Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
531 postów 3844 komentarze

Ruch dla Rzeczypospolitej RdR2018.WordPress.com

Ziut - Ruch dla Rzeczypospolitej - ----- 11 LISTOPADA STRACIMY NIEPODLEGŁOŚĆ! ----- ---- Przyszedł czas na "Wielki Ruch Listopadowy" / Wygrajmy MYŚLĄC Wspólnie ---- Ziut.NEon24.pl/post/133700,Zamiast-Flagi-Ruch-Listopadowy-Bialo-Czerwona-Kartka

Rewolucja w unijnym budżecie, ... czy unijny zamach stanu?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Jezeli Unia chce zmienic system kształtowania budżetu, oznacza to że Unia chce zmienić traktat zjednoczeniowy krajów unijnych z EU, .. w tym z Polską. // Nie można zmienić zasad kształtowania budżetu UE nie zmianiając układu zjednoczeniowego.

Z prostego powodu:  Budżet UE, w kształcie takim jaki jest,  jest wypadkową (wynikiem) zgody na takie, a nie inne warunki, w tym te niekorzystne dla Polski, przyjęte przez Polskę [i inne kraje] , w trakcie negocjacji przed przyłączeniem się do UE. Obecny system kształtujący budżet UE zawiera między innymi system rekompensat za straty poniesione w wyniku przyłączenia się doEU wynegocjowane przed zgodą na przyłączenie się.

Zmiana obecnego systemu i zasad kształtowania budżetu Unii Europejskiej  oznacza pokątne wymówienie traktatów zjednoczeniowych bez mówienia o tym.   -   Zgoda na to byłaby zgodą na likwidację Unii Europejskiej.  -  Mamy do czynienia z próbą dokonania wewnątrzunijnego zamachu stanu i wasalizacji Polski, oraz krajów posiadających jeszcze własną walutę, .... jeśli poza Polską takie są.

Warto posłuchać o planach / Link w komentarzach

W trakcie dyskusji nie powinniśmy tez sobie wmówić, że głosując za wejściem Polski do UE, lub wchodząc do Unii Europejskiej, Polacy zgodzili się a Polska zobowiązała się przyjąć Euro.   -   Gdyby tak było traktat zjednoczeniowy z Unią Europejską byłby niezgodny z polską Konstytucją.

Posiadanie własnej waluty jest atrybutem niepodległości.  /// Likwidacja, lub zgoda na likwidację polskiej waluty byłaby zgodą na likwidację suwerennego Państwa Polskiego. 

 

Szczytem sukcesu polityki

jest zwycięstwo nad wrogiem bez prowadzenia walki zbrojnej.

 

W czasach współczesnych doprowadzono prowadzenie wojny niewidzialnej do perfekcji. Do tego stopnia, że napadnięci nie tylko nie orientują się, że są celem ataku, ale wręcz z własnej woli realizują cele wroga.

Fryderyk Joliot-Curie

Członek Komitetu Pugwash, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii, honorowy członek moskiewskiej Akademii Nauk, Wysoki Komisarz ds. Energii Atomowej w latach 1946-50, laureat Stalinowskiej Nagrody Pokoju oraz działacz „Ruchu przeciw Rasizmowi i Antysemityzmowi i na rzecz Pokoju” (za „La Revue des Etoiles, 1947, cytat za „Ukryta strona dziejów” Epiphanius)

 

Przeanalizujmy w dużym uproszczeniu,

czy działania przeciw Polsce wyczerpują definicję WOJNY.
 

Celem agresji jednej grupy ludzi przeciw drugiej jest:

 

  1. Przejęcie owoców pracy napadniętego    (rabunek mienia ruchomego, własności intelektualnej, dóbr kultury)
  2. Zmuszenie napadniętej ludności do pracy niewolniczej    (porywanie „w jasyr”, wywóz do obozów pracy lub praca przymusowa na rzecz agresora w dotychczasowym miejscu).
  3. Zagarnięcie ziemi należącej do grupy napadniętej,  jeśli jest ona cenna rolniczo, kryje w sobie bogactwa naturalne lub jeśli agresor potrzebuje nowej przestrzeni życiowej (Lebensraum) Ten warunek nie zawsze musi być spełniony. Aby zapewnić długotrwałość czerpania powyższych korzyści konieczne jest:
  4. Zlikwidowanie własnych form organizacji napadniętej społeczności   (likwidacja państwa) i zastąpienie ich systemem władzy agresora z założenia totalitarnym, w tym również wprowadzenie nowej waluty w obszarze okupowanym.
  5. Unicestwienie podstaw bytu i zamożności podbitej ludności  (przejęcie firm, banków, likwidacja przemysłu, ograniczanie produkcji rolnej)
  6. Budowa silnego aparatu przymusu. Rozwinięcie propagandy. Zamiana symboli kraju podbitego na symbole agresora.  (rozbudowa policji, tajnych służb, sieci agentów, czasem wprowadzenie własnych wojsk, jeśli spodziewany jest silny opór społeczności zaatakowanej)
  7. Eksterminacja elit i biologiczne niszczenie ludności podbitej, demoralizacja i dezintegrowanie społeczeństwa, walka z religią  (min. zastraszanie publicznymi egzekucjami, uniemożliwianie dostępu do edukacji i ochrony zdrowia, wprowadzanie aborcji, przesiedlenia i wypędzenia)

