Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
716 postów 4690 komentarzy

"Orzeł" - Pismo sympatyków Obozu Narodowo Demokratycznego

Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny - Przyszedł czas na "Obóz Narodowo Demokratyczny - NOTKA FUNDACYJNA [Founding note] - http://ziut.neon24.pl/post/146369,oboz-narodowo-demokratyczny-zdelegalizowac-onr-i-mw

Dlaczego Unia i Soros na nowo odkrywają Marksa?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Juncker na rocznicy urodzin Marksa – „genialnego ekonomisty” i „patrona hipsterów”? - Dlaczego? / Być może fragment tej książki i zaangażowanie w Georg'a Sorosa wyjaśni sprawę?

Hobsbawm: Tym razem to kapitaliści odkryli Marksa

 

Fragment książki Erica Hobsbawma

Jak zmienić świat. Marks i marksizm 1840 – 2011,

która ukazała się nakładem Wydawnictwa Krytyki Politycznej.

 

//www.krytykapolityczna.pl/SeriaHistoryczna/HobsbawmTymrazemtokapitalisciodkryliMarksa/menuid-285.html

 

W 2007 roku Jewish Book Week odbył się niespełna dwa tygodnie przed rocznicą śmierci Marksa (14 marca) (...) Jacques Attali i ja, dwóch bardzo różniących się od siebie socjalistów, byliśmy tam, by złożyć mu pośmiertny hołd. A jednak, jeśli wziąć pod uwagę okazję i datę, było to podwójnie niespodziewane wydarzenie.

 

A jednak – co za niezwykły pośmiertny sukces! W ciągu dwudziestu pięciu lat po jego śmierci europejskie partie polityczne klasy robotniczej, założone w jego imię lub przyznające się do inspirowania się nim, miały od piętnastu do czterdziestu siedmiu procent głosów w krajach, w których odbywały się demokratyczne wybory – Wielka Brytania była pod tym względem jedynym wyjątkiem.

 

Po 1918 roku większość z nich stała się partiami rządzącymi, a nie tylko opozycją, i pozostało tak aż do końca faszyzmu, jednak większość z nich zaczęła wówczas przejawiać chęć wyparcia się swojej pierwotnej inspiracji. Wszystkie one nadal istnieją. Jednocześnie uczniowie Marksa stworzyli grupy rewolucyjne w krajach niedemokratycznych i krajach Trzeciego Świata.(...)

 

Epoka reżimów komunistycznych i masowych partii komunistycznych osiągnęła kres wraz z upadkiem Związku Radzieckiego, nawet bowiem tam, gdzie przetrwały, jak w Chinach czy Indiach, w praktyce zarzuciły dawny projekt marksizmu-leninizmu. […] Jednakże dziś Marks jest, raz jeszcze, bardzo istotnym myślicielem dla XXI wieku.(...) Zwłaszcza że – i jest to drugi powód – zglobalizowany świat kapitalistyczny, który powstał w latach 90. XX wieku, był pod najważniejszymi względami zadziwiająco podobny do świata, który Marks przewidział wManifeście komunistycznym.(...)

 

Pamiętam moje zdumienie, kiedy zwrócił się do mnie wydawca pokładowego magazynu United Airlines, którego czytelnikami w osiemdziesięciu procentach muszą być amerykańscy biznesmeni. Napisałem tekst oManifeście, ..(...)

 

Byłem jeszcze bardziej zdumiony, kiedy pewnego dnia na przełomie wieków George Soros zapytał mnie podczas lunchu, co sądzę o Marksie. Ponieważ wiedziałem, jak bardzo różnią się nasze poglądy, chciałem uniknąć sporu i udzieliłem niejednoznacznej odpowiedzi. „Ten człowiek – powiedział Soros – sto pięćdziesiąt lat temu odkrył na temat kapitalizmu coś, co musimy teraz wziąć pod uwagę”. Tak też uczynił. (...)

 

W październiku 2008 roku, kiedy „Financial Times” opublikował nagłówek: Kapitalizm w konwulsjach, nie można było już mieć wątpliwości, że Marks wrócił na scenę publiczną. I z pewnością jej nie opuści, skoro globalny kapitalizm przechodzi właśnie największe załamanie i kryzys od lat 30. XX wieku. Z drugiej strony, niemal na pewno Marks XXI wieku będzie bardzo różnił się od Marksa wieku XX. "

 

  <>

What Soros means by "open," is a society that allows him and his financial predator friends to loot the resources and precious assets of former Warsaw Pact economies. By bringing people like Jeffrey Sachs or Sweden's Anders Aslund and their economic shock therapy into these economies, Soros lays the groundwork for buying up the assets of whole regions of the world at dirt-cheap prices.

Βy William Engdah

EIR Investigation Executive Intelligence Review, November 1, 1996

//hermesthescholar.blogspot.ca/2012/01/secret-financial-network-behind-wizard.html

 

 FRAGMENT

 

Na to co działo się w Polsce oraz w innych państwach byłego obozu sowieckiego po 1989 roku, łatwiej będzie zrozumieć po zapoznaniu się z artykułem Williama Engdahla pt. “The Secret Financial Network Behind "Wizard" George Soros”.

 

Oto tłumaczenie fragmentu tego artykułu na język polski:

 

"Soros był osobiście odpowiedzialny za wprowadzenie terapii szokowej we wschodzących gospodarkach wschodnio-europejskich po 1989 r. Rozmyślnie zachęcał słabe nowe rządy we wschodniej Europie do wprowadzania szalonej, drakońskiej polityki, która umożliwiła jemu oraz jego żarłocznym finansowym kamratom jak Mark Rich oraz Shaul Eisenberg wykupić zasoby dużej części gospodarek we Wschodniej Europie po absurdalnie niskich cenach.

 

W 1989 r. Soros zorganizował tajne spotkanie pomiędzy "reformatorskim" rządem premiera Mieczysława Rakowskiego a liderami nielegalnych wówczas Związków Zawodowych "Solidarność". Z wiarygodnego polskiego źródła wiemy, że na tym spotkaniu Soros zaproponował następujący "plan" dla Polski: Komuniści muszą dopuścić do władzy przedstawicieli [tej nowej] Solidarności, aby zyskać zaufanie społeczne.

 

Następnie rząd musi doprowadzić państwowe przedsiębiorstwa do bankructwa, stosując astronomicznie wysokie oprocentowanie, wstrzymując kredyty państwowe, obciążając firmy długiem niemożliwym do spłacenia.

 

Wówczas, Soros obiecał że namówi swoich przyjaciół, międzynarodowych biznesmenów, aby przybyli do Polski jako potencjalni nabywcy przedsiębiorstw państwowych. Jako przykład takiego postępowania może posłużyć plan dotyczący prywatyzacji Huty Warszawa. Według ekspertów z branży metalurgicznej, wybudowanie takiego kompleksu metalurgicznego od zera kosztowałoby zachodni koncern około 3-4 miliardy dolarów. Kilkanaście miesięcy później polski rząd zgodził się wziąć na siebie długi przedsiębiorstwa oraz sprzedać Hutę Warszawa za $ 30 milionów, międzynarodowej firmie Lucchini z siedzibą w Mediolanie.

.

Soros zatrudnił swojego przyjaciela z Harvard University, ekonomistę Jeffery'a Sachsa, który poprzednio był doradcą ekonomicznym rządu boliwijskiego i doprowadził do przejęcia gospodarki boliwijskiej poprzez kartel narkotykowy [tzw. “korporację bananową” {ochroniarzy} - St.T.].

 Dla zrealizowania swojego planu w stosunku do Polski Soros powołał Fundacje im. Stefana Batorego, która była oficjalnym sponsorem prac Sachsa w latach 1989-1990. 

Soros zwierzył się kiedyś, że nawiązał przyjacielskie stosunki z głównym doradcą Wałęsy, Bronisławem Geremkiem. Spotkał się również z ówczesnym prezydentem, Generałem Wojciechem Jaruzelskim, który wyraził zgodę na utworzenie fundacji. Soros współpracował ściśle z szarą eminencją ministra finansów Leszka Balcerowicza - Witoldem Trzeciakowskim. Utrzymywał również serdeczne stosunki z samym Balcerowiczem, który wprowadzał w Polsce terapię szokową.


 Soros wspomniał, że na wskutek dużej presji zachodnich kół polityczno-biznesowych, Wałęsa zgodził się pozostawić Balcerowicza na stanowisku ministra finansów, kiedy został prezydentem Polski. A co zrobił Balcerowicz, zamroził płace w czasie kiedy przedsiębiorstwa państwowe znalazły się na krawędzi bankructwa na wskutek odcięcia kredytów państwowych. Produkcja przemysłowa wówczas spadła o 30% w czasie dwóch lat. 

Soros przyznał, że zdawał sobie doskonale sprawę z tego, iż terapia szokowa może doprowadzić do zamykania zakładów przemysłowych, olbrzymiego bezrobocia a nawet do niepokojów społecznych. Dlatego naciskał władze komunistyczne, aby włączyły przedstawicieli Solidarności do rządu, co ułatwiłoby zapobieganie protestom społecznym. Poprzez Fundacje Batorego Soros współpracował z ambasadą USA w Warszawie oraz z głównymi przedstwicielami mediów takimi jak Adam Michnik, wprowadzając faktycznie cenzurę w temacie terapii szokowej, eliminując jakąkolwiek krytykę.

  

George Soros to ten pan po prawej stronie "Złotej Rybki" byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego

 

KOMENTARZE

 • a naiwni ciągle myślą, że Solidarność
  to MY, a nie CIA
 • Autor
  „Filozofowie rozmaicie tylko interpretowali świat; idzie jednak o to, aby go zmienić”.
  A więc marksiści ten świat zmienili a raczej zniszczyli i niszczą nadal, w imię "sprawiedliwości społecznej", "równości", "braterstwa" i innych oszukańczych frazesów. Niszczą cokolwiek i wszystko co zapewniało jako taki porządek społeczny; ekonomię, politykę, prawo, kulturę, sztukę, historię, naukę, literaturę, filozofię, muzykę, moralność, tradycję, rodzinę, role płciowe i wszystko inne, w tym miliony ludzi.
  Do tego jest potrzebny dzisiaj Marks, by pasożyty, politykierzy, lichwiarze, złodzieje, spekulanci bez demokratycznego mandatu, zarządzali państwem a nawet większymi strukturami niż państwo, tworząc związki mafijne z oligarchami którzy skupiwszy w swoich rękach ogromne pieniądze posiedli władzę.
  "Każda władza demoralizuje a władza absolutna demoralizuje absolutnie" i z tym mamy dzisiaj do czynienia.
  Podstawowa teza Marksa, że kapitalizm napędzany jest głęboko dzielącą walką klasową w której mniejszość skupiająca w swoich rękach środki produkcji przywłaszcza sobie nadwyżkę siły roboczej klasy robotniczej jako zysk, zmaterializowała się w dążeniu do silnej centralizacji państwa. A tam gdzie istnieje Państwo tam musi istnieć Bank Centralny, a tam gdzie istnieje Bank Centralny tam pasożytnicza sekta żydowska robi geszeft spekulując na pracy uciskanego narodu. To Państwo a nie jacyś "kapitaliści" jest beneficjentem zysku, które poprzez rozbudowany fiskalizm przywłaszcza sobie ponad 50-60% zarobków przeciętnego pracownika najemnego. To Państwa oplecione przez mniej lub bardziej inteligentne, sprytne, ruchliwe pijawki stały się żerowiskiem na którym od wieków tuczą się Rodszyldowie, Rockefellerowie, Morgany, Lehmany, Goldmany, stojąc przy tym okrakiem z jedną nogą w banku a z drugą w ruchu komunistycznym.
 • Marx przemilczany
  Przemilczane osobiste poglądy Żyda K.Marksa na żydostwo:

  (...)
  „Szukajmy tajemnicy Żyda nie w jego religji, tylko szukajmy tajemnicy religji w rzeczywistym Żydzie. Jakąż jest światowa podstawa żydostwa? Oto praktyczne potrzeby, egoizm. A jaki jest jego Bóg świecki? Pieniądz.

  Emancypacja Żydów w jej ostatecznym sensie jest to wyzwolenie się ludzkości od żydostwa. Sam Żyd już się na swój sposób wyzwolił.

  W Wiedniu naprzykład jest ledwo tolerowany, a w gruncie rzeczy, dzięki potędze swego złota, decyduje o losach całego państwa 1).

  Żyd, który w najmniejszem państewku niemieckiem jest poza prawem, w gruncie rzeczy decyduje też o losach Europy.

  Gdy cechy i korporacje średniowiecza zamknęły się przed żydami, zuchwałość przemysłowej i handlowej inicjatywy tych ostatnich kpiła sobie z samoobrony średniowiecznych instytucyj (B. Bauer: „Kwestja żydowska”).

  I to nie jest odosobnionym faktem. Żydostwo istotnie wyzwoliło się na swój sposób, nie tylko skupiwszy w swych rękach całą potęgę złota 2), ale przez żydostwo także i poza niem pieniądz stał się potęgą wszechświatową, a duch praktyczności żydowskiej stał się praktycznym duchem chrześcijańskich ludów 3).

  W tej mierze bowiem Żydzi się wyempancypowali, w jakiej chrześcijanie zżydzieli (r. 1843!)

  Wierzący i wolny politycznie obywatel angielski (mówi pułk. Hamilton) jest odmianą Laokona, który już nie robi żadnego wysiłku, aby się uwolnić ze splotów wężów, które go oplatają 4).

  Mamon jest ich bożyszczem, do niego modlą się nietylko wargami, ale wszystkimi siłami swojego ciała i ducha.

  Dla Żydów jest glob ziemski jedną wielką giełdą, stąd przekonanie, że nie mają tu nic więcej na ziemi do spełnienia, jak tylko zostać bogatszymi od swych sąsiadów.

  Oszustwo opanowało wszystkie ich myśli i jedyne, co ich podnosi wzwyż, to urozmaicanie sobie objektów tego oszustwa (Schacher)…

  Organizacja któraby przedyspozycje oszustwa, a więc możliwości oszustwa usunęła, rozbroiłaby także żydów 5).

  Jeżeli Żydzi podróżują, to mają na swych plecach cały swój kram czy kontuar i rozmawiają ze sobą tylko o czynszach, o procentach, o zyskach. Jeżeli zaś przez chwilę milczą, to tylko na to, aby wywąchiwać coś u innych.

  Praktyczne panowanie Żydów nad światem 6) chrześcijańskim osiągnęło w Ameryce Północnej tak już niedwuznaczny, normalny stopień, że nawet głoszenie ewangelji, kaznodziejstwo stało się tam artykułem handlu. Zbankrutowany kupiec „robi” tam w ewangeljach, tak jak wzbogacony ewangelik robi w interesach.

  Żydostwo utrzymało się obok chrześcijaństwa nietylko jako religijna krytyka chrześcijaństwa, ale w tej samej mierze dlatego, że duch praktyczno-żydowski, czyli żydostwo utrzymało się w samem, społeczeństwie chrześcijańskiem i nawet osiągnęło tam (w Ameryce) wysokie wydoskonalenie.

  Industrja jest czuwającym Bogiem Izraela, przy którym żaden inny Bóg nie może się ostać; przemysł poniża wszystkie bóstwa ludzkości, degraduje i zamienia je w towar.

  Bóg Żydów stał się świeckim, stał się bogiem wszechświata, Bogiem Żydów właściwych jest weksel; ich Bóg jest tylko iluzorycznym wekslem.

  Nawet stosunek płciowy, stosunek mężczyzny do kobiety staje się u nich przedmiotem handlu; frymarczy się tam i kobietą (Das Weib wird verschachert).

  Pozbawione podstaw i gruntu żydowskie prawodawstwo jest karykaturą religji, pozbawionej podstaw i gruntu moralności i wogóle prawa, a streszcza się tylko w tych formalnych obrządkach, jakiemi otaczają świat własnych korzyści”.
  (...)

  http://retropress.pl/mysl-narodowa/marx-przemilczany/

  Myśl Narodowa/ 07.05.1933/ Warszawa/ Rok 13, Nr 21
 • @AgnieszkaS 23:38:36 Karol Marks "W kwestii żydowskiej" 1844
  Oto dostępny w polskich bibliotekach tekst rzeczonego artykułu Karola Marksa:

  Karol Marks
  W kwestii żydowskiej
  Napisano: w jesieni 1843 r.
  Po raz pierwszy opublikowano: „Deutsch-Franzôsische Jahrbücher", 1844 r.
  Tytuł oryginału: Tytuł oryginału: Zur Judenfrage
  W języku polskim opublikowane po raz pierwszy: Londyn 1896, Związek Zagraniczny Socyalistów Polskich Poprawiony przedruk: Warszawa 1938, ,,Renaissance"
  Źródło: Karol Marks, Ryderyk Engels, "Dzieła Wszystkie" tom I, str. 420-458, Książka i Wiedza, Warszawa 1962 r.
  Transkrypcja/Adaptacja: Wojciech Figiel / Piotr Strębski - grudzień 2004
  Korekta: Wojciech Figiel / Piotr Strębski - grudzień 2004

  I jego puenta:

  "Gdy społeczeństwu uda się znieść empiryczną istotę żydostwa, handel i jego przesłanki, z tą chwilą Żyd stanie się niemożliwy, ponieważ zabraknie przedmiotu dla jego świadomości, ponieważ subiektywna baza żydostwa - praktyczna potrzeba - nabędzie cech ludzkich i zniesiony zostanie konflikt między indywidualnym, konkretnym bytem człowieka a jego bytem gatunkowym.

  Społeczna emancypacja Żydów jest emancypacją społeczeństwa od żydostwa."
 • @AgnieszkaS 23:38:36
  List rabina Barucha w czasie kiedy K.Marks był zajęty redagowaniem Manifestu Komunistycznego. ".....Naród żydowski w swoim zbiorowisku jest mesjaszem. Będzie panował nad całym światem, połączy rasy ludzkie, zniesie granice obali monarchie i utworzy światową republikę, która da obywatelstwo wszystkim żydom. W tej nowej organizacji ludzkości, synowie Izraela zdobędą świat. Synowie tej samej rasy, tego samego tradycyjnego wychowania, staną się bez żadnej opozycji elementem kierowniczym. Przede wszystkim narzuci się masom robotniczym przywódców żydowskich. W ten sposób, wraz ze zwycięstwem proletariatu, rządy narodów zintegrowanych w tej republice, przejdą łatwo w ręce żydów. Własność prywatna będzie zniesiona przez rządy rasy żydowskiej, która będzie administrować bogactwu publicznemu. Tak sprawdza się obietnice z Talmudu, że nadejdzie czas mesjasza i żydzi będą mieli w swoich rękach bogactwa wszystkich narodów świata."
 • @AgnieszkaS 21:38:55
  Marks mówił też: "Nie brak ludzi naiwnych, którzy sądzą, że dziś wszystko się zmieniło, że Polska przestała być "potrzebnym narodem", jak napisał pewien Francuz, i pozostała tylko sentymentalnym wspomnieniem, a sentymenty i wspomnienia nie są notowane na giełdzie. Ale cóż się właściwie zmieniło? Czy zmniejszyło się niebezpieczeństwo? Nie. Tylko ślepota intelektualna klas rządzących w Europie doszła do swego zenitu. Polityka Rosji jest niezmienna, co przyznał oficjalny historyk moskiewski Karamzin. Jej metody, jej taktyka czy manewrowanie, mogą się zmieniać, ale gwiazda polarna tej polityki – opanowanie świata – jest gwiazdą stałą."
 • @AgnieszkaS 21:38:55
  Antysemityzm wymyślili żydzi. Dlaczego Marks miał 100% racji?, bo znał od podszewki swoich ziomków. Możemy się zżymać i oburzać ale tacy są żydzi, co widać w sytuacji na świecie.
 • @AgnieszkaS 18:57:49 Nadeszły filmowe reportaże z uroczystości 200-lecia urodzin Karola Marksa
  w TREWIRZE (Zjednoczone Niemcy):

  https://www.youtube.com/watch?v=HGkE11KrXDY

  oraz w Pekinie, gdzie tysiące super-bogatych czynowników śpiewają unisono, że poniosą idee Karola Marksa (oraz produkty chińskiej industrii, przy okazji) az po krańce Ziemi:

  https://www.youtube.com/watch?v=dQvHqU8Io7c

  I co na to ANTYKOMUNISTYCZNI NARODOWCY POLSCY, wszelkich pro-amerykańskich odmian?

  Znowu będą śpiewać, idąc z USrakami na podbój Świata "DAŁ NAM PRZYKŁAD BONAPARTE JAK PRZEGRYWAĆ MAMY?"

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

ULUBIENI AUTORZY