Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
782 posty 5032 komentarze

"Słowo Polskie" Konfederacji Obozu Narodowo Demokratycznego

Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny - Przyszedł czas na "Obóz Narodowo Demokratyczny - NOTKA FUNDACYJNA [Founding note] - http://ziut.neon24.pl/post/146369,oboz-narodowo-demokratyczny-zdelegalizowac-onr-i-mw

W Izraelu wzywają do zerwania porozumienia z Polską

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Żadna "Hańba!", ... tylko RZECZYWISTOŚĆ: jesteśmy w stanie medialnej wojny z Izraelem. Mocą medialnych nacisków i oskarżeń chcą nas zmusić do oddania im połowy Polski. - Wara! / NEO-żydowscy-Naziści "trzy ch*je w bok"!

Czas zrozumieć że Polska to nie "Rzeczpospolita Przyjaciół"

Janusz Korwinn Mikke i Szewach Weiss o niemieckich Żydach.

Komentrz pozostawiam słuchaczom >> https://youtu.be/bNakac9miR0

Janusz Korwin Mikke: Ja miałem kochankę, Żydówkę. Profesora. Bardzo znana osoba. Nie będę oczywiście wymieniał z nazwiska. I ono mówiła mi tak:

To bardzo dobrze, że Niemcy wymordowali tych wszystkich chasydów, tych wszystkich tych, tych wszystkich ... . To my, Ashkenazim jesteśmy, ... to my jesteśmy ten naród żydowski.

Pamiątkowa moneta wypuszczona przez wpływowy berliński dziennik “Der Angriff”

Porozumienie transferowe

Centralnym punktem współpracy niemiecko – syjonistycznej w czasach Hitlera było porozumienie transferowe, pakt umożliwiający dziesiątkom tysięcy niemieckich żydów migrować do Palestyny z całym swoim majątkiem. Porozumienie, zwane także Haavara (z hebrajskiego „transfer”), zostało zawarte w sierpniu 1933 r. w czasie rozmów między niemieckimi oficjelami a Chaimem Arlosoroffem, sekretarzem Agencji Żydowskiej oraz palestyńskim centrum Światowej Organizacji Syjonistycznej.(32)

Dzięki tej niezwykłej umowie każdy żyd mógł złożyć pieniądze na specjalne konto w Niemczech. Pieniądze były używane na zakup towarów niemieckiej produkcji – narzędzi rolniczych, materiałów budowlanych, pomp, nawozów oraz wielu innych eksportowanych następnie do Palestyny i sprzedawanych w Tell Awiwie przez żydowską spółkę. Dochód ze sprzedaży przekazywany był żydowskim imigrantom przybywającym do Palestyny w proporcji odpowiedniej do depozytu złożonego w Niemczech. Niemieckie dobra spływały do Palestyny poprzez porozumienie Haavara; w krótkim czasie doszło do tego porozumienie handlowe na podstawie którego palestyńskie pomarańcze były wymieniane na pochodzące z Niemiec drewno budowlane, samochody, maszyny rolnicze i inne produkty. Zatem porozumienie służyło syjonistom pomocą jako wsparcie żydowskich osadników w Palestynie oraz w przenoszeniu tam kapitałów żydowskich, a równocześnie służyło Niemcom, którzy chcieli pozbyć się ze swojego kraju niechcianej, obcej grupy obywateli.

Delegaci na kongres syjonistyczny w Pradze w 1933 r. żywiołowo debatowali o zaletach porozumienia. Kilku obawiało się, że pakt podkopie międzynarodowy żydowski bojkot ekonomiczny wymierzony w Niemcy. Jednak syjonistyczni oficjele uspokoili kongres. Sam Cohen, kluczowa figura stojąca za porozumieniem Haavara, podkreślał, że porozumienie nie jest ekonomicznie korzystne dla Niemiec. Arthur Ruppin, specjalista emigracyjny z Organizacji Syjonistycznej który pomagał negocjować pakt, spuentował, że „porozumienie transferowe w żaden sposób nie zakłóci bojkotu, dopóki żadna nowa waluta nie wpłynie do Niemiec jako jego rezultat…”(33) Na spotkaniu kongresu syjonistycznego w Szwajcarii w 1935 r. większość uczestników zaaprobowała umowę. W 1936 r. Agencja Żydowska (syjonistyczny „rząd cieni” w Palestynie) przejęła kontrolę nad Ha’avarą, która w wyniku drugiej wojny światowej została zapomniana.

Niektórzy niemieccy urzędnicy sprzeciwiali się porozumieniu. Np. Hans Döhle, niemiecki konsul generalny w Jerozolimie, kilka razy ostro je skrytykował w 1937 r. Podkreślał, że przynosi ono straty niemieckiej wymianie handlowej – produkty eksportowane do Palestyny mogłyby być sprzedane gdzie indziej. Monopol Haavary na sprzedaż niemieckich dóbr do Palestyny przez żydowskie spółki słusznie denerwuje niemieckich i arabskich przedsiębiorców. Oficjalne wsparcie Niemiec dla syjonizmu może prowadzić do utraty przez nie rynku w całym arabskim świecie. Rząd brytyjski również był oburzony porozumieniem.(34) W czerwcu 1937 r. wewnętrzny biuletyn niemieckiego ministerstwa spraw zagranicznych odniósł się do „poświęceń w wymianie zagranicznej” które były rezultatem Haavary.(35)

Wewnętrzne memorandum wydane w grudniu 1937 r. przez niemieckie ministerstwo spraw wewnętrznych recenzowało wpływ porozumienia transferowego: „Nie ma wątpliwości, że porozumienie Haavara znacząco przyczyniło się do szybkiego rozwoju Palestyny od 1933 r. Porozumienie ściągnęło do Palestyny nie tylko mnóstwo pieniędzy (z Niemiec!), ale również inteligencką imigrację oraz towary niezbędne do rozwoju przemysłowego.” Główną zaletą paktu, według memorandum, była emigracja dużej części żydów do Palestyny, najlepszego kraju – celu pożądanego przez Niemcy. Jednak dokument wspominał także o poważnych mankamentach o których mówił konsul Döhle i inni. Minister spraw wewnętrznych, kontynuowano w dokumencie, stwierdził, że ujemne strony porozumienia przeważyły już strony dodatnie zatem należy już skończyć z porozumieniem.(36)

Tylko jedna osoba mogła zakończyć kontrowersje. Hitler osobiście w lipcu i wrześniu 1937 r. oraz w styczniu 1938 r. badał problem. Za każdym razem decydował o kontynuowaniu współpracy. Cel jakim było usunięcie żydów z Niemiec, twierdził, niwelował ujemne strony umowy.(37)

Minister finansów Rzeszy pomagał organizować kolejną spółkę transferową International Trade and Investment Agency, zwaną też Intria, dzięki której żydzi z całego świata mogli pomagać niemieckim żydom w emigracji do Palestyny. Prawie 900000 $ zostało przelane poprzez Intria do kieszeni niemieckich żydów w Palestynie.(38) Inne europejskie kraje pragnące wspierać żydowską emigrację zawarły porozumienia z syjonistami wzorowane na Ha’avara. W 1937 r. Polska autoryzowała spółkę transferową Halifin (z hebrajskiego „wymiana”). Późnym latem 1939 r. Czechosłowacja, Rumunia, Węgry i Włochy podpisały podobne umowy. Jednak wybuch wojny we wrześniu 1939 r. zapobiegł wprowadzