Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
698 postów 4608 komentarzy

"Orzeł" - Pismo sympatyków Obozu Narodowo Demokratycznego

Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny - Przyszedł czas na "Obóz Narodowo Demokratyczny - NOTKA FUNDACYJNA [Founding note] - http://ziut.neon24.pl/post/146369,oboz-narodowo-demokratyczny-zdelegalizowac-onr-i-mw

Czy Pan Andrzej Duda udaje Greka, ... czy raczej Prezydenta?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Czy udaje że nie rozumie, czytać nie umie. Że nie ma pojęcia, wiedzy na temat, zachowuje się jak ktoś niezorientowany, nierozumiejący określonej kwestii, mimo że w rzeczywistości jest inaczej? - JEŚLI TAK TO JAKĄ SZTUCZKĄ i CUDEM WYBORY WYGRAŁ?

a MOŻEe tylko, jak jakiś "cwaniak" z Pisuckiego chce zrobić głupca?  /  Po przeczytaniu poniższego listu, takie do głowy przychodzi mi pytanie. - Bo jak inaczej tłumaczyć to kancelaryjne niby odpowiedź, niby pytanie?

 

Pan Józef Pisucki

Szanowny Panie

Potwierdzamy wpływ Pana e-maila z 27 października 2016 roku nadesłanego na prezydencką skrzynkę poczty elektronicznej.

Odnosząc się do Pana prośby dotyczącej pomocy w „uzyskaniu wydanej decyzji uzasadniającej odmowę wszczęcia śledztwa”, poniżej wyjaśniamy.

Z nadesłanych skanów dokumentów wynika, że w dniu 14 lipca 2016 r. Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście w Warszawie w sprawie o sygn. akt PR 1 Ds. 772.2016 wydał postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie, co do której złożył Pan zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Zgodnie z zarządzeniem Prokuratora pismem z dnia 3 sierpnia 2016 r.(którego skan został Panu najprawdopodobniej przesłany na adres e-mail: ....... został Pan zawiadomiony o treści decyzji Prokuratora. Następnie, w związku z Pana korespondencją mailową skierowaną do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście w Warszawie, pismem z dnia 19 sierpnia 2016 r. przesłano Panu (również na wskazany adres e-mail) skan ww. postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem.

W chwili obecnej, mimo dysponowania skanem przedmiotowego postanowienia, po zapoznaniu się z Pana prośbą przypuszczamy, że oczekiwałby Pan pomocy w spowodowaniu doręczenia Panu odpisu wyżej wskazanego postanowienia drogą listowną.   [:D

Zauważyć w tym miejscu trzeba, że stosownie do art. 305 § 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.; dalej jako: „k.p.k.”) o wszczęciu, odmowie wszczęcia albo o umorzeniu śledztwa zawiadamia się osobę lub instytucję państwową, samorządową lub społeczną, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie, oraz ujawnionego pokrzywdzonego, a o umorzeniu także podejrzanego – z pouczeniem o przysługujących im uprawnieniach.

W myśl natomiast art. 306 k.p.k. na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa zażalenie przysługuje:

- pokrzywdzonemu,

- instytucji państwowej, która zawiadomiła o przestępstwie,

- osobie, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie, jeżeli wskutek przestępstwa doszło do naruszenia jej praw.

Zgodnie z art. 100 § 4 w zw. z art. 106 k.p.k. postanowienie albo zarządzenie wydane [poza rozprawą] w postępowaniu przygotowawczym, od którego przysługuje środek odwoławczy, doręcza się podmiotom uprawnionym do wniesienia tego środka, a postanowienie kończące postępowanie jego stronom, chyba że byli obecni przy ogłoszeniu postanowienia albo zarządzenia.

W kontekście przywołanych regulacji prawnych przyjąć należy, że osobie wymienionej w art. 305 § 4 k.p.k. (tj. osobie, która złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa), której prawa nie zostały naruszone wskutek czynu, o jakim zawiadomiła organy ścigania, nie przysługuje uprawnienie do wniesienia zażalenia na postanowienie wydane przez prokuratora w przedmiocie odmowy wszczęcia śledztwa.

