Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
780 postów 5026 komentarzy

"Słowo Polskie" Konfederacji Obozu Narodowo Demokratycznego

Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny - Przyszedł czas na "Obóz Narodowo Demokratyczny - NOTKA FUNDACYJNA [Founding note] - http://ziut.neon24.pl/post/146369,oboz-narodowo-demokratyczny-zdelegalizowac-onr-i-mw

TAJNY REFERAT JAKUBA BERMANA 1946 / ŹRÓDŁO

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

"INWAZJA UPIORÓW 1944 - 1946" - O wkładzie szowinistów żydowskich do historii współczesnej Polski / Skany archiwalnej książki Zdzisława Ciesiołkiewicza. - Warszawa 1956 - 1970

>>  http://ziut.neon24.pl/post/132628,tajny-referat-jakuba-bermana-1946-zrodlo

 


.
PRL-owski prezydent Polski Bolesław Bierut z Jakubem Bermanem"INWAZJA UPIORÓW 1944 - 1946" - O wkładzie szowinistów żydowskich do historii współczesnej Polski / Skany archiwalnej książki Zdzisława Ciesiołkiewicza. - Warszawa 1956 - 1970

FRAGMENT: Żydzi mają okazję do ujęcia w swoje ręce całości życia państwowego w Polsce i rozszerzenia nad nim swojej kontroli.  -  Nie pchać się na stanowiska reprezentacyjne. W ministerstwach i urzędach tworzyć tzw. drugi garnitur.   -  Przyjmować polskie nazwiska. Zatajać swoje żydowskie pochodzenie.

Wytwarzać i szerzyć wśród społeczeństwa opinie i utwierdzić go w przekonaniu, że rządzą wysunięci na czoło Polacy, a Żydzi nie odgrywają w państwie żadnej roli.

Celem urabiania opinii i światopoglądu narodu polskiego w pożądanym dla nas kierunku, w rękach naszych musi się znaleźć w pierwszym rzędzie propaganda z jej najważniejszymi działami - prasą, filmem, radiem.  / ... /

Uznać antysemityzm za zdradę główna i tępić go na każdym kroku.

Jeżeli stwierdza się, ze jakiś Polak jest antysemitą, natychmiast go zlikwidować przy pomocy władz bezpieczeństwa lub bojówek PPR jako faszystę, nie wyjaśniając organom wykonawczym sedna sprawy.

Żydzi muszą pracować dla swego zwycięstwa, pracując jednocześnie nad zwycięstwem i gruntowaniem komunizmu w świecie, bo tylko wtedy i przy takim ustroju naród żydowski osiągnie najwyższą pomyślność i zabezpieczy sobie najsilniejszą pozycję. / ... /

Kwestia żydowska jeszcze jakiś czas będzie zajmowała umysły Polaków, lecz ulegnie to zmianie na naszą korzyść, gdy zdołamy wychować choć dwa pokolenia polskie. / >>  http://ziut.neon24.pl/post/132628,tajny-referat-jakuba-bermana-1946-zrodlo

.

.
Towarzysz żydowski Jakub Berman,  ... #2 PRL-u do 1956 r.

  Na zdjęciu wyżej wytyczne "REFERATU BERMANA" z 1946 r. w praktyce

Niżej str. 51 książki +  /  Więcej w komentarzach

<>

<>

<>

Aby powiększyć karty skorzystaj z linków zdjęć

1. Okładka  >  http://m.neon24.pl/f88e8677c8985dcee2846269b475d68a,0,0.jpg

2. Karta 1  >  http://m.neon24.pl/f88e8677c8985dcee2846269b475d68a,0,0.jpg

3. str. 51   >   http://m.neon24.pl/8ea4030b73f65a8f604f442abc3fac6d,0,0.jpg

4. str. 52 - 53   http://m.neon24.pl/2e7a729bc98fc7460331f6c8d75fa1d6,0,0.jpg

5. str. 54 - 55  >  http://m.neon24.pl/27bcec20b0055835b7dace393a9ee91f,0,0.jpg

6. str. 56 - 57  >  http://m.neon24.pl/31b5ac06c908618b9dffd43620909ca4,0,0.jpg

<>
.
WIKIPEDIA / Poznański Czerwiec (Czerwiec ’56)   –   pierwszy w PRL strajk generalny i demonstracje uliczne, które miały miejsce w końcu czerwca 1956 w Poznaniu. Protesty zostały krwawo stłumione przez wojsko i milicję, a samo wydarzenie było przez propagandę PRL bagatelizowane jako „wypadki czerwcowe” lub przemilczane. Obecnie przez część historyków i uczestników Czerwiec ’56 bywa określany także jako poznański bunt, rewolta oraz powstanie poznańskie.

Strajk wybuchł rankiem 28 czerwca (w tzw. czarny czwartek[2]) w Zakładach Przemysłu Metalowego H. Cegielski Poznań (w latach 1949–1956 noszących nazwę Zakłady im. Józefa Stalina Poznań – w skrócie ZISPO) i przerodził się w spontaniczny protest Wielkopolan przeciw władzy.

W latach pięćdziesiątych XX wieku pięć partii komunistycznych podpisało oświadczenie o „nieuzasadnionym” rozwiązaniu Komunistycznej Partii Polski, co de facto oznaczało potępienie czystek 1936-1939, dokonanych na rozkaz Stalina.
 
Po śmierci Stalina, w Berlinie i innych miastach NRD wybuchło krwawo stłumione powstanie, w Moskwie rozstrzelano Ławrientija Berię, wznowiono stosunki dyplomatyczne między ZSRR a Jugosławią zerwane w 1950 roku, wprowadzono „demokratyzację” nazywaną również „przezwyciężaniem błędów i wypaczeń”.
 
W dniu 14 lutego 1956 roku na XX Zjeździe Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego Nikita Chruszczow wygłosił tajny referat, który stał się iskrą rozniecającą ferment myślowy, obejmujący coraz szersze kręgi społeczeństw państw komunistycznych. 
 
Dyskusja społeczna wykroczyła znacznie poza założone ramy. Referat zawierał krytykę „kultu jednostki”, choć w warunkach Polski i innych państw bloku wschodniego szczególnego znaczenia nabrała inna teza, uznająca możliwość dochodzenia do socjalizmu drogami narodowymi, odzwierciedlającymi specyfikę danego kraju, oraz odrzucenie teorii o zaostrzającej się walce klasowej w miarę postępu w budowie socjalizmu.  
 
Prasa uwolniona od funkcji dydaktycznej stała się symbolem i kołem zamachowym reform, zaspokajając głód krytyki i demokracji.

 
<>
 
 
"INWAZJA UPIORÓW 1944 - 1946" - O wkładzie szowinistów żydowskich do historii współczesnej Polski / Skany dalszych stron archiwalnej książki Zdzisława Ciesiołkiewicza. - Warszawa 1956 - 1970
 
ANEKS 2:Wypowiedź Zdzisława Ciesiołkiewicza Wygłoszona na Walnym Zgromadzeniu Warszawskiego Oddziału Dziennikarzy w dniu 24 listopada 1956 r. / FRAGMENT

"Jakoś w praktyce, i na łamach prasy nieśmiało przywraca się pełnię obywatelstwa historii i [pamięć] ludziom, którzy tworzyli 1 Dywizję, i 1 Armię Polską w ZSRR, która stała się zalążkiem Rzeczypospolitej [po 1945 r. / takie były wtedy realia ZIUT]. I tutaj właśnie zaczyna się to, co boli nas wszystkich jako Polaków.

Stwarza się u nas precedens, który może się okazać w następstwie nawrotem do starych metod. Idzie mi mianowicie o rehabilitację ludzi. Jeśli przeprowadza się rehabilitację to trzeba to czynić do końca sprawiedliwie, i bez niedomówień. W tej sprawie ogarnia mnie pewien niepokój. Chcę skupić uwagę towarzyszy na pewnej zasadniczej sprawie, która - sądzę - obchodzi nas wszystkich."
 
- mówił Zdzisław Ciesiołkiewicz do Zgromadzenia Warszawskich Dziennikarzy , 24 listopada 1956 r.

Dzisiaj, 60 lat po wydzrzeniach 1956 roku temat jest wciąż aktualny. Dlaczego? / Powód wydaje się jeden. - Gdyby teraz zaczęto rehabilitację żołnierzy 1 Dywizji, i 1 Armii Polskiej w ZSRR, musiano by też potępić przynajmniej część ludzi, którzy nimi dowodzili, ... albo przynajmniej tych, którzy nie chcieli aby Wojsko Polskie w ZSRR powstało, i chcieli, aby POlska była następną Republiką Radziecką. - Do grypy tej, po 1944-1945 r. należeli "towarzysze żydowscy". 
 
-  CAŁY FRAGMENT KSIĄŻKI, Z "ANEKSEM 2", ZNAJDUJE SIĘ  W KOMENTARZACH
 
<>
 
Z pamiętnika gen. Berlinga, dowódcy 1 Armii Wojska Polskiego:
 
"Za plecami Armii walczącej krwawo o wolność i szczęście Ojczyzny, wrogie ręce, w naszym domu wychowane, usiłowały je zakuć w nowe kajdany ... Wróciło wspomnienie sprzed lat. 17 września 1939 roku na ulicy Niemieckiej w Wilnie, zamieszkałej prawie wyłącznie przez burżuazję żydowską, spotkałem o godzinie szóstej rano dwa czołgi radzieckie oblężone przez tłum wiwatujących. Sami Żydzi. Starzy i młodzi, kobiety i dzieci śpiewali i obrzucali czołgi kwiatami - widocznie już wcześniej przygotowanymi na tę okazję. A że to te czołgi, zdławiły ostatni dech wolności na tej ziemi? Niech płacą goje! ...

Nu coo? Wasze przeszło! Teraz (Kurwa) My. - powiedział do mnie znajomy Żyd.

- Dziś zrozumiałem, że to był zwiastun. ..

Stworzono parawan, za którym wybranego narodu elita, w osobach Bermana, Zambrowskiego i (innych) ... ujmowała w swe ręce ster rządów w Państwie. Oni wiedzieli od dawna, jak przystąpić do dzieła. Nie zapomnieli dewizy, że masa to bydło, które musi być jednak prowadzone na dobrym łańcuchu. Pod pokrywą szczerych intencji zwiedli naszą czujność, wykuli ten łańcuch w postaci służby bezpieczeństwa, oraz spreparowanej prokuratury i sądów zdegradowanych do roli narzędzi władzy. Wszystko w imię potrzeb walki z kontrrewolucją. .. Kto chce niech wierzy, że taki był cel żydowskich machinacji. Fakty mówiły, że dla mafii rządzącej, nie ma w Polsce Polaków - są tylko Żydzi i goje! " - Powyższe cytaty zaczerpnięto z książki Zdzisława Ciesiołkiewicza "Inwazja Upiorów 1944 - 1970".

 
<>
 
ANEKS 1:  NIE MAM PRZED SPOŁECZEŃSTWEM ŻADNYCH TAJEMNIC - List otwarty gen. Zygmunta Berlinga do I Sekretarza KC PZPR Władysława Gomółki", ...   w komentarzach.
 
 
ANEKS 3:  "DZIENNIKARSTWO ŻYDOWSKIE W EUROPIE NIE JEST ŻADNYM ZAWODEM, JEST POSŁANNICTWEM ...", ...  w komentarzach.
 
 
<>
 
ROZDZIAŁ VIII 
 
POLSKI AKT OSKARŻENIA PRZECIWKO SYJONIZMOWI i JEGO NOSICIELOM
 
"Co to jest faszyzm wiedzą wszyscy. Nie zmienia to w niczym jego oblicza i demaskowania jego dzisiejszej odmiany - syjonizmu. Faszyzm to syjonizm, syjonizm to faszyzm."  -   napisał Zdzisław Ciesiołkiewicz / Wszystkie karty  ROZDZIAŁU VIII  znajdują się w komentarzach. -  Kliknij na ich zdjęcia, aby je powiększyć.
 
<>
 
United Nations General Assembly Resolution 3379 - 1975 r.
 
"The racist regime in occupied Palestine and the racist regime in Zimbabwe and South Africa have a common imperialist origin, forming a whole and having the same racist structure and being organically linked in their policy aimed at repression of the dignity and integrity of the human being" - Taking note also of the Political Declaration and Strategy to Strengthen International Peace and Security and to Intensify Solidarity and Mutual Assistance among Non-Aligned Countries, adopted at the Conference of Ministers for Foreign Affairs of Non-Aligned Countries held at Lima from 25 to 30 August 1975, which most severely condemned zionism as a threat to world peace and security and called upon all countries to oppose this racist and imperialist ideology, ... Zionism is a form of racism and racial discrimination."

TŁUMACZENIE

"Rasistowski reżim w okupowanej Palestynie,  i rasistowski reżim w Zimbabwe i RPA,  mają wspólne pochodzenie imperialistyczne, tworzą całość i posiadają taką samą strukturę rasistowską, która jest organicznie związana z ich polityką mającą na celu represje i niszczenie integralności człowieka.
 
Biorąc powyższe pod uwagę, oraz biorąc pod uwagę strategię wzmocnienia międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, oraz zintensyfikowanie solidarności i wzajemnej pomocy wśród państw niezaangażowanych, na Konferencji Ministrów Spraw Zagranicznych, która odbyła się w Limie w dniach 25 do 30 sierpnia 1975, przyjęto że syjonizm jest zagrożeniem dla pokoju i bezpieczeństwa na świecie, oraz wezwano wszystkie kraje do sprzeciwu wobec tej imperialistycznej ideologii rasistowskiej.  ...  uznaje że Syjonizm jest formą rasizmu i dyskryminacji rasowej ".
.
To, że Izraelowi na drodze dyplomatycznej udało się "odkręcić" fakty nie znaczy, że "to co było a nie jest" - w odniesieniu do państwa Izrael - "nie pisze się w rejestr".  
 
<>
 
KACZYŃSKI "STEREOTYPOWO" O ANTYSEMITYŹMIE i ANTYSYJONIŹMIE
 
(Notka Ziuta z
 

Jarosław Kaczyński złożył kwiaty pod pomnikiem Wielkiej Synagogi w Białymstoku. Prezes PiS pojawił się tam z okazji 75. rocznicy tragicznych wydarzeń z 27 czerwca 1941, gdy niemieckie hitlerowskie bataliony policyjne spaliły synagogę.  -  Jak mówił szef PiS, w całej Europie rósł wtedy antysemityzm, ale to Niemcy są odpowiedzialne za Holocaust.  / Źródło: wPolityce.pl  

Kaczyński w Białymstoku o antysemityzmie i antysyjoniźmie / fragment wypowiedzi:

Dziś w Europie mamy nową, wielką falę antysemityzmu - czasem jawnego, czasem dyskretnego, koncentrującego się na atakach na państwo Izrael. To państwo jest przyczółkiem naszej kultury w tamtym świecie, z którym musimy współpracować. Powinniśmy dążyć do tego, by nasze ideały się zbliżały.(…) Temu też musimy się przeciwstawiać - musimy ciągle mówić, do czego prowadzi antysemityzm w każdej formie - także tej dzisiejszej, ukrytej pod hasłem antysyjonizmu czy wymierzonego w Izrael. Dziękuję bardzo.

- Czym jest syjonizm?

Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych 3379, przyjęta w dniu 10 listopada 1975 roku w głosowaniu 72 do 35 (przy 32 wstrzymujących się), "określiła że syjonizm jest formą rasizmu i dyskryminacji rasowej". Głosowanie odbyło się około roku po  UNGA 3237 gdzie ONZ przyznała Organizacji Wyzwolenia Palestyny  "status obserwatora",  oraz po przemówieniu Jasera Arafata do Zgromadzenia Ogólnego w listopadzie 1974 r. nazywanego  tzw. "gałązką oliwną".  -  Oprócz krajów arabskich i islamskich uchwała została podjęta przy wsparciu bloku sowieckiego. -   Uchwła, że  "syjonizm jest formą rasizmu i dyskryminacji rasowejzawarta w uchwale  3379, jako jedyna uchwała w historii ONZ,  została odwołana w 1991 roku rezolucją ONZ 46/86.

<>

To, że Izraelowi na drodze dyplomatycznej udało się "odkręcić" fakty nie znaczy, że "to co było a nie jest"  - w odniesieniu do państwa Izrael  -  "nie pisze się w rejestr".

Powinno to być szczególnie ważne gdy państwo to, po cichu  -  przy pomocy Ambasady USA  -  angażuje się na szkodę Polski,  w między innymi takie projekty, jak bezprawny odzysk mienia obywateli polskich pochodzenia żydowskiego zmarłych w Holokauście, które to bezprawne roszczenia miały być finansowane ze sprzedaży Polskich Lasów Państwowych, ... obronionych (chyba) przez PiS. 

Nazywanie antysyjonizmu, formą "dzisiejszego antysemityzmu ukrytego pod hasłem antysujonizmu", czy nazywanie antysemityzmem sprzeciwu wobec działań Izraela jest brakiem wiedzy na temat historii powstania idei syjonistycznych, wciskaniem "celowej głupoty", ...  albo działaniem osłonowym na rzecz interesów obcego państwa.

- Prezesie Kaczyński!  Dlatego "powinniśmy dążyć do tego, by nasze ideały się zbliżały"?

Prezes Kaczyński  oznaki antysemityzmu, w kontekście antysyjonizmu,najwyraźniej nie kojarzy, lub nie chce kojarzyć, lub zapomina o swoich własnych marszach w obronie Radia Maryja i Telewizji TRWAM, o których dyskutowano w Amerykańskiej Ambasadzie z żydowską lożą masońską B'nai B'rith.

Albo, dla doraźnych potrzeb politycznych Prezes Jarosław Kaczyński nie rozróżnia, lub nie chce rozróżniać, znaczenia pojęć "antysemityzm / antysyjonizm".  

-   To źle wróży Polsce i Polakom na najbliższą przyszłość. ***

Prowadząc politykę 40 milionowego państwa nie wystarczy być polskim patriotą, ... trzeba też umieć, lub mieć odwagę, właściwie oceniać sytuację, ... i  nie być ignorantem! Prezesowi Kaczyńskiemu zabrakło konsekwencji w znajomości historii i kojarzenia faktów. / Sorry! Kaczyński  "stracił dobrą okazję aby siedzieć cicho".

KOMENTARZE

 • .
  Widzisz jaki jesteś zdolny Ziutu, co prawda tydzień temu pisałem ci, że źródłem "tajnego referatu Bermana" z jawnego zjazdu Żydów, były służby specjalne PRL, ale ty to musiałeś sam "odkryć" i podać jako źródło "pracę" pułkownika Informacji Wojskowej Ciesiołkiewicza. Masz rację, źródłem z którego wypłynął "tajny referat", było towarzystwo skupione w dawnej bezpiece i służbach wojskowych, które po chwili stworzyło ZP Grunwald, a ten Grunwald zaczął drukować takie właśnie rewelacje jak PMS, Judeopolonię czy Inwazję upiorów, przeplatając to publikacjami "dziennikarzy"a właściwie ubeków udających dziennikarzy w 1968 roku. Gratulacje "odkrywco".

  Instrukcja "znaleziona w gabinecie Bieruta" przeznaczona dla KGB(!) w roku 47(!), to też fałszywka z lat 80-tych, tyle, że innej opcji politycznej.

  p.s chodzą słuchy, że jeden ze znajomych smakosza koszernej wieprzowinki, udzielający się w czasie obchodów, dawniej esbek, dziś nauczyciel patriotyzmu, ma wiedzę jak to z "referatem" było naprawdę, powinieneś skosztować świniaczka i w czasie miłej esbecko-patriotycznej pogawędki wypytać rzeczonego o tę prawdę.
 • @Autor
  Nie bardzo rozumiem dlaczego chce Pan jakiemuś padalcowi udowadniać coś na siłę.Jeżeli ktoś twierdzi ,że jest to fałszywka niech on to udowodni.
  Dla nich przecież każde pierdnięcie koło żyda jest fałszywką,a najśmieszniejsze jest to,że oni wprowadzają w życie 100% zaleceń i dyrektyw z tych fałszywek jak choćby z pewnych protokołów.Testament Bermana zawarty w referacie też wprowadzili prawie w całości w życie.
 • @matterhorn 08:28:44
  Widziałeś cokolwiek w socjalizmie co miało kilka kartek lub 45 punktów i zostało "wprowadzone w całości w życie"?

  Zasadą jest posługiwanie się dokumentami autentycznymi i to ty masz udowodnić ich autentyczność jeśli wykorzystujesz je w przestrzeni publicznej. Jeśli obaj nie znacie zasad dyskusji i metodologii dotyczącej historii, to lepiej będzie mądrze pomilczeć, niż głupio gadać.

  Upór z jakim staracie się nadal obracać fałszywymi dokumentami może świadczyć o dwóch rzeczach, albo wam rozum odebrało, bo dziś gimnazjaliści wiedzą co to jest źródło i czym się różni od literatury, albo jesteście następnym pokoleniem ubeckich pisarzy i "dokumenty", które dziadek ubek zakopał pod jabłonką, tata esbek pilnował ich by nie zgniły, wy wnuczęta znów chcecie wykorzystać w jakimś celu i wrzucacie je do sieci. Robicie to jak idioci i mało, że nic dobrego z tego nie będzie, to będzie dużo złego.

  Uwaga metodologiczna, żebyś się czegoś nauczył przy okazji. Jeśli masz do czynienia z tym, że " oni wprowadzają w życie 100% zaleceń i dyrektyw z tych fałszywek jak choćby z pewnych protokołów", to możesz mieć pewność, że masz do czynienia z literaturą piękną powstałą jako tzw. "opis z gruntu", czyli "dokument" zawierający opis zastanej rzeczywistości, rozumiesz czy jakoś na palcach ci to pokazać?

  A bezsilność okazuj kotek bliskim, ja mam twoją bezsilność wiesz gdzie. Albo wiesz co mówisz i wiesz skąd wiesz, albo milcz. Proste?
 • @kimur 09:01:58
  Ja mam w tyle wasze dokumenty i waszą metodologię.
  Według waszych dokumentów podobno autentycznych to Polacy mordowali i palili żydów w Jedwabnym.To Polacy byli winni "pogromowi " w Kielcach były też przez kilkadziesiąt lat dokumenty na to ,że w Katyniu Polacy zostali zamordowani przez Niemców,i wiele wiele innych ponoć orginalnych i prawdziwych dokumentów na które ty tak lubisz się powoływać.Ja bardziej wierzę świadkom historii niż twoim zasranym dokumentom.
  Już raz pisałem,że w 1946 r nie było dyktafonów stenotypistek i sekretarek.Żydzi nie byli tak skrupulatni,żeby wszystko dokumentować pisemnie.Jeżeli ty wierzysz tylko dokumentom to powieś je sobie na ścianie dumaj sobie czy są prawdziwe czy fałszywe.
  Nigdy żaden sąd nie udowodnił ,że protokoły mędrców ,referat Bermana czy wywiad niejakiej Krall z Geremkiem zostały zafałszowane.Krall nawet wniosła sprawę do sądu o stwierdzenie fałszerstwa,ale szybko wycofała sprawę zapewne ze strachu,ze mimo tego,że w sądach pracują jej ziomkowie obawiali się,że prawda może ich pogrążyć.

  Jeszcze raz powtarzam jeśli to są fałszywki udowodnij to przybłędo.
 • Autor
  Całe przemówienie Bermana z pewnością warte jest szczegółowego badania.

  kimur z jednej strony racji nie ma, z drugiej trochę ma.

  Ma, bo jest w tekście wiele wskazówek, że tak Berman nie mógł mówić - np. w opisie rzeczywistości używał słowa syjoniści, a to dotyczyło jak najbardziej i jego samego.
  Tylko co to zmienia?
  Ano to, że dokumentem nie można się posłużyć przeciwko Bermanowi i członkom KC z 47 roku. Tylko tyle.

  Natomiast treść wiele nam mówi i o rzeczywistości tamtych czasów i planach syjonistów na tyle precyzyjnie, że choć tekst "Przemówienia..." można by datować na lata '80-te, to realizacja zawartego tam przesłania odbywała się głównie w latach późniejszych.

  Nawet odbywa się to wciąż, bo są to i plany korporacjonistów i globalistów. Weźmy na przykład słowa o wojsku regularnym ze strony 56.


  Mi to przemówienie od razu skojarzyło się z objawieniami Adama Człowieka, czy siostry Faustyny, i wieloma innymi już głośno odrzucanymi, gdzie to własne (czy to słuszne, czy podpowiadane przez szatana) projekcje polityczno-religijne wkładane są w usta świętych, a nawet Bożych osób.

  Przemówienie Bermana ma wymiar proroctwa.

  1 Tes 5, 19 "Ducha nie gaście, 20 proroctwa nie lekceważcie! 21 Wszystko badajcie, a co szlachetne - zachowujcie! 22 Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła".

  Tak samo z zarzutami, że "Grunwald zaczął drukować takie właśnie rewelacje jak PMS, Judeopolonię czy Inwazję upiorów".

  Nie wiem co to ta "Inwazja upiorów", ale akurat te dwa pierwsze to niestety też dobrze spełniające się proroctwa.
 • @kimur 09:01:58
  W zasadzie to już odpowiedziałem z tekście do Ziuta. Odniosę się jednak jeszcze do słów:
  "Albo wiesz co mówisz i wiesz skąd wiesz, albo milcz. Proste?".

  I tak i nie.
  Tak, kiedy mówimy przeciw komuś konkretnemu, kiedy to ma wymiar świadectwa. Wtedy to już musi być oparte na faktach które można udowodnić.
  Nie - i to wielkie NIE, kiedy mówimy o podejrzeniach powstających z oceny skutków i podejrzeniach, czy poglądach.

  To typ mówienia jest niestety pochopnie dyskredytowany i to prowadzi do bezkarnego krzewienia się wszelkiej patologii, wszelkiego gangsterstwa, mafijności, spiskowości i zmów.

  Powstają rzeczywistości trudne do rozbicia, za które nikt się nie bierze bez twardych dowodów, a będące w rękach tych "rzeczywistości" media nadające na rynek publiczny (wciąż nie kontrolowane przez Naród będący właścicielem niezbywalnym tego rynku i tych przestrzeni), a wspierane przez będące na ich usługach struktury sądownicze i aparat policyjny, oraz "poprawnopolityczne lewactwo, już potrafią dopilnować, żeby tych oskarżeń nie było za wiele.

  W tych okolicznościach wyrosły superpatologie tak potężne (z pancerną brzozą, sędzią Tuleją i seryjnym samobójcą na czele, że nawet szukanie prawdy staje się heroizmem.
 • @matterhorn 10:16:30
  O czym ty bredzisz człowieku? Polscy historycy w znakomitej większości twierdzą, że nie można niczego wiążącego powiedzieć o sprawie Jedwabnego przed zbadaniem tej sprawy do końca. Polscy historycy w znakomitej większości twierdzą, że w Kielcach odbyła się ubecka prowokacja z którą Polacy nie mieli nic wspólnego oprócz wspólnych ofiar, a beneficjentem było nadchodząca państwowość Izraela, o której decyzja i tak zapadła, i... Związek Radziecki, który uzyskał "legitymację moralną" do robienia prządku z Polakami, jakże wielkimi antysemitami. Uzyskał pretekst do rozprawy z podziemiem, i nadziemiem opozycyjnym i Kościołem, pozbył się setek tysięcy Żydów ze swojej strefy wpływów i importował całe to bractwo by robiło lewą rewolucję między Arabami, ponieważ oni nie byli wrażliwi na duperele Marksa i Lenina. Nigdy polscy historycy nie powoływali się na żadne dokumenty "świadczące" o winie Niemców w sprawie Katynia. Tobie wydaje się, że na oficjalnie ogłoszonym pierwszym zjeździe Żydów, można wygłaszać jakieś tajne referaty i miałaby się tym zajmować prawa ręka Stalina na Polskę, a ślad po takiej operacji mógłby zaginąć. W rzeczywistości nikt tu nawet nie oddychał wtedy bez kroplówki sowieckiej i w organizowanie jakiegoś konspiracyjnego ośrodka syjonistycznego, konkurencyjnego dla sowietów możesz wierzyć ty i różne takie lulajżelulisie, ale historycy w takie cuda nie wierzą. Nie wierzą, że pogromy w Europie roku 45 i lat następnych wybuchły spontanicznie, i nie wierzą, że inspiratorem rzędu pierwszego był ruch syjonistyczny, no chyba, że uznamy Stalina za syjonistę. I jeszcze raz dla dziewiczego mózgu powtarzam, dokumenty które wnosi się między ludzi mają być prawdziwe, źródłem ich pochodzenia nie mogą być ubeckie książki, ubeckie powielacze i wnuki ubeków, chyba, że da się w sposób niezależny dokument potwierdzić. "Referat Bermana" nie jest znany polskim historykom w tym też historykom bardzo Żydom niechętnym, jak profesor Jan Robert Nowak. gdyby "referat Bermana" istniał, twój dziadek ubek wykorzystałby go w 1956, a twój ojciec esbek w 1968. Bermana można ścigać za 3/4 Kodeksu Karnego znajdując na jego przestępstwa wiarygodne dowody, ale akurat nie można twierdzić, że wymyślona przez esbecję "intryga historyczna" ma z nim coś wspólnego. Ty tego nie zrozumiesz, ale nie jest to powód do zmartwień, ważne, że duża część ludzi od których cokolwiek zależy wie już w naszym kraju, że z kłamstwem nie walczy się większym kłamstwem tylko prawdą.
 • @miarka 10:40:52
  Miarko, prawda istnieje, nie trzeba jej wymyślać. Postępowanie "prewencyjne" o którym mówisz dobre jest gdy chodzi o ogień, czy powódź, natomiast tu chodzi o ludzi. Proces, który obserwujesz był już wielokrotnie uruchamiany i znamy jego skutki. Nakręcone "wiedzą" z takich "polskich portali" łyse i przebrane w operetkowe mundury zwierzęta człekokształtne, zaczną łapać w twoim mieście "żydowskie" kucharki, kolejarzy i księgowych, bo przecież nie Rockefellerów czy Rotschildów, potem przerodzi się to w walkę frakcyjną gdzie "lista Żydów polskich" będzie uaktualniana codziennie, a koszt tych wygłupów będzie rósł z dnia na dzień. Po to właśnie się to robi by prowokacjami, a potem oskarżeniami o antysemityzm wyłudzić kasę. Jedynym sposobem obrony i to obrony długofalowej, jest świadomość historyczna i świadomość prawna, bez jakichś specjalnych narodowych bazgrołów, bo w naszym wypadku kłamać naprawdę nie trzeba, czy polaryzować rzeczywistości. Taką świadomość wynikającą z wiedzy POPARTEJ BADANIAMI I ARGUMENTAMI!!!!! zdobywa się w szkołach, a nie na portalach pełnych ubeckich wrzutek, piań nad "dziennikarstwem" Pilgerów, "wywiadów z Kissingerem" zamieszczonych w satyrycznych pismach, zdjęć stających się logo jednej z największych polskich tragedii, a przedstawiających tragedię innych ludzi w innym czasie, innym miejscu i w innej sprawie. Taki wymiar miał i ma ten portal, to propaganda.
 • @kimur 12:10:21
  /w organizowanie jakiegoś konspiracyjnego ośrodka syjonistycznego, konkurencyjnego dla sowietów możesz wierzyć ty i różne takie lulajżelulisie, ale historycy w takie cuda nie wierzą/
  O "ośrodku konspiracyjnym" rzecz jasna nie może być mowy.A o "niekonspiracyjnym" czyli legalnym owszem może być mowa.https://pl.wikipedia.org/wiki/Ichud
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Ha-Szomer_Ha-Cair
  Co zaś się tyczy historyków a zwłaszcza polskich, to boleśnie brakuje mi od nich informacji o Adolfie Bermanie.Dosłownie jakby się bali imienia Adolf i usiłowali to ukryć poprzez nadmierną eksploatacje imienia Jakub.
  A przecież Adolf to znana postać i jeśli nie bardziej niż Jakub, to z pewnością bardziej zasłużona w określonych kręgach. https://pl.wikipedia.org/wiki/Adolf_Berman
 • @ikulalibal 12:38:17
  Tych akurat braci traktuje się zamiennie nawet w literaturze fachowej:) W sprawie tego nieszczęsnego referatu też wielu "powielaczy" funkcją Adolfa obdzieliło Jakuba.Jeśli chodzi o Ichud, to nie da się w żaden sposób zbudować teorii, że był to ośrodek żydowski mający jakieś nadnaturalne cele czy możliwości, na pewno nie stał za falą pogromową w Europie środkowej. Trudno jest też przypisać grupie ludzi, którzy oficjalnie opowiadali się za budową państwa żydowskiego w Palestynie, że nieoficjalnie robią to jednak w Polsce i to bez wiedzy Stalina. Mielibyśmy wtedy do czynienia ze śmiercią Bermanów w latach 40-tych, a nie wypadkiem samochodowym w roku 80-tym... jakoś w okolicy wypłynięcia tajnego referatu z jawnego zjazdu.

  Proszę mi jeszcze raz przypomnieć skąd pochodzi informacja, że zdjęcie B) dzieci , było wykorzystane przez doraźną propagandę UPA., bo tu podobno jacyś hakerzy czy ktoś coś.
 • @kimur 12:10:21
  Tak ! "Polscy historycy w znakomitej większości twierdzą, że nie można niczego wiążącego powiedzieć o sprawie Jedwabnego przed zbadaniem tej sprawy do końca"- żydowscy ( szczególnie ci z USA ) wydali już wyrok na Polaków. Nie dziwi ich to że nie było wtedy w Polsce stodół do których można zagnać 1600 żydów. Zaniepokojenie w czasie ekshumacji wzbudził żydowski obiekt kultu - popiersie Lenina - znalezione zamiast tak pożądanych i oczekiwanych żydowskich kości. I społeczność żydowska zaapelowała do syjonisty Kaczyńskiego (tego co ze złotych myśli obiektu kultu żydowskiego rozprawę doktorską napisał) by przerwać kalanie popiersia obiektu kultu. I dokonał tego "największy z Polaków" chociaż syjonista, i prawda o krwiożerczych Polakach obowiązywać ma do końca świata albowiem poszukiwanie innych prawd niż przez syjonistów ogłoszone narusza delikatną żydowską duszą ...
 • @Drab61 12:52:49
  Powtarzam, zdaniem znakomitej większości POLSKICH HISTORYKÓW, sprawa Jedwabnego nie została wyjaśniona. Cała reszta o której piszesz to polityka i uciec się od niej nie da, ale to nie zmienia faktu, że odpowiedzialność ponosi się w sporach zadawnionych wtedy, gdy uda się winę udowodnić. W tym przypadku zachowanie strony żydowskiej wskazuje, że jest coś na rzeczy, o czym nie chcą nam powiedzieć.
 • @kimur 12:50:40
  /Jeśli chodzi o Ichud, to nie da się w żaden sposób zbudować teorii/
  Żadnego "budowania teorii" ! dość teorii,trzeba otworzyć archiwa i przeczytać.
  W Izraelu jest stowarzyszenie skupiające osoby które jako dzieci były po dwakroć osierocone.Po raz pierwszy na skutek wiadomych okoliczności w latach 1939-1945,a po raz drugi po roku 1945 kiedy to z polskich rodzin zostały prawem kaduka wyrwane przez aktywistów Ichud i wywożone do Izraela.Więc jeśli jest takie stowarzyszenie a dzieci były wywożone to jakieś odzwierciedlenie tego w archiwach (zwłaszcza służb bezpieczeństwa) być musi.Warto by je poczytać.

  / skąd pochodzi informacja, że zdjęcie B) dzieci , było wykorzystane przez doraźną propagandę UPA., bo tu podobno jacyś hakerzy czy ktoś coś/
  nie ,nie hakerzy a całkiem poważny w dodatku publiczny człowiek, którego rodzina została wyrżnięta w Iwanofrankowsku. https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%91%D7%92%D7%A0%D7%99_%D7%A1%D7%98%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%A1%D7%A7%D7%99
 • @ikulalibal 13:14:33
  Przepraszam ale nie umiem przeczytać tej informacji. Co do zawartości archiwów, pełna, bezdyskusyjna zgoda, poza treściami wrażliwymi obyczajowo, archiwa powinny być archiwami, a twierdze twierdzami.
 • @ikulalibal 13:14:33
  Uwaga o hakerach dotyczyła oczywiście nie Pańskiego źródła, a opowieści z forum, które kilka dni temu tu czytałem, a dotyczyły jakiegoś fejkowego wywiadu natowskiego jenerała.
 • @kimur 07:42:55
  // Widzisz jaki jesteś zdolny Ziutu, co prawda tydzień temu
  >> pisałem ci, że źródłem "tajnego referatu Bermana" z jawnego zjazdu Żydów,
  >> były służby specjalne PRL, ale
  >> ty to musiałeś sam "odkryć"
  i podać jako źródło "pracę" pułkownika Informacji Wojskowej Ciesiołkiewicza. //

  - Skoro prawdziwym źródłem "tajnego referatu" był "jawny zjazd Żydów",
  to nie dziw się, że "służby specjalne PRL", w tym "pułkownik Informacji Wojskowej Ciesiołkiewicz" to miał, i rozpowszechniał.

  - To prawdziwy rarytas. (:
 • @miarka 10:22:48
  // Całe przemówienie Bermana z pewnością warte jest szczegółowego badania. - kimur z jednej strony racji nie ma, z drugiej trochę ma. - Ma, bo jest w tekście wiele wskazówek, że tak Berman nie mógł mówić - np. w opisie rzeczywistości używał słowa syjoniści, a to dotyczyło jak najbardziej i jego samego. Tylko co to zmienia? Ano to, że dokumentem nie można się posłużyć przeciwko Bermanowi i członkom KC z 47 roku. Tylko tyle. //

  - Skąd pewność że Berman był syjonistą, ... i dlaczego "dokumentem nie można się posłużyć przeciwko Bermanowi "

  W żydostwie było wiele opcji politycznych, nie tylko syjonizm. / Większość syjonistów wyjechała do Palestyny budując tam państwo Izrael. Berman nigdy nie wyjechał, nie ma więc pewności że był na pewno syjonistą.
 • Władysław Gomułka
  https://youtu.be/HIXJBBnzd0E
 • @Ziut 13:52:00
  Nie, żeby mi to było na rękę:))), ale zaczynasz w końcu myśleć. Zastanów się w taki razie poważnie kim był Berman oprócz tego, że Żydem i czym dla Bermana był syjonizm.
 • List gen. Berlinga do Gomółki / Walne Zgromadzenie Dziennikarzy Polskich 24.11.1956 r.
  .
  Poznański Czerwiec (Czerwiec ’56)
  .
  >> https://pl.wikipedia.org/wiki/Pozna%C5%84ski_Czerwiec
  .
  Poznański Czerwiec (Czerwiec ’56) – pierwszy w PRL strajk generalny i demonstracje uliczne, które miały miejsce w końcu czerwca 1956 w Poznaniu. Protesty zostały krwawo stłumione przez wojsko i milicję, a samo wydarzenie było przez propagandę PRL bagatelizowane jako „wypadki czerwcowe” lub przemilczane. Obecnie przez część historyków i uczestników Czerwiec ’56 bywa określany także jako poznański bunt, rewolta oraz powstanie poznańskie[1].

  Strajk wybuchł rankiem 28 czerwca (w tzw. czarny czwartek[2]) w Zakładach Przemysłu Metalowego H. Cegielski Poznań (w latach 1949–1956 noszących nazwę Zakłady im. Józefa Stalina Poznań – w skrócie ZISPO) i przerodził się w spontaniczny protest Wielkopolan przeciw władzy.

  W latach pięćdziesiątych XX wieku pięć partii komunistycznych podpisało oświadczenie o „nieuzasadnionym” rozwiązaniu Komunistycznej Partii Polski, co de facto oznaczało potępienie czystek 1936-1939, dokonanych na rozkaz Stalina. Po śmierci Stalina, w Berlinie i innych miastach NRD wybuchło krwawo stłumione powstanie, w Moskwie rozstrzelano Ławrientija Berię, wznowiono stosunki dyplomatyczne między ZSRR a Jugosławią zerwane w 1950 roku, wprowadzono „demokratyzację” nazywaną również „przezwyciężaniem błędów i wypaczeń”. W dniu 14 lutego 1956 roku na XX Zjeździe Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego Nikita Chruszczow wygłosił tajny referat, który stał się iskrą rozniecającą ferment myślowy, obejmujący coraz szersze kręgi społeczeństw państw komunistycznych.

  Dyskusja społeczna wykroczyła znacznie poza założone ramy. Referat zawierał krytykę „kultu jednostki”, choć w warunkach Polski i innych państw bloku wschodniego szczególnego znaczenia nabrała inna teza, uznająca możliwość dochodzenia do socjalizmu drogami narodowymi, odzwierciedlającymi specyfikę danego kraju, oraz odrzucenie teorii o zaostrzającej się walce klasowej w miarę postępu w budowie socjalizmu. Prasa uwolniona od funkcji dydaktycznej stała się symbolem i kołem zamachowym reform, zaspokajając głód krytyki i demokracji.

  "INWAZJA UPIORÓW 1944 - 1946" - O wkładzie szowinistów żydowskich do historii współczesnej Polski / Skany archiwalnej książki Zdzisława Ciesiołkiewicza. - Warszawa 1956 - 1970

  KLIKNIJ NA ZDJĘCIE ABY POWIĘKSZYĆ
  .
  http://m.neon24.pl/f9cd32a00d1141af10d1c9c187718b0e,0,0.jpg
  .
  http://m.neon24.pl/bc45910b30adc10dfa33a25181122c82,0,0.jpg

  ANEKS 2: Wypowiedź Zdzisława Ciesiołkiewicza Wygłoszona na Walnym Zgromadzeniu Warszawskiego Oddziału Dziennikarzy w dniu 24 listopada 1956 r. / FRAGMENT

  "Jakoś w praktyce, i na łamach prasy nieśmiało przywraca się pełnię obywatelstwa historii i [pamięć] ludziom, którzy tworzyli 1 Dywizję, i 1 Armię Polską w ZSRR, która stała się zalążkiem Rzeczypospolitej [po 1945 r. / takie były wtedy realia ZIUT]. I tutaj właśnie zaczyna się to, co boli nas wszystkich jako Polaków.

  Stwarza się u nas precedens, który może się okazać w następstwie nawrotem do starych metod. Idzie mi mianowicie o rehabilitację ludzi. Jeśli przeprowadza się rehabilitację to trzeba to czynić do końca sprawiedliwie, i bez niedomówień. W tej sprawie ogarnia mnie pewien niepokój. Chcę skupić uwagę towarzyszy na pewnej zasadniczej sprawie, która - sądzę - obchodzi nas wszystkich." - mówił Zdzisław Ciesiołkiewicz do Zgromadzenia Warszawskich Dziennikarzy , 24 listopada 1956 r.

  Dzisiaj, 60 lat po wydzrzeniach 1956 roku temat jest wciąż aktualny. Dlaczego? / Powód wydaje się jeden. - Gdyby teraz zaczęto rehabilitację żołnierzy 1 Dywizji, i 1 Armii Polskiej w ZSRR, musiano by też potępić przynajmniej część ludzi, którzy nimi dowodzili, ... albo przynajmniej tych, którzy nie chcieli aby Wojsko Polskie w ZSRR powstało, i chcieli, aby POlska była następną Republiką Radziecką. - Do grypy tej, po 1944-1945 r. należeli "towarzysze żydowscy".

  .
  http://m.neon24.pl/798138bd9ecdd8574f771d1d0f52d298,0,0.jpg
  .
  http://m.neon24.pl/c35d4bebdcb3d5fd5bb698a4b740dc99,0,0.jpg
  .
  http://m.neon24.pl/9c8c6b914a856ef64e2cc3b44492bba3,0,0.jpg
  .
  http://m.neon24.pl/e75f1676ffcf2bbc76ca4339e3f36b36,0,0.jpg
  .
  http://m.neon24.pl/1103da21751ef793bf9a76835147aa97,0,0.jpg
  .
  154 155 http://m.neon24.pl/8014fd43ed201f3aead60eb1469eb411,0,0.jpg
  .
  http://m.neon24.pl/9fad32365d09c2bd0c58780b6c79a176,0,0.jpg
  .
  .
  Z pamiętnika gen. Berlinga, dowódcy 1 Armii Wojska Polskiego /// "Za plecami Armii walczącej krwawo o wolność i szczęście Ojczyzny, wrogie ręce, w naszym domu wychowane, usiłowały je zakuć w nowe kajdany ... Wróciło wspomnienie sprzed lat. 17 września 1939 roku na ulicy Niemieckiej w Wilnie, zamieszkałej prawie wyłącznie przez burżuazję żydowską, spotkałem o godzinie szóstej rano dwa czołgi radzieckie oblężone przez tłum wiwatujących. Sami Żydzi. Starzy i młodzi, kobiety i dzieci śpiewali i obrzucali czołgi kwiatami - widocznie już wcześniej przygotowanymi na tę okazję. A że to te czołgi, zdławiły ostatni dech wolności na tej ziemi? Niech płacą goje! ...

  Nu coo? Wasze przeszło! Teraz (Kurwa) My. - powiedział do mnie znajomy Żyd.

  - Dziś zrozumiałem, że to był zwiastun. ..

  Stworzono parawan, za którym wybranego narodu elita, w osobach Bermana, Zambrowskiego i (innych) ... ujmowała w swe ręce ster rządów w Państwie. Oni wiedzieli od dawna, jak przystąpić do dzieła. Nie zapomnieli dewizy, że masa to bydło, które musi być jednak prowadzone na dobrym łańcuchu. Pod pokrywą szczerych intencji zwiedli naszą czujność, wykuli ten łańcuch w postaci służby bezpieczeństwa, oraz spreparowanej prokuratury i sądów zdegradowanych do roli narzędzi władzy. Wszystko w imię potrzeb walki z kontrrewolucją. .. Kto chce niech wierzy, że taki był cel żydowskich machinacji. Fakty mówiły, że dla mafii rządzącej, nie ma w Polsce Polaków - są tylko Żydzi i goje! " - Powyższe cytaty zaczerpnięto z książki Zdzisława Ciesiołkiewicza "Inwazja Upiorów 1944 - 1970".

  ANEKS 1: NIE MAM PRZED SPOŁECZEŃSTWEM ŻADNYCH TAJEMNIC - List otwarty gen. Zygmunta Berlinga do I Sekretarza KC PZPR Władysława Gomółki

  158 159 http://m.neon24.pl/5d311a65a5f0c134649a4c0d6e12e54d,0,0.jpg
  160 161 http://m.neon24.pl/b27be78b1a346bb3f004e938b8b8a1cb,0,0.jpg
  162 163 http://m.neon24.pl/3547a7ae6b50f0caafe75ed53de3478f,0,0.jpg
  164 165 http://m.neon24.pl/9165ca0f35a8bf3eaa42f3b17d31be35,0,0.jpg
  166 167 http://m.neon24.pl/292de07c3d5b1e4774933946ba28e366,0,0.jpg
  168 169 http://m.neon24.pl/4a86d09bf86673717365bfa5e405b132,0,0.jpg
  .
  .
  ANEKS 3: "DZIENNIKARSTWO ŻYDOWSKIE W EUROPIE NIE JEST ŻADNYM ZAWODEM, JEST POSŁANNICTWEM ..."
  .
  http://m.neon24.pl/9f254d083a34e72675f92ba86f0689b6,0,0.jpg
  .
  http://m.neon24.pl/ee087a83008af1673c8a430559a1af1f,0,0.jpg
  .
  .
 • @kimur 14:41:35
  ZIUT @ miarka 10:22:48 // Całe przemówienie Bermana z pewnością warte jest szczegółowego badania. - kimur z jednej strony racji nie ma, z drugiej trochę ma. - Ma, bo jest w tekście wiele wskazówek, że tak Berman nie mógł mówić - np. w opisie rzeczywistości używał słowa syjoniści, a to dotyczyło jak najbardziej i jego samego. Tylko co to zmienia? Ano to, że dokumentem nie można się posłużyć przeciwko Bermanowi i członkom KC z 47 roku. Tylko tyle. //

  - Skąd pewność że Berman był syjonistą, ... i dlaczego "dokumentem nie można się posłużyć przeciwko Bermanowi "

  W żydostwie było wiele opcji politycznych, nie tylko syjonizm. / Większość syjonistów wyjechała do Palestyny budując tam państwo Izrael. Berman nigdy nie wyjechał, nie ma więc pewności że był na pewno syjonistą.


  KIMUR @ ZIUT // Zastanów się w taki razie poważnie kim był Berman oprócz tego, że Żydem i czym dla Bermana był syjonizm. //

  - JA NIE WYKLUCZAM TEGO, ŻE JAKUB BERMAN NIE BYŁ SYJONISTĄ

  Jego brat wyjechał do Izraela. / Jeśli Jakub Berman nawet nie był syjonistą, to na pewno był żydowskim, nacjonalistycznym szowinistą. - Wielu Polaków, w latach 1944 - 1956, zapłaciło za to swoim życiem.
 • Antoni Macierewicz: MON jest w pełni przygotowane do likwidacji zbioru zastrzeżonego.
  .
  Nie ma tam żadnych, w moim najgłębszym przekonaniu, jak i MON, dokumentów, które by musiały być ukrywane, że sam fakt ich istnienia nie może być udostępniony opinii publicznej. To jest kwestia normalnych klauzul ewentualnie, ale na pewno nie istnienia zbioru zastrzeżonego — stwierdził Macierewicz. >> http://wpolityce.pl/polityka/300236-antoni-macierewicz-mon-jest-w-pelni-przygotowane-do-likwidacji-zbioru-zastrzezonego-czekamy-na-nowego-prezesa-ipn

  Sławomir Cenckiewicz wyjaśnia, co zmieni odtajnienie zbioru zastrzeżonego. "Część naszej elity wywodzi swoje kariery z kontaktów z wywiadem PRL i wiąże z tym swoje obawy". >>> http://wpolityce.pl/polityka/275317-tylko-u-nas-slawomir-cenckiewicz-wyjasnia-co-zmieni-odtajnienie-zbioru-zastrzezonego-czesc-naszej-elity-wywodzi-swoje-kariery-z-kontaktow-z-wywiadem-prl-i-wiaze-z-tym-swoje-obawy-wywiad
 • @kimur 07:42:55
  Czy to Inwazją Upiorów na tym blogu. Nie warto kolego wdawać się z nimi w "polemike", nie warto.
  Miłego wieczoru
 • Polski akt oskarżenia przeciwko syjonizmowi i jego nosicielom
  .
  http://m.neon24.pl/658258fc75350d33125e6daf430e2b43,0,0.jpg
  .
  http://m.neon24.pl/879f8f1bd23dd425f48e20ccf6cccc18,0,0.jpg
  .
  http://m.neon24.pl/96bf0ba56e772d8ea8ee861436707af4,0,0.jpg
  .
  http://m.neon24.pl/8e50755cc877f4c7dcc9cc9ea8eccd4e,0,0.jpg
  .
  http://m.neon24.pl/b591648379b9968290b709dbcceccc39,0,0.jpg
  .
  http://m.neon24.pl/d7f5fb35e8c85e369916d404aa223e1f,0,0.jpg
  .
  http://m.neon24.pl/7eba3a9f50b3f50ba3e923e9760d7516,0,0.jpg
  .
  http://m.neon24.pl/7da4fd8ad81e099e2cfb9af5259137ba,0,0.jpg
  .
  http://m.neon24.pl/a8cc4c49767fa2bb04da505e498d9ca8,0,0.jpg.
  .
  http://m.neon24.pl/05336ae06e50b83468ddf510824e6760,0,0.jpg
  .
  http://m.neon24.pl/15b20402632cfc95f1b5a5ba4a7422d8,0,0.jpg
  .
 • @Ziut 16:16:22
  "- Skąd pewność że Berman był syjonistą, ... i dlaczego "dokumentem nie można się posłużyć przeciwko Bermanowi "
  W żydostwie było wiele opcji politycznych, nie tylko syjonizm. / Większość syjonistów wyjechała do Palestyny budując tam państwo Izrael. Berman nigdy nie wyjechał, nie ma więc pewności że był na pewno syjonistą."

  Każdy sąd, zanim zajmie się treścią dokumenu musi uznać jego wiarygodność. Tu wątpliwości działają na jego niekorzyść.


  To, że większość syjonistów wyjechała do Palestyny budując tam państwo Izrael nie znaczy nic dla tych, którzy nie wyjechali - zostawali z różnych pobudek.

  Nadto i ci, co wyjechali wcale nie budują Izraela z pobudek syjonistycznych, a szowinistycznych. To po to są te wszystkie wojny na Bliskim Wschodzie, że szowinistyczny Izrael chce panować nad przynajmniej jego połową.


  Co innego syjonizm. Syjonizm to przede wszystkim dążenie do panowania nad światem, w tym zwłaszcza przejmowanie państw od wewnątrz. Za tym idzie już cała ideologia "rasy wybranej".

  Tak że Berman ze swoim "referatem", czy tylko mu przypisywanym proroctwem nieznanego autora to wzorcowy syjonista.
 • @miarka 17:44:41
  // Tak że Berman ze swoim "referatem", czy tylko mu przypisywanym proroctwem nieznanego autora to wzorcowy syjonista. //

  - ICH CZYNY JUŻ SĄ WYSTARCZAJĄCYM DOWODEM, ... DO PEŁNEGO ZDEMASKOWANIA POTRZEBNY BYŁBY JEDNAK ORYGINAŁ "REFERATU"
 • "Narodziny Izraela" - film dokumentalny. Lektor PL
  "Narodziny Izraela" - film dokumentalny. Lektor PL
  >>> https://www.youtube.com/watch?v=DKLdb8pOTmg
 • United Nations General Assembly Resolution 3379 - 1975 r.
  .
  http://m.neon24.pl/725bd248f0c9a7e81c5ddd58e701fbc9,0,0.jpg
  .
  >> https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_General_Assembly_Resolution_3379
  .
  .
  "The racist regime in occupied Palestine and the racist regime in Zimbabwe and South Africa have a common imperialist origin, forming a whole and having the same racist structure and being organically linked in their policy aimed at repression of the dignity and integrity of the human being" - Taking note also of the Political Declaration and Strategy to Strengthen International Peace and Security and to Intensify Solidarity and Mutual Assistance among Non-Aligned Countries, adopted at the Conference of Ministers for Foreign Affairs of Non-Aligned Countries held at Lima from 25 to 30 August 1975, which most severely condemned zionism as a threat to world peace and security and called upon all countries to oppose this racist and imperialist ideology, ... Zionism is a form of racism and racial discrimination."

  TŁUMACZENIE

  "Rasistowski reżim w okupowanej Palestynie i rasistowski reżim w Zimbabwe i RPA mają wspólne pochodzenie imperialistyczne, tworzą całość i posiadają taką samą strukturę rasistowskie która jest organicznie związana z ich polityki mającą na celu represje i niszczenie integralności człowieka. - Biorąc powyższe pod uwagę, także oraz strategię wzmocnienia międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz zintensyfikowanie solidarności i wzajemnej pomocy wśród niezaangażowanych krajów, na Konferencji Ministrów Spraw Zagranicznych niezaangażowanych krajów odbyły się w Limie w dniach 25 do 30 sierpnia 1975, przyjęto że syjonizm jest zagrożeniem dla pokoju i bezpieczeństwa na świecie, oraz wezwano wszystkie kraje do sprzeciwu wobec tej imperialistycznej ideologii rasistowskiej. ... Syjonizm jest formą rasizmu i dyskryminacji rasowej ".

  .
  To, że Izraelowi na drodze dyplomatycznej udało się "odkręcić" fakty nie znaczy, że "to co było a nie jest" - w odniesieniu do państwa Izrael - "nie pisze się w rejestr".
 • Kaczyński "stereotypowo" o antysemityźmie i antysyjoniźmie
  .
  Kaczyński w Białymstoku o antysemityzmie i antysyjoniźmie / fragment wypowiedzi >>> http://ziut.neon24.pl/post/132412,kaczynski-stereotypowo-o-antysemityzmie-i-antysyjonizmie

  Dziś w Europie mamy nową, wielką falę antysemityzmu - czasem jawnego, czasem dyskretnego, koncentrującego się na atakach na państwo Izrael. To państwo jest przyczółkiem naszej kultury w tamtym świecie, z którym musimy współpracować. Powinniśmy dążyć do tego, by nasze ideały się zbliżały.(…) Temu też musimy się przeciwstawiać - musimy ciągle mówić, do czego prowadzi antysemityzm w każdej formie - także tej dzisiejszej, ukrytej pod hasłem antysyjonizmu czy wymierzonego w Izrael. Dziękuję bardzo.

  - Czym jest syjonizm?

  Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych 3379, przyjęta w dniu 10 listopada 1975 roku w głosowaniu 72 do 35 (przy 32 wstrzymujących się), "określiła że syjonizm jest formą rasizmu i dyskryminacji rasowej". Głosowanie odbyło się około roku po UNGA 3237 gdzie ONZ przyznała Organizacji Wyzwolenia Palestyny "status obserwatora", oraz po przemówieniu Jasera Arafata do Zgromadzenia Ogólnego w listopadzie 1974 r. nazywanego tzw. "gałązką oliwną". - Oprócz krajów arabskich i islamskich uchwała została podjęta przy wsparciu bloku sowieckiego. - Uchwła, że "syjonizm jest formą rasizmu i dyskryminacji rasowej" zawarta w uchwale 3379, jako jedyna uchwała w historii ONZ, została odwołana w 1991 roku rezolucją ONZ 46/86. > https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_General_Assembly_Resolution_3379  To, że Izraelowi na drodze dyplomatycznej udało się "odkręcić" fakty nie znaczy, że "to co było a nie jest" - w odniesieniu do państwa Izrael - "nie pisze się w rejestr".

  Powinno to być szczególnie ważne gdy państwo to, po cichu - przy pomocy Ambasady USA - angażuje się na szkodę Polski, w między innymi takie projekty, jak bezprawny odzysk mienia obywateli polskich pochodzenia żydowskiego zmarłych w Holokauście, które to bezprawne roszczenia miały być finansowane ze sprzedaży Polskich Lasów Państwowych, ... obronionych (chyba) przez PiS.

  Nazywanie antysyjonizmu, formą "dzisiejszego antysemityzmu ukrytego pod hasłem antysujonizmu", czy nazywanie antysemityzmem sprzeciwu wobec działań Izraela jest brakiem wiedzy na temat historii powstania idei syjonistycznych, wciskaniem "celowej głupoty", ... albo działaniem osłonowym na rzecz interesów obcego państwa.

  - Prezesie Kaczyński! Dlatego "powinniśmy dążyć do tego, by nasze ideały się zbliżały"?

  Prezes Kaczyński oznaki antysemityzmu, w kontekście antysyjonizmu,najwyraźniej nie kojarzy, lub nie chce kojarzyć, lub zapomina o swoich własnych marszach w obronie Radia Maryja i Telewizji TRWAM, o których dyskutowano w Amerykańskiej Ambasadzie z żydowską lożą masońską B'nai B'rith.

  Albo, dla doraźnych potrzeb politycznych Prezes Jarosław Kaczyński nie rozróżnia, lub nie chce rozróżniać, znaczenia pojęć "antysemityzm / antysyjonizm".

  - To źle wróży Polsce i Polakom na najbliższą przyszłość. ***

  Prowadząc politykę 40 milionowego państwa nie wystarczy być polskim patriotą, ... trzeba też umieć, lub mieć odwagę, właściwie oceniać sytuację, ... i nie być ignorantem! Prezesowi Kaczyńskiemu zabrakło konsekwencji w znajomości historii i kojarzenia faktów. / Sorry! Kaczyński "stracił dobrą okazję aby siedzieć cicho".

  *** Polecam "PARADOKSY HISTORII" Uszkujnika / Przeczytaj o zdumiewających faktach na stronie 22 i 40-stej książki >> https://stopsyjonizmowi.files.wordpress.com/2012/09/uszkujnik-pdf.pdf
 • TKM? Kukiz ma rację, "dobra zmiana" PiS to TKM
  Jak donosi wPolityce.pl Kukiz miał mówić o rządach PiS w taki oto sposób:

  "Bycie w opozycji nie musi oznacza frontalnego ataku na wszystko. Zdarzyło się, że PiS objęło władzę samodzielnie. Ja byłem w stanie się założyć [że do tego nie dojdzie]. Ale partiokracja i znienawidzenie PO doprowadziło do tego, że PiS może rządzić. Ma to swoje plusy, bo nie będą mogli w przyszłości absolutnie zwalić winę na kogoś, jak PO na PSL. Ma to swoje minusy, bo widzę w PiS potężną butę i arogancję są przekonani, że wszystko wiedza najlepiej i wszystko zrobią sami. Tylko coraz częściej zaczynam myśleć, że "dobra zmiana" (PiS) polega na TKM."

  Kukiz ma rację, ... "TERAZ KURWA MY" (Polacy), to "dobra zmiana", ... bo tak wyglądała ta z po 1939 r. >> http://ziut.neon24.pl/post/131006,tkm-kukiz-ma-racje-dobra-zmiana-pis-to-tkm
 • @miarka 17:44:41
  Polecam! https://palestyna.wordpress.com/2010/01/27/holokaust-mity-fakty-falsz-propaganda-kto-tu-maci-druga-strona-opowiesci-o-super-zagladzie-zydow/
  Także i to! https://palestyna.wordpress.com/2016/06/03/wyniki-ii-miedzynarodowego-konkursu-rysunkowego-o-tematyce-holokaustu-2016/

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

ULUBIENI AUTORZY