Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
562 posty 4009 komentarzy

Ruch dla Rzeczypospolitej RdR2018.WordPress.com

Ziut - Ruch dla Rzeczypospolitej - ----- 11 LISTOPADA STRACIMY NIEPODLEGŁOŚĆ! ----- ---- Przyszedł czas na "Wielki Ruch Listopadowy" / Wygrajmy MYŚLĄC Wspólnie ---- Ziut.NEon24.pl/post/133700,Zamiast-Flagi-Ruch-Listopadowy-Bialo-Czerwona-Kartka

Kaczyński, ... konferencja ws. reformy sądownictwa [WIDEO]

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Po 1989 roku "KRS tworzył korporacje, ... a ta korporacja była po prostu komunistyczna. [14:50] Bo tak to było, ... a w szczególności na poziomie Sądu Najwyższego i innych sądów to przecież było wszystko całkowicie dyspozycyjne i podporządkowane PZPR

I to byli przedtem bardzo często aktywiści PZPR. Kontynuowanie takiej sytuacji jest rzeczywiście wygodne dla pewnych środowisk, które dzięki temu mogły dokonywać nadużyć, mogły wygrywać wszystkie procesy np. o ochronę dóbr osobistych [:D , ... a inni z kolei wszystko przegrywali.

Z punktu interesu publicznego, z punktu widzenia interesu Polski jest to sytuacja skrajnie szkodliwa, a przypominam, my przyjmujemy rozwiązania takie jakie istnieją w bardzo wielu państwach europejskich, i nie ma żadnych powodów abyśmy uważali, że jesteśmy gorsi, że tam można, a u nas nie można. / NAGRANIE YT W KOMENTARZACH /

Jako komentarz warto tutaj przypomnieć: To sędziowie w Polsce tworzą Komisje Wyborcze, które w sposób ręczny zliczają głosy z protokołów z Obwodowych komisji Wyborczych / Głosy z lokali wyborczych nie idą bezpośrednio do komputera PKW / To sędziowie tworzą PKW które ogłasza wynik wyborów w Polsce, ... to sędziowie Sądu Najwyższego zatwierdzają w Polsce wyniki wyborów. 

-  Możemy sobie protestować że są fałszerstwa. / Oni te protesty "do kosa, do kosa" jak mawiał kiedyś wysoki komunistyczny aparatczyk.

“PRL POdziemne?”

Czy tak powstawała “Grupa trzymająca władzę”
 

W piśmie szefa Kancelarii Rady Państwa, Nr. Wyb. 010/I-3/1/89 , z dnia 24-03-1989 r. czytamy:  “Rada Państwa wniosła pod obrady Sejmu projekty ustaw związane z kierunkami zmian w systemie sprawowania władzy w Państwie, w tym również z utworzeniem nowych instytucji ustrojowych: Senatu i urzędu Prezydenta PRL. Wprowadzenie nowych regulacji statusu i kompetencji naczelnych organów władzy państwowej wiązałoby się ze skróceniem obecnej kadencji Sejmu i przeprowadzeniem wyborów na podstawie nowej ustawy “Ordynacja wyborcza do sejmu PRL. (..)

 

IV. INNE CZYNNOŚCI PRZYGOTOWAWCZE

 

1. Dla zapewnienia wstępnych prac przygotowawczych oraz właściwej jej kordynacji na obszarze województwa, zaleca się utworzenie zespołu roboczego, który w stosownym czasie przekształcony zostanie w wojewódzkie biuro wyborcze, służące okręgowym i wojewódzkiej komisji wyborczej oraz zapewniające sprawny przebieg prac wyborczych.

W składzie zespołu roboczego należałoby przewidzieć udział jednego z wicewojewodów  oraz dyrektora biura Wojewódzkiej Rady Narodowej i dyrektorów wydziałów właściwych dla spraw organizacyjno-prawnych oraz społeczno-administracyjnych. zespołowi zapewnić należy obsługę prawną. Zespół roboczy, o którym mowa, powinien działać pod kierunkiem i na zlecenie przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej, w porozumieniu z wojewodą (prezydentem)”.  Podpisano: gen.dyw. Michał Janiszewski / Jerzy Breitkopf

 

Zobacz pismo Nr. Wyb.010/I-3/1/89 Szefa Kancelarii Rady Państwa z 27.04.1989 r.

http://www.prezydent.pl/kancelaria/archiwa-przelomu/zasob-archiwum-prezydenta-rp/kancelaria-rady-panstwa-krp/panstwowa-komisja-wyborcza-pkw----wybory-do-sejmu-prl-i-senatu-prl-z-8-i-19-czerwca/pisma-okolne-szefa-kancelarii-rady-panstwa-dotyczace-spraw-wyborczych-1989-10334/


 

PRZYGOTOWAWANIA TRWAŁY OD 1989 R.

 

 

 

"PRZEEKAZYWANIE GENÓW"/ fragment wywiadu z prof. Andrzejem Zollem:  

"Okrągły Stół" też wpisał się w życiorys (prof. Andrzeja Zolla). z ramienia "Solidarności" brał udział, jako ekspert, w obradach "pod stolika", na którym debatowano na temat nowelizacji norm prawnych. / ... / - Ciężko wtedy pracowałem, stwierdza(ł) profesor. I głosem nieco wyciszonym doda(ł)  , że był to akurat czas, gdy musiał się poddać operacji serca.

-  Widać kunszt, prof. Zoll to nie tylko dobry prawnik, ale też dyplomata? / Ziut /

KROK W DEMOKRATYZACJĘ KRAJU

Rok 1991 nie szczędził szefowi PKW trudnych momentów. Jeden z nich utkwił mu w pamięci szczególnie. /... / Partia Stanisława Tymińskiego - wcześniej kandydata na prezydenta RP - miała zostać niedopuszczona (w kilku) okręgach do wyborów. Ta decyzja PKW spowodowała poruszenie. - Jakim prawem? - pytano też w Sejmie. Ba, niektórzy posłowie zażądali  nawet odwołania Zolla z PKW. Za partią Tymińskiego, choć nie za odwołaniem przewodniczącego PKW opowiedział się też ... Jacek Kuroń. /.../
 

- Wezwano mnie do Sejmu. Zażądano wytłumaczenia się z decyzji Państwowej komisji Wyborczej - relacjonował profesor.

Spokojny już dziś Andrzej Zoll mówi o tym, jak natychmiast po wezwaniu do Sejmu zadzwonił do belwederu, jak poprosił prezydenta Lecha Wałęsę o pilne spotkanie, jak ten przyjął go w swoim gabinecie nazajutrz rano.
 

- Ale po tej rozmowie stawił się Pan w Sejmie? - domniemywała autorka wywiadu.

Przedstawiłem Posłom dowody fałszerstwa. Ci jednak zaczęli domagać się głosowania. Marszałek Aleksander Małachowski uszanował prawo(?). Nie dopuścił do głosowania. 

Wiedział, że Sejm nie jest władny do kontroli PKW [???] 

 -   objaśnił autorce wywiadu prof. Andrzej Zoll. 

I nie ukrywa(ł) zadowolenia, że właśnie wtedy został postawiony znaczący krok w kierunku demokratyzacji Rzeczypospolitej. Sejm przecież nie może wszystkiego!    >>    http://www2.almamater.uj.edu.pl/89/07.pdf  -   KONIEC CYTATU

Jeśli Sejm nie jest władny do kontroli PKW, który kontroluje wybór Sejmu, ... toczym jest PKW?

Na pytanie czy żyjemy w permanentnym "Stanie PKW" wprowadzonym w 1990 r. przez gen. Jaruzelskiego, i członków WRON z 1981 r., czyli zorganizowaną grupę przestępczą o charakterze zbrojnym, na to pytanie Ziut zna odpowiedź, ale Wam nie powie, odpowiedzcie sobie  sami.    >>>  http://ziut.neon24.pl/post/133211,spisek-sedziow-trojpodzial-wladzy-narodu-prawniczego 

 

 

13 lipca 1990 roku bliżej niezidentyfikowany "Zespół Organizacyjny" sporządził notatkę dla Szefa Kancelarii Prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego, gen. Michała Janiszewskiego, w/s przekształcenia Biur Krajowych Rad Narodowych w sekretariat PKW. (pismo wyżej)

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY  / NOTATKA dla  Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej gen. Michała JANISZEWSKIEGO dla [byłego członka WRON - Wojskowej Rady Ocalenia narodowego z 13 grudnia 1981 r.]  w sprawie zmian w strukturze Kancelarii Prezydenta.

W związku z przekazaniem przez Prezydenta RP nadzoru nad samorządem terytorialnym, uprzejmie proponuję wprowadzenie z dniem 1 sierpnia 1990 r. następujących, roboczo uzgodnionych, zmian w strukturze Kancelarii Prezydenta:

- zniesienie "Zespołu Rad Narodowych"

- utworzenie Sekretariatu Państwowej Komisji Wyborczej do realizacji zadań związanych z wyborami do Sejmu i Senatu; pracami Sekretariatu kierować będzie Szef Sekretariatu w randze eksperta.

 

Jednocześnie proponuję:

 

- zobowiązanie Szefa Zespołu Spraw Kadrowych do załatwienia spraw pracowniczych wynikających z powyższych zmian,

- zobowiązanie Szefa Sekretariatu Państwowej Komisji Wyborczej do przekazania do Archiwum Kancelarii Prezydenta RP dokumentów Zespołu Rad Narodowych

 

Warszawa, 1990 - 07 - 13 (Podpis Autora notatki nieczytelny) 

 

<>

<>

 

21 sierpnia 1990 roku zastępca przewodniczącego PKW, Andrzej Zoll, poinformował że w Kancelarii Prezydenta (Wojciecha Jaruzelskiego) utworzony już został, na bazie Zespołu Rad Narodowych (Rady Państwa Sejmu PRL),  Sekretariat Państwowej Komisji Wyborczej.

W późniejszym okresie sekretariat ten przekształcony został w Krajowe Biuro Wyborcze,  którym prawie od początku jego powstania (a więc przez dwadzieścia kilka lat) kierował Kazimierz Wojciech Czaplicki, były zastępca Biura Krajowych Rad Narodowych w Sekretariacie Rady Państwa Sejmu PRL,

... i najdłużej sprawujący swą funkcję minister III RP  -  Odwołany po skandalu wyborczym z 1914 r.

Pismo PKW Nr Wyb.010/2-3/2/90 z dnia 21.08.1990 r. / Otrzymują: Przewodniczący , zastępcy oraz członkowie PKW   -   Informuję uprzejmie, w nawiązaniu do przyjętego 12 czerwca br. i przekazanego Panu Prezydentowi RP stanowiska naszej Komisji, w sprawie warunków kadrowych i organizacyjnych zapewniających prowadzenie wyborów parlamentarnych - iż w Kancelarii Prezydenta utworzony został na bazie kadrowej Zespołu Rad Narodowych, Sekretariat Państwowej Komisji Wyborczej, wykonujący zadania związane z wyborami do Sejmu i Senatu.”   -   Andrzej Zoll , Zastępca przewodniczącego PKW

“Uchwała Rady Państwa z dnia 20 czerwca 1985 r.” w sprawie powołania Państwowej Komisji Wyborczej

http://static1.money.pl/d/akty_prawne/pdf/MP/1985/16/MP19850160124.pdf

Zgodnie z Art. 37, ust.1 ustawy z dnia 29 maja 1985 r. (Dz. U. Nr. 26, poz. 112), “Ordynacja Wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospoitej Ludowej” Rada Państwa powołała Państwową Komisję Wyborczą w następującym składzie:

Przewodniczący:   Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego 

Zastępcy: Przewodniczącego Głównego Sądu Partyjnego ZSL- Sekretarz Centralnego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego- Zastępca Kierownika Wydziału Polityczno Organizacyjnego PZPR

Członkowie:  15 członków

Ustawą z dnia 28 czerwca 1991 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Dz.U. 1991 nr 59 poz. 252   - >>  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910590252 . Powyższy,  trzeba przyznać bardzo jak na tamte czasy demokratyczny skład PKW , zostały zmieniony przepisami zawartymi w Rozdziale 6 w/w “Ustawy” Art. 44

OBECNA PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA TO ŁĄCZNIE 9 SĘDZIÓW: 

3 Sędziów Sądu Najwyższego  (Sąd przejął uprawnienia dawnej Rady Państwa)  

3 Sędziów Trybunału Konstytucyjnego  ( prawdopodobnie "jak wyżej)  

3 Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego  (był częścią pierwszej PKW w PRL)

W obecnej PKW brak jest jakichkolwiek niezależnych “członków nie mianowanych” - zarówno z ramienia organizacji społecznych, jak i partii politycznych  Państwowa Komisja Wyborcza jest stałym i praktycznie nieusuwalnym organem sprawującym, wraz z Krajowym Biurem Wyborczym, nadzór nad organizacją i przeprowadzaniem wyborów w Polsce,  ....  “tym samym” od 1989 r.  

PKW JEST POZOSTAŁŚCIĄ PO OSTATNIEJ KOMUNISTYCZNEJ RADZIE PAŃSTWA -  Komunistyczna Rada Państwa PRL była organem, który zastępował komunistyczny Sejm, gdy ten nie obradował. To komunistyczna Rada Państwa PRL zatwierdziła wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. PKW ma w swoim składzie Sędziów Sądu Najwyższego i Konstytucyjnego, czyli Sędziów rozstrzygających o ważności aktów prawnych, uchwalanych przez Polski Sejm. Oznacza to, praktyce jest poza jakąkolwiek kontrolą  -  NIKT POZA SĘDZIAMI, NIE JEST W STANIE ICH SKONTROLOWAĆ

STATUT ORAZ WYKAZ DELEGATUR KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO

http://www.pkw.gov.pl/gallery/22/79/65/227965/statut_KBW.pdf 

  

Kaczyński premierem nigdy nie będzie …?

http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/niesiolowski-na-pis-nie-glosuja-tylko-frustraci,1,4801860,wiadomosc.html

Stefan Niesiołowski:  “Żyjemy w demokracji i bardzo się cieszę, są takie instytucje jak Trybunał Konstytucyjny , czy Państwowa Komisja Wyborcza , które mądrze rozstrzygają spory polityczne.”  

Nie wyborcy? To Sąd Najwyższy i Państwowa Komisja Wyborcza mądrze rozstrzygają spory polityczne?  - "Na szczęście Kaczyński premierem nigdy nie będzie” -  Już w 2011 r. brzmiało to "złowieszczo". 

<>

Powyższe słowa "zarejestrowałem" przed wyborami do Sejmu i Senatu w 2011 roku: Niżej wypowiedź Józefa Orła z Ruchu Kontroli Wyborów

"PKW jest taką przykrywką, nad Krajowym Biurem Wyborczym którego nie widzimy. A tam naprawdę dokonuje się prawdziwy nadzór nad, i organizacja procesu wyborczego, i nadzór nad liczeniem, i nic o tym nie wiemy. Nie widzimy tego systemu liczenia. Tam by się przydali mężowie zaufania, ale Krajowe Biuro Wyborcze nie istnieje jako instytucja prawna państwowa."  /  Józef Orzeł, RKW  

>>>  http://zonacezara.salon24.pl/687266,jozef-orzel-szokujaca-prawda-o-prezydenckich-wyborach

Teraz proszę sobie odpowiedzieć na pytanie:  

Dlaczego w 2011 roku Stefan Niesiołowski był pewien, że PiS wyborów nie wygra, a Kaczyński premierem nigdy nie będzie? / Pytam w kontekście sfałszowania Wyborów Prezydenta 2010, będących skutkiem zamachu w Smoleńsku?

Moja odpowiedź jest taka:  Stefan Niesiołowski w 2010 roku, podczas Wyborów Prezydenta, posiadł wiedzę że wybory w Polsce są fałszowane.Strach nie pozwolił fałszerzom "wygrać" wyborów w 2015 roku,  ale mają jeszcze "ostatnią deskę ratunku" , którymi są Sąd Najwyższy i Trybunał Konstytucyjny.

Zaczynam rozumieć ”pewność” Niesiołowskiego czytając "O potrzebie stabilności prawa wyborczego."Cytat: Zasady prawa wyborczego z racji swej wagi, stanowią najistotniejszą podstawę ustroju państwowego.

„Ustrój państwa jest jeszcze bardziej zależny w rzeczywistości od ordynacji [wyborczej], aniżeli od Konstytucji: przy najlepszej Konstytucji zła ordynacja może dać władzę w ręce ludzi, którzy będą ją gwałcili na każdym kroku, i poprowadzą państwo wbrew Konstytucji”.

Kazimierz Wojciech Czaplicki /  od 1989 działacz PKW, i były szef szefów Krajowego Biura Wyborczego:  "O potrzebie stabilności prawa wyborczego. Wybrane problemy.  I. Prawo wyborcze a zasady demokratycznego państwa prawa.  -  Zob. wstęp do Ordynacji wyborczej do Sejmu i do Senatu z 28 lipca 1922 r., Warszawa 1922, s. 3.    http://www.csw.umk.pl/wyklady 

<>

Towarzysz Generał idzie na wojnę   >>   https://youtu.be/b-l7FScfJMw

Adam Mazguła komu przysięgacie  >> https://youtu.be/4BZxUrmAE4k

KOMENTARZE

 • Jaroslaw Kaczyński zwołal konferencje prasową w sprawie reformy sąownictwa
  >> https://www.youtube.com/watch?v=e2RU01MExbA
 • Zbigniew Ziobro perfekcyjnie WYPUNKTOWAŁ OPOZYCJĘ / Cała sala zamilkła
  >>> https://www.youtube.com/watch?v=j5lpdd2p33w
 • 5*
  Dla PIS-owskiego motłochu wyborczego
 • Ruch Kontroli Wyborów, Józef Orzeł "Rozmowa Niezalezna" o wyborach Prezydenta 2015:
  .
  >> https://www.youtube.com/watch?v=tFlAJcLK45Q
  .
  (1:25) Więc można by powiedzieć, że RKW przyczyniło się do tego, żeby bardzo zmniejszyć skalę ... nadużyć, nieprawidłowości, i nieprzestrzegania prawa, ... ale nie do końca. / ... /

  (9:43) Krótko mówiąc: w Polsce, w procesie wyborczym prawa się nie przestrzega, to jest norma. Na pytanie redaktora, "O ile można wypaczyć wynik, o 2 pkt. 5 pkt. procentowych, dziesięć?" Józef Orzeł odpowiada: To Pan Schetyna powiedz\iał o ile. Wtedy dwa fakty były kluczowe. Najpierw IPSOS podał wyniki "exit polu", ... i tu ta różnica wynosiła .. 4-5procent.

  Wtedy Schetyna powiedział że to nie da się, nawet długo licząc, nie da się wyniku odwrócić. To tak "wymksnęło" mu się, i wiemy o ile mogą odwrócić. (11:28) Więcej bez systemowego fałszerstwa nie da się zrobić, natomiast jest jedna, jeden moment tego procesu niesłychanie niebezpieczny, który mógłby być miejscem wielkiego fałszerstwa. \mianowicie, jak Pan pamięta, Państwowa Komisja Wyborcza mówiła że liczymy ręcznie. Tymczasem w procedurze, w wytycznych PKW, nie wiadomo dlaczego, był opisany proces wprowadzania danych do komputera. / ... / Jeżeli Państwowa Komisja Wyborcza mówi liczymy ręcznie, i system nie ma prawa tego liczyć, a okazuje się że jednak policzył, bo wyniki PKW były inne niż były. / ... / Pytanie, jaki status prawny miały te dane, które pobiegły do komputera, jeżeli protokołem właściwym jest to coś, co powstało kilka, lub kilkanaście minut później.

  (16: 45) Chciałbym tu powiedzieć coś takiego, pewnie na koniec, że według mnie dokonuje się tu cały czas, ...?... to, że "faktyczne liczenie" nie jest tym, jakie Państwowa Komisja podaje. Państwowa Komisja według mnie, ... według mnie jest tak, że od lat Państwowa Komisja liczy elektronicznie te wyniki, i pewnie tak powinno być, w końcu żyjemy w epoce komputerowej. - Ale do tego trzeba sprawdzać te systemy, musi być kontrola społeczna nad tym, w tym przynajmniej kontrola Komitetów Wyborczych, które startują, a tego kompletnie nie ma. - I po drugie, to trzeba powiedzieć, to trzeba napisać. Procedury muszą pokazywać, że liczymy elektronicznie, a tutaj było, że liczymy ręcznie. / ... / Czyli Państwowa Komisja Wyborcza utrzymuje fikcję liczenia ręcznego, a naprawdę liczy komputerowo.

  Dzięki nam dwie rzeczy zostały wprowadzone, czego wcześniej nie było. Po pierwsze namówiliśmy, wywarliśmy presją na Komitetach Wyborczych, żeby swoich ludzi dawali jako mężów zaufania do Komisji Okręgowych. Przedtem te Komitety tam nikogo nie delegowały, żeby zobaczyć co się tam dzieje. I także daliśmy swojego męża zaufania, akurat przez Komitet Pawła Kukiza, do Państwowej Komisji Wyborczej.

  Ci sędziowie byli absolutnie zdumieni, że ktoś próbuje usiąść przy stole z nimi. Próbowali go posadzić w innym pokoju. On się nie zgodził, powiedział "patrzymy na cały proces od początku do końca", i siedział razem z sędziami. - Ci sędziowie nie bardzo wiedzieli co mają robić. - PiS też wprowadził swojego przedstawiciela.

  Na koniec rozmowy redaktor zadaje gościowi najważniejsze pytanie tej rozmowy: "I tam też dochodziło do jakichś nieprawidłowości w samej Państwowej Komisji Wyborczej?", na które Józef Orzeł odpowiedział w taki oto sposób:

  To jest następna rzecz prawna. Tam nie może dochodzić do żadnych nieprawidłowości, ponieważ Państwowa Komisja Wyborcza, według mnie, kompletnie nie zajmuje się żadnym liczeniem. Tym się zajmuje Krajowe Biuro Wyborcze, a tam nie można mieć męża zaufania, ... i to jest następna rzecz. - Sam status Państwowej Komisji Wyborczej jest horrendalny. - Niby to jest urząd państwowy, centralny, który dowodzi ważnym elementem procesu państwowego - wyborami - tymczasem on nie podlega kodeksowi administracyjnemu, i wydaje sobie przepisy, "sobie a muzom", i nikt nie jest w stanie tego zaskarżyć. PKW przed nikim nie odpowiada, odpowiadają sędziowie za ład, ale decyzje PKW nie podlegają żadnej kontroli. - NIE MOŻNA ICH ZASKARŻYĆ. - Według mnie cała ustawa o PKW jest nielegalna. I to trzeba zmienić. / ... /

  PKW jest taką przykrywką, nad Krajowym Biurem Wyborczym, którego nie widzimy. A tam naprawdę dokonuje się prawdziwy nadzór nad, i organizacja procesu wyborczego, i nadzór nad liczeniem, i nic o tym nie wiemy. Nie widzimy tego systemu liczenia. Tam by się przydali mężowie zaufania, ale Krajowe Biuro Wyborcze nie istnieje jako instytucja prawna państwowa. / Koniec wypowiedzi Józefa Orła z Ruchu Kontroli Wyborów
 • Józef Orzeł - szokująca prawda o prezydenckich wyborach
  >> http://zonacezara.salon24.pl/687266,jozef-orzel-szokujaca-prawda-o-prezydenckich-wyborach
 • Schetyna przyznaje się do grudniowego puczu i zapowiada kolejny
  .
  Grzegorz Schetyna najwyraźniej idzie na całość. Kiedy rozemocjonowany komentował reformę sądownictwa prowadzoną przez Prawo i Sprawiedliwość przyznał się, że opozycja ma już doświadczenie w organizowaniu puczu.

  >> https://wpolityce.pl/polityka/348838-schetyna-przyznaje-sie-do-grudniowego-puczu-i-zapowiada-kolejny-tylko-w-sposob-spektakularny-bedziemy-mogli-zablokowac-to-zle-prawo-wideo

  Byliście tutaj z nami 16 grudnia, widzieliście, jak wyglądała organizacja puczu, jak to wszystko się zdarzyło. Mignął mi tutaj poseł Michał Szczerba. On był organizatorem puczu na posiedzeniu Sejmu — mówił szef PO Grzegorz Schetyna.

  SZCZERBA ORGANIZATOREM PUCZU? / SCHETYNA PĘKA PO SŁOWACH PREZESA OODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ?
 • Kto liczy nasze głosy?
  .
  29 października 2011 r. / wPolityce.pl: Sędzia skazujący żołnierzy w Izbie Wojskowej Sądu Najwyższego w stanie wojennym mjr Stanisław Kosmal stoi dziś na straży legalności demokratycznych wyborów - ujawnia na łamach "Naszego Dziennika" red. Jacek Dytkowski.

  >> https://wpolityce.pl/polityka/121090-wazne-ustalenie-naszego-dziennika-kto-liczy-nasze-glosy-sedzia-stanu-wojennego-kluczowa-osoba-przy-decyzjach-wyborczych

  W składzie sędziowskim figuruje sędzia zawodowy Sądu Najwyższego Izby Wojskowej mjr Stanisław Kosmal. Są jeszcze inne sprawy, w których dzisiejszy wiceprzewodniczący PKW orzekał w latach 1982-1983: o prowadzenie nielegalnej działalności w ramach członkostwa w NSZZ "Solidarność", o kontynuowanie działalności związkowej NSZZ "Solidarność" i rozpowszechnianie nielegalnych wydawnictw w 1981 i 1982 roku, o działalność w Międzynarodowym Robotniczym Komitecie Solidarności po wprowadzeniu stanu wojennego.

  NA SZCZĘŚCIE TO JUŻ PRZESZŁOŚĆ: POZOSTAŁO ABY PYTANIE "CZY ABY NA PEWNO?"
  .
  http://m.neon24.pl/dd7d28d6a9da695675e5f456d7be704d,0,0.jpg

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

ULUBIENI AUTORZY