Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
658 postów 4439 komentarzy

"Orzeł" - Pismo sympatyków Obozu Narodowo Demokratycznego

Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny - Przyszedł czas na "Obóz Narodowo Demokratyczny - NOTKA FUNDACYJNA [Founding note] - http://ziut.neon24.pl/post/146369,oboz-narodowo-demokratyczny-zdelegalizowac-onr-i-mw

Ważą się losy poprawek PiS do ustaw prezydenta ws. SN i KRS

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Miejmy nadzieję, że poprawki PiS do projektów Dudy będą konstytucyjne, bo projekty Prezydenta takimi niestety nie są >> Jak donosi wPolityce.pl: Kaczyński poinformował, że we wtorek prezydent Duda otrzyma poprawki do projektów ustaw ws. SN i KRS

 WYBÓR WSZYSTKICH SĘDZIÓW, CZŁONKÓW KRS [4 + 15], NIE MOŻE BYĆ DOKONANY WIĘKSZOŚCIĄ  "3/5", ...  BO SEJM MOŻE WYBRAĆ TYLKO 4 CZŁONKÓW KRS SPOŚRÓD POSŁÓW -  15 MUSI WYBRAĆ KTOŚ INNY

Tak jak niekonstytucyjny byłby wybór wszystkich członków KRS  [1 + 15] przez Prezydenta,  z czego Duda zrezygnował po wcześniejszym odrzuceniu przez partie jego propozycji zmiany Konstytucji,  ....  tak, z tego samego powodu, niekonstytucyjny byłby wybór wszystkich członków KRS  [4 + 15]  przez Sejm, lub  [2 + 15]  przez Senat  -  Wszyscy z wymienionych mają "konstytucyjny przydział",  ilu członków KRS mogą wybrać.

TAKIE SĄ KONSEKWENCJE UZNANIA,    PRZEZ PiS i PRZEZ PREZYDENTA,   NIEKONSTYTUCYJNOŚCI JEDNOOSOBOWEGO WYBORU PRZEZ PREZYDENTA 15 SĘDZIÓW CZŁONKÓW KRS

Wyboru 15 sędziów, członków KRS musi dokonać ktoś inny niż Prezydent, Sejm , lub Senat:  albo będzie to samo środowisko sędziowskie [czego nikt nie chce], albo moim zdaniem [jeśli nikt nie chce] sędziowie, członkowie KRS powinni zostać wybrani w wyborach powszechnych, ... tak jak Sędziowie Pokoju w USA.  

Czytajcie KONSTYTUCJĘ i starajcie się ją zrozumieć, i zrozumieć to co się dzieje,  bo  w tym momencie toczy się handel naszymi prawami, których zawłaszczenie przez Prezydenta, albo nawet przez PiS, będzie miało dalekosiężne skutki  w przyszłości  -   Jest szansa na bezpośredni wybór sędziów członków KRS, tego trzeba się domagać.

<>

Art. 187.1. podpunkt 2 [patrz niżej] mówi że piętnastu członków KRS wybranych jest spośród sędziówSądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych

ALE NIE MÓWI PRZEZ KOGO,  ...  a więc z powodu uznanej, przez PiS i Dudę,  niekonstytucyjności wyboru sędziów KRS przez Prezydenta, ... a w konsekwencji przez Sejm i / lub Senat  -  śedziowie KRS muszą być wybrani   PRZEZ KOGOŚ INNEGO  >> KONSTYTUCJA: Art. 187.4. sposób wyboru [sędziów] członków [KRS] określa ustawa >>

KONSTYTUCJA: Art. 187.4. Ustrój, zakres działania i tryb pracy Krajowej Rady Sądownictwa    ORAZ SPOSÓB WYBORU JEJ CZŁONKÓW    określa ustawa   ///  ... z uwzględnieniem zastrzeżeń jak wyżej.

<>

KONSTYTUCJA: Art. 187. 1. Krajowa Rada Sądownictwa składa się z:
 

1.   Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Ministra Sprawiedliwości, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego  [1] osoby powołanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej,
2*** .   piętnastu członków   wybranych spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych,
3.   czterech członków   wybranych przez Sejm spośród posłów oraz  dwóch członków  wybranych przez Senat spośród senatorów.

*** SPOR DOTYCZY WYBORU   >>  piętnastu członków   wybranych spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych,  <<  KTÓRYCH WSZYSCY CHCĄ WYBRAĆ "DLA SIEBIE" :D


 

Ustawa o Sądzie  Najwyższym / Art.. 4 projektu prezydenta Dudy  >> //m.neon24.pl/19bb5d2d0371cf70bbc0844f37af11df,0,0.jpg

ROZPORZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY, ... A PLANY PREZYDENTA

KONSTYTUCJA: Art.183.1.Sąd Najwyższy sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania.

