Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
718 postów 4694 komentarze

"Orzeł" - Pismo sympatyków Obozu Narodowo Demokratycznego

Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny - Przyszedł czas na "Obóz Narodowo Demokratyczny - NOTKA FUNDACYJNA [Founding note] - http://ziut.neon24.pl/post/146369,oboz-narodowo-demokratyczny-zdelegalizowac-onr-i-mw

PiS ma pomysł jak oszukać Polakw ws. przyjmowania migrantów?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej będą mieli możliwość uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa z innego kraju - to główny cel projektu noweli ustawy o cudzoziemcach

Według przywołanych w projekcie szacunków Urzędu do Spraw Cudzoziemców, zmiany mogą dotyczyć nawet 200 tys. cudzoziemców. [rocznie?] Tylko w 2015 r. wojewodowie przyjęli ponad 100 tys. wniosków o legalizację pobytu. Większość zezwoleń na pobyt czasowy wydano w związku z pracą.

Można zatem spodziewać się dalszego dużego zainteresowania legalizacją pobytu cudzoziemców z uwagi na wykonywanie pracy   —    podkreślono w dołączonej do projektu ocenie skutków regulacji (OSR).  

Jak wskazuje MSWiA, głównym celem zmian jest uproszczenie uregulowań dotyczących zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców z uwagi na przeniesienie wewnątrz przedsiębiorstwa.

*** Dygresja:  Tu warto zapytać kiedy rząd przyjmie planowaną i zawieszoną zmianę ustawy obniżającej ZUS, która to zmiana, umożliwiła by powrót i otwieranie firm w Polsce przez Polaków, którzy wyjechali za granicę?  -  Nam nie potrzeba zagranicznych migrantów. Nam potrzeba zachęcić ponad 2 miliony Polaków do powrotu do kraju.

Maksymalny okres przeniesienia będzie wynosił 3 lata w przypadku pracowników kadry kierowniczej i specjalistów oraz rok w przypadku pracowników odbywających staż. Po upływie tego okresu osoby te będą musiały opuścić terytorium państw członkowskich, chyba że otrzymają zezwolenie na pobyt na innej podstawie, zgodnie z przepisami unijnymi lub krajowymi.  -   donosi wPolityce.pl

<>

Tą inną podstawą "krajową lub unijną" może być np. otrzymanie obywatelstwa polskiego z mocy ustawy. / Mamy chyba najbardziej liberalną ustawę ws. przyznawania obywatelstwa na świecie, nadającą obywatelstwo polskie z mocy prawa w dziesiątkach przypadków / uchodźcom już po dwóch latach pobytu /. Podejrzewam, że PiS stworzył właśnie furtkę umożliwiającą bezpodstawne, z naszego punktu widzenia, nabywanie obywatelstwa polskiego i osiedlanie się obywateli obcych w Polsce.  -  WALCZMY O ZMIANĘ USTAWY O OBYWATELSTWIE POLSKIM! - OBYWATELSTWO POLSKIE TYLKO DLA POLAKÓW!

SPOSOBY NABYCIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO

REGULACJA PRAWNA -  Zagadnienia nabycia obywatelstwa polskiego i jego utraty reguluje ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2012r. poz. 161)  - Uznanie za obywatela polskiego

Przepisy ustawy z dnia 2 kwietnia 2009r. o obywatelstwie polskim powiększają w stosunku do ustawy z 1962r. krąg cudzoziemców, którzy będą mogli zostać uznani za obywateli polskich w trybie administracyjnym.

W drodze uznania, o obywatelstwo polskie będą mogli ubiegać się cudzoziemcy zamieszkujący w Polsce na podstawie określonych zezwoleń, którzy w toku długoletniego legalnego pobytu w Polsce zintegrowali się ze społeczeństwem polskim, znają język polski, mają zapewnione mieszkanie i źródła utrzymania, respektują polski porządek prawny oraz nie stanowią zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa,

a w szczególności uchodźcy, osoby bez obywatelstwa, dzieci oraz małżonkowie obywateli polskich oraz osoby polskiego pochodzenia. [to szerokie pojęcie np. obecni obywatele całego świata / Ziut]

 

 

Postępowanie w sprawie o uznanie za obywatela polskiego będzie toczyło się w trybie określonym przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego. Od decyzji wojewody (działającego jako organ I instancji) służyć będzie stronie odwołanie do organu II instancji, którym jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Natomiast decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji może zostać zaskarżona do sądu administracyjnego.