Tym samym uznać trzeba, że w przedstawionej przez Pana sprawie, wobec nienaruszenia Pana praw, Prokurator nie był zobligowany do doręczenia Panu odpisu wydanego postanowienia, a jedynie do zawiadomienia Pana o tym fakcie.

W związku z powyższym, o ile chciałby Pan uzyskać odpis przedmiotowego postanowienia, konieczne jest zwrócenie się do Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście w Warszawie w sprawie o sygn. akt PR 1 Ds. 772.2016 z wnioskiem o doręczenie Panu odpisu omawianego postanowienia wraz z uzasadnieniem.

 

Z poważaniem

MATEUSZ MARCINIAK

specjalista

Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej

KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa

tel. +48 22 695 21 42, fax +48 22 695 21 39

e-mail: bipp@prezydent.pl    

 

 

Cytat z / Do: MATEUSZ MARCINIAKspecjalistaBiuro Interwencyjnej Pomocy PrawnejKANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJul. Wiejska 10, 00-902 Warszawatel. +48 22 695 21 42, fax +48 22 695 21 39e-mail: bipp@prezydent.pl 
 
 
"przypuszczamy, że oczekiwałby Pan pomocy w spowodowaniu doręczenia Panu odpisu wyżej wskazanego postanowienia drogą listowną  / ...  /   wobec nienaruszenia Pana praw, Prokurator nie był zobligowany do doręczenia Panu odpisu wydanego postanowienia, a jedynie do zawiadomienia Pana o tym fakcie.  /... / 

 Tym samym uznać trzeba, że w przedstawionej przez Pana sprawie, wobec nienaruszenia Pana praw, Prokurator nie był zobligowany do doręczenia Panu odpisu wydanego postanowienia, a jedynie do zawiadomienia Pana o tym fakcie. W związku z powyższym, o ile chciałby Pan uzyskać odpis przedmiotowego postanowienia, konieczne jest zwrócenie się do Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście w Warszawie w sprawie o sygn. akt PR 1 Ds. 772.2016 z wnioskiem o doręczenie Panu odpisu omawianego postanowienia wraz z uzasadnieniem." 

Szanowni Państwo / Panie Marciniak,
 
Jestem mile zaskoczony, że mimo upływu czasu zechcieliście Państwo / na moją sugestię / skierować sprawę do  Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej /KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  za co serdecznie dziękuję, i za co, na początku, wypada mi wyrazić moją wdzięczność i zadowolenie. 
 
-  Myślę, a w każdym bądź razie mam taką nadzieję, że po logicznym wyjaśnieniu i przedstawieniu moich dowodów  w sposób profesjonalny, z urzędu, zajmie się wyjaśnieniem sprawy sfałszowania Wyborów Prezydenta 2010, do jakich doszło po tragicznych wydarzeniach w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku, a jeśli wybory te były zamachem, możliwe że sprawy zamachu obliczonego na skutek w postaci sfałszowanych Wyborów Prezydenta 2010.
 
W związku z Państwa konkluzją przedstawioną w mailu, której sedno pozwalam sobie zaprezentować w wyżej, wyjaśniam, że jest ona w 100% błędna, w związku z czym, w celu zapoznania Państwa z przebiegiem mojej korespondencji z Prokuraturą pozwolę sobie w skrócie przedstawić jej przebieg. / Oto fragment pierwszego maila z 15 kwietnia 2016 roku.
 

Szanowny Panie Prokuratorze Generalny i Ministrze Sprawiedliwości Zbigniewie Ziobro!

 
Mając na względzie obowiązek określony w Art. 304 § 1. Kodeksu Postępowania Karnego, uprzejmie zawiadamiam o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa zdefiniowanego w Art. 248.4  Kodeksu Karnego /  Rozdział XXXI Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum

 
Swoje podejrzenie opieram na analizie wyników cząstkowych i  końcowego wyniku Wyborów Prezydenta 2010, ... oraz relacji ówczesnego Marszałka Sejmu Stefana Niesiołowskiego o  przecieku wyniku cząstkowego z godziny 11-stej, które odbiega od wyniku cząstkowego z tej samej godziny podanego przez PKW
 

Ponadto analiza oficjalnego wyniku cząstkowego z godziny 00:58 podanego przez PKW, w porównaniu z wynikiem końcowym Wyborach Prezydenta 2010 , oraz wynikiem cząstkowym pośrednim wskazuje na "dosypanie" głosów jednemu z kandydatów po godzinie 00:58 w nocy po wyborach Prezydenta 2010.
 
