Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
716 postów 4690 komentarzy

"Orzeł" - Pismo sympatyków Obozu Narodowo Demokratycznego

Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny - Przyszedł czas na "Obóz Narodowo Demokratyczny - NOTKA FUNDACYJNA [Founding note] - http://ziut.neon24.pl/post/146369,oboz-narodowo-demokratyczny-zdelegalizowac-onr-i-mw

29 marca 2018 r. prezydent Andrzej Duda złamał Konstytucję

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

W związku z tym można powiedzieć, że osoba pełniąca urząd Prezydenta, stojąca na straży Konstytucji, nie jest już osobą samodzielną.

Wynika to z faktu, że większość parlamentarna, w każdej chwili, ma prawo i może postawić Prezydenta Dudę przed Trybunałem Stanu.

Prezydent Duda jest więc, do czasu utraty swojego stanowiska, osobą podatną na naciski politycze aktualnie rządzącego obozu rządzącego. Podstawą postawienia Prezydenta przed TS jest wydanie zgodnego z ustawą o SN, ale niezgodnego z Konstytują "Rozporządzenia - Regulamin Sądu Najwyższego,

a konkretnie fakt, że takie rozwiązanie ustawowe umożliwia dowolnemu Prezydentowi, w dowolnej chwili,  dowolną zmianę tego rozporządzenia, a więc podporządkowanie pracy Sądu Najwyższego woli jednego człowieka, w tym przypadku podporządkowanie Sądu Najwyższego prezydentowi Andrzejaowi Dudzie. 

Zgodnie z Konstytucją Sąd Najwyższy podlega tylko Konstytucji i ustawom, czyli prawu stanowionemu przez Sejm, a nie woli, mogącego ulegać wpływom, człowieka. / Nawet gdy tym człowiekiem jest Prezydent.

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2018 r. - Regulamin Sądu Najwyższego

     
Data ogłoszenia: 2018-03-30
Nazwa dziennika: Dziennik Ustaw
Rok: 2018
Pozycja: 660

 

Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja RP z dnia 02.04.1997 r.

 

 

ROZDZIAŁ VII - Sądy I Trybunały

//www.prezydent.pl/prawo/konstytucja-rp/sady-i-trybunaly/

 

Art.173 Konstytucji: "Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz."

Art.178.1 Konstytucji: "Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli, i podlegają tylko Konstytucji i ustawom".   

 

<>

 

Rozdział XI - Stany Nadzwyczajne  

//www.prezydent.pl/prawo/konstytucja-rp/xi-stany-nadzwyczajne/

 

Art. 234. Rozporządzenia z mocą ustawy

1. Jeżeli w czasie stanu wojennego Sejm nie może zebrać się na posiedzenie, Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów wydaje rozporządzenia z mocą ustawy w zakresie i w granicach określonych w art. 228 stany nadzwyczajne ust. 3-5. Rozporządzenia te podlegają zatwierdzeniu przez Sejm na najbliższym posiedzeniu. / koniec cytatu /

<>

Konstytucja jasno precyzuje, które rozporządzenia i w jakich okolicznościach wydane, mają w Polsce  moc ustawy.

Jedyne rozporządzenia z mocą ustawy, to rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej, wydane na wniosek Rady Ministrów, ... w czasie stanu wojennego. Rozporządzenia te podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Sejmu.

Konstytucja nie przewiduje innych, niż wydawane w stanie wojennym, określone w Art. 234 Konstytucji, "rozporządzenia z mocą ustawy".

 

CZY MAMY W POLSCE "STAN NADZWYCZAJNY" 

 

Trybunał Stanu (TS) – konstytucyjny organ władzy sądowniczej w Polsce, którego główne zadanie polega na egzekwowaniu odpowiedzialności najwyższych organów i urzędników państwowych za naruszenie Konstytucji, lub ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, jeśli czyn ten nie wyczerpuje znamion przestępstwa (inaczej: popełnienie deliktu konstytucyjnego) oraz za przestępstwa pospolite i skarbowe w przypadku prezydenta RP. 

Przed Trybunałem Stanu mogą zostać postawieni jedynie przedstawiciele najwyższych władz państwowych, wymienieni w art. 198 Konstytucji. Są to między innymi:

 • Prezydent RP  –   za naruszenie Konstytucji lub ustawy, ale też za przestępstwa pospolite i skarbowe, przy czym odpowiedzialność ta ma charakter wyłączny (prezydent może być karany tylko przez Trybunał Stanu), 

Trybunał Stanu może orzekać kary:

 • utraty czynnego i biernego prawa wyborczego,
 • utraty wszystkich lub niektórych orderów, odznaczeń i tytułów honorowych,
 • zakaz zajmowania kierowniczych stanowisk lub pełnienia funkcji związanych ze szczególną odpowiedzialnością w organach państwowych i organizacjach społecznych,
 • pozbawienia mandatu poselskiego (od 2 do 10 lat),
 • utraty zajmowanego stanowiska, z którego pełnieniem związana jest odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu,
 • za przestępstwa i przestępstwa skarbowe – kary przewidziane w ustawach.

Wyrok wydany przez Trybunał Stanu jest ostateczny – nie ma w Polsce innego organu władzy, który mógłby go ewentualnie uchylić. Ponadto Trybunał Stanu jest jedynym wydającym wyroki organem władzy sądowniczej, od których Prezydent RP nie może zastosować ułaskawienia, wobec osoby skazanej.

 

Największym "kuriozum" sprawy jest fakt, ze ustawa PiS o SN z 8 grudnia 2017 r., która  umozliwiła Prezydentowi wydawanie Sądowi Najwyższemu tego ROZPORZĄDZENIA, Prezydent "zarzadza" nim,  ze / w paragrafie 8: 

"Zasady i tryb wyboru kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego określa ustawa". 

Jeszcze nie sprawdzałem, ale jeśli wyboru kandydatów na Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego nie określa ustawa PiS z 8 grudnia 2017 r. o SN, to PiS będzie musiał tą ustawę, o wyborze, uchwalić.  /  Chyba ze PiS skorzysta z prezydenckiego  Art. 9 - 14 ROZPORZĄDZENIA, ... gdzie ten wybór, czyli jak to ma być zrobione, 

 zostało przez Prezydenta "zadekretowane" jego rozporządzeniem z 29 marca. 

 Pokrętne są w Polsce drogi stanowienia prawa. :D

 

 

 

 

 

KOMENTARZE

 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2018 r. - Regulamin Sądu Najwyższego
  >> http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/660/1

  Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym
  >> http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000005
 • nie znam się, ale mamy tak kretyńską konstytucję,
  iż zapewne JEDNOCZEŚNIE można być jej wiernym i ją łamać.

  Konstytucja, zwłaszcza taka, to chyba fałszywy bożek ...

  pozdr
 • @MacGregor 11:25:44
  Konstytucji nie mamy "kretyńskiej"

  / II polska Konstytucja kwietniowa jest bardzo dobra, wymaga aby drobnych korekt / http://ziut.neon24.pl/post/143105,dzisiaj-21-rocznica-ii-polskiej-konstytucji-kwietniowej

  ... a to że o niej piszesz "kretyńska" oznacza tylko że jej nie czytałeś, albo nie rozumiesz czym jest konstytucja.
 • @MacGregor 11:25:44
  Słychać wycie? Znakomicie. Pawłowicz o lamencie rzecznika SN: to znaczy że robimy krok w dobrym kierunku. Sędziowie i politycy opozycji zgodnie rzucili się do krytyki nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. W oficjalnych wypowiedziach rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski lamentuje i mówi, że PiS prowadzi „grę”. - Odbieramy Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego możliwości zablokowania utworzenia i zorganizowania Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym. Sądząc po reakcji rzecznika Sądu Najwyższego to krok w dobrym kierunku mówi portalowi niezalezna.pl prof. Krystyna Pawłowicz, posłanka PiS-u. Projekt PiS wprowadza zmiany w gospodarowaniu budżetem Izby Dyscyplinarnej SN. W projekcie przewidziano, że prezes SN kierujący Izbą Dyscyplinarną będzie samodzielnie - bez udziału czy upoważnienia I prezesa SN - dysponował budżetem związanym z funkcjonowaniem Izby Dyscyplinarnej. Prezes SN kierujący pracą Izby Dyscyplinarnej wykonuje budżet SN w zakresie związanym z funkcjonowaniem Izby Dyscyplinarnej zapisano w proponowanym przepisie. Ponadto bez zgody prezesa Izby Dyscyplinarnej nie będzie można w ramach SN zmniejszyć wydatków na tę Izbę. Natomiast - jak przewidziano w jednym z przepisów przejściowych projektu - jeżeli przed wejściem w życie proponowanej nowelizacji doszłoby do zmniejszenia wydatków na Izbę Dyscyplinarną, to prezes tej Izby mógłby przywrócić poprzedni poziom budżetu Izby sprzed zmiany. Według obowiązujących od wtorku przepisów Izba Dyscyplinarna ma zagwarantowany autonomiczny status wśród izb SN. Ma mieć odrębną kancelarię prezesa kierującego jej pracą. Izba ta może obecnie samodzielnie kształtować projekt swego budżetu.

  Projekt nowelizacji doprecyzowuje też kwestie dotyczące zwolnienia stanowiska I prezesa SN i prezesa SN. Jak zaznaczono obecny przepis reguluje bowiem jedynie przypadek, gdy do zwolnienia stanowiska I prezesa SN lub prezesa SN dojdzie wskutek przejścia zajmującego je sędziego w stan spoczynku w ciągu trzech miesięcy po wejściu w życie nowej ustawy o SN z powodu ukończenia 65. roku życia.

  Tymczasem do zwolnienia tych stanowisk może dojść również wskutek innych przyczyn, np. przeniesienia w stan spoczynku ze względu na stan zdrowia albo rezygnacji wskazano w uzasadnieniu.

  Projekt PiS skomentował dziennikarzom rzecznik prasowy SN Michał Laskowski.

  Bardzo pobieżnie zapoznałem się z treścią tego projektu i sądziłem, że jest to jakiś krok w kierunku kompromisu, i na arenie międzynarodowej i na arenie wewnętrznej. Z pobieżnej lektury wynika (jednak), że to żadna próba kompromisu nie jest i powstaje pytanie, jaki jest cel tego projektu
  powiedział sędzia Laskowski.

  Na narzekania rzecznika Sądu Najwyższego odpowiedziała poseł Krystyna Pawłowicz.

  Nowelizacja ustawy o SN ma zapobiec blokowaniu reorganizacji Sądu Najwyższego. To uniezależnia od woli pierwszego prezesa Sądu Najwyższego proces tworzenia Izby Dyscyplinarnej SN. Wypowiedź rzecznika SN, który skarży się na tą ustawę jest bezczelna. Oni blokują funkcjonowanie struktur konstytucyjnych, czyli KRS-u i się dziwią, że sejm chce im uniemożliwić paraliż funkcjonowania Sądu Dyscyplinarnego w SN. Sądząc po narzekaniach rzecznika SN Michała Laskowskiego zmiany idą w dobrym kierunku podkreśla Pawłowicz. Jej zdaniem należałoby również odblokować Krajową Radę Sądownictwa i pozbawić Pierwszego Sędziego Sądu Najwyższego prerogatyw do zwoływania posiedzenia KRS-u. Powinniśmy zmienić ustawę o KRS. Pani Prezes Gersdorf obecnie chowa się za jakimś prawem zwyczajowym i mówi o jakiś 2 miesiącach, ale myślę, że powinniśmy to zmienić na przyszłość, żeby nikt nie mógł blokować pracy Krajowej Rady Sądownictwa. W przeciwnym razie będziemy musieli czekać podkreśla posłanka PiS-u. Interwencja ustawodawcy powinna być zdecydowana organ konstytucyjny powinien działać. Oczywiście cała sytuacja doprowadza ostatecznie do kompromitacji sędziów, ale niestety to się dzieje kosztem funkcjonowania KRS-u i SN mówi nam Pawłowicz.

  Ps..Bandyci w togach wyją bo koryto od pyska ucieka. Bandyckie świnie w togach czyszczą akta w których dostali łapówki za pozytywne załatwienie sprawy !!! Zablokujcie im natychmiast dostęp do akt !!! Wiem to od osoby z rodziny która pracuje w sądach i powiedziała mi to w tajemnicy.
 • @Ziut - Ruch dla Rzeczypospolitej 17:15:30
  Stolzmanowska konstytucja pisana była pod żydów, dla żydów by ich chronić. POmagała ponoć w tym pisaniu kurwa tramwajarska Krzywynos dlatego jest gniotem prawnym.
 • @kula Lis 67 18:45:55
  // Stolzmanowska konstytucja pisana była pod żydów, dla żydów by ich chronić. //

  TERAZ BĘDZIE CGRONIĆ NAS / TRZEBA ABY ZIDENTYWIKOWAĆ "FURTKI" PRAWNE i JE DOMKNĄĆ / ... WTEDY BĘDZIE PERFEKT :D

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

ULUBIENI AUTORZY