Wniosek składa się na formularzu określonym rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o uznanie za obywatela polskiego oraz fotografii dołączanej do wniosku (Dz.U. poz. 916).

Stosownie do przepisu art.30 ust.1 ustawy o obywatelstwie polskim, [z mocy prawa / Ziut] za obywatela polskiego uznaje się:

pkt 1: cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 3 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub na podstawie prawa stałego pobytu, który posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;

pkt 2: cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawa stałego pobytu, który pozostaje co najmniej od 3 lat w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim lub nie posiada żadnego obywatelstwa;

pkt 3:cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, które uzyskał w związku zposiadaniem statusu uchodźcy nadanego w Rzeczypospolitej Polskiej;

UCHWALONA PRZEZ KOALICJĘ PO-PSL USTAWA O ZMIANIE USTAWY O OBYWATELSTWIE POLSKIM  PRZEWIDUJE DZIESIĄTKI INNYCH PRZYPADKÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH CUDZOZIEMCOM NABYWANIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO Z MOCY PRAWA

***  Przeciwko takim rozwiązaniom protestował właśnie śp. Prezydent śp. Lech Kaczyński na rok przed zamachem w Smoleńsku. / Ustawa ta zwraca min. obywatelstwo obywatelom Izraela , i innych państw, pochodzenia polskiego, co może ułatwić im dochodzenie roszczeń już raz zrekompensowanych poprzez umowy indemnizacyjne z innymi krajami,.

 

 

KOMENTARZE

 • SPOSOBY NABYCIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO
  SPOSOBY NABYCIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO /// REGULACJA PRAWNA --- Zagadnienia nabycia obywatelstwa polskiego i jego utraty reguluje ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2012r. poz. 161). >> http://www.mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/obywatelstwo-i-repatri/cudzoziemcy/10169,SPOSOBYNABYCIAOBYWATELSTWAPOLSKIEGO.html

  Konsulat Polski we Lwowie / Obywatelstwo i repatriacja >>>> http://www.mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/obywatelstwo-i-repatri/169,Repatriacja-i-cudzoziemcy.html

  Sprawy obywatelskie >>> http://www.lwow.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/obywatelstwo_polskie/

  OBYWATELSTWO - Liczba wydanych decyzji (rozstrzygnięć) w sprawach o nabycie obywatelstwa >> https://danepubliczne.gov.pl/dataset/liczba-wydanych-decyzji-rozstrzygniec-w-sprawach-o-nabycie-obywatelstwa/resource/1e09c86c-4027-4330-86ff-10adcdd6cbf6

  URZĄD DS CUDZOZIEMCÓW - Urząd do Spraw Cudzoziemców przygotował portal umożliwiający wypełnianie wniosków o zezwolenia na pobyt i drukowanie dokumentów gotowych do złożenia w urzędzie. Ze strony można również pobrać inne formularze przydatne cudzoziemcom przebywającym w Polsce. Portal cudzoziemcy.gov.pl jest dostępny w języku polskim, angielskim, rosyjskim i francuskim. W kwietniu UdSC uruchomił witrynę migracje.gov.pl z aktualnymi danymi na temat imigracji do Polski. >> https://udsc.gov.pl/cudzoziemcy-gov-pl-nowa-strona-dla-obcokrajowcow/

  Relokacja a przesiedlenie

  >> http://biuletynmigracyjny.uw.edu.pl/53-grudzien-2015/relokacja-a-przesiedlenie

  >> http://biuletynmigracyjny.uw.edu.pl/pliki/pdf/biuletynmigracyjny30.pdf
  >> http://biuletynmigracyjny.uw.edu.pl/pliki/pdf/biuletynmigracyjny40.pdf

  A co z 3.5 mln uchodźców z Polski? Polaków zastąpią Ukraińcy?
  >>> http://ziut.neon24.pl/post/138568,a-co-z-3-5-mln-uchodzcow-z-polski-zastapia-ich-ukraincy-1
  .
  Nie uchodźców! Unia chce nam wcisnąć Obywateli RP!
  1 >> http://ziut.neon24.pl/post/138549,nie-uchodzcow-unia-chce-nam-wcisnac-obywateli-rp
  .
  2 >> http://ziut.neon24.pl/post/138556,nie-uchodzcow-unia-chce-nam-wcisnac-obywateli-rp
  .
  INWAZJA UPIORÓW 1944 - 1970: Książka na dysku Google
  Notka >> http://ziut.neon24.pl/post/138544,inwazja-upiorow-1944-1970-ksiazka-na-dysku-google
  Książka >> https://drive.google.com/uc?id=0B2Xx8xtfldhUWENsdjkxOXpsakU&export=download

  W tym temacie warto, warto przeczytać "PARADOKSY HISTORII" Uszkujnika >> https://stopsyjonizmowi.files.wordpress.com/2012/09/uszkujnik-pdf.pdf
 • Będzie możliwość zezwolenia na pobyt po przeniesieniu firmy
  Zezwolenie na pobyt w Polsce w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa będzie wydawał wojewoda. Z wnioskiem będzie mógł wystąpić zakład przyjmujący cudzoziemca do pracy w ramach wewnętrznego przeniesienia. Na podstawie tego pozwolenia, cudzoziemiec będzie mógł wykonywać prace na terenie całej UE w ramach danego przedsiębiorstwa.

  Jak podkreślono, w najbliższym czasie w Polsce może zacząć brakować pracowników.

  Wzmożone wyjazdy zarobkowe Polaków po przystąpieniu Polski do UE w 2004 r., przy jednoczesnym dynamicznym wzroście zatrudnienia i pojawiających się niedoborach siły roboczej w niektórych branżach gospodarki narodowej spowodowały duże zainteresowanie ze strony polskich pracodawców poszukiwaniem pracowników poza granicami Polski — wskazuje MSWiA. >>> http://wpolityce.pl/polityka/348312-rzad-o-cudzoziemcach-i-zanieczyszczeniu-powietrza-bedzie-min-mozliwosc-zezwolenia-na-pobyt-po-przeniesieniu-firmy
 • 20 mar 2017
  „Ustawa o cudzoziemcach” określa standardy legalizacji pobytu wszystkich obywateli innych państw, którzy chcą się osiedlić i pracować w Polsce
  >> http://kulturaliberalna.pl/2017/03/20/harutyunyan-imigranci-nowe-prawo-zagrozenia/

  PROJEKT >> https://www.google.com/#q=ustawa+o+cudzoziemcach+projekt
 • Niech mi ktoś powie, że to mądre.
  https://pbs.twimg.com/media/DEZRL4CXYAA4UIX.jpg
 • IRAŃCZYK ZAATAKOWAŁ KOŚCIOŁ NA MOKOTOWIE.
  Nawet pięć lat więzienia może grozić 37-letniemu Irańczykowi, który jest podejrzany o uszkodzenie okna i wybicie szyby w jednym z jezuickich kościołów na Mokotowie. Został zatrzymany przez policję.

  - Obywatel Iranu zatrzymał się przed budynkiem a następnie, bez powodu zaczął kopać nogą w okno, powodując szkody w wysokości ponad 2000 zł - informują policjanci z komendy policji na Mokotowie.

  Mężczyznę dewastującego kościół zauważyli mieszkańcy Mokotowa i natychmiast poinformowali funkcjonariuszy. Policjanci przyjechali na miejsce w ciągu kilku minut. Wandal zdążył w tym czasie oddalić się od miejsca zdarzenia. Dzięki rysopisowi sporządzonemu na podstawie relacji świadków udało się go zatrzymać kilka ulic dalej.