W dalszej części maila do Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro przedstawiłem wyliczenia i tabele zawarte w w notce pt. "Komorowski "stracił dobrą okazję, aby siedzieć cicho" ,  DO KTÓREJ LINK PODAJĘ   >>  //ziut.neon24.pl/post/131033,komorowski-stracil-dobra-okazje-aby-siedziec-cicho
 
Rozumiem, że zawiadomienie posiada braki proceduralno formalne, nie zmienia to faktu, że wszczęto oficjalną procedurę, do której Pan Minister Ziobro powinien się odnieść, ... jeśli nie chce łamać prawa oczywiście.

<>

W dokumencie z poniższego linku znajdą Państwo dalsze uzasadnienie i dowód na sfałszowanie Wyborów Prezydenta 2010 / Dokument PDF w załączniku


W skrócie sytuacja podczas Wyborów Prezydenta 2010 wygląda w ten sposób, że 5 lipca 2010 roku, o godzinie 00:10 w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej podano wynik liczenia głosów z godziny 23:50 dnia poprzedniego o wynikach głosowania w 13 274 obwodach stanowiących 51.5% ogólnej liczby obwodów, ... czyli z około 50% ogólnej liczby obwodów. 

Bronisław Komorowski uzyskał w nich 3 916 709 głosów
Jarosław Kaczyński    uzyskał w nich   3 981 310 głosów
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Różnica głosów  / strata Bronisława Komorowskiego = 64 601 głosów

Znając końcowy wynik wyborów możemy obliczyć ile głosów zaliczono każdemu z kandydatów w 3 937 824, czyli48.5% ogólnej liczby obwodów, ... czyli z około 50% ogólnej liczby obwodów, który przedstawiam niżej

Bronisław Komorowski uzyskał w nich 3 937 824 głosów
Jarosław Kaczyński    uzyskał w nich   5 017 178 głosów

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

 Różnica głosów / nadwyżka B. Komorowskiego = 1 074 354  głosów

 

 <>

WYBORY 2010: EFEKTY ZLICZANIA GŁOSÓW PRZEZ PKW / KBW

[ Noc po-wyborcza / Roznica w głosach między kandydatami ] 

 Przed godz. 00:10 = (-) 64 601 < Komorowski > (+) 1 074 354 =  Po godz. 00:10 

 
Tak, jak przedstawiono wyżej, przedstawiał się wynik liczenia głosów, przed i "PO-pół-NOCY". Taki rozkład głosów w dwóch prawie identycznych "połowach" jest tak mało prawdopodobny, że w praktyce niemożliwy. Samo to jest, i powinno być podstawą do wszczęcia śledctwa ws. sfałszowania Wyborów prezydenta 2010.Gdyby jednak ktoś miał wątpliwości to powinny je rozwiać słowa ówczesnego marszałka Sejmu Stefana Niesiołowskiego, który komentując wydarzenia nocy wyborczej wyraźnie stwierdził, że o godzinie 11-stej miał przeciek, że Jarosław Kaczyński wygrywa wybory z wynikiem 54.46%, i porównanie tego z wynikiem PKW.

1. Komentarz Stefana Niesiołowskiego, w 2010 roku marszałka Sejmu RPhttps://www.youtube.com/watch?v=y3pULo9SyRo2. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 04 lipca 2010 roku z godz. 22:48//www.prezydent2010.pkw.gov.pl/ALL/pliki/DOKUMENTY/komunikaty/Komunikat_g.2300_0407pl.pdf
 