KONSTYTUCJI: Art.173.Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz.

KONSTYTUCJA: Art.178.1. Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz USTAWOM

PROJEKT PREZYDENTA DUDY Art. 4:Prezydent ... w drodze ROZPORZĄDZENIA określi Regulamin Sądu Najwyższego, ustalając liczbę stanowisk sędziów Sądu Najwyższego, w tym liczbę sędziów Sądu Najwyższego w poszczególnych izbach, zasady wewnętrznego postępowania, a także szczegółowy zakres i sposób wykonywania czynności przez asystentów sędziego biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia sprawnego i prawidłowego rozpatrywania spraw oraz specyfikę prowadzonych przed Sądem Najwyższym, w tym specyfikę prowadzonych postępowań dyscyplinarnych, a także potrzebę zapewnienia zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa sądów powszechnych i sądów wojskowych.

- Jeśli Prezydent napisze takie rozporządzenie przed uchwaleniem ustawy, a Sejm je uchwali i umieści w ustawie, to takie rozporządzenie będzie Sąd Najwyższy obowiązywać. / Ale to trzeba umieścić w ustawie, ... a nie napisać po uchwaleniu ustawyKONSTYTUCJA: Art. 234. Rozporządzenia z mocą ustawy - warunki1. Jeżeli w czasie stanu wojennego Sejm nie może zebrać się na posiedzenie, Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów wydaje   ROZPORZĄDZENIA z MOCĄ USTAWY   w zakresie i w granicach określonych w art. 228 przesłanki wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i jego skutki, ust. 3-5. Rozporządzenia te podlegają zatwierdzeniu przez Sejm na najbliższym posiedzeniu.
2. Rozporządzenia, o których mowa w ust. 1, mają charakter źródeł powszechnie obowiązującego prawa
. <<< TYLKO W CZASIE STANU WOJENNEGO

ZGODNIE Z KONSTYTUCJĄ: "Sądy i Trybunałysą władzą odrębną i niezależną od innych władz / Sąd Najwyższy sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania", ... a "Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom"

NIEKONSTYTUCYJNA JEST WIĘC JAKAKOLWIEK INGERENCJA W DZIAŁALNOŚĆ SĄDÓW i ROZPORZĄDZANIE SĄDAMI Z WYJĄTKIEM ROZPORZĄDZANIA NIMI USTAWĄ

... czyli wydawanie im pozaustawowych ROZPORZĄDZEŃ niezapisanych w ustawie, przez kogokolwiek innego niż ustawodawca w ustawie, jest niezgodne z Konstytucją.

Sądy "są władzą odrębną",  więc ani Prezydent, ani Marszałek Sejmu, ani Premier, ani Minister, nie mają prawa i nie mogą im wydawać [zwykłych] ROZPORZĄDZEŃ  -  Może to zrobić jedynie Sejm w drodze ustawy podpisanej przez Prezydenta i ogłoszonej w Dzienniku Ustaw. / KONIEC KROPKA /

*** Wikipedia: ROZPORZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY jest jedyną znaną polskiemu systemowi prawa formą aktów prawnych zrównaną z ustawami. Jest to odstępstwo od fundamentalnej dla hierarchii źródeł prawa zasady reguły nadrzędności i wyłączności ustawy.

Rozporządzenia z mocą ustawy od 17 października 1997 r. w mają charakter prawa powszechnie obowiązującego (art. 234.2 Konstytucji RP)

Prawo do ich wydawania ma od 17 października 1997 roku jedynie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Rady Ministrów, tylko w czasie trwania stanu wojennego, jeżeli Sejm nie może zebrać się na posiedzenie.

KOMENTARZE

 • Prezydent już jutro otrzyma poprawki autorstwa PiS do ustaw ws. SN i KRS
  >> https://wpolityce.pl/polityka/361572-prezydent-juz-jutro-otrzyma-poprawki-autorstwa-pis-do-ustaw-ws-sn-i-krs-mamy-nadzieje-ze-nasza-propozycja-spotka-sie-z-przychylnoscia-pana-prezydenta
 • The End @ The End: Potrzebuję tego spontanicznie 5 zaprzęgów
  >>> http://ziut.neon24.pl/post/140530,the-end-the-end-potrzebuje-tego-spontanicznie-5-zaprzegow
  .
  Na 11 Listopada pod "Domem Bez Kantów", .... Muszą umieć wyć!
  >>> https://youtu.be/ZssiwkN86u0
  .
  http://m.neon24.pl/2234a4b7f7cac396ced04bcadc6adec7,0,0.jpg
  .
  MODLITWA (Obudź się, Polsko) -- ZAYAZD
  >>> https://youtu.be/VXeL29YEMLo
  .
  http://m.neon24.pl/1cd861523617e5188f3badc900d0fb4a,0,0.jpg
  .
 • PiS CHCE ODDAĆ ŻYDOM POLSKIE KAMIENICE!
  .
  W środę poznamy projekt "dużej ustawy reprywatyzacyjnej"? / Szykowali to tajnie?
  >> http://niezalezna.pl/205481-w-srode-poznamy-projekt-quotduzej-ustawy-reprywatyzacyjnejquot

  .
  W środę zostanie zaprezentowany projekt tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej. Będzie to "moment przełomowy" w rozwiązywaniu problemów z reprywatyzacją - powiedział wiceminister sprawiedliwości, szef komisji weryfikacyjnej ds reprywatyzacji w Warszawie, Patryk Jaki.

  - W środę odbędzie się moja konferencja i prof. Kamila Zaradkiewicza. Napisaliśmy ustawę reprywatyzacyjną na nowo - ustawę, która raz na zawsze załatwi wszystkie problemy z reprywatyzacją. Będzie dużo nowych pomysłów. Na pewno jest to moment przełomowy. Wierzę, że załatwimy ten problem raz na zawsze - powiedział Jaki.

  Wiceminister nie chciał jeszcze zdradzać szczegółów projektu.
 • Prezydent dla "Do Rzeczy": Jestem z moimi rodakami
  .
  >> http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wywiady/art,121,prezydent-dla-do-rzeczy-jestem-z-moimi-rodakami.html

  Co dalej z pierwszą prezes Sądu Najwyższego Małgorzatą Gersdorf? Stosuje się do niej zapis ustawy o stanie spoczynku po ukończeniu 65. roku życia czy zapis konstytucji gwarantujący jej sześcioletnią kadencję?

  Oczywiście, że do prezes Sądu Najwyższego stosuje się ustawa, tak jak i do każdego innego sędziego Sądu Najwyższego. Osiągnięcie 65. roku życia oznacza przejście sędziego w stan spoczynku, chyba że ktoś złoży wniosek o to, że chce orzekać dalej. Wtedy decyzję podejmuje prezydent.

  Co pan zrobi, jeśli pani prezes Gersdorf złoży taki wniosek?

  Ta ustawa była pisana w sposób ogólny i nie odnosi się w żadnym razie do konkretnej osoby pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Ta ustawa ma służyć przez dziesięciolecia i wielu przez ten czas będzie prezesów Sądu Najwyższego.

  Projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa
  >> http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/zgloszone/art,18,projekt-nowelizacji-ustawy-o-krajowej-radzie-sadownictwa.html

  Projekt ustawy o Sądzie Najwyższym
  >> http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/zgloszone/art,17,projekt-ustawy-o-sadzie-najwyzszym.html
 • @Ziut - Blok Narodowy Polski 05:45:49
  Art.28 Projektu Dudy: Do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa

  Art. 36: Sędzia Sądu Najwyższego przechodzi w stan spoczynku z dniem ukończenia 65 roku życia chyba że nie później niż na sześć miesięcy ... złoży oświadczenie o woli dalszego zajmowania stanowiska. ... Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przed wyrażeniem zgody na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego Sądu Najwyższego, może zasięgnąć opinii Krajowej Rady Sądownictwa. /// Zgoda o której jest mowa jest udzielana na okres 3 lat nie więcej niż dwukrotnie.

  Małgorzata Maria Gersdorf (ur. 22 listopada 1952 w Warszawie) – polska prawniczka, specjalistka w dziedzinie prawa pracy, profesor nauk prawnych, od 2014 pierwszy prezes Sądu Najwyższego oraz z urzędu przewodniczący Trybunału Stanu. - OSIĄGNIE WIEK 65 LAT 22 LISTOPADA 2017 ROKU


  AKTUALNA USTAWA >> Art. 30. Przejście sędziego w stan spoczynku
  >> http://www.lexlege.pl/ustawa-o-sadzie-najwyzszym/