  Przy pomocy tłumacza policjanci ustalili, że zatrzymany ma obywatelstwo irańskie. Nie miał przy sobie żadnych dokumentów. Usłyszał zarzuty uszkodzenia mienia. Sąd zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt.

  http://wawalove.pl/Iranczyk-zaatakowal-kosciol-na-Mokotowie-Interweniowala-policja-kopal-noga-w-okno-a26689
 • @Husky 00:00:52
  Nielegalny Izrael wprowadził prawo, na mocy którego może pozbawić wolności osobę podejrzaną o sprowadzanie uchodźców. Wprowadził też prawo, na mocy którego żydowski zbrodniarz zabijający innych żydów jest puszczany wolno, jeżeli tylko stwierdzi, że w ten sposób ratował swoje (SIC!) "cenne żydowskie życie"… Goje takiego prawa nie mają. Goj, który by powiedział, że zabijał żydów, by ratować swoje życie, zostałby skazany przez żydostwo na śmierć. Ergo: życie goja jest według żydostwa nic niewarte. To jest właśnie żydostwo w swojej esencji. Mnie tylko dziwi, że ich dziwi, że są tak znienawidzeni. Ale ich zdziwienie niczego nie zmieni. Przebierze się miarka, będzie to, co zawsze niezmiennie od wieków… Nie wspominając żydowskich zbrodniarzy zabijających gojów. Ci już w ogóle z niczego nie muszą się tłumaczyć… Robili, co robili. Gówno gojom do tego… Goj to może najwyżej na żyda zapierdalać, a jak zajdzie potrzeba, to składać swoje życie w ofierze dla Żyda. Oczywiście bez wdzięczności. Goj zrobił, co do niego należało. Niech teraz jego potomkowie żydowi płacą za tę nobilitację. Czy może być coś bardziej nobilitującego dla goja niż śmierć za żyda? Spora część gojów tak uważa…
 • @Husky 00:00:52
  http://niezalezna.pl/uploads/imagecache/300s/still2017/1499952731165678102211.jpg
  https://media.wplm.pl/pictures/825/upscale_True/path/2017/07/13/825/360/7ce85f2c4abe47c19f17f54e9b82b07b.jpeg

  2800 migrantów uratowano w środę na Morzu Śródziemnym - podała włoska Straż Przybrzeżna po kolejnym dniu masowego napływu uciekinierów z Afryki. Łącznie załogi różnych statków przeprowadziły 19 operacji niesienia pomocy ludziom na łodziach i pontonach. W ciągu dwóch dni na morzu uratowanych zostało 5500 migrantów, co oznacza nasilenie exodusu z wybrzeży Libii.

  Ruszyła fala imigrantów! Tysiące płyną do Włoch! Ponad siedem tysięcy imigrantów uratowanych w ostatnich dniach na Morzu Śródziemnym jest na pokładzie dziesięciu statków i okrętów, które płyną do włoskich portów. Fala migracyjna ponownie się nasila. Tylko wczoraj z dryfujących łodzi i pontonów na morzu między Włochami a wybrzeżem Libii uratowano ponad cztery tysiące osób. Włoska Straż Przybrzeżna przeprowadziła tam ponad 20 osobnych operacji niesienia pomocy. Włoskie i zagraniczne statki z migrantami oczekiwane są w portach na Sycylii, w Kalabrii, Kampanii i Apulii. Jak podkreślają włoskie media, wraz z tym kolejnym odnotowanym w ostatnich dniach rekordem liczba przybyłych w tym roku uciekinierów z Afryki przekroczy 90 tysięcy. Rozmowy na temat możliwości zatrzymania presji migracyjnej prowadzi dziś w stolicy Libii, Trypolisie, szef MSW Włoch Marco Minniti.

  Ps..Na utrzymanie UE. Na zdjęciu inżynierowie, lekarze i informatycy chcący budować potęgę Niemiec. Nie mamy prawa ich POdbierac Frau Merkel. Sarkazm on : na zdjęciu "sierotki z Aleppo" - średnia wieku 12 lat. sarkazm off. Bezmyślne twarze murzyńskiego motłochu analfabetów. Jedyne co potrafią to robić dzieci. Zachwaszczą Europę w try miga. Chwasty zawsze przygłuszają wartościowe rośliny uprawne. Co się robi z chwastami?

