Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
611 postów 4211 komentarzy

Ruch dla Rzeczypospolitej RdR2018.WordPress.com

Ziut - Ruch dla Rzeczypospolitej - ----- 11 LISTOPADA STRACIMY NIEPODLEGŁOŚĆ! ----- ---- Przyszedł czas na "Wielki Ruch Listopadowy" / Wygrajmy MYŚLĄC Wspólnie ---- Ziut.NEon24.pl/post/133700,Zamiast-Flagi-Ruch-Listopadowy-Bialo-Czerwona-Kartka

Ziut @ Oświat: ws. STOWARZYSZENIA

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Taki kraj >> https://youtu.be/RBB2WSgUEYs

 

Oświat @ Ziut - Ruch dla Rzeczypospolitej 04:44:05

Nie zakładamy partii politycznej, a jedynie stowarzyszenie dziennikarzy i publicystów (właśnie publikujemy swoje posty i komentarze, więc jesteśmy publicystami tyle, ze niezrzeszonymi, jak by to powiedzieć, amatorami). Chcemy stać się zawodowcami z usytuowaniem prawnym poprzez rejestrację w KRS.

Jako tacy nie sądzę byśmy mieli prawo czy obowiązek narzucania komukolwiek takich czy innych poglądów, ograniczeń, czy cenzury.

Niezależnie, czy w stowarzyszeniu, czy nie, mamy obowiązek przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa. Zdaje się, że w tym prawie jest zapisana wolność słowa, publikowania (ale nie treści faszystowskich, ksenofobicznych), wolność wyznania, wyrażania swoich pogladów itp.

,,nakierowanym na wspólną działalność promocji dobra Polski."

Będzie to w Statucie umieszczone.
 
 
 
 

 

Ziut: Zamiast  d) i e) w pkt. 9 proponuję w punkcie 4 dodać

a) Uznając w Preambule Konstytucji oznaczenie "Trzecia" przed słowem "Rzeczypospolita"  jako piętno okresu "błędów i wypaczeń"  Stowarzyszenie uznaje uniwersalizm przesłania Preambuły Konstytucji, i przyjmując je jako swoje stawia je na równi ze zwrotem "Jesteśmy Polakami. Mamy polskie obowiązki"
b) treść Preambuły Konstytucji [bez słowa "Trzecia" przed słowem "Rzeczypospolita"], jako załącznik Nr.1 staje się integralną częścią Statutu Stowarzyszenia.
c) poprzez dbanie o wizerunek własny, Stowarzyszenie stawia sobie za zadanie stanie na straży dobrego wizerunku Polski w kraju i na świecie
 
 
ODPOWIEDNI PUNKT POWINIEN ZAWIERAĆ ZAPIS

 

-  w przypadku rażącego naruszenia punktu 4.c Statutu,  zmierzając do usunięcia członka ze Stowarzyszenia,  na wniosek 3 członków założycieli, lub jakichkolwiek siedmiu członków Stowarzyszenia, wobec członka naruszającego pkt.4.c wszczyna się procedurę usunięcia.

 
Do usunięcia dochodzi w wyniku głosowania nad jego sprawą na najbliższym, lub specjalnie w tym celu zwołanym, Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia.
 
Po wszczęciu procedury usunięcia, jeśli procedura dotyczy członka zarządu, osoba ta zostaje zawieszona w wykonywaniu swoich obowiązków, oraz prawach członka Stowarzyszenia, do czasu rozstrzygnięcia jego sprawy przez Walne Zgromadzenie Członków.


Proponowany Zał. Nr. 1 Statutu Stowarzyszenia
 
Preambuła Konstytucji
 

W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie, my, Naród Polski - wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna,

jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego - Polski, wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach,

nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej, zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku, złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie,

świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra Rodziny Ludzkiej, pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność,

w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem, ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot.

Wszystkich, którzy dla dobra [ usunięto oznaczenie / Trzeciej ]  Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej.

Źródło tekstu preambuły >> //www.prezydent.pl/prawo/konstytucja-rp/preambula/

 
 
UZASADNIENIE

Stowarzyszenie powinno być "organem Nowej Prawicy". Jeśli nim będzie, będzie narażone na ataki, dlatego statut nie może zawierać zapisów mogących stwarzać wrażenie, że stowarzyszenie to "organ Nowych Neonazistów". Jeśli w statucie miałby się znaleźć proponowany pkt 9. d) i e) nie będę mógł się pod tym podpisać.
 
OCZEKUJĘ REAKCJI OŚWIATA,
... i INNYCH PROPOZYCJI

KOMENTARZE

 • PROPONOWANY STATUT STOWARZYSZENIA / Link **
  >> https://docs.google.com/document/d/1Nr-Flehb_2q1SDn4GPdDiGCKF8OUzFHNI44UXUAbEAg/edit?usp=sharing

  ** Żeby Polska Była Polską , Jan Pietrzak
  >> https://youtu.be/5XEPrthy06Q

  - Jeśli to wszystko dobrze pójdzie my chcemy rzeczywiście w poniedziałek iść do pracy, ale naprawdę musimy mieć czarno na białym. Idziemy do pracy w poniedziałek do pracy, ale musimy mieć załatwione.
  - BĘDZIE CZARNO NA BIAŁYM.
  - Ale to będzie, a my chcemy mieć.
 • Taki kraj >> https://youtu.be/RBB2WSgUEYs
  Taki kraj >> https://youtu.be/RBB2WSgUEYs
 • .
  Rzygać chce sie szkic piosenki Jan Pietrzak
  https://youtu.be/kWhQIfp9iwM
 • Średnia ocena: 3.0 (2 głosy)
  Dających 5* i 1* proszę o odwagę cywilną i uzasadnienie oceny

  Ziut
 • @Ziut - Ruch dla Rzeczypospolitej 17:36:11
  Proszę nie manipulować.

  ,,Oświat:Na razie do pkt. 9 mam takie propozycje dodatkowych punktów :”........

  Jedna z osób zamierzająca wstąpić do stowarzyszenia w swoim mailu przedstawiła swoje uwagi jak niżej:
  d) Jest obywatelem narodowości polskiej, to znaczy że osoba ta musi zdeklarować swoją narodowość jako polską na piśmie .

  e) Osoba ta nie może posiadać żadnych znamion na ciele wykonanych ludzką ręką, poddających w wątpliwość jej polską przynależność narodową i zrównoważenie psychiczne.

  Członkami Stowarzyszenia mogą być tylko osoby fizyczne narodowości polskiej.

  Moim obowiązkiem było uwagi te przesłać pozostałym osobom do których wcześniej przesłałem do konsultacji projekt statusu, co też uczyniłem, w przekonaniu, że autorowi wyżej podanego tekstu chodzi o to, by do stowarzyszenia nie przeniknęły osoby noszące takie tatuaże jak widzieliśmy to na zdjęciach krążących w Internecie, zatem swastyki, trupie czaszki z SS, czy tatuaże jakimi się popisują banderowcy na Ukrainie.
  Zatem by członkowie stowarzyszenia byli ludźmi obdarzonymi kulturą osobistą i na pewnym poziomie intelektualnym, bez jak to się mówi wariackich skłonności.

  Ziutowi zaś odpisałem.

  To zostało odrzucone.
  Nie będzie ani tego, ani podobnych w treści zapisów
  pozdr.

  Co do statutu, takiego póki co nie ma, jest tylko jak na razie projekt do dyskusji, który może być krańcowo zmieniony. A może będzie kilka innych propozycji statusu, zatem nie ma najmniejszego sensu czegokolwiek w tym temacie publikować .
  Będzie statut uchwalony na zebraniu założycielskim, będzie rejestracja w KRS to status zostanie opublikowany.
  Na tym kropka.
 • @Oświat 20:29:08
  Zaczynam się martwić, że nasz Ziut nie ma napletka i dlatego takie wątplwości;-)))
 • @Krzysztof J. Wojtas 23:17:35
  Ale mam za to rozum, którego niektórym brakuje, choć tego nie widać.
 • @Oświat 20:29:08
  // Moim obowiązkiem było uwagi te przesłać pozostałym osobom do których wcześniej przesłałem do konsultacji projekt statusu, co też uczyniłem, //

  - JEŻELI "KOORDYNATOR" NA SAMYM WSTĘPIE NIE POTRAFI ODSIAĆ EWIDENTNYCH IDIOTYZMÓW ***, ... TO JA PRZEPRASZAM: JA JESTEM POWAŻNYM CZŁOWIEKIEM

  *** Do momentu ogłoszenia gotowego PROJEKTU STATUTU pracuję sam nad swoim / Będzie do wglądu w linku który zapodam później. Pan może wkleić swój projekt w tym wyżej.

  Pozdr.
 • @Ziut - Ruch dla Rzeczypospolitej 01:10:34
  Ziutek, nie denerwuj się. W złości widoczne są najgorsze cechy narodowe.
  Trzeba się kontrolować.
  A tylko Polacy jak popiją to nie mają tajemnic.
 • W domu Ojca mego jest mieszkań wiele.
  " dlatego statut nie może zawierać zapisów mogących stwarzać wrażenie, że stowarzyszenie to "organ Nowych Neonazistów".

  Mamy w konstytucji zapis demokracji i musimy zacząć z największą starannością go propagować i szanować w każdym miejscu, nawet w statutach.

  Demokracja to organizacja, ukształtowana na wzór biologiczny organizmu jednostki. (czyli, zgodna hierarchia wewnętrznych organów czynnego zdrowego człowieka jako jednostki, jest stałym podstawowym wzorem zrównoważonej organizacji demokracji)

  Dlatego,pkt. 9 d) i e) nie mogą rygorem tamować "wiedzy" o innych jednostkach i ich stałym miejscu w narodowej demokratycznej hierarchii organizacji.
  Np: Czy jest stałe miejsce polskiej jednostki demokracji, wyznaczone w porządku niemieckiej demokracji i vice versa?
 • @Krzysztof J. Wojtas 07:35:45
  Aten statut, który Pan wczoraj dostał, a którego nie było jest taki sam jak ma WPS?
 • @ Twierdzenie dyskusyjne: stowarzyszenie, lepsze od partii
  https://www.youtube.com/watch?v=0McdXjRhhZI
 • @Ziut - Ruch dla Rzeczypospolitej 07:56:09
  Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił apelację Stowarzyszenia WPS
  >> http://3obieg.pl/sad-okregowy-w-warszawie-oddalil-apelacje-stowarzyszenia-wps

  5 lip 2014 - Twierdzę natomiast, że Paweł Ziemiński i ja popełniliśmy 5 lat temu fatalny błąd przyjmując w dobrej wierze propozycję T.Dylaka (wtedy deklarującego członkostwo w Stowarzyszeniu WPS) założenia i prowadzenia internetowej strony Stowarzyszenia WPS >> http://wps.neon24.pl/post/110733,oswiadczenie-stowarzyszenia-wierni-polsce-suwerennej

  Informujemy, że z dniem 1 lipca 2014r., wobec wrogiego przejęcia, jako organizacja i środowisko polityczne wyrosłe wokół naszego programu politycznego i publicystyki, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za funkcjonowanie strony internetowej „wiernipolsce.worpress.com” oraz publikowane na tym portalu treści publicystyczne, oceny polityczne i komentarze do wydarzeń krajowych i zagranicznych. >> https://wiernipolsce.wordpress.com/

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

ULUBIENI AUTORZY