Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
700 postów 4619 komentarzy

"Orzeł" - Pismo sympatyków Obozu Narodowo Demokratycznego

Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny - Przyszedł czas na "Obóz Narodowo Demokratyczny - NOTKA FUNDACYJNA [Founding note] - http://ziut.neon24.pl/post/146369,oboz-narodowo-demokratyczny-zdelegalizowac-onr-i-mw

Kiedy Prezydent Duda stanie przed Trybunałem Stanu?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Pytałem 27.12.2017: Wszystko wskazuje na to, ... że rozstrzygnięcie to tylko kwestia czasu: wniosek w tej sprawie musi podpisać co najmniej 140 członków Zgromadzenia Narodowego, jeśli zagłosuje za nim co najmniej 2/3 jego członków.

Najciekawszym w tym całym "procederze" będzie to, jak po złożeniu takiego wniosku zachowa się Prawo i Sprawiedliwość? 

Fakt złamania przez Dudę Konstytucji będzie ewidentny. Czy w związku z tym, zachowanie posłów PiS i Jarosława Kaczyńskiego, ... też będzie konsekwentne?

 

Jeśli nie, to całe to PiS-owskie

prawo i sprawiedliwość,

... to tylko "Ch*j  Du*a, ... i Kamieni Kupa"!

  


pRezydent z PiS mają plan: sto lat po upadku idei budowy JUDEOPOLONI na terenach Rzeczypospolitej porozbiorowej, w 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości, stracimy niepodległość - tak widzę przyszłość analizując zmieniającą się sytuację

18.01.2018 / Jak donosi wPolityce.pl Marszałek Senatu Stanisław Karczewski po rozmowie z prezydenckim ministrem Muchą w sprawie planowanego przez Dudę referendum odniósł się też do obecnej ustawy zasadniczej, czyli planów zmiany obecnie obowiązującej polskiej Konstytucji:

Konstytucja, która ma 20 lat, została napisana przez środowiska lewicowe, wymaga zmiany. Mamy taką świadomość i się z tym zgadamy. Potrzebna jest dyskusja i na pewno taką dyskusję, debatę należy i trzeba prowadzić wokół Konstytucji (…) To proces, pewnie długi. Musimy też zmienić ustawę o referendum  —   tłumaczył marszałek Senatu.  / koniec cytatu /

<>

11 Listopada prezydent Duda chce przeprowadzić tzw. referendum konstytucyjne, czyli zadając kilka pytań, jeśli referendum będzie ważne, Duda chce uzyskać zgodę Polaków na zmianę Konstytucji, którą sam napisze.

Karczewski zdradził, że "Musimy też zmienić ustawę o referendum.", ... a to może oznaczać zmianę tego rodzaju, że obecne referenda nie mające mocy wiążącej, chce się zmienić w ten sposób, aby miały moc wiążącą

- jeśli przed "referendum Dudy" ustawa o referendum zostanie zmieniona w sposób jak wyżej, po tzw. "referendum konstytucyjnym" Dudy [wystarczy aby tylko była frekwencja ***], obecna polska Konstytucja będzie musiała zostać zmieniona, bo tak to "ustawi" planowana zmiana ustawy o referendum, o której mówi marszałek Senatu Karczewski.

*** referendum będzie miało wymaganą frekwencję, bo 11 listopada mają się też odbyć wybory samorządowe / taka przy okazji "frekwencja referendalna" stworzy wrażanie, że Polacy chcą zmiany obowiązującej Konstytucji.

Wtedy Duda, tak jak z niekonstytucyjnie napisanymi ustawą o Sądzie Najwyższym [nad którym przejmuje kontrolę] i ustawą o KRS,  sam napisze nam Konstytucję, taką jaką będzie chciał. Konstytucji, która swoimi zapisami, bez wojny,  może tak zmienić nam rzeczywistość, że w miejsce Polski jaką znamy, doprowadzi to do powstania nowotworu o nazwie POLIN.

Obecna Konstytucja, gdyby była przestrzegana, nie jest taka zła. /  Na pewno gwarantuje to co mamy, i co ważne umożliwia korektę, zawartych na szkodę Polski, niekonstytucyjnych zapisów w umowach międzynarodowych, np. w Traktacie Lizbońskim, który Tusk podpisał, bez jego przeczytania, ...

tego nie da, i nie zagwarantuje planowana nowa konstytucja, która na 100% będzie musiała być zgodna z tak zwanymi "wartościami europejskimi" - to właśnie niesie ze sobą zmiana obecnie obowiązującej polskiej Konstytucji.

W 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości, sto lat po upadku idei zbudowania JUDEOPOLONI, może dojść do / cokolwiek by to nie znaczyło /, ... do ustanowienia w Polsce 'Rzeczpospolitej Przyjaciół' 

-  Analizując sytuację, tak widzę przyszłość.

Do takiej konkluzji można [a nawet trzeba] dojść, analizując rozwój wypadków i zachowanie prezydenta Dudy, biorąc pod uwagę niejasne kulisy jego wyboru na kandydata PiS na prezydenta [w tym to kto go poparł], powitanie w Polsce AJC-Amerykańskiego Kongresu Żydów z jego powitalnym "listem żelaznym" włącznie,

mając przy tym na uwadze bezprawne roszczenia organizacji izraelsko-żydowskich względem Polski, co do mienia bezpotomnie zmarłych w Holokauście przedwojennych obywateli polskich, Polaków wyznania mojżeszowego.

... oraz co najważniejsze, mając na uwadze planowaną zmianę Konstytucji,pamiętając już uchwalony niekonstytucyjny fakt, próbę prezydenta Dudy, przejęcia kontroli nad Sądem Najwyższym, co razem ze zmianą Konstytucji może doprowadzić w Polsce do dyktatury, ALE NIE DUKTATURY PiS, DYKTATURY PREZYDENCKIEJ  -  Dlatego Kaczyńskiego z całym PiS sklasyfikować należy, albo jako "pożytecznych idiotów", albo agentów wpływu obcych państw, ... Izraela i USraela / czyli interesów diaspory żydowskiej Stanów Zjednoczonych

Wydaje mi się, że jesteśmy poddawani "podwójnemu praniu mózgu".

Z jednej strony Obywatelom RP udało się obrzydzić Polakom obecną Konstytucję, co uzasadnia inicjatywę Dudy aby ją zmienić  - agentura to nie solista, to zespół, który nas kołuje - a my "gonimy własny ogon".

Jeśli się zastanowić, skoro Duda z PiS ewidentnie złamali procedury konstytucyjne [mogli to zrobić zgodnie z konstytucją] w sprawie sądów, to równie dobrze wiele umów międzynarodowych, w tym Traktat Lizboński, może być niezgodny z Konstytucją.

Zmieniając Konstytucję, jak chce Duda, pozbawimy się możliwości uznania za niezgodne z konstytucją te przepisy np. Traktatu Lizbońskiego, na podstawie których Komisja Europejska "chce nas ustawić w szeregu", a które zgodnie z obowiązującą obecnie polską Konstytucją, nie powinny nas obowiązywać.

Zmieniając Konstytucję, świadomie lub nie, Duda pozbawi nas prawa do sprawdzenia, czy poprzednie rządy sprzedały nas, tak jak wcześniej do tego doszło w Magdalence. /  Zmiana Konstytucji powinna być ostatnią rzeczą, na którą powinniśmy się zgodzić. 

-   Aby podbić państwo, nie trzeba tego robić militarnie, można tego dokonać metodami na pozór legalnymi, za pomocą podstawionych agentów wpływu. - Z takim przypadkiem, wydaje mi się, mamy aktualnie do czynienia.  -  TO TRZEBA SPRAWDZIĆ , NAD TYM TRZEBA SIĘ ZASTANAWIAĆ i NA TO SZUKAĆ DOWODÓW,... i tym trzeba się zająć. 

Tak jak z Konstytucją amerykańską  [która ma sto kilkadziesiąt lat],  tak z obecną Konstytucją polską, można się zgodzić na jakiejś jej  drobne uaktualniające poprawki, ale nie można się zgodzić na to, aby została całkowicie zmieniona na zamówienie człowieka, który nie tylko nie wie jak napisać zgodną z Konstytucją ustawę [bo to byłoby zbyt proste], który ją złamał, .... i o którym na pewno wiemy na pewno jedynie to, ze chce tą Konstytucję ułożyć pod swoją własną osobę.

-  Nie możemy się na to zgodzić, ... tym bardziej, że jest mało prawdopodobne, aby do 11 Listopada ustalono winnych zamachu w Smoleńsku.

Prezydent, bez względu na zajmowane stanowisko, jak każdy, też powinien podlegać prawu. Za złamanie Konstytucji  ponosi odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu
 
KONSTYTUCJĘ PREZYDENT MOŻE ZŁAMAĆJUŻ W KWIETNIU
 
Zgodnie z USTAWĄ z dnia 08.12.2017 r. o Sądzie Najwyższym Dz.U. 2018 poz. 5
 
Art. 4. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Najwyższego, określi,  w drodze rozporządzenia, regulamin Sądu Najwyższego, w którym ustali liczbę stanowisk sędziego Sądu Najwyższego nie mniejszą niż 120, w tym ich liczbę w poszczególnych izbach, wewnętrzną organizację Sądu Najwyższego, zasady wewnętrznego postępowania oraz szczegółowy zakres i sposób wykonywania czynności przez asystentów sędziego, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia sprawnego funkcjonowania Sądu Najwyższego, jego izb i organów, specyfikę postępowań prowadzonych przed Sądem Najwyższym, w tym postępowań dyscyplinarnych, oraz liczbę i rodzaj rozpoznawanych spraw.
 
Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja RP z dnia 02.04.1997 r.Rozdział IX - Stany Nadzwyczajne  / Art. 234. Rozporządzenia z mocą ustawy
 
1. Jeżeli w czasie stanu wojennego Sejm nie może zebrać się na posiedzenie, Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów wydaje rozporządzenia z mocą ustawy w zakresie i w granicach określonych w art. 228 stany nadzwyczajne ust. 3-5. Rozporządzenia te podlegają zatwierdzeniu przez Sejm na najbliższym posiedzeniu. / koniec cytatu /
 
Konstytucja jasno precyzuje, które rozporządzenia i w jakich okolicznościach wydane, mają w Polsce  moc ustawy.
 
Jedyne rozporządzenia z mocą ustawy, to rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej, wydane na wniosek Rady Ministrów, ... w czasie stanu wojennego. Rozporządzenia te podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Sejmu.
 
Konstytucja nie przewiduje innych, niż wydawane w stanie wojennym,  "rozporządzeń z mocą ustawy".
 
Zgodnie z Art.173 Konstytucji: "Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz."
 
Zgodnie z Art.178.1 Konstytucji: "Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli, i podlegają tylko konstytucji i ustawom".
 
ROZPORZĄDZENIA MINISTRÓW, MARSZAŁKA SEJMU, SENATU, A NAWET PREZYDENTA, nie mogą rozporządzać sądami.
 
Aby jakiekolwiek rozporządzenia mogły kontrolować sądy, muszą one stanowić integralną część ustawy / BYĆ ZAPISANE WEWNĄTRZ USTAWY /  uchwalonej przez Sejm.
 
A NIE BYĆ DYKTOWANE PRZEZ OSOBY POSTRONNE", ... W TYM PRZYPADKU PREZYDENTA

 

Pozaustawowa kontrola sądów, poprzez rozporządzenia i regulaminy nie będące częścią ustawy, są niezgodne z Konstytucją, bo sądy podlegają tylko i wyłącznie Konstytucji i ustawom,

>>> czyli dokumentom [PRAWU UCHWALANEMU PRZEZ SEJM], a nie ludziom [czyli partyjnym posłom, prezydentowi, itp.].

 

Powyższe ma znaczenie, bo przyznanie sobie prawa kontroli nad Sądami przez władzę wykonawczą jakim jest Prezydent, de facto ustanawia dyktaturę prezydencką, ... a tak naprawdę, nie wiemy kim ten prezydent jest.

2 kwietnia, 3 miesiące po "vacatio legis" Prezydent Andrzej Duda, zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym, ale wbrew Konstytucji, może zacząć [ale nie musi] wydawać rozporządzenia Sądowi Najwyższemu.

Jeśli to zrobi spełni warunki do postawienia go przed Trybunałem Stanu, ... i kto wie, może naszym zadaniem będzie kiedyś go tam doprowadzić :D 

 
Podstawowymi karami, jakie może zasądzić Trybunał Stanu, są:
- utrata czynnego i biernego prawa wyborczego (nie można ani głosować, ani być wybranym w wyborach),
- utrata odznaczeń państwowych (wszystkich lub jakiejś części),
- zakaz zajmowania kierowniczych stanowisk lub pełnienia funkcji związanych ze szczególną odpowiedzialnością w organach państwowych i organizacjach społecznych,
- pozbawienia mandatu poselskiego (od 2 do 10 lat),
- utraty zajmowanego stanowiska, z którego pełnieniem związana jest odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu.

KOMENTARZE

 • 27.12.2017 15:58
  Kiedy Prezydent Duda stanie przed Trybunałem Stanu?

  >> http://ziut.neon24.pl/post/141676,kiedy-prezydent-duda-stanie-przed-trybunalem-stanu

  Jeśli ni stanie, to całe to PiS-owskie prawo i sprawiedliwość,
  ... to tylko "Ch*j Du*a, ... i Kamieni Kupa"!
 • 02.01.2018 // W urzędowym Dzienniku Ustaw opublikowano ustawy o SN i KRS
  Obserwujmy: jeśli "Totalna Opozycja" nie jest tylko i wyłącznie opozycją głupią [albo fejkową], ... może być bardzo, ale to bardzo, ciekawie.

  Zgodnie z prawem ustawy korzystają z domniemania konstytucyjności, ... tak długo aż Trybunał Konstytucyjny na wniosek uprawnionej strony nie stwierdzi ich niezgodności z Konstytucją.

  Zgodnie z opublikowaną ustawą o SN, ale niezgodnie z Konstytucją, Prezydent Duda moze [w drodze ROZPORZĄDZENIA] ustanowić REGULAMIN Sądu Najwyzszego.

  Jeśli to zrobi, złamie Art. 178.1 Konstytucji, co otworzy drogę do postawienia go przed Trybunałem Stanu.

  Więcej w komentarzach i poprzednich notkach.
  >> http://ziut.neon24.pl/post/141778,w-urzedowym-dzienniku-ustaw-opublikowano-ustawy-o-sn-i-krs
 • Mohery zamiast uwielbienia "swojego" Prezydenta, powinni...
  podjąć modlitwy ekspiacyjne za jego służenie dwom panom, bo jak pokazuje historia, za taką profanację ma tak wysokim szczeblu płaci cały naród.
 • @Jan Paweł 17:58:21
  // za taką profanację na tak wysokim szczeblu płaci cały naród //

  DOKŁADNE TAK
 • @Ziut - Ruch dla Rzeczypospolitej 18:05:05
  SZUBIENICA !
 • @Donpedro 22:58:31
  :D No?, ... jak nie zauważymy poprawy to szubienica może nie.

  - MOŻE BANICJA WYSTARCZY?
 • Proszę przeczytać
  Proszę przeczytać art. 142 konstytucji. Pisze Pan brednie.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

MOJE KOMENTARZE

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   

ULUBIENI AUTORZY