  Pozarządowe organizacje Sorosa, które na tym procederze zarabiają krocie : raz od Sorosa, a drugi raz od migrantów. Niezbędne sprostowanie. Przemycani imigranci nie zostali uratowani, lecz byli przeładowani z pontonów na statki. Nie byli rozbitkami. Nie wypadli za burtę. Uczestniczyli w nielegalnej wyprawie i podejmowali świadome ryzyko, które uznali za akceptowalne. Mafia poprzez swoich lobbystów wpływa na polityków w Brukseli, aby nie podejmowali żadnych kroków zmierzających do wyeliminowania przemytu ludzi. Politycy udają bezsilnych, a zapewne kryją się za tym ogromne dochody osobiste albo szantaż. Gdy ktoś w końcu weźmie ich za twarz, będą zeznawać jak polscy prokuratorzy i inni urzędnicy - "nie zauważyłem", "nie pamiętam", "to nie należało do moich obowiązków". A przecież nie o ratowanie ludzi tu chodzi, lecz o ułatwianie przemytnikom przerzucania ludzi do Europy. Normalny Europejczyk wymagający akcji ratunkowej ponosi koszty takiej akcji bądź to osobiście, bądź za pośrednictwem firmy ubezpieczeniowej. Poniżej polecam.

  http://www.wyszperane.info/2017/04/01/przekaz-lekarki-w-niemczech-dla-swiata/
  https://polskaniepodlegla.pl/kraj-swiat/item/12292-tysiace-polskich-tlumaczen-koranu-czeka-w-urzedzie-celnym-w-pruszkowie-tylko-na-kogo
 • @Husky 00:00:52
  https://wpolityce.pl/polityka/348675-politycy-nowoczesnej-ruszyli-na-granice-wschodnia-blaszczak-wywierali-presje-na-straz-graniczna
 • @Husky
  http://niezalezna.pl/uploads/imagecache/300s/still2017/1499973279165709102232.jpg