 

Warto być może zastanowić się, które z powyższych punktów i jak,  realizowane są w Polsce. W tym miejscu przypomnę treść swojej notki odnoszącą się do zawirowań wokół franka, ... i polskiej polityki,  z lutego 2011 roku.

"Motyw"

 

Odpowiedź na pytanie Jarosława Kaczyńskiego.

 

 

02.02.2011

 

Na jednym z portali, przeczytałem stwierdzenie, że światem rządzi pieniądz, a od Katastrofy Smoleńskiej, ważniejszy jest kurs szwajcarskiego franka.

 

KOMENTARZ

 

Wybory to, jak w starożytnym Rzymie, igrzyska, mające rozładować frustracje rządzonych. Dwupartyjny system rządzenia, to dwie strony tej samej monety. Praprzyczyną Katastrofy Smoleńskiej mogło być "zachwianie wartości tej monety”, a konkretnie "zachwianie" władzy, rządzącej dotychczas Polską.

 

Do czasu wyboru Lecha Kaczyńskiego na Prezydenta Polski, trwała w najlepsze sielanka polskiej transformacji. Postkomunistyczna “władza-suweren reformowała się” z komunistycznego "establishmentu" w kapitalistycznych przedsiębiorców. Jak ktoś ważny wtedy powiedział: - " Co nie jest zabronione, jest dozwolone". Wybory 2005 roku przerwały tą sielankę. W 2005 roku Polacy dostrzegli co się dzieje i powiedzieli "dość". W ich świadomości dokonał się potężny "przełom myślowy".  -  Zadecydowali inaczej niż życzyłby sobie tego "suweren" czyli ówczesna władza.

 

W 2005r. Polacy na swojego reprezentanta wybrali Lecha Kaczyńskiego i PiS.

Naród - Polacy w 50% został “suwerenem".

 

Lech Kaczyński i PiS stali się "stałym i wpływowym" elementem Polskiej sceny politycznej, a co za tym idzie , systemu władzy. PiS stał się jedną ze stron monety, której emitentem został - obok “starego establishmentu” - Polski Naród . “ Stary establishment " w tym samym momencie stracił połowę swojej władzy.  Dało to początek realnej demokracji , opartej na konkurencji dwóch konkurencyjnych ośrodków decyzyjnych.

 

Tylko że, demokracja to utopia, to "teatr i igrzyska", mające na celu wyładowanie napięć i frustracji rządzonych. Aby “utopia demokracji” mogła istnieć wszystkie partie, na pozór konkurencyjne , muszą służyć “jednemu suwerenowi” - jednemu ośrodkowi decyzyjnemu - i tak się właśnie dzieje.

Kaczyńscy w Polsce zrobili wyłom w tej zasadzie - niedopuszczalny z punktu widzenia zasad działania “utopijnej demokracji”. Lech i Jarosław Kaczyńscy, oraz PiS , zaczęli wprowadzać inny system wartości - “inny pieniądz”. Odstępstwo od zasad "prawdziwej demokracji" w demokracji bardzo łatwo zmienić w atrapę demokracji - “demokrację utopijną”.

W polskich warunkach wystarczyłoby przejąć władzę nad "partią sukcesu" jakim stał się PiS (zaistnienie na stałe w Polskiej polityce to ogromny sukces), aby wszystko wróciło do “starego” - czyli do sytuacji sprzed wyboru L. Kaczyńskiego i PiS w wyborach 2005 r. Na przeszkodzie temu “powrotowi do starego” stali Lech i Jarosław Kaczyńscy. Obaj mieli lecieć samolotem do Smoleńska.

