Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
658 postów 4439 komentarzy

"Orzeł" - Pismo sympatyków Obozu Narodowo Demokratycznego

Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny - Przyszedł czas na "Obóz Narodowo Demokratyczny - NOTKA FUNDACYJNA [Founding note] - http://ziut.neon24.pl/post/146369,oboz-narodowo-demokratyczny-zdelegalizowac-onr-i-mw

Tajne poprawki Kaczyńskiego do: No właśnie, do "bubla Dudy"?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Prezydencki, niekonstytucyjny projekt ustawy o Sądzie Najwyższym już zniknął z czołówki portalu Prezydent.pl /// Czy po dwóch latach pRezydentury "głowa państwa, [która] nie powinna być pusta" [cytat z Cejrowskiego], ...

zasłużyła sobie na prawo do mieszania w naszej polskiej Konstytucji?  ///  Mam co do tego poważne wątpliwości, ... a właśnie to jest następnym punktem w "programie" pRezydenta, który nie potrafi nawet  napisać 2 ustaw, zgodnie z obowiązującą obecnie Konstytucją. - Celowo? : /

Prezydent.pl / Odsłona 1

Prezydent.pl / Odsłona 2

Prezydent.pl / Odsłona 3

Prezydent.pl / Odsłona 4

Jak można zauważyć na oficjalnej stronie Prezydent.pl, prezydencki, niekonstytucyjny projekt ustawy o Sądzie najwyższym już zniknął z czołówki portalu Prezydent.pl /// Czy po dwóch latach pRezydentury "głowa państwa, [która] nie powinna być pusta" [cytat z Cejrowskiego],  ... zasłużyła sobie na prawo do mieszania w naszej polskiej Konstytucji?   -   Mam poważne wątpliwości : /

<>

wPolityce.pl:Prezydent Andrzej Duda otrzymał we wtorek poprawki do projektów ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwie i Sądu Najwyższego ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Jak ustalił portal wPolityce.pl, treść tych propozycji jest ścisłą tajemnicą kilku osób ze ścisłego kierownictwa partii. Nad treścią poprawek miał osobiście pracować Jarosław Kaczyński.  -  donosi portal braci Karnowskich. / LINK W KOMENTARZACH /

Miejmy nadzieję, że poprawki PiS do projektów Dudy będą konstytucyjne, bo projekty Prezydenta takimi niestety nie są >> Jak donosi wPolityce.pl: Kaczyński poinformował, że we wtorek prezydent Duda otrzyma poprawki do projektów ustaw ws. SN i KRS   ///  Podobno już je otrzymał.

 WYBÓR WSZYSTKICH SĘDZIÓW, CZŁONKÓW KRS [4 + 15], NIE MOŻE BYĆ DOKONANY WIĘKSZOŚCIĄ  "3/5", ...  BO SEJM MOŻE WYBRAĆ TYLKO 4 CZŁONKÓW KRS SPOŚRÓD POSŁÓW -  15 MUSI WYBRAĆ KTOŚ INNY

Tak jak niekonstytucyjny byłby wybór wszystkich członków KRS  [1 + 15] przez Prezydenta,  z czego Duda zrezygnował po wcześniejszym odrzuceniu przez partie jego propozycji zmiany Konstytucji,  ....  tak, z tego samego powodu, niekonstytucyjny byłby wybór wszystkich członków KRS  [4 + 15]  przez Sejm, lub  [2 + 15]  przez Senat  -  Wszyscy z wymienionych mają "konstytucyjny przydział",  ilu członków KRS mogą wybrać.

TAKIE SĄ KONSEKWENCJE UZNANIA,    PRZEZ PiS i PRZEZ PREZYDENTA,   NIEKONSTYTUCYJNOŚCI JEDNOOSOBOWEGO WYBORU PRZEZ PREZYDENTA 15 SĘDZIÓW CZŁONKÓW KRS

Wyboru 15 sędziów, członków KRS musi dokonać ktoś inny niż Prezydent, Sejm , lub Senat:  albo będzie to samo środowisko sędziowskie [czego nikt nie chce], albo moim zdaniem [jeśli nikt nie chce] sędziowie, członkowie KRS powinni zostać wybrani w wyborach powszechnych, ... tak jak Sędziowie Pokoju w USA.  

Czytajcie KONSTYTUCJĘ i starajcie się ją zrozumieć, i zrozumieć to co się dzieje,  bo  w tym momencie toczy się handel naszymi prawami, których zawłaszczenie przez Prezydenta, albo nawet przez PiS, będzie miało dalekosiężne skutki  w przyszłości  -   Jest szansa na bezpośredni wybór sędziów członków KRS, tego trzeba się domagać.

<>

Art. 187.1. podpunkt 2 [patrz niżej] mówi że piętnastu członków KRS wybranych jest spośród sędziówSądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych

ALE NIE MÓWI PRZEZ KOGO,  ...  a więc z powodu uznanej, przez PiS i Dudę,  niekonstytucyjności wyboru sędziów KRS przez Prezydenta, ... a w konsekwencji przez Sejm i / lub Senat  -  śedziowie KRS muszą być wybrani   PRZEZ KOGOŚ INNEGO  >> KONSTYTUCJA: Art. 187.4. sposób wyboru [sędziów] członków [KRS] określa ustawa >>

KONSTYTUCJA: Art. 187.4. Ustrój, zakres działania i tryb pracy Krajowej Rady Sądownictwa    ORAZ SPOSÓB WYBORU JEJ CZŁONKÓW    określa ustawa   ///  ... z uwzględnieniem zastrzeżeń jak wyżej.

<>

KONSTYTUCJA: Art. 187. 1. Krajowa Rada Sądownictwa składa się z:
 

1.   Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Ministra Sprawiedliwości, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego  [1] osoby powołanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej,
2*** .   piętnastu członków   wybranych spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych,
3.   czterech członków   wybranych przez Sejm spośród posłów oraz  dwóch członków  wybranych przez Senat spośród senatorów.

*** SPOR DOTYCZY WYBORU   >>  piętnastu członków   wybranych spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych,  <<  KTÓRYCH WSZYSCY CHCĄ WYBRAĆ "DLA SIEBIE" :D

Ustawa o Sądzie  Najwyższym / Art.. 4 projektu prezydenta Dudy  >> //m.neon24.pl/19bb5d2d0371cf70bbc0844f37af11df,0,0.jpg

ROZPORZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY, ... A PLANY PREZYDENTA

PROJEKT PREZYDENTA DUDY Art. 4:  Prezydent ... w drodze ROZPORZĄDZENIA określi Regulamin Sądu Najwyższego, ustalając liczbę stanowisk sędziów Sądu Najwyższego, w tym liczbę sędziów Sądu Najwyższego w poszczególnych izbach, zasady wewnętrznego postępowania, a także szczegółowy zakres i sposób wykonywania czynności przez asystentów sędziego biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia sprawnego i prawidłowego rozpatrywania spraw oraz specyfikę prowadzonych przed Sądem Najwyższym, w tym specyfikę prowadzonych postępowań dyscyplinarnych, a także potrzebę zapewnienia zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa sądów powszechnych i sądów wojskowych.

- Jeśli Prezydent napisze takie rozporządzenie przed uchwaleniem ustawy, a Sejm je uchwali i umieści w ustawie, to takie rozporządzenie będzie Sąd Najwyższy obowiązywać. / Ale to trzeba umieścić w ustawie, ... a nie napisać po uchwaleniu ustawy
 


 


KONSTYTUCJA: Art. 234. Rozporządzenia z mocą ustawy - warunki1. Jeżeli w czasie stanu wojennego Sejm nie może zebrać się na posiedzenie, Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów wydaje   ROZPORZĄDZENIA z MOCĄ USTAWY   w zakresie i w granicach określonych w art. 228 przesłanki wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i jego skutki, ust. 3-5. Rozporządzenia te podlegają zatwierdzeniu przez Sejm na najbliższym posiedzeniu.
2. Rozporządzenia, o których mowa w ust. 1, mają charakter źródeł powszechnie obowiązującego prawa
. <<< TYLKO W CZASIE STANU WOJENNEGO

*** Wikipedia: ROZPORZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY jest jedyną znaną polskiemu systemowi prawa formą aktów prawnych zrównaną z ustawami. Jest to odstępstwo od fundamentalnej dla hierarchii źródeł prawa zasady reguły nadrzędności i wyłączności ustawy.

Rozporządzenia z mocą ustawy od 17 października 1997 r. w mają charakter prawa powszechnie obowiązującego (art. 234.2 Konstytucji RP)

Prawo do ich wydawania ma od 17 października 1997 roku jedynie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Rady Ministrów, tylko w czasie trwania stanu wojennego, jeżeli Sejm nie może zebrać się na posiedzenie.

KONSTYTUCJA: Art.183.1.  Sąd Najwyższy sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania.

KONSTYTUCJI: Art.173.  Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz.

KONSTYTUCJA: Art.178.1. Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz USTAWOM 

ZGODNIE Z KONSTYTUCJĄ:   "Sądy i Trybunały są władzą odrębną  i niezależną od innych władz / Sąd Najwyższy sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania", ... a "Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom"

NIEKONSTYTUCYJNA JEST WIĘC JAKAKOLWIEK INGERENCJA W DZIAŁALNOŚĆ SĄDÓW i ROZPORZĄDZANIE SĄDAMI Z WYJĄTKIEM ROZPORZĄDZANIA NIMI USTAWĄ

... czyli wydawanie  sądom pozaustawowych ROZPORZĄDZEŃ niezapisanych w ustawie, przez kogokolwiek innego niż ustawodawca w ustawie,  jest niezgodne z Konstytucją.

Sądy "są władzą odrębną",  więc ani Prezydent, ani Marszałek Sejmu, ani Premier, ani Minister, nie mają prawa i nie mogą im wydawać [zwykłych] ROZPORZĄDZEŃ  -  Może to zrobić jedynie Sejm w drodze ustawy podpisanej przez Prezydenta i ogłoszonej w Dzienniku Ustaw. / KONIEC KROPKA /

KOMENTARZE

 • Poprawki przygotowane przez PiS do projektów prezydenta to ścisła tajemnica w partii.
  // "Pracował nad nimi osobiście prezes Kaczyński" // Poprawki nie zostały nawet przedstawione parlamentarzystom obozu Zjednoczonej Prawicy, którzy liczą na ostateczny kompromis. Nie brakuje również głosów krytycznych o stosunkach na linii prezydent-PiS.

  We wtorek rzeczniczka PiS Beata Mazurek poinformowała o przedstawieniu prezydentowi propozycji poprawek dotyczących reformy wymiaru sprawiedliwości

  >> https://wpolityce.pl/polityka/361718-tylko-u-nas-poprawki-przygotowane-przez-pis-do-projektow-prezydenta-to-scisla-tajemnica-w-partii-pracowal-nad-nimi-osobiscie-prezes-kaczynski

  Jak przekonywali nas informatorzy z Prawa i Sprawiedliwości, treść tych propozycji poprawek jest ściśle strzeżoną tajemnicą wąskiego grona najważniejszych polityków: kierownictwa partii, ministra sprawiedliwości i polityków decyzyjnych. Konkrety w tej sprawie nie został przedstawione większości parlamentarzystów z obawy, że negocjacje z prezydentem mogą okazać się bardzo trudne.

  Nie wiem, czy ktokolwiek poza prezesem Kaczyńskim i ścisłym kierownictwem partii poznał treść tych poprawek — przekazuje nam jeden z posłów PiS.

  JESTEM CIEKAW JAK PiS WYJDZIE Z TEGO pREZYDENCKIEGO SKANDALU
 • Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  .
  http://www.prezydent.pl/
 • @Lotna 23:15:31
  .
  http://m.neon24.pl/f9673c3bbcc75dc6fbb44f6bbf0829a8,0,0.jpg
  .
  // Dobrze by było wiedzieć, kim są jego rodacy! Ukraińcy? Żydzi? Ukraińcy i żydzi? // :D

  >> http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wywiady/art,121,prezydent-dla-do-rzeczy-jestem-z-moimi-rodakami.html

  - Niedawno temu napisałem notkę pt. "Piotr Andrzejewski sędzia Trybunału Stanu ws. Dudy” >> http://ziut.ne.3lab.info/post/139490,piotr-andrzejewski-sedzia-trybunalu-stanu-ws-dudy

  ... a w niej:

  Bardzo ciekawy komentarz wybitnego fachowca po wecie Prezydenta A. Dudy 24.07.2017 do ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS

  >>> https://www.youtube.com/watch?v=0lQ-yQ4sRyw

  Bardzo kompetentny człowiek, współtwórca rozwiązań konstytucyjnych, ... tylko: moim zdaniem, zbyt optymistycznie podchodzący do osoby Prezydenta Dudy. / Chciałbym się mylić, ale moim zdaniem , ze strony Dudy spotka nas ogromny zawód, ....

  .. a Pana Prezydenta totalna auto-kompromitacja. / Przy okazji upadnie system IIIRP - PRL Bis. /// IV Rzeczpospolita tuż, ... tuż, za rogiem. (:

  ... WŁAŚNIE W TEJ CHWILI JESTEŚMY TEGO ŚWIADKAMI
 • @Ziut - Blok Narodowy Polski
  Narkotyki, mafia, Kolumbia i... WSI - nieznane fakty o "elitach" III RP ujawnia "Koniec Systemu"

  http://niezalezna.pl/205604-narkotyki-mafia-kolumbia-i-wsi-nieznane-fakty-o-quotelitachquot-iii-rp-ujawnia-quotkoniec-systemuquot
  Ps..Czego wy chcecie od PAD.Ten typ z Unii Wolności nie ma nic do gadania. Musiał by podpisać na siebie i rodzinę wyrok zgadzając się na publikację aneksu. Nawet w biurze go kontrolują. Pełno szpionów ma wokół. Popatrzcie co się dzieje. Patrzycie i nic nie widzicie, kto zacz. Dzieje się wiele kryminalnych faktów i nikt nie reaguje,a historia jaką przedstawił pan Gadowski jest straszna. Straszna z uwagi na sprawców. Afera gazowa, paliwowa, narkotyki, skrytobójcze mordy, powołanie do życia nowoczesnej, FOZZ to tylko cześć radosnej twórczości wojskowej ub-ecji. W USA dostaliby krzesła elektryczne i składaki po kilkaset lat. U nas są szanowanymi obywatelami, którym sądy przyznają odszkodowania za niesłuszne "zwolnienia z pracy". Kiedy to kryminalne towarzycho zostanie uznane za zorganizowaną grupę przestępczą, jej szefostwo z Bulem na czele pójdzie siedzieć a z nimi "sędziowie", którzy przyznawali im miliony odszkodowań z kieszeni podatnika?. Obawiam się, że nigdy. Za tym wszystkim stoi ... Andrzej Duda! Nie oszukujmy się, bezpodstawnie tego aneksu już przez dwa lata nie ukrywa. To przebiegły gracz i znakomity manipulator opinią publiczną. Celem jego prezydentury jest zachowanie politycznego status quo zbudowanego na bazie targowickich uzgodnień zdrajców Polski przy okrągłym stole i ochrona interesów PO-sowieckich przestępców III RP. Scenariusz jego działań został na tę kadencję (pierwszą i zapewne ostatnią) świadomie zaplanowany i z zimną krwią, punkt po punkcie, realizowany. Ten człowiek podjął się jakiegoś karkołomnego zadania w imieniu komunistyczno-przestępczej targowicy, ze świadomością poniesienia pełnych konsekwencji politycznych a może i nie tylko. Gra więc swoją czarną kartą o niezwykle wysoką stawkę. Po skończonej kadencji jest praktycznie przesądzone, że do PiSu będzie miał drogę zamkniętą ale z drugiej strony, czy tak łatwo, za wyświadczone usługi, wpadnie w ramiona PO-sowieckich kolaborantów? Bardzo w to wątpię, dlatego tym bardziej, dziwi mnie to trwanie obecnego prezydenta w jego niepohamowanym pędzie do usług świadczonych skorumpowanym "elitom" komunistycznych zdrajców i przestępców.
 • @kula Lis 67 09:18:19
  REPRYWATYZACYJNY PRZEKRĘT STULECIA ! ! ! CHCĄ NAS OKRAŚĆ ! ! ! BALCEROWICZ SPRYWATYZOWAŁ TO, CO UKRADLI KOMUNIŚCI, ... PiS CHCE REPRYWATYZOWAĆ TO, CZEGO JUŻ NIEMA ! ! !

  Jeżeli ktoś ma roszczenia to jest rok na złożenie roszczeń, później wszystkie wygaszają. Są trzy możliwości wypłaty odszkodowań: 20 proc. w gotówce, 25 proc. w obligacjach albo 20 proc. w rozliczeniu ze Skarbem Państwa w ramach bonifikaty — wyjaśniał.

  >> https://wpolityce.pl/polityka/361773-jaki-sklada-propozycje-hgw-nie-bede-jej-wzywal-na-najblizsze-posiedzenia-komisji-jezeli-stawi-sie-na-sprawe-noakowskiego-16

  NIC NIKOMU SIĘ NIE NALEŻY / WSZYSTKO SIĘ PRZEDAWNIŁO ! ! !
  >>
 • @kula Lis 67 09:18:19
  REPRYWATYZACYJNY PRZEKRĘT STULECIA ! ! ! CHCĄ NAS OKRAŚĆ ! ! ! BALCEROWICZ SPRYWATYZOWAŁ TO, CO UKRADLI KOMUNIŚCI, ... PiS CHCE REPRYWATYZOWAĆ TO, CZEGO JUŻ NIEMA ! ! !

  Jeżeli ktoś ma roszczenia to jest rok na złożenie roszczeń, później wszystkie wygaszają. Są trzy możliwości wypłaty odszkodowań: 20 proc. w gotówce, 25 proc. w obligacjach albo 20 proc. w rozliczeniu ze Skarbem Państwa w ramach bonifikaty — wyjaśniał.

  >> https://wpolityce.pl/polityka/361773-jaki-sklada-propozycje-hgw-nie-bede-jej-wzywal-na-najblizsze-posiedzenia-komisji-jezeli-stawi-sie-na-sprawe-noakowskiego-16

  NIC NIKOMU SIĘ NIE NALEŻY / WSZYSTKO SIĘ PRZEDAWNIŁO ! ! !
  >>
 • @kula Lis 67 09:18:19
  REPRYWATYZACYJNY PRZEKRĘT STULECIA ! ! ! CHCĄ NAS OKRAŚĆ ! ! ! BALCEROWICZ SPRYWATYZOWAŁ TO, CO UKRADLI KOMUNIŚCI, ... PiS CHCE REPRYWATYZOWAĆ TO, CZEGO JUŻ NIEMA ! ! !

  Jeżeli ktoś ma roszczenia to jest rok na złożenie roszczeń, później wszystkie wygaszają. Są trzy możliwości wypłaty odszkodowań: 20 proc. w gotówce, 25 proc. w obligacjach albo 20 proc. w rozliczeniu ze Skarbem Państwa w ramach bonifikaty — wyjaśniał.

  >> https://wpolityce.pl/polityka/361773-jaki-sklada-propozycje-hgw-nie-bede-jej-wzywal-na-najblizsze-posiedzenia-komisji-jezeli-stawi-sie-na-sprawe-noakowskiego-16

  NIC NIKOMU SIĘ NIE NALEŻY / WSZYSTKO SIĘ PRZEDAWNIŁO ! ! !
  >> https://www.youtube.com/watch?v=Kv7eH5puLyg&t=24s
 • @Ziut - Blok Narodowy Polski 09:51:06
  Jak wygląda tak i jest, tak się zachowuje, tak działa, taką ma mentalność i jeszcze tak się odpowiednio nazywa...... Hańba i ChDiKK polecam mocno m.in.:

  Rosyjska V Kolumna w Polsce.
  https://www.tygodnikprzeglad.pl/piata-kolumna-i-makkartyzm/

  Na obcej smyczy

  http://niezalezna.pl/102446-na-obcej-smyczy

  Jak oni nas nienawidzą

  https://warszawskagazeta.pl/felietony/miroslaw-kokoszkiewicz/item/4991-jak-oni-nas-nienawidza

  Elektorat trwale upośledzony
  http://naszeblogi.pl/63374-elektorat-trwale-uposledzony

  UKARAĆ ZDRAJCÓW I ZŁODZIEI!!! Polska była ograbiana i prowadzona do upadku!!!

  https://www.youtube.com/watch?v=p9yahXhzV_s&t=103s
  UBywatele Rozbijania Polski. Nowy projekt polityczny salonu

  http://www.gazetapolska.pl/13758-obywatele-rozbijania-polski-nowy-projekt-polityczny-salonu
  NA GŁOS TRĄBKI KONFIDENCI STAJĄ NA BACZNOŚĆ MOCNE!!

  https://www.youtube.com/watch?v=wlZFREPZGuk
  Skąd elity III RP Trzecia podmiana elit to podmiana elit solidarnościowych

  http://wpolityce.pl/polityka/128947-skad-elity-iii-rp-trzecia-podmiana-elit-to-podmiana-elit-solidarnosciowych

  Prawda o PO

  https://www.google.pl/?gws_rd=ssl#q=prawda+o+po
  Polskojęzyczne i antypolskie media próbują namieszać

  https://www.youtube.com/results?search_query=Polskoj

  http://naszeblogi.pl/46946-polskojezyczne-i-antypolskie-media-probuja-namieszac

  https://www.youtube.com/results?search_query=elektorat+po
 • @Ziut - Blok Narodowy Polski 02:12:25
  http://niezalezna.pl/205616-lapinski-prezydent-nie-odtajni-aneksu-wsi-i-atakuje-szefa-skw#komentarze
 • @kula Lis 67 10:11:49
  Nie odtajni bo chce dożyć końca prezydentury, pierwszej i ostatniej jak i jego rodzina. Zdał sobie sprawę na jakiej minie/gównie siedzi, ostrzeżenie już miał. WSI dotarli już do Dudy. Wszyscy prezydencji byli zastraszani i długo jeszcze minie zanim będzie ten odważny.
 • @Ziut - Blok Narodowy Polski 09:51:06
  On PAD był legendowany przez wiele lat do wykonania zadania rozbicia prawicy i przywrócenia "Układu". Zadanie wykonuje sumiennie i już całkiem jawnie. Kwestią do wyjaśnienia pozostaje tylko kto- Mossad, BND, FSB/GRU ?
 • @Ziut - Blok Narodowy Polski 09:51:06
  Śp. Lech Kaczyński obiecał ujawnić raport po powrocie z Katynia. Czy Duda twierdzi, że Prezydent nie powrócił i obietnica nie obowiązuje jego następcy który, jak sam mówi, jest kontynuatorem jego polityki?
 • @Ziut - Blok Narodowy Polski 09:51:06
  Kornel Morawiecki: "Prezydent Andrzej Duda powinien ujawnić aneks z weryfikacji WSI"

  https://wpolityce.pl/polityka/361795-kornel-morawiecki-prezydent-andrzej-duda-powinien-ujawnic-aneks-z-weryfikacji-wsi
 • @Ziut - Blok Narodowy Polski 09:51:06
  Łapiński ma nosa do polityki. Wydaje mi się, że ten monstrualny nos pomaga mu w karierze. Łapiński kłamie, a że jest rzecznikiem Prezydenta można uznać, że i Andrzej Duda łże do tego powołując się na swojego mistrza jak go często w przeszłości określał Lecha Kaczyńskiego... Prezydent Kaczyński jak wiadomo zamierzał opublikować aneks po zasięgnięcia opinii ekspertów, którzy mieli zadecydować, których fragmentów nie można opublikować ze względu na bezpieczeństwo Państwa...Duda doskonale wie, że Lech Kaczyński nie opublikował aneksu tylko dlatego,że nie zdążył tego zrobić...po jego tragicznej śmierci,jeszcze bez oficjalnego uznania Prezydenta za zmarłego,a więc bezprawnie ówczesny Marszałek Sejmu,wnuk sowieckiego siepacza Komorowski wtargnął do kancelarii prezydenckiej po to,by natychmiast przejąć kompromitujące go materiały...Bowiem to m.in. Bronisław Komorowski z ludźmi WSI był współtwórcą POokrągłostołowej mafii,która bezkarnie niszczyła,niszczy i jak widać będzie niszczyć i okradać Polskę i Polaków... Sprawa aneksu ściśle wiąże się z zablokowaniem ustaw Prawa i Sprawiedliwości dotyczących reformy szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości,który od dziesięcioleci jest zbrojnym ramieniem mafii byłych ludzi WSI i polityków targowickiej mniejszości... Bardzo długo również na tym zacnym forum broniłem prezydenta Dudę, apelowałem by nie osądzać go przed publikacją jego projektów. Niestety obecnie staje się coraz bardziej jasne, że prezydent Duda jako kandydat wybrany przez wyborców Prawa i Sprawiedliwości z nieznanych dotychczas powodów stanął w jednym szeregu z swoimi poprzednikami Bolkiem Wałęsą, Izaakiem Stolzmanem alias Alkiem Kwaśniewskim człowiekiem Moskwy czy Komorowskim półanalfabetą...Duda jak oni jest prowadzany na POstronku ludzi byłej WSI, dlatego przy takiej postawie prezydenta reformy wymiaru sprawiedliwości nie będzie, bez czego o naprawie państwa nie może być mowy... Przejrzałem dziesięć punktów wyborczych Dudy ...polecam...nie ma w nich żadnych szczegółów jego przyszłej działalności, same ogólniki i frazesy, nie pojmuję dlaczego nikt go nie dopytał, chociaż jego słowa na wiecach wskazywały, że będzie reformował sądownictwo...Duda to nie Piłsudski, po prostu się boi o własne życie. I to cała tajemnica. To, że PAD zdradził obóz dobrej zmiany to już każdy normalnie myślący człowiek wie. Jarosław mu tego nie zapomni nigdy a z czasem rozpracuje jak senior trampkarza młodszego. Póki co nie jest mu na rękę wielka wojna z PAD.
 • @Ziut - Blok Narodowy Polski 09:47:24
  To prawda, że wszystko się przedawniło na podstawie przepisów ogólnie obowiązujących kodeksu cywilnego tzw. zasiedzenie, z tym że zarzut zasiedzenia może podnosić ten, któremu ono przysługuje tj. posiadacz nieruchomości- nie ma w polskim prawie uwzględniania tego z urzędu. W sprawach "reprywatyzacyjnych" Ratusz nie tylko nie podnosił tego zarzutu ale w podskokach, za grosze i po uważaniu oddawał mienie należące do miasta. Ta ustawa reprywatyzacyjna będzie lex specjalis do k.c. czyli znowu ukłon dla kogoś, kto przedstawi papiery. Sądy latami prowadzą sprawy o zasiedzenie pomiędzy kowalskimi, ale przecież w Polsce są równi i równiejsi.
 • @kula Lis 67 10:28:44
  Gdyby śp. L.Kaczyński ujawnił raport wcześniej, może i nie byłoby katastrofy. Pierwszym krokiem Komorowskiego było buszowanie w papierach byłego prezydenta w sposób nieprzyzwoity. I Duda w tym maczał palce. Tak to jest, gdy posiada się niebezpieczne haki.
 • @kula Lis 67 10:50:13
  5+ : )
 • @nieaktywna 15:43:06
  Polecam wszystkim portal prowadzony prze mego szwagra mieszkającego w Tarnowie http://www.tarnowiny.info/
 • Prezydent Duda: Nowa konstytucja nie prędzej niż za 2-3 lata
  .
  >>> https://wpolityce.pl/polityka/361899-prezydent-duda-nowa-konstytucja-nie-predzej-niz-za-2-3-lata-obecna-jest-absolutnie-co-najmniej-na-25-lat
  .
  Prezydent Andrzej Duda powiedział, że zdecydowanie chce referendum ws. zmian w konstytucji. Według niego, nowa ustawa zasadnicza będzie konstytucją na 20-30 lat; obecna - mówił - też jest na co najmniej 25 lat.


  Nie zakładam, abyśmy nową regulację wprowadzili w ciągu 2-3 lat

  —dodał prezydent.
 • @Ziut - Blok Narodowy Polski 19:31:37
  PAD jest ponoć dr prawa, a nie wie, że obecna stolzmanowsko krzywonosowa miała być tymczasową na góra 5 lat. Ja to wiem, inni wiedzą a PAD nie wie i bredzi już jak Bul.
 • @nieaktywna 15:43:06
  https://wojdabejda.files.wordpress.com/2016/04/stop-antypolonizmowi-grafika-nr-2.jpg?w=645


  https://wojdabejda.files.wordpress.com/2016/04/prezydenci-c59bwietowali-hanukc499-plakat-z-fb.jpg?w=645
 • @kula Lis 67 08:40:11
  smutne to i niedobrze się robi człowiekowi od tych nawoływań do zapalania lampki na parapecie,zwłaszcza za Bula często to słyszałam,a od momentu gdy poddałam krytyce obecną postawę PAD na portalu "w polityce.pl",nie mogę tam komentować..i wszystko jasne
  dziękuje za linki : )
 • @nieaktywna 09:19:45
  Prezydent Duda w "GN": Podpiszę ustawę zakazującą aborcji eugenicznej. Co dalej z KRS? "Nie zgodzę się na wybór przez jedną partię" Prezydent - odnosząc się do poprawek PiS do prezydenckiej ustawy o sądach - wyjaśnia, że nie zgodzi się na takie zmiany, które pozwoliłyby jednej partii na wskazanie składu Krajowej Rady Sądownictwa.
  Głowa państwa zwraca uwagę, że nie zgodzi się też na postulat, by to Senat wybierał sędziów do KRS - nawet jeśli miałaby to być większość 3/5:
  PiS ma teraz 64 senatorów, a więc więcej niż 3/5. Byłby to zatem wybór dokonany przez jedną partię, a na to się nie zgodzę
  — czytamy.
  Prezydent jest też bardzo stanowczy wobec planu nadania bardzo szerokich uprawnień:
  Prokurator generalny jest jednocześnie ministrem sprawiedliwości, czyli z jednej strony decyduje o pracy prokuratury, a z drugiej ma stosunkowo duża władzę nad sądami powszechnymi. Miał de facto [gdyby przeszły projekty PiS - przyp. red] decydować o składzie Sądu Najwyższego czy jego regulaminie, a przecież jako prokurator generalny jest stroną w sprawach, które toczą się przed Sądem Najwyższym. (…) Nie może być tak, że prokurator generalny ma olbrzymią władzę nad Sądem Najwyższym. Duda odpowiada też na pytanie, jak zachowa się, jeśli na jego biurko trafi do podpisania obywatelski projekt ustawy zakazującej aborcję dzieci podejrzewanych o wrodzone wady i choroby. Zdaniem prezydenta „jest nie do przyjęcia, że dziś w Polsce można te dzieci zabijać”. Zapowiada też, że podpisze zakaz aborcji eugenicznej.

  Ps..Duda nawet nie wystartuje w wyborach po druga kadencję PiS go nie poprze więc nie będzie miał nawet kasy na kampanię, on już wie dlatego będzie szkodził ile się da bo taką ma rolę i zrobi to gorliwie. A większość 3/5 to taka, że nie musi już dalej liczyć się ze zdaniem PAD na pewno PAD chce takiej większości ? A gdyby PiS miał większość konstytucyjną to też by się PAD nie podobało, że jedna partia wybiera sędziów? Już nic nie rozumiem ale niech PAD nie występuje przeciwko własnym wyborcom. Przypomnę także bo nie wielu to pamięta, że Duda sam stwierdził przed wyborami, że jak nie dotrzyma obietnic to zrezygnuje. Duda czekamy na twoją rezygnację?
 • @nieaktywna 09:19:45
  Ten człowiek ponoć dr prawa? po prostu się już kompromituje. Idąc jego a raczej żydowskich doradców rozumowaniem należy natychmiast zakazać parlamentowi uchwalania ustaw przez jedną partię i tworzenia rządu przez jedną partię. Czyli wg PAD jeśli jakaś partia zdobędzie w wyborach znaczącą większość np. 55% to i tak nie ma mandatu do samodzielnego kształtowania polskiego sądownictwa. Ale logika! Rodem z żydowskiej UW. Ręce opadają. Czyli PAD neguje wynik wyborów parlamentarnych, w których PiS uzyskał większość w sejmie i senacie. To nie mieści się w głowie. Proponuję, by również swoją prezydenturą podzielił się z analfabetą Bulem Komorowskim. Podważanie przez PAD prawideł demokracji, że partia która wygrywa wybory rządzi, jest dla mnie nie zrozumiała, czyżby PAD i Kukiz wymyślili nowy ustrój polityczny, nic nie słyszałem o takim wydarzeniu! Tyle, że KRS-u nie wybiera żadna "partia" a Sejm składający się z 460 posłów dysponujących własnym sumieniem i wolnym mandatem pochodzącym od wyborców; czy Sejm w swoim legalnym składzie to "partia"? "Efialtes" Duda mówi, że większość nie będzie rządziła mniejszością. Ten człowiek już wszedł na listę największych zdrajców w historii Polski.
 • @nieaktywna 09:19:45
  W sprawie publikacji aneksu do raportu o likwidacji WSI.
  Autor: Andrzej Turczyn 11 października 2017

  “Gazeta Polska” napisała, że szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego Piotr Bączek w czerwcu zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy o przekazanie aneksu WSI. W jego ocenie, dokument ten powinien zostać ujawniony. Bączek przypomniał, że zgodnie z przepisami “to szef SKW jest dysponentem materiałów do komisji weryfikacyjnej, a także dysponentem wszelkiej dokumentacji, w tym także aneksu”. Łapiński (rzecznik Prezydenta) pytany w środę w RMF FM, czy aneks WSI zostanie ujawniony, odpowiedział: “To jest decyzja prezydenta. Na razie prezydent podtrzymuje decyzję śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który nie zdecydował się na ujawnienie tego aneksu. Natomiast wypadałoby, żeby szef SKW troszeczkę miarkował się w słowach”. Jak napisała “Gazeta Polska”, według nieoficjalnych informacji w aneksie znalazły się nieznane wcześniej fakty dotyczące genezy polskiej mafii, w której niezwykle istotną rolę odgrywali żołnierze oraz tajni współpracownicy wojskowych służb specjalnych PRL-u. Według gazety, w dokumencie opisano też kulisy działania fundacji Pro Civili i udział jej członków w różnego rodzaju operacjach wojskowych. W tajnym aneksie – pisze “GP” – udokumentowano również nielegalny handel bronią, inwigilację mediów i parlamentarzystów, inwigilację Kościoła oraz nieopisywane wcześniej działania wojskowych służb specjalnych w sprawie afery FOZZ. (PAP)

  Pomijam co w tym aneksie jest, bo niby skąd mam wiedzieć. Ale strasznie drażni mnie robienie ze mnie, jak i innych Polaków głupków. Aby nie wymądrzać się przedstawię przepisy prawa, które są jednoznaczne. Pan prezydent nie ma nic do gadania, ma aneks ujawnić i powinien to zrobić już naprawdę dawno. Przedstawię przepisy prawa, sami się przekonacie, że Prezydent nie gra Polakami czysto.
  Obowiązek sporządzenia tzw. raportu oraz aneks do raportu o likwidacji WSI wynika z ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2006 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego. Zgodnie z art. 70 a ust. 1 tej ustawy:
  Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej, w terminie wyznaczonym przez Prezesa Rady Ministrów, sporządza Raport o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych, w zakresie określonym w art. 67 ust. 1 pkt 1-10 oraz o innych działaniach wykraczających poza sprawy obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej “Raportem”. Ten przepis to podstawa sporządzenia tzw. raportu, który został już opublikowany. Przepis art. 70 c, cytowanej ustawy, który reguluje publikację raportu brzmi tak:
  1. Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej niezwłocznie przekazuje Raport Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi Rady Ministrów i wiceprezesom Rady Ministrów.
  2. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przekazuje Raport Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Marszałkowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, po zasięgnięciu opinii Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, podaje Raport do publicznej wiadomości w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski”.
  4. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o podaniu Raportu do publicznej wiadomości jest równoznaczne ze zniesieniem klauzuli tajności w rozumieniu art. 21 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.).
  Kolejny przepis ustawy reguluje sytuację, co należy uczynić, gdyby po opublikowaniu Raportu ujawniły się nowe okoliczności, które powinny zostać objęte Raportem lub wpływają na jego treść. Zgodnie z art. 70 d:
  1. Jeżeli po przekazaniu Raportu przez Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi Rady Ministrów i wiceprezesom Rady Ministrów ujawnią się nowe okoliczności, które powinny zostać objęte Raportem lub wpływają na jego treść, Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej, niezwłocznie po ujawnieniu nowych okoliczności, sporządza odpowiednie uzupełnienie Raportu.
  2. Jeżeli nowe okoliczności, które powinny zostać objęte Raportem lub wpływają na jego treść, zostaną ujawnione w toku działalności SKW lub SWW po zakończeniu działalności Komisji Weryfikacyjnej, uzupełnienie Raportu sporządzane jest odpowiednio przez Szefa SKW lub Szefa SWW, niezwłocznie po ujawnieniu nowych okoliczności.

  3. Do uzupełnienia Raportu, o którym mowa w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio art. 63 ust. 6a, art. 70b i art. 70c.
  Treść przepisu powoduje w swej prostocie elementarne rozumowanie: Aneks powinien być opublikowany, ustawa nie zakreśla terminu czyli istnienie przepisu nakazuje, poleca. Przepis nakazuje do uzupełnienia Raportu (Aneks) stosować przepis mówiący o publikacji Raportu. W przepisie jest polecenie skierowane do Prezydenta zasięgnięcie opinii oraz opublikowanie uzupełnienia Raportu. Prezydent nie może zwlekać z pozaprawnych powodów. Np. prowadzona przez Prezydenta taka czy inna polityka nie jest powodem, zgodnie z przepisami, niepublikowania uzupełnienia Raportu. Prezydent musi uzupełnienie Raportu opublikować, bowiem przyczyną braku publikacji mogą być wyłącznie okoliczności wskazane przez prawo. W przepisie takich okoliczności brak. Wcześniej istniała taka okoliczność, wynikająca z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 czerwca 2008 r., a polegała na konieczności animizacji pewnych danych. Po wykonaniu tej w istocie biurowej czynności publikacja była możliwa. Z powyższego przepisu wynika jeszcze jedna konsekwencja. Polega ona na tym, że nowe okoliczności, które powinny zostać objęte Raportem lub wpływają na jego treść, mogą zostać ujawnione w toku działalności SKW lub SWW po zakończeniu działalności Komisji Weryfikacyjnej. Wówczas uzupełnienie Raportu sporządzane jest odpowiednio przez Szefa SKW lub Szefa SWW, niezwłocznie po ujawnieniu nowych okoliczności. To jest możliwe w sytuacji poznania treści uzupełnienia Raportu przez szefów SKW i SWW, zatem prośba o przekazanie uzupełnienia Raportu, o której pisze Gazeta Polska, jest w sposób oczywisty oparta o przepisy prawa.


  Ps...Nikt nie opublikuje tego aneksu tam jest za dużo, no może jako narzędzie ostatecznej zagłady ....Czyli PAD dołącza do tego całego dziadostwa i syfu który jest w raporcie. Aż rzygać mi się chce jak sobie pomyślę, że to za nasze pieniądze oni kręcą te afery. A potem prezydent urzędujący za nasze pieniądze bezprawnie nie ujawnia raportu. Tfu! Co za bagno. Prawdopodobnie nazwiska jakie znajdują się na tej liście są wciąż aktywne na scenie politycznej i biznesowej. Prawdopodobnie ich ujawnienie oznaczałoby koniec kariery i biznesów. Prawdopodobnie reakcja owych środowisk byłaby bardzo gwałtowna i nerwowa, z fizyczną likwidacją zagrażających ich interesom osób lub z zamachem stanu włącznie. Dlatego zginął śp. prezydent Lech Kaczyński chcąc przed wyborami mimo wyroku aneks ujawnić. A PAD miał już jedno ostrzeżenie/wypadek.
 • @nieaktywna 09:19:45 alkoholik i ćpun Kukiz wzbudza u mnie tylko śmiech.
  Kukiz stawia ultimatum prezydentowi Dudzie? "Jeśli wróci do partyjnego sznytu, wystartuję w wyborach prezydenckich"

  https://wpolityce.pl/polityka/361983-kukiz-stawia-ultimatum-prezydentowi-dudzie-jesli-wroci-do-partyjnego-sznytu-wystartuje-w-wyborach-prezydenckich

  Ps..Kukiz stanie do wyborów. Ciekawe czy choć uda mu się zebrać podpisy. Jeszcze jeden który uwierzył, że coś może. To menda jakich mało w rzeczywistości to POdstawka wyprodukowana przez WSI jak niejaki Petru!! Nikt się na to już nie nabierze. To przestaje być śmieszne! Myśli, że drugi raz ludzie dadzą się nabrać na obrońcę ubeków !! To komediant, WSI mu będzie sponsorować kampanię !! ...wydaje się, że alkoholikowi i ćpunowi Pawłowi pomyliły się % z promilami. Przykro słuchać jak dwóch chwali się swoim "spuchniętym ego".
 • @nieaktywna 09:19:45
  Nasz premier wasz prezydent, to fundament układu z Magdalenki.Jeżeli wolni Polacy mieli swojego premiera, to łajdacy mieli mieć swojego prezydetna albo na odwrót,a żeby osiągnąć taki układ,trzeba było „pomóc w liczeniu głosów”,żeby nie było niespodzianek.Stąd dziwaczny system wyborów i dziwny system głosowania/liczenia głosów. Inny wariant umowy z Magdalenki: my nie ruszamy waszych,wy nie ruszacie naszych,a przecież reforma sądownictwa wyrwałaby z korzeniami łajdactwo i obaliła układ z Magdalenki,więc na czele instytucji pilnującej słusznych wyników wyborów stali pomazańcy Targowicy/zagranicy. Po 1989 Polska była wolna połowicznie i na niby. Jednym słowem kondominium sowiecko-niemieckie, czyli pakt Ribbentrop-Mołotow. Duda-po 45-minutowej rozmowie z Merkel,która mu widocznie przypomniała o zawartym układzie,bez wahania zawetował reformy! Jak długo obaj bracia Kaczyńscy byli aktywymi politykami,tak długo układ z Magdalenki był zagrożony a Targowica/zagranica nie mogli spać spokojnie,bo Kaczyńscy mogli w każdej chwili odsunąć Targowicę/zagranicę od władzy i oni podjęli tę próbę i zagrozili układowi z Magdalenki. Dlatego Targowica/zagranica wydała na nich wyrok śmierci. Mieli zostać usunięci z drogi.Targowica/zagranica zrealizowała swój cel ale tylko częściowo,bo Jarosław Kaczyński nie wszedł na pokład samolotu-pułapki. Ale Targowica/zagranica nie daje za wygraną. Na nasze szczęście w USA władzę objął Trump i wziął nas w obronę,czyniąc swoim państwem frontowym i oby tak dalej. Pod rozwagę: znalazłem cechy wspólne pomiędzy Dudą a Komorowskim:

  1. obaj mają żony żydówki i powiązania z tym środowiskiem.

  2. obaj byli w Unii Wolności

  3. obaj byli harcerzami.

  4. obaj bronią mafiozów w togach!

  Dlatego stawiam pytanie: czy Duda, podobnie jak Komorowski,jest pomazańcem razwiedki i WSI,Targowicy i zagranicy? Czyli jak przewidywałem: w trakcie ostatniej rozmowy pan Jarosław Kaczyński poinformował pana Pierwszego Harcerza o dalekosiężnych konsekwencjach jego politycznych zachowań.
 • @nieaktywna 15:43:06
  Agenci ABW czytają wpisy Wałęsy. Trwa śledztwo, ile dokumentów ukrywa TW „Bolek” http://niezalezna.pl/forum/205796-agenci-abw-czytaja-wpisy-walesy-trwa-sledztwo-ile-dokumentow-ukrywa-tw-bolek
  Ps..Menda ubecka jest nadal pod ochroną, do Kowalskiego to o 5 rano by wpadli wywalając drzwi, skuli zawlekli do suki, a mieszkanie przetrzepali tak. że żadnego mebla by już nie dało się skręcić..Wałęsa nadal jest poza możliwościami prokuratury i ABW. Wałęsa któryś raz publikuje tajne dokumenty i dopiero teraz podjęto czynności wyjaśniające. Nie dokonano przeszukania i nie wezwano go na przesłuchanie. W tej sytuacji podanie do publicznej wiadomości informacji o podjętych działaniach może służyć storpedowaniu dochodzenia. ABW i prokuratura cały czas nie są lojalne wobec państwa polskiego. Brak działania to też przestępstwo szeroki do zastosowania art niedopełnienia obowiązków służbowych. Zarówno funkcjonariusze jak i prokurator. Nie dopełniają obowiązków. Zwykły Kowalski już by siedział a w domu było by przeszukanie. Dzisiaj "pocisnę" trochę po naszych służbach. Sytuacja jaka miała i ma miejsce jest skandaliczna i to nie budzi chyba wątpliwości nikogo logicznie myślącego. Publikowanie dokumentów niejawnych a już w szczególności tajnych to gwarantowany sposób na odsiadkę, ale celem zabezpieczenia dowodów i niedopuszczenia do dalszej publikacji winien być areszt tymczasowy. Tymczasem nasze służby badają i lansują się informacją o tym, że badają. Zresztą taka sama sytuacja jest w stosunku do HGW i reprywatyzacji w Warszawie i Krakowie. Gdybym opublikował jakikolwiek dokument, nawet niezbyt ważny, to na następny dzień miałbym w domu Policję i przeszukanie, a sam wylądował na tzw dołku. No tak ale ja nie mam na nazwisko Wałęsa, Waltz, Szechter albo inne. Dlaczego w Polsce nie korzysta się z klauzuli Bezpieczeństwa Narodowego? Dlaczego brak równości wobec prawa i za batonik ukradziony ze sklepu ląduje się w więzieniu, a za zdradę i przekręty bryluje się w mediach?
 • Minister Mucha: "System zawarty w treści regulacji w konstytucji z 1997 roku - nie sprawdza
  .
  "Ten system ucierania się władz, który jest zawarty w treści regulacji w konstytucji z 1997 roku - nie sprawdza się"

  >> https://wpolityce.pl/polityka/362615-minister-mucha-ten-system-ucierania-sie-wladz-ktory-jest-zawarty-w-tresci-regulacji-w-konstytucji-z-1997-roku-nie-sprawdza-sie

  KOMUNIE PRZESTAJE GRAĆ?
 • @Ziut - Blok Narodowy Polski 00:18:52
  Nadzwyczajnej kaście wolno więcej? Pijana sędzia spowodowała wypadek i nadal pracuje za pokaźną sumkę..W maju tego roku w Chorzowie, sędzia Beata B. spowodowała wypadek pod wpływem alkoholu. Odsunięto ją od orzekania, ale wciąż pracuje w sądzie. Jak podaje portal se.pl. sędzia wciąż otrzymuje takie samo wynagrodzenie jak sprzed swojego wybryku. 22 maja 2017 r. sędzia Beata B. wsiadła za kierownicę... kompletnie pijana. Kobieta z podporządkowanej drogi wjechała prosto w nadjeżdżającego opla astrę, w efekcie czego jej auto dachowało. Dwukrotne badanie alkomatem pokazało ten sam wynik - 2,4 promila w wydychanym powietrzu - podaje portal se.pl. Jak informuje "Super Express" nazwisko byłej prezes Sądu rejonowego w Siemianowicach Śląskich nadal widnieje na stronach sądu. Beata B. nie została odwołana, ale pracuje teraz w wydziale cywilnym i otrzymuje za to sowite wynagrodzenie. Po tym, jak wszczęto postępowanie dyscyplinarne przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach, została ona zawieszona w czynnościach służbowych. Postępowanie jest w toku. Ale sędzia Beata B. nadal jest sędzią, nie jest odwołana. Jest odsunięta od orzekania i nie wykonuje żadnych czynności, ale formalnie nadal pracuje w sądzie. Jej wynagrodzenie nie zostało obniżone. Taką decyzję może podjąć sąd dyscyplinarny, ale do tej pory nie podjął powiedział "SE" Krzysztof Zawała, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Katowicach. Jak ustalił portal se.pl w przyszły poniedziałek ma się odbyć posiedzenie w sprawie obniżenia wynagrodzenia sędzi o połowę. Prokuratura Okręgowa w Katowicach zadecyduje o wymiarze kary za popełnione przez sędzię przestępstwo. Za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu grozi jej do 2 lat więzienia.

  Źródło: se.pl
  Ps...Należy ją przesunąć do orzekania w sprawach pijanych kierowców. Tematyka jest jej znana..Oto efekt Pracy Prezydenta oszukańca. Taką decyzję może podjąć sąd dyscyplinarny, ale do tej pory nie podjął, co miał podjąć przecież to ich koleżanka, a Duduś taki układ chce utrzymać. No to ma teraz lepiej. Nic nie robi, a kaście kasa leci! W Niemczech sędziów wybierają posłowie do Bundestagu, a w Polsce sędziny wybierają się same i to jest "zdobycz demokracji", że te małpiatki same siebie wybierają i wg. tante Merkel jest to szczytowanie demokracji w PRL bis.
 • @nieaktywna 15:43:06
  Rozprawa sędziego od 50 zł odroczona. Obrona żąda badań psychologicznych(czyli sędzia psychiczny, mówiąc zwięźle idiota!)

  http://niezalezna.pl/207026-rozprawa-sedziego-od-50-zl-odroczona-obrona-zada-badan-psychologicznych

  Ps.. No i zaczyna się! Kasta medyczna załatwi kwity, już wkrótce będziemy mieli tłumy niepoczytalnych. Każdy zagrożony pudłem "zachoruje". Niektórzy już pewnie kwity załatwiają, HGW udaje wariata...Badania psychiatryczne dla sędziego, to gdzie my żyjemy jak taki POmiot wydawał wyroki skoro to zwykły głupek. Zrobią z niego idiotę niepoczytalnego i może jeszcze będzie pracował jako sędzia? Wszystkie sprawy które prowadził ten cwaniaczek złodziej proszę o powtórzenie bo jak może idiota wydawać wyroki obojętnie czy skazujące czy uniewinniające.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

ULUBIENI AUTORZY