  Te dane porażają. Drastyczny wzrost mordów honorowych w Niemczech. Dwunastolatka została zamordowana z zimną krwią przez najbliższych. Do wyjątkowo okrutnej zbrodni, tzw. mordu honorowego, doszło w okolicach wsi Kadej, w dystrykcie Khyber Pakhtukhwa na północnym zachodzie Pakistanu. Muzułmanie przenoszą swoje zwyczaje również do Europy. W Niemczech liczba takich zdarzeń wzrosła w ciągu pięciu lat aż o czterysta procent! Nastoletnia Pakistanka miała zostać zatrzymana przez policjantów podczas próby ucieczki z rówieśnikiem. Według relacji świadków, dwójka dzieci zaplanowała potajemny ślub. Policjanci eskortowali 12-latkę z powrotem do domu. Chociaż rodzina przyrzekła funkcjonariuszom, że nie zrobi jej krzywdy, sąsiedzi zeznali, że dziewczynka została zastrzelona następnego dnia przez swojego wuja. W październiku 2016 r. pakistański parlament zaostrzył karę za mordy honorowe. Obecnie mordercom grozi za 25 lat. Zlikwidowano również lukę prawną, która pozwalała zabójcom uniknąć kary. Nowe prawo zostało uchwalone po tym jak w lipcu 2016 r. ofiarą zbrodni padła znana pakistańska modelka i osobowość internetowa Qandeel Baloch. Została ona zamordowana przez swojego młodszego brata. To zło musi się skończyć mówił wówczas cytowany przez CNN senator Farhatullah Babar. Niemniej honorowe mordy są tam wciąż praktykowane. Ocenia się, że w Pakistanie popełnianych jest ponad tysiąc takich zbrodni rocznie. Warto zauważyć, że chociaż w islamie kobieta stoi niżej w hierarchii społecznej, to jak zaznaczają orientaliści – jej sytuacja i status jest odmienna w różnych częściach muzułmańskiego świata. Jednym z niewielu państw muzułmańskich, w których honorowe mordy są surowo karane, jest Turcja. W tureckim prawie karnym za „honorowe zabójstwo” grozi dożywocie. W 2009 r. media obiegła informacja, że lokalny sąd skazał na dożywocie wszystkich członków rodziny zamieszanych w zabójstwo swojej krewnej. Eksperci zwracają uwagę, że w islamie nie ma nakazu odnośnie mordowania kobiet, jednak prawo karne w państwach, w których dominującą religią jest islam, roztacza się parasol ochronny nad mężczyznami, którzy dopuścili się mordów honorowych. Na przykład w Jordanii lokalne prawo nadal zwalnia z kary męża lub krewnego, który zamordował kobietę w sytuacji wskazującej na zdradę. Wszelkie próby znowelizowania jordańskiego prawa zostały odrzucone przez tamtejszy parlament. W irackiej części Kurdystanu przemoc wobec kobiet oraz zabójstwa z honoru stanowią jeden z najbardziej poważnych problemów. W społeczeństwie kurdyjskim króluje patriarchat, a używanie przemocy w celu utrzymania dominującej pozycji mężczyzny w społeczności jest powszechnie akceptowaną normą. Eksperci zwracają również uwagę, że zabójstwa honorowe mają często miejsce poza granicami świata islamskiego. Najgorsza sytuacja panuje w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Niemieccy socjolodzy z Instytutu Maxa Plancka już w 2011 r. alarmowali, że liczba mordów honorowych w Niemczech drastycznie wzrasta. Jak podaje portal ehrenmord.de, w 1998 r. zanotowano dwa takie przypadki, ale w 2016 ta liczba wzrosła aż do 60, co dało prawie 400 proc. wzrost. Na początku czerwca tego sąd w Dolnej Saksonii skazał pochodzącego z Kurdystanu Amira K. za morderstwo żony. Kobieta otrzymała ponad 20 ciosów nożem, bo chciała się rozwieść. Z kolei 22 maja sąd w Hanowerze rozpatrywał sprawę 39-letniego Kurda Nurettina B., który usiłował zamordować swoją żonę Kader K. Kobieta miała prosić o wsparcie finansowe dla ich dwuletniego syna. Została ugodzona nożem i siekierą, cudem przeżyła. Inny muzułmanin, po tym jak rozwiódł się z żoną, przestrzelił jej oba kolana okaleczając ją do końca życia. W sądzie mężczyzna zeznał, że nie chciał, aby kobieta była atrakcyjna dla innych mężczyzn. Społeczeństwo zbulwersowała sprawa 22-letniego syryjskiego imigranta, który zasztyletował ciężarną siostrę za to, że „przyniosła wstyd swojej rodzinie”. Sąd w Hanau (Hesja) skazał mężczyznę na 12 lat więzienia. Znawcy tematu zwracają uwagę, że liczba honorowych mordów może być znacznie wyższa ponieważ wiele takich zbrodni figuruje w policyjnych rejestrach jako... domowa kłótnia. „Cenzura w mediach, której celem jest niwelowanie antyimigranckich sentymentów, uniemożliwia wykrycie nazwisk oraz pochodzenia ofiar i ich katów” podkreślają eksperci.

  Ps...Te dane porażają normalnych ludzi. Niestety nie porażają u nas totalnej opozycji, która różnymi sposobami usiłuje dzicz sprowadzić do Polski. Pisząc różnymi sposobami, mam na myśli nie tylko PO z PSL, ale Nowoczesną, której posłowie na czele z Petru i Schering-Wielgus mobilizują Służby Graniczne do otwarcia granic Polski, żeby "uchodźcy" mogli wedrzeć się na terytorium Polski. Wrogie Polsce działania, które podejmuje opozycja trudno nawet komentować, bo pod ich adresem, słowa ogólnie uznane za niewłaściwe nasuwają się same. Niestety panie feministki z N.i itp. tego nie widzą. Może czas jechać do Niemiec protestować, skoro panie takie odważne?! Nie miotać się na polskiej granicy, gdzie Straż Graniczna pełni swoje obowiązki?!

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

ULUBIENI AUTORZY