 
Pomimo przedstawionych dowodów prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Pan Ireneusz Szeląg [ jak się domyślam zdegradowany pułkownik z rozwiązanej Naczelnej Prokuratury Wojskowej ], decyzją PR 1 Ds.772.2016.IS / w załączniki / odmówił wszczęcia śledztwa w wymienionej sprawie, bez odniesienia się do przedstawionych dowodów ZASŁANIAJĄC SIĘ PRZEPISAMI, sugerującymi że miał prawo do podjęcia takiej decyzji, czym dopuścił się przestępstwa, na które złożyłem  / w załączeniu /.  >>> https://docs.google.com/document/d/1ZzZXz-dtv_7B6zg_9_Yv8bJ0Y_WACkcAKbnEcQ1yIbM/edit

 

 ZAWIADOMIENIE O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA

 

z Art. 231. § 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

“Dla przypisania odpowiedzialności karnej z art. 231 § 1 k.k. konieczne jest ustalenie, że sprawca – mający przymiot funkcjonariusza publicznego – przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego. / .. /

Przestępstwo to musi być zawinione umyślnie, co oznacza, że funkcjonariusz publiczny musi obejmować swoim zamiarem (bezpośrednim lub ewentualnym) zarówno przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków (w wyniku działania lub zaniechania), jak i „działanie” na szkodę interesu publicznego lub prywatnegocharakteryzujące to przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków.Wracając na grunt rozpoznawanej sprawy, dla zobrazowania jej stanu, przytoczyć można fragment wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 października 1954 r., III K 788/54 (OSN 1955, z. III, poz. 31), z którego wynika, że „w przypadkach tego rodzaju naruszeń (przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków – dopisek SN ) ... rzeczą oskarżyciela publicznego jest udowodnienie, a rzeczą sądu ustalenie, iż naruszenia te stanowią w konkretnym wypadku działania na szkodę interesu publicznego zarówno w sferze przedmiotowej, jak i podmiotowej ...”.  /// Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa nr 2003 poz. 53

 

W sprawie:Decyzja o odmowie wszczęcia śledztwa w związku z informacją o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa zdefiniowanego w  Art. 248.4  Kodeksu Karnego / Rozdział XXXI Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum.


Art. 248.4  Kto w związku z wyborami do Sejmu, do Senatu, wyborem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborami do Parlamentu Europejskiego, wyborami organów samorządu terytorialnego lub referendum:>> 4) dopuszcza się nadużycia lub dopuszcza do nadużycia przy przyjmowaniu lub obliczaniu głosów, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Należy dodać, że fałszerstwo wyborcze jak i niedopełnienie obowiązków / w tym przez czytających tego maila / jest zaniechaniem,  działaniem na szkodę interesu publicznego, w związku z czym oczekuję poważnego potraktowania sprawy, a nie "zamiatanie jej pod dywan". Sprawa dotyczy podstaw funkcjonowania Państwa, o czym świadczy skierowany niedawno do Prezydenta RP list Ruchu Kontroli Wyborów. / w załączeniu /

//ziut.neon24.pl/post/136006,news-wojna-domowa-dopiero-przed-nami

Uważam że sprawę należy zacząć od zlecenia wykonania ekspertyzy matematycznej ustalającej prawdopodobieństwo takiego a nie innego rozkładu głosów podczas Wyborów Prezydenta 2010. / Uważam, że taka ekspertyza ustali rozkład głosów w Wyborów Prezydenta 2010 jako mało prawdopodobny co stanowić powinno podstawę do ponownego przesłania sprawy do prokuratury i podjęcie śledztwa z urzędu

 
Z poważaniem

 Józef  Pisucki 

 

 

 


KOMENTARZE

  • NEWS! "Wojna domowa" dopiero przed nami!
    Ruch Kontroli Wyborów kieruje do Prezydenta RP pismo i Koncepcję Zmian Systemu Wyborczego / List napisano 19 grudnia 2016 r., ... tego samego dnia napisałem notkę pt. "Majdan na Wiejskiej z paleniem opon i barykadami"

    >> http://ziut.neon24.pl/post/136006,news-wojna-domowa-dopiero-przed-nami

    http://m.neon24.pl/27463f74ccefb6dac82dea7942d88774,0,0.jpg

    http://m.neon24.pl/e9604147f724835215374e539606f545,0,0.jpg

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   

ULUBIENI AUTORZY