Tylko przez przypadek, Jarosław Kaczyński nie znalazł się w samolocie lecącym do Smoleńska. Gdyby się znalazł, droga do “wrogiego przejęcia” PiS stałaby otworem. Otworem stałaby droga do nie ograniczonej władzy w Polsce. Gdyby przejęto PiS, w wyborach zmieniałyby się “partie rządzące” - rządziłby kontrolujący je , jeden ośrodek decyzyjny.

Jarosław Kaczyński nie może zrozumieć dlaczego wszyscy tak bardzo się interesują, kto zasiądzie w fotelu Prezesa PiS, a nikt się nie interesuje, kto będzie nowym szefem PO?

Odpowiedź: Być może powyższe tłumaczy katastrofę smoleńską i ostatnie wydarzenia i "wstrząsy” wewnątrz PiS.

Jeśli powyższa “teoria spiskowa” jest słuszna, to z punktu widzenia przyszłości Polski nie jest ważne, kto będzie rządził PO (nic to nie zmieni), ważne jest, kto przejmie władzę i kontrolę nad PiS.

Ten kto przejmie władze nad PiS, wcześniej czy później będzie rządził Polską.  Taka jest zasada realnej demokracji. Raz wygrywa wybory i rządzi jedna partia, następny raz inna. Gdy obydwie partie kontrolowane są przez tą samą klasę rządzącą mamy do czynienia z “demokracją utopijną”. PiS i PO to dwa realnie zwalczające się środowiska - czyli przykład realnej demokracji.

Jeśli ktoś chce sprawować nad Polską “władzę absolutną”, nie może sobie pozwolić, aby jedną z partii, w tym przypadku PiS, rządziła osoba niezależna, jaką jest Jarosław Kaczyński. Tak długo jak jedną z polskich partii rządzi osoba niezależna, tak długo w Polsce trwać będzie “demokracja realna”.

Podporządkowanie obydwu najważniejszych polskich partii jednemu ośrodkowi decyzyjnemu “klasie rządzącej - staremu suwerenowi” utrwali w Polsce “quasi feudalny” ustrój społeczny kształtujący się po 1989 roku. Jeśli nie stworzony zostanie “system niezależności organów władzy partyjnej” (swego rodzaju “Konstytucja Partyjna” z Sądem Najwyższym wzorowanym na Konstytucji i Supreme Court Stanów Zjednoczonych), przejęcie władzy nad obydwoma partiami przez jeden “ośrodek decyzyjny”, a co za tym idzie, stworzenie “atrapy demokracji, jest jak najbardziej realne. Polska stoi przed najważniejszym momentem w historii, od odzyskania niepodległości w 1918 r.  Wybory 2011 r. zadecydują o życiu Polaków na dziesięciolecia do przodu, być może o “losie Polski”.  -   Co wybiorą Polacy? - Zobaczymy jesienią.

Miejmy nadzieję, że skutki katastrofy smoleńskiej nie będą decydującym czynnikiem kształtującym to, jak wyglądać będzie Polska w XXI wieku. Zdajmy się na “zdrowy rozsądek Polaków” w momencie kryzysu. Innego wyjścia nie ma

<>

15.02.2017: Patrząc na powyższe z perspektywy dnia dzisiejszego i mając na uwadze kwestię wprowadzenia w Polsce EURO,  dodać by można to, że śmierć śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego usuwała jedną, jeśli nie najważniejszą przeszkodę na drodze do wprowadzenia europejskiej waluty. Lech Kaczyński był zwolennikiem Polski w UE jak niepodległego państwa narodowego.  Uważam, że jego postawa mogła być jednym z motywów zamachu w Smoleńsku.   >>>   http://kacpro.blogspot.com/2013/11/smiejcie-sie-100410-to-pryszcz-pieko.html

 

Przemówienie śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego  

w 91. rocznicę odzyskania niepodległości. >>>  

https://www.youtube.com/watch?v=5NShU42EbCw


>> Jednocząca Europa stoi też przed wielkim eksperymentem, 
>> wkrótce wejdzie w życie Traktat Lizboński. 
>> Jeżeli będzie on rozumiany w sposób prawidłowy, 
>> to będzie postęp, to będzie sukces dla Europy, 
>> ale także i dla naszego kraju. 
>> Ale dobra interpretacja to interpretacja taka, 
>> która mówi, że Unia jest związkiem państw, 
>> ścisłym, ale ścisłym związkiem państw niepodległych, 
>> o odrębnej tożsamości, historii, 
>> a w znacznym zakresie także polityce.
 

 

Przerobiona okładka wSieci

KOMENTARZE

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

ULUBIENI AUTORZY