosji Sowieckiej opanowali Żydzi, ... z Łubianką i NKWD włącznie.  -   Pozostaje się aby domyślać, jak wielki w tym udział mieli Żydzi z Ameryki, ... bo że mieli, to rzecz pewna.

<>

sand, kiedy i jak wynaleziono

„Kiedy i jak wynaleziono naród żydowski” – tytuł książki Shlomo Sanda prowokuje. Prowokuje, dodajmy, skutecznie. Dzieło profesora historii powszechnej uniwersytetu w Tel Awiwie przez dziewiętnaście tygodni znajdowało się na czele rankingu najlepiej sprzedających się książek w Izraelu. Przychylność czytelników była spora. Proporcjonalna do niechęci ze strony izraelskiego środowiska naukowego.  >>>  https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/tag/arthur-koestler/

KOMENTARZE

 • Dlaczego
  ?
 • @Husky 20:31:56
  Co?
 • @Ziut 21:01:46
  no pytam, dlaczego Hitler ich ratował, jaki miał cel.
  Bo jak narazie to tylko Twoje domysły. Może jakieś fakty.
  Zwłaszcza chronologia, daty,daty,daty 8-))
 • @Husky 21:10:49
  Nie domysły

  Warren Paul Green: "Odkryłem nie mniej niż sześć udokumentowanych przypadków wyłączeń [spod niemieckich ustaw rasistowskich] przyznanych grupom 'pochodzenia żydowskiego'. We wszystkich przypadkach osoby reprezentujące te społeczności argumentowały, że nie są Żydami, i mają niewiele wspólnego z Żydami Aszkenazyjskimi. Gupy te, ... to Judeo-Tatarzy, Gruzińscy Żydzi, Jugutim, Subbotnicy, Judeo-Celtowie, i Nahomine. W rezultacie około 70 tysięcy osób było teoretycznie wyłączonych spod nazistowskich prześladowań."

  ... to fakty. / Tych ludzi my nazywamy Żydami.
 • @Ziut 21:13:53
  //Tych ludzi my nazywamy Żydami//
  my czyli kto
 • @Husky 21:22:35
  Większość Żydów ma pochodzenie "niebiblijne", ... a MY nazywamy ich Żydami. - Jak nazywasz obecnego premiera Izraela Benjamina Netanjahu, ... albo byłego prezydenta Izraela?

  - ?
 • @Ziut 21:36:27
  Karaites in the Holocaust? A Case of Mistaken Identity

  podałeś ten link na wstępie.
  mam pytanie czy czytałeś ten tekst w orginalnej wersji czy w tłumaczeniu google.
 • @Husky 21:44:19
  w oryginale
 • @Ziut 21:47:37
  http://jewishcurrents.org/january-512-karaites-and-the-nazis-8599

  To super że znasz perfekt angielski.
  To teraz w którym to z powyższych wpisów pada sformułowanie(teza) że Hitler ratował żydów
  Konkretne zdanie po angielsku

  ps.
  i mam prośbę poczytaj komentarze pod tym wpisem, tylko dokładnie
 • @Husky 22:08:07
  /// To teraz w którym to z powyższych wpisów pada sformułowanie(teza) że Hitler ratował żydów. ///

  - Jakich Żydów? / Konkretniej.
 • @Ziut 22:13:39
  a co jest w tyt.notki
 • @Husky 22:16:46
  Jeśli masz na myśli tych z tytułu notki to jest tamdokładnie to czego chcesz

  “I have uncovered no less than six documented cases of exemptions being granted to groups of ‘Jewish’ origin. In all cases, spokesmen for these communities argued that they were not of ‘Jewish’ origin and that in the past they had had little contact with Ashkenazi Jews. These groups . . . included the Judeo-Tats, Georgian Jews, Jugutim, Subbotniks, Judeo-Celts and the Nahomine. . . . As a result . . . an estimated 70,000 such persons were theoretically exempted from extermination.” – Warren Paul Green

  Warren Paul Green: "Odkryłem nie mniej niż sześć udokumentowanych przypadków wyłączeń [spod niemieckich ustaw rasistowskich] przyznanych grupom 'pochodzenia żydowskiego'.- We wszystkich przypadkach osoby reprezentujące te społeczności argumentowały, że nie są Żydami, i mają niewiele wspólnego z Żydami Aszkenazyjskimi. Gupy te, ... to Judeo-Tatarzy, Gruzińscy Żydzi, Jugutim, Subbotnicy, Judeo-Celtowie, i Nahomine. W rezultacie około 70 tysięcy osób było teoretycznie wyłączonych spod nazistowskich prześladowań." /// KONIEC TŁUMACZENIA ARTYKUŁU "JEWISH CURRENT >> http://jewishcurrents.org/january-512-karaites-and-the-nazis-8599

  A TO ZNALAZŁEM W KOMENTARZACH O KTÓRYCH MÓWIŁEŚ

  Recently a holocaust scholar named Bryan Mark Rigg has published a book entitled Hitler’s Jewish Soldiers. In this book Rigg documents the fact that overall some 100,000 Jews served in the German armed forces. Some of these Jews even attained high ranks such as Erhard Milch who served as a Field-Marshall, the Nazi equivalent of a four-star general. No doubt most of the Jews who served the Nazis as fighting soldiers did this to save their own lives. If we judge them it must be in this context.”

  As Yehowah lives I state truth / Alberto Treviño / Servent & Slave …

  ... CIEKAWE NIE?

  100,000 Jews served in the German armed forces
  100,000 Żydów służyło w niemieckich siłach zbrojnych.

  ... musi być prawda, bo niedawno czytałem wiadomość, że Niemcy będą płacić emerytury swoim pracownokom / policji / z żydowskich gett. / Na razie polecam to >>> https://www.youtube.com/watch?v=plnDs3s8Xig
 • Hitler's Jewish Soldiers
  Dr. Bryan Mark Riggs at the National Archives, 22 July 2003, speaking about his book "Hitler's Jewish Soldiers: The Untold Story of Nazi Racial Laws and Men of Jewish Descent in the German Military"

  >> https://www.youtube.com/watch?v=TIMikjs36NM

  .
 • @Ziut 22:26:13
  kręcisz jak bączek dla małych dzieci.
  Podaj dokładnie ten dekret, kiedy powstał, na czyje zlecenie i czy autorem był Hitler
  inaczej szkoda z Tobą dyskutować
  przykro mi 8-))

  o tym że żydzi byli w niemieckiej armii to nowość - news dnia
 • As Many As 150000 Jews Served In Hitlers Military
  >>> http://thegreateststorynevertold.tv/as-many-as-150000-jews-served-in-hitlers-military/

  As many as 150000 Jews served in Hitlers military, some with the Nazi leader’s explicit consent, according to a U.S. historian who has interviewed hundreds of former soldiers.

  Bryan Mark Rigg, history professor at the American Military University in Virginia, told Reuters on Thursday that the issue of soldiers of partial Jewish descent was long a somewhat taboo subject, overlooked by most academics as it threw up thorny questions.

  SENSITIVE SUBJECT

  While Germany has long been aware of men serving as soldiers who Nazi race laws should have classified as Jewish, most notably former Chancellor Helmut Schmidt and Luftwaffe Field Marshal Erhard Milch, Rigg’s large estimate has surprised many.

  Die Welt daily called Rigg’s book “Hitler’s Jewish Soldiers” “one of the most important Holocaust studies of recent years”. The author was in Berlin to launch the German language version.
 • @Husky 22:37:31
  /// kręcisz jak bączek dla małych dzieci. Podaj dokładnie ten dekret, kiedy powstał, na czyje zlecenie i czy autorem był Hitler. ///

  - Nie kręcę, tylko komentuję "JEWISH CURRENT" , żydowski portal. / Nie przez pzryadek zresztą. W innych miejscach też to można znaleźć.
  Historyk Warren Paul Green mogłby Ci pewnie dostarczyć "zamówione" dokumenty, ... choć nie sądzę, aby osobiście Hitler osobiście je podpisywał. / Hitler to ówczesne Niemcy, ... stąd tytuł "Dlaczego Hitler "ratował" Żydów?"

  JEWISH CURRENT >>> http://jewishcurrents.org/january-512-karaites-and-the-nazis-8599
 • @Husky 22:37:31
  "The Nazis decreed Germany’s Russian/Polish Karaite sect to be exempt from the Nuremberg Racial Laws on this date in 1939."
  >> http://jewishcurrents.org/january-512-karaites-and-the-nazis-8599
 • @Ziut 22:47:26
  Aby zakończyć to dość niepoważną polemikę na koniec warto byś sam osobiście zgłosił Hitlera do odznaczenia (pośmiertnego)
  Sprawiedliwy wśród Narodów Świata
  Dzieki narka 8-))
 • @Husky 22:54:49
  /// warto byś sam osobiście zgłosił Hitlera do odznaczenia (pośmiertnego) Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata ///

  - Ten przypadek nie przejdzie.

  Kończąc, dodam aby, że celem notki nie było to, czy Hitler jakąś grupę "pochodzenia żydowskiego" oszczędził, czy nie, tylko

  ... DLACZEGO DOKONAŁM HOLOKAUSTU?

  To ważne w kontekście tego, bo insynuuje się, że w Jedwabnem Polascy wymordowali swoich żydowskich sąsiadów. Sami, ... prawie bez pomocy Niemców.

  ... a w Jedwabne 10 lipca 1941 roku zamieszkiwało 2500 mieszkańców, 60% z nich to byli Żydzi. / 40 Polaków miała wymordować jeśli nie wszystkich to większość z tych 60%, ... czyli około 1500 Żydów. / Tak sugeruje Tomasz Gross w książce "Sąsiedzi", ... i za to, zpompą, przeprosił Kwaśniewski w 2001 roku.

  ... ale to temat do następnej notki. / Pozdr.
 • @Ziut 23:05:30
  to temat który tu na forum był wałkowany iks razy, no ale jeśli masz coś nowego,nieznanego,odkrywczego
 • ---------- parchy , żydzi i chamy
  --ze zdziwieniem odkrywam , że Skalski był Żydem, fizjonomia nie kłamie.

  https://www.youtube.com/watch?list=RDBQ7A0KiX2iU&v=KgPQCrdgaq0

  ---HOLOKAUST był karą za zlekceważenie terminu ustalonego przez BETAR ,Żabotyńskiego . Żydzi Europy środkowo-wschodniej mieli termin ,ultimatum opuszczenia Europy celem zasiedlenia Palestyny i utworzenia Izraela.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Syjonizm

  -------------------BETAR

  http://www.radiopomost.com/wp/uncategorised/publicystyka/syjonisci-wszystkich-krajow-laczcie-sie/
  http://www.radiopomost.com/wp/uncategorised/publicystyka/syjonisci-wszystkich-krajow-laczcie-sie/
 • @Husky 23:15:33
  Jedwabne 10 lipca 1941 // to temat który tu na forum był wałkowany iks razy, no ale jeśli masz coś nowego, nieznanego,odkrywczego //

  - Mam, ... oto zapowiedź.

  4 / 10 >> https://www.youtube.com/watch?v=xW-1czwsWoc
  .
  Jak myślisz, co robił "człowiek z krzyżykiem" w Jedwabnem 10 lipca 2001 r. / Wiesz kto to?
  .
  http://m.neon24.pl/92f069cfa4fd8514cd7038066f0583b6,0,0.jpg
 • @Ziut 23:33:00
  a gdzie ten krzyżyk, żadnego naszyjnika nie widziałem
 • @Husky 00:03:15
  Jak to nie?
  .
  http://m.neon24.pl/1895d382a3da8ea073ea0ae3eeb98598,0,0.jpg
 • @Ziut 00:14:16
  ------- ::))) to się nazywa -INTELIGENCJA
 • @ninanonimowa 00:19:42
  Nina ma zamiar przeprowadzać "lustrację spodni" tego Pana z "dobrą twarzą"?
 • @Ziut 00:29:47
  ---nie łapię myśli.
 • @ninanonimowa 00:57:10
  Tak zapytałem, bo Nina zapytała kiedyś naszego nowego admina wprost, czy jest Żydem. / Zapomnijmy o tym. (:
 • Przycvzynami "holocaustu" byly pr4oblemy w konkureencji hitlerowcow i staslinowcow w realizacji kontynuacji rozpoczętej pod prot
  Piłsudsdkiegho sjonistycznej kolonizacji Palestyny. Niemieccy homoseksualiści z aszkenazyjskimi korzeniami trzymajacy wladzę w REICHU hITLERA ZBYTNIO LICZYKLI NA BLITZKRIEG GEN Rommla o Egipt , Palestynę i8 Babilon przyśpieszając obozami Akcji Reinhardt selekcję i kreacje "zdolnych do odnowy żydowstwa' i "najlepszego elewmentu zdolnego do walki o byt" jako nie tylko Judenratów, policji gett i funkcyjnych ale i sonderkomand obozow śmierci. Blitzkrieg trwal za dlugo i zakończyl się klęską a "zdolni do odnowy żydowstwa" zostali jak norwidowski "pastuch bez bydła" z kiepską opinią selekcjonerow zafascynowanych prywatyzacją kosztowności po zagazowanych i spalonych (mimo to Szmul Krakowski z Yadwaszem twierdził jako naukowiec wbrew nawet zydowskim badaczom holocaustu, że w obozach śmierci uratowało się więcej żydów niż między Polakami(.. Kolonizacje Palestyny zACZĘTĄ POD PROTEKTORAT5EM PILSUDSKIEGO kończyli dezedrterzy Andersa i popędzani przez breremanolwskji demolud polski pogromem kieleckim "uchodzxcy z za żelaznej kurtyny" których 200tysięcy wyżej cenilo obozowe diety w Austrii (specjalnie zneutralizowanej) niż kończenie "alii" i opuściloi obozy gdy w 1948r ONZ na wniosek Gromyki ustanowil państwo zydowskie w Palestynie.
  Karaimoweie i Chazarowie nie byli żydami ani talmudystami.
  Hitlerowska warta honorowa w krypocie Pilsudskiego na Wawelu nie byla przypadkowa jk katastrofa smoleńska co wyjaśnił Hans Frank gubernator GG na procesie w Norymberdze przepraszając "swój naród zydowski za nadmierne i zbędne cierpieni".

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

ULUBIENI AUTORZY