  § 1. Sędzia Sądu Najwyższego przechodzi w stan spoczynku z dniem ukończenia 70. roku życia, chyba że nie później niż na sześć miesięcy przed ukończeniem tego wieku oświadczy Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego wolę dalszego zajmowania stanowiska i przedstawi zaświadczenie stwierdzające, że jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego.
  § 2. Sędzia Sądu Najwyższego przechodzi na swój wniosek w stan spoczynku :
  1) po ukończeniu 60 roku życia w przypadku kobiety, a 65 roku życia w przypadku mężczyzny;
  2) po ukończeniu 60 roku życia, jeżeli przepracował na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego nie mniej niż 9 lat.
  § 3. (uchylony)
  § 4. Przepis § 2 pkt 2 stosuje się do sędziego, który wymagane warunki spełnił do dnia 31 grudnia 2017 r.
  § 5. W razie złożenia przez sędziego oświadczenia i przedstawienia zaświadczenia, o których mowa w § 1, sędzia może zajmować stanowisko nie dłużej niż do ukończenia 72. roku życia, nie może jednak zajmować stanowiska Prezesa Sądu Najwyższego ani przewodniczącego wydziału. Sędzia ten może w każdym czasie przejść w stan spoczynku składając odpowiednie oświadczenie Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego.
  § 6. Oświadczenia Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, o których mowa w § 1 i 5, oraz zaświadczenie, o którym mowa w § 1, składane są Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Nową KRS wybiorą także posłowie opozycji, choć nie w głosowaniu imiennym
  Poprawki złożone przez Prawo i Sprawiedliwość do prezydenckich ustaw sądowych są jeszcze nieznane publicznie, ale z różnych wypowiedzi można wydedukować, że rzeczywiście oznaczają daleko idące ustępstwa partii Jarosława Kaczyńskiego.

  >> https://wpolityce.pl/polityka/361668-w-sprawie-sadownictwa-pis-duzo-ustapilo-nowa-krs-wybiora-takze-poslowie-opozycji-choc-nie-w-glosowaniu-imiennym

  Zakładają one zgodę na wybór członków Krajowej Rady Sądownictwa przez wszystkie, a przynajmniej największe, ugrupowania parlamentarne. Nie będzie to jednak głosowanie imienne, ale swego rodzaju proporcjonalne.

  - CZYLI ZGODNIE Z PROPOZYCJĄ ZIUTA :D

  Oczywiście, wcześniej parlament spróbuje, zgodnie z życzeniem prezydenta, wybrać członków KRS większością 3/5 głosów. Jest to jednak scenariusz uznawany za nierealny przez wszystkich aktorów, włącznie z pałacem prezydenckim.

  - CO BYŁOBY NIEZGODNE Z KONSTYTUCJĄ ***

  *** WYBÓR WSZYSTKICH SĘDZIÓW, CZŁONKÓW KRS [4 + 15], NIE MOŻE BYĆ DOKONANY WIĘKSZOŚCIĄ "3/5", ... BO SEJM MOŻE WYBRAĆ TYLKO 4 CZŁONKÓW KRS SPOŚRÓD POSŁÓW - 15 MUSI WYBRAĆ KTOŚ INNY

  Tak jak niekonstytucyjny byłby wybór wszystkich członków KRS [1 + 15] przez Prezydenta, z czego Duda zrezygnował po wcześniejszym odrzuceniu przez partie jego propozycji zmiany Konstytucji, .... tak, z tego samego powodu, niekonstytucyjny byłby wybór wszystkich członków KRS [4 + 15] przez Sejm, lub [2 + 15] przez Senat - Wszyscy z wymienionych mają "konstytucyjny przydział", ilu członków KRS mogą wybrać.

  TAKIE SĄ KONSEKWENCJE UZNANIA, PRZEZ PiS i PRZEZ PREZYDENTA, NIEKONSTYTUCYJNOŚCI JEDNOOSOBOWEGO WYBORU PRZEZ PREZYDENTA 15 SĘDZIÓW CZŁONKÓW KRS
 • PiS BIERZE PROPOZYCJE ZIUTA? 07.10.2017 21:16:54 >> http://m.neon24.pl/d07531bbac3622eaa4633676e847b049,0,0.jpg
  Art. 187.1.2 mówi że piętnastu członków KRS wybranych jest spośród sędziów, .... ALENIE MÓWI PRZEZ KOGO, ... a więc mogą oni być wybrani proporcjonalnie przez Kluby [i tylko przez] Kluby Poselskie zgodnie z >>

  >> KONSTYTUCJA: Art. 187.4. Ustrój, zakres działania i tryb pracy Krajowej Rady Sądownictwa oraz sposób wyboru jej członków określa ustawa. Ziut - Blok Narodowy Polski 07.10.2017 21:16:54
  >> http://ziut.neon24.pl/post/140504,rozporzadzenia-z-moca-ustawy-to-stan-wojenny-dudy.
  .
  http://m.neon24.pl/d07531bbac3622eaa4633676e847b049,0,0.jpg
 • @Ziut - Blok Narodowy Polski 14:11:32
  "Prezydent dla "Do Rzeczy": Jestem z moimi rodakami"

  Dobrze by było wiedzieć, kim są jego rodacy! Ukraińcy? Żydzi? Ukraińcy i żydzi?
 • @Lotna 23:15:31
  .
  http://m.neon24.pl/f9673c3bbcc75dc6fbb44f6bbf0829a8,0,0.jpg
  .
  // Dobrze by było wiedzieć, kim są jego rodacy! Ukraińcy? Żydzi? Ukraińcy i żydzi? // :D

  >> http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wywiady/art,121,prezydent-dla-do-rzeczy-jestem-z-moimi-rodakami.html

  - Niedawno temu napisałem notkę pt. "Piotr Andrzejewski sędzia Trybunału Stanu ws. Dudy” >> http://ziut.ne.3lab.info/post/139490,piotr-andrzejewski-sedzia-trybunalu-stanu-ws-dudy

  ... a w niej:

  Bardzo ciekawy komentarz wybitnego fachowca po wecie Prezydenta A. Dudy 24.07.2017 do ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS

  >>> https://www.youtube.com/watch?v=0lQ-yQ4sRyw

  Bardzo kompetentny człowiek, współtwórca rozwiązań konstytucyjnych, ... tylko: moim zdaniem, zbyt optymistycznie podchodzący do osoby Prezydenta Dudy. / Chciałbym się mylić, ale moim zdaniem , ze strony Dudy spotka nas ogromny zawód, ....

  .. a Pana Prezydenta totalna auto-kompromitacja. / Przy okazji upadnie system IIIRP - PRL Bis. /// IV Rzeczpospolita tuż, ... tuż, za rogiem. (:

  ... WŁAŚNIE W TEJ CHWILI JESTEŚMY TEGO ŚWIADKAMI
 • @Ziut - Blok Narodowy Polski 02:10:11
  Narkotyki, mafia, Kolumbia i... WSI - nieznane fakty o "elitach" III RP ujawnia "Koniec Systemu"

  http://niezalezna.pl/205604-narkotyki-mafia-kolumbia-i-wsi-nieznane-fakty-o-quotelitachquot-iii-rp-ujawnia-quotkoniec-systemuquot
  Ps..Czego wy chcecie od PAD.Ten typ z Unii Wolności nie ma nic do gadania. Musiał by podpisać na siebie i rodzinę wyrok zgadzając się na publikację aneksu. Nawet w biurze go kontrolują. Pełno szpionów ma wokół. Popatrzcie co się dzieje. Patrzycie i nic nie widzicie, kto zacz. Dzieje się wiele kryminalnych faktów i nikt nie reaguje,a historia jaką przedstawił pan Gadowski jest straszna. Straszna z uwagi na sprawców. Afera gazowa, paliwowa, narkotyki, skrytobójcze mordy, powołanie do życia nowoczesnej, FOZZ to tylko cześć radosnej twórczości wojskowej ub-ecji. W USA dostaliby krzesła elektryczne i składaki po kilkaset lat. U nas są szanowanymi obywatelami, którym sądy przyznają odszkodowania za niesłuszne "zwolnienia z pracy". Kiedy to kryminalne towarzycho zostanie uznane za zorganizowaną grupę przestępczą, jej szefostwo z Bulem na czele pójdzie siedzieć a z nimi "sędziowie", którzy przyznawali im miliony odszkodowań z kieszeni podatnika?. Obawiam się, że nigdy.
 • @Ziut - Blok Narodowy
  Za tym wszystkim stoi ... Andrzej Duda! Nie oszukujmy się, bezpodstawnie tego aneksu już przez dwa lata nie ukrywa. To przebiegły gracz i znakomity manipulator opinią publiczną. Celem jego prezydentury jest zachowanie politycznego status quo zbudowanego na bazie targowickich uzgodnień zdrajców Polski przy okrągłym stole i ochrona interesów PO-sowieckich przestępców III RP. Scenariusz jego działań został na tę kadencję (pierwszą i zapewne ostatnią) świadomie zaplanowany i z zimną krwią, punkt po punkcie, realizowany. Ten człowiek podjął się jakiegoś karkołomnego zadania w imieniu komunistyczno-przestępczej targowicy, ze świadomością poniesienia pełnych konsekwencji politycznych a może i nie tylko. Gra więc swoją czarną kartą o niezwykle wysoką stawkę. Po skończonej kadencji jest praktycznie przesądzone, że do PiSu będzie miał drogę zamkniętą ale z drugiej strony, czy tak łatwo, za wyświadczone usługi, wpadnie w ramiona PO-sowieckich kolaborantów? Bardzo w to wątpię, dlatego tym bardziej, dziwi mnie to trwanie obecnego prezydenta w jego niepohamowanym pędzie do usług świadczonych skorumpowanym "elitom" komunistycznych zdrajców i przestępców.
 • @Ziut - Blok Narodowy Polski 05:45:49
  Przywracanie suwerenowi polskich sądów, tarnowskiego również.

  Skoro sędziowie są tacy "obiektywni" i "niezależni”, to dlaczego tak bardzo boja się suwerena i chcą wyłącznie sami siebie mianować?

  Trzeba od razu wyjaśnić kto jest suwerenem, bowiem wielu nie zdaje sobie sprawy z tego kto nim jest, i myśląc o sobie gardłują o suwerenie, nawet ci których garstka np. „kodziarze”, „czarno-wściekłe macice”, „puczyści-ciamajdany” i inni od polskości odszczepieńcy.

  A suwerenem jest Naród, i natychmiast trzeba dodać: który wyraża swą wolę drogą głosowania i tąże drogą wybiera parlamentarzystów (posłów i senatorów) aby ich reprezentowali. Parlamentarzyści więc, a w zasadzie większość sejmowa (i senacka), jest suwerenem (pomiędzy głosowaniami i w sytuacji braku referendów).
  To się nazywa demokracja, to abc demokracji. Aż dziw, że to trzeba przypominać! I to komu? Prezydentowi!

  Oczywistym jest że suweren kontroluje wszystkie trzy władze: wykonawczą i uchwałodawczą (poprzez wybory i referenda) oraz sądowniczą, poprzez określone procedury mianowania i kontroli nad sądami. Żadna z tych władz nie może się od Narodu-suwerena uniezależnić.

  „Większość” jest immanentną cechą demokracji, jej istotą.
  Tymczasem prezydent Duda tej istocie demokracji się sprzeniewierzył. Zaprzeczył zasadzie większości. Uznał, że większość nie ma praw większości. Co więcej! twierdzi, że czyni to w imię demokracji, ewidentnie ją gwałcąc, odmawiając obecnej większości parlamentarnej przysługującego jej prawa dokonania reform, do których zastała upoważniona przez Suwerena. Powodem tej odmowy, powiada, jest to, większość tę stanowi „jedna partia PiS”. Zapomina że większość stanowią trzy partie; PiS Solidarna Polska i Polska Razem; różniące się, co widać w szczególności w przypadku partii Polska Razem, a poszły były do wyborów zblokowane.

  Dopóki większość sejmowa nie uchwala prawa bezpośrednio godzącego w mniejszości bądź w prawa konstytucyjne – rolą prezydenta jest prawo takie przyjmować. Nie może uznawać, że np. jest ono niekonstytucyjne.
  Prezydent wyszedł poza swoje uprawnienie twierdząc, że „ustawy PiS” są niekonstytucyjne. Prezydent może jedynie podejrzewać, że jakieś ustawy sejmowe są niezgodne z konstytucja i w sytuacji takiego podejrzenia jedynie co może zrobić to zaskarżyć je do Trybunału Konstytucyjnego i czekać na tegoż Trybunału orzeczenie. Nazywa się to „Prezydent stoi na straży Konstytucji”. Nic więcej.

  Że trzeba przywrócić suwerenowi również i tarnowskie sądy (okręgowy i rejonowy) doświadczyłem osobiście, przewodnicząc pewnej organizacji pozarządowej i prowadząc organizacji tej sprawę przed tarnowskimi sędziami. Sprawę prostą i ze względu na posiadane dowody ewidentną do wygrania. Wygraną zresztą w pierwszej instancji. W drugiej niestety pojawił się drugiej strony adwokat, który apelację wniósł pod fikcyjnym, nieadekwatnym powodem, no i … sprawę wygrał bo sędzia odwrócił wyrok o 180 º, a był on, ze względu na kwotę sporu, wyrokiem prawomocnym, ostatecznym. Do dziś widzę ironicznie-złośliwy, pobłażliwy wyraz twarzy sędziego, wyrażający uczucie „ z czym do gościa…”
  Ponadto kilku tarnowskich prawników znalazło się na stronie „afery§prawa” (www.aferyprawa.eu).

  To, że tarnowskie sądownictwo toczy choroba Wymiaru Sprawiedliwości w Polsce świadczą także m.in. sprawy oskarżonego o korupcję Ryszarda Ścigały oraz morderstwo Iwony Cygan w Szczucinie.
  Sprawa łapówkowa Ścigały ciągnie się od sierpnia 2013 roku. Przypisywany mu czyn popełnił w roku 2010. Trudno to przeciąganie sprawy zrozumieć, chociażby z tego powodu, że osoba przekazująca Ścigale łapówkę została już w 2015 roku skazana i to skazana prawomocnie.
  Sprawa ukarania morderców Iwony Cygan ruszyła dopiero po nieomal 20-tu latach, gdy zainteresował się nią Wydział Spraw Otwartych i Niewyjaśnionych Policji, tzw. „Archiwum X” z Krakowa. Przezwyciężona została podejrzana niemoc lokalnej policji i prokuratury i morderca jest już w areszcie. Chociaż równie istotnym jest wyjaśnienie przyczyn tej niemocy policjantów i prokuratorów./jb/

  Proszę posłuchać panów Gadowskiego i Michalkiewicza w Radio Wnet na temat ostatniej aktywności prezydenta Andrzeja Dudy.
  Nagranie wideo rozmowy tutaj
 • @Ziut - Blok Narodowy Polski 02:10:11
  Prezydent Duda w "GN": Podpiszę ustawę zakazującą aborcji eugenicznej. Co dalej z KRS? "Nie zgodzę się na wybór przez jedną partię" Prezydent - odnosząc się do poprawek PiS do prezydenckiej ustawy o sądach - wyjaśnia, że nie zgodzi się na takie zmiany, które pozwoliłyby jednej partii na wskazanie składu Krajowej Rady Sądownictwa.
  Głowa państwa zwraca uwagę, że nie zgodzi się też na postulat, by to Senat wybierał sędziów do KRS - nawet jeśli miałaby to być większość 3/5:
  PiS ma teraz 64 senatorów, a więc więcej niż 3/5. Byłby to zatem wybór dokonany przez jedną partię, a na to się nie zgodzę
  — czytamy.
  Prezydent jest też bardzo stanowczy wobec planu nadania bardzo szerokich uprawnień:
  Prokurator generalny jest jednocześnie ministrem sprawiedliwości, czyli z jednej strony decyduje o pracy prokuratury, a z drugiej ma stosunkowo duża władzę nad sądami powszechnymi. Miał de facto [gdyby przeszły projekty PiS - przyp. red] decydować o składzie Sądu Najwyższego czy jego regulaminie, a przecież jako prokurator generalny jest stroną w sprawach, które toczą się przed Sądem Najwyższym. (…) Nie może być tak, że prokurator generalny ma olbrzymią władzę nad Sądem Najwyższym. Duda odpowiada też na pytanie, jak zachowa się, jeśli na jego biurko trafi do podpisania obywatelski projekt ustawy zakazującej aborcję dzieci podejrzewanych o wrodzone wady i choroby. Zdaniem prezydenta „jest nie do przyjęcia, że dziś w Polsce można te dzieci zabijać”. Zapowiada też, że podpisze zakaz aborcji eugenicznej.

  Ps..Duda nawet nie wystartuje w wyborach po druga kadencję PiS go nie poprze więc nie będzie miał nawet kasy na kampanię, on już wie dlatego będzie szkodził ile się da bo taką ma rolę i zrobi to gorliwie. A większość 3/5 to taka, że nie musi już dalej liczyć się ze zdaniem PAD na pewno PAD chce takiej większości ? A gdyby PiS miał większość konstytucyjną to też by się PAD nie podobało, że jedna partia wybiera sędziów? Już nic nie rozumiem ale niech PAD nie występuje przeciwko własnym wyborcom. Przypomnę także bo nie wielu to pamięta, że Duda sam stwierdził przed wyborami, że jak nie dotrzyma obietnic to zrezygnuje. Duda czekamy na twoją rezygnację?
 • @Ziut - Blok Narodowy Polski 02:10:11
  Nadzwyczajnej kaście wolno więcej? Pijana sędzia spowodowała wypadek i nadal pracuje za pokaźną sumkę..W maju tego roku w Chorzowie, sędzia Beata B. spowodowała wypadek pod wpływem alkoholu. Odsunięto ją od orzekania, ale wciąż pracuje w sądzie. Jak podaje portal se.pl. sędzia wciąż otrzymuje takie samo wynagrodzenie jak sprzed swojego wybryku. 22 maja 2017 r. sędzia Beata B. wsiadła za kierownicę... kompletnie pijana. Kobieta z podporządkowanej drogi wjechała prosto w nadjeżdżającego opla astrę, w efekcie czego jej auto dachowało. Dwukrotne badanie alkomatem pokazało ten sam wynik - 2,4 promila w wydychanym powietrzu - podaje portal se.pl. Jak informuje "Super Express" nazwisko byłej prezes Sądu rejonowego w Siemianowicach Śląskich nadal widnieje na stronach sądu. Beata B. nie została odwołana, ale pracuje teraz w wydziale cywilnym i otrzymuje za to sowite wynagrodzenie. Po tym, jak wszczęto postępowanie dyscyplinarne przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach, została ona zawieszona w czynnościach służbowych. Postępowanie jest w toku. Ale sędzia Beata B. nadal jest sędzią, nie jest odwołana. Jest odsunięta od orzekania i nie wykonuje żadnych czynności, ale formalnie nadal pracuje w sądzie. Jej wynagrodzenie nie zostało obniżone. Taką decyzję może podjąć sąd dyscyplinarny, ale do tej pory nie podjął powiedział "SE" Krzysztof Zawała, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Katowicach. Jak ustalił portal se.pl w przyszły poniedziałek ma się odbyć posiedzenie w sprawie obniżenia wynagrodzenia sędzi o połowę. Prokuratura Okręgowa w Katowicach zadecyduje o wymiarze kary za popełnione przez sędzię przestępstwo. Za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu grozi jej do 2 lat więzienia.

  Źródło: se.pl
  Ps...Należy ją przesunąć do orzekania w sprawach pijanych kierowców. Tematyka jest jej znana..Oto efekt Pracy Prezydenta oszukańca. Taką decyzję może podjąć sąd dyscyplinarny, ale do tej pory nie podjął, co miał podjąć przecież to ich koleżanka, a Duduś taki układ chce utrzymać. No to ma teraz lepiej. Nic nie robi, a kaście kasa leci! W Niemczech sędziów wybierają posłowie do Bundestagu, a w Polsce sędziny wybierają się same i to jest "zdobycz demokracji", że te małpiatki same siebie wybierają i wg. tante Merkel jest to szczytowanie demokracji w PRL bis.
 • @Ziut - Blok Narodowy Polski 22:17:04
  Moim skromnym zdaniem ława przysięgłych to jednak nie jest panaceum na całe zło wymiaru sprawiedliwości i stawiam dolary przeciwko orzechom, że w warunkach polskich na pewno się nie sprawdzi. W USA, kraju o ustabilizowanej demokracji, o dużej kulturze prawnej, o specyficznej mentalności i świadomości społeczeństwa bywa często duży kłopot z niezawisłością ławy przysięgłych. W amerykańskich opracowaniach tyczących tematu można znaleźć na to liczne dowody. Powiem w dużym skrócie w czym rzecz. Otóż muszą państwo wiedzieć, że w USA ławę przysięgłych wybiera się spośród bodaj 100 obywateli uprawnionych do głosowania, zamieszkujących stan, w którym postępowanie się odbywa. Mówiąc krótko obowiązuje tam rejonizacja. Kandydat na sędziego przysięgłego musi spełnić kilka istotnych warunków. Przede wszystkim nie może być karany, nawet mandatami, czyli ma być wręcz kryształowy, nie może znać osobiście uczestników procesu, nie może też posiadać wiedzy co do istoty postępowania przed rozpoczęciem procesu, nie wolno członkowi ławy przysięgłych z nikim rozmawiać o przebiegu rozpraw. O ile w naszych warunkach hipotetyczny kandydat dobrnąłby do tego miejsca, to tu pojawiają się schody. Funkcję sędziego przysięgłego sprawuje się...społecznie czyli bezpłatnie! Nadmieńmy jeszcze, że na czas procesu cały skład ławy przysięgłych zostaje odizolowany od świata w sensie niemal dosłownym. Czy państwo sobie wyobrażacie izolację 12 osób przez minimum dwa lata, bo na taki okres optymistycznie oceniam sprawność polskiego sądu w rozstrzyganiu spraw, pozbawionych kontaktu z rodziną. Jaki byłby koszt izolowania i utrzymania w odosobnieniu przez trzy lata całego składu sędziów? Zatem, dochodzimy do konkluzji, że nie wszystko co znakomicie funkcjonuje w USA może sprawdzić się w warunkach polskich z przyczyn, które podałem w powyżej.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

ULUBIENI AUTORZY