Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
700 postów 4619 komentarzy

"Orzeł" - Pismo sympatyków Obozu Narodowo Demokratycznego

Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny - Przyszedł czas na "Obóz Narodowo Demokratyczny - NOTKA FUNDACYJNA [Founding note] - http://ziut.neon24.pl/post/146369,oboz-narodowo-demokratyczny-zdelegalizowac-onr-i-mw

Ziut @ Oświat: ws. STOWARZYSZENIA

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Taki kraj >> https://youtu.be/RBB2WSgUEYs

 

Oświat @ Ziut - Ruch dla Rzeczypospolitej 04:44:05

Nie zakładamy partii politycznej, a jedynie stowarzyszenie dziennikarzy i publicystów (właśnie publikujemy swoje posty i komentarze, więc jesteśmy publicystami tyle, ze niezrzeszonymi, jak by to powiedzieć, amatorami). Chcemy stać się zawodowcami z usytuowaniem prawnym poprzez rejestrację w KRS.

Jako tacy nie sądzę byśmy mieli prawo czy obowiązek narzucania komukolwiek takich czy innych poglądów, ograniczeń, czy cenzury.

Niezależnie, czy w stowarzyszeniu, czy nie, mamy obowiązek przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa. Zdaje się, że w tym prawie jest zapisana wolność słowa, publikowania (ale nie treści faszystowskich, ksenofobicznych), wolność wyznania, wyrażania swoich pogladów itp.

,,nakierowanym na wspólną działalność promocji dobra Polski."

Będzie to w Statucie umieszczone.
 
 
 
 

 

Ziut: Zamiast  d) i e) w pkt. 9 proponuję w punkcie 4 dodać

a) Uznając w Preambule Konstytucji oznaczenie "Trzecia" przed słowem "Rzeczypospolita"  jako piętno okresu "błędów i wypaczeń"  Stowarzyszenie uznaje uniwersalizm przesłania Preambuły Konstytucji, i przyjmując je jako swoje stawia je na równi ze zwrotem "Jesteśmy Polakami. Mamy polskie obowiązki"
b) treść Preambuły Konstytucji [bez słowa "Trzecia" przed słowem "Rzeczypospolita"], jako załącznik Nr.1 staje się integralną częścią Statutu Stowarzyszenia.
c) poprzez dbanie o wizerunek własny, Stowarzyszenie stawia sobie za zadanie stanie na straży dobrego wizerunku Polski w kraju i na świecie
 
 
ODPOWIEDNI PUNKT POWINIEN ZAWIERAĆ ZAPIS

 

-  w przypadku rażącego naruszenia punktu 4.c Statutu,  zmierzając do usunięcia członka ze Stowarzyszenia,  na wniosek 3 członków założycieli, lub jakichkolwiek siedmiu członków Stowarzyszenia, wobec członka naruszającego pkt.4.c wszczyna się procedurę usunięcia.

 
Do usunięcia dochodzi w wyniku głosowania nad jego sprawą na najbliższym, lub specjalnie w tym celu zwołanym, Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia.
 
Po wszczęciu procedury usunięcia, jeśli procedura dotyczy członka zarządu, osoba ta zostaje zawieszona w wykonywaniu swoich obowiązków, oraz prawach członka Stowarzyszenia, do czasu rozstrzygnięcia jego sprawy przez Walne Zgromadzenie Członków.


Proponowany Zał. Nr. 1 Statutu Stowarzyszenia
 
Preambuła Konstytucji
 

W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie, my, Naród Polski - wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna,

jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego - Polski, wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach,

nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej, zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku, złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie,

świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra Rodziny Ludzkiej, pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność,

w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem, ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot.

Wszystkich, którzy dla dobra [ usunięto oznaczenie / Trzeciej ]  Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej.

Źródło tekstu preambuły >> //www.prezydent.pl/prawo/konstytucja-rp/preambula/

 
 
UZASADNIENIE

Stowarzyszenie powinno być "organem Nowej Prawicy". Jeśli nim będzie, będzie narażone na ataki, dlatego statut nie może zawierać zapisów mogących stwarzać wrażenie, że stowarzyszenie to "organ Nowych Neonazistów". Jeśli w statucie miałby się znaleźć proponowany pkt 9. d) i e) nie będę mógł się pod tym podpisać.
 
OCZEKUJĘ REAKCJI OŚWIATA,
... i INNYCH PROPOZYCJI

KOMENTARZE

 • PROPONOWANY STATUT STOWARZYSZENIA / Link **
  >> https://docs.google.com/document/d/1Nr-Flehb_2q1SDn4GPdDiGCKF8OUzFHNI44UXUAbEAg/edit?usp=sharing

  ** Żeby Polska Była Polską , Jan Pietrzak
  >> https://youtu.be/5XEPrthy06Q

  - Jeśli to wszystko dobrze pójdzie my chcemy rzeczywiście w poniedziałek iść do pracy, ale naprawdę musimy mieć czarno na białym. Idziemy do pracy w poniedziałek do pracy, ale musimy mieć załatwione.
  - BĘDZIE CZARNO NA BIAŁYM.
  - Ale to będzie, a my chcemy mieć.
 • Taki kraj >> https://youtu.be/RBB2WSgUEYs
  Taki kraj >> https://youtu.be/RBB2WSgUEYs
 • .
  Rzygać chce sie szkic piosenki Jan Pietrzak
  https://youtu.be/kWhQIfp9iwM
 • Średnia ocena: 3.0 (2 głosy)
  Dających 5* i 1* proszę o odwagę cywilną i uzasadnienie oceny

  Ziut
 • @Ziut - Ruch dla Rzeczypospolitej 17:36:11
  Proszę nie manipulować.

  ,,Oświat:Na razie do pkt. 9 mam takie propozycje dodatkowych punktów :”........

  Jedna z osób zamierzająca wstąpić do stowarzyszenia w swoim mailu przedstawiła swoje uwagi jak niżej:
  d) Jest obywatelem narodowości polskiej, to znaczy że osoba ta musi zdeklarować swoją narodowość jako polską na piśmie .

  e) Osoba ta nie może posiadać żadnych znamion na ciele wykonanych ludzką ręką, poddających w wątpliwość jej polską przynależność narodową i zrównoważenie psychiczne.

  Członkami Stowarzyszenia mogą być tylko osoby fizyczne narodowości polskiej.

  Moim obowiązkiem było uwagi te przesłać pozostałym osobom do których wcześniej przesłałem do konsultacji projekt statusu, co też uczyniłem, w przekonaniu, że autorowi wyżej podanego tekstu chodzi o to, by do stowarzyszenia nie przeniknęły osoby noszące takie tatuaże jak widzieliśmy to na zdjęciach krążących w Internecie, zatem swastyki, trupie czaszki z SS, czy tatuaże jakimi się popisują banderowcy na Ukrainie.
  Zatem by członkowie stowarzyszenia byli ludźmi obdarzonymi kulturą osobistą i na pewnym poziomie intelektualnym, bez jak to się mówi wariackich skłonności.

  Ziutowi zaś odpisałem.

  To zostało odrzucone.
  Nie będzie ani tego, ani podobnych w treści zapisów
  pozdr.

  Co do statutu, takiego póki co nie ma, jest tylko jak na razie projekt do dyskusji, który może być krańcowo zmieniony. A może będzie kilka innych propozycji statusu, zatem nie ma najmniejszego sensu czegokolwiek w tym temacie publikować .
  Będzie statut uchwalony na zebraniu założycielskim, będzie rejestracja w KRS to status zostanie opublikowany.
  Na tym kropka.
 • @Oświat 20:29:08
  Zaczynam się martwić, że nasz Ziut nie ma napletka i dlatego takie wątplwości;-)))
 • @Krzysztof J. Wojtas 23:17:35
  Ale mam za to rozum, którego niektórym brakuje, choć tego nie widać.
 • @Oświat 20:29:08
  // Moim obowiązkiem było uwagi te przesłać pozostałym osobom do których wcześniej przesłałem do konsultacji projekt statusu, co też uczyniłem, //

  - JEŻELI "KOORDYNATOR" NA SAMYM WSTĘPIE NIE POTRAFI ODSIAĆ EWIDENTNYCH IDIOTYZMÓW ***, ... TO JA PRZEPRASZAM: JA JESTEM POWAŻNYM CZŁOWIEKIEM

  *** Do momentu ogłoszenia gotowego PROJEKTU STATUTU pracuję sam nad swoim / Będzie do wglądu w linku który zapodam później. Pan może wkleić swój projekt w tym wyżej.

  Pozdr.
 • @Ziut - Ruch dla Rzeczypospolitej 01:10:34
  Ziutek, nie denerwuj się. W złości widoczne są najgorsze cechy narodowe.
  Trzeba się kontrolować.
  A tylko Polacy jak popiją to nie mają tajemnic.
 • W domu Ojca mego jest mieszkań wiele.
  " dlatego statut nie może zawierać zapisów mogących stwarzać wrażenie, że stowarzyszenie to "organ Nowych Neonazistów".

  Mamy w konstytucji zapis demokracji i musimy zacząć z największą starannością go propagować i szanować w każdym miejscu, nawet w statutach.

  Demokracja to organizacja, ukształtowana na wzór biologiczny organizmu jednostki. (czyli, zgodna hierarchia wewnętrznych organów czynnego zdrowego człowieka jako jednostki, jest stałym podstawowym wzorem zrównoważonej organizacji demokracji)

  Dlatego,pkt. 9 d) i e) nie mogą rygorem tamować "wiedzy" o innych jednostkach i ich stałym miejscu w narodowej demokratycznej hierarchii organizacji.
  Np: Czy jest stałe miejsce polskiej jednostki demokracji, wyznaczone w porządku niemieckiej demokracji i vice versa?
 • @Krzysztof J. Wojtas 07:35:45
  Aten statut, który Pan wczoraj dostał, a którego nie było jest taki sam jak ma WPS?
 • @ Twierdzenie dyskusyjne: stowarzyszenie, lepsze od partii
  https://www.youtube.com/watch?v=0McdXjRhhZI
 • @Ziut - Ruch dla Rzeczypospolitej 07:56:09
  Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił apelację Stowarzyszenia WPS
  >> http://3obieg.pl/sad-okregowy-w-warszawie-oddalil-apelacje-stowarzyszenia-wps

  5 lip 2014 - Twierdzę natomiast, że Paweł Ziemiński i ja popełniliśmy 5 lat temu fatalny błąd przyjmując w dobrej wierze propozycję T.Dylaka (wtedy deklarującego członkostwo w Stowarzyszeniu WPS) założenia i prowadzenia internetowej strony Stowarzyszenia WPS >> http://wps.neon24.pl/post/110733,oswiadczenie-stowarzyszenia-wierni-polsce-suwerennej

  Informujemy, że z dniem 1 lipca 2014r., wobec wrogiego przejęcia, jako organizacja i środowisko polityczne wyrosłe wokół naszego programu politycznego i publicystyki, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za funkcjonowanie strony internetowej „wiernipolsce.worpress.com” oraz publikowane na tym portalu treści publicystyczne, oceny polityczne i komentarze do wydarzeń krajowych i zagranicznych. >> https://wiernipolsce.wordpress.com/

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

MOJE KOMENTARZE

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   

ULUBIENI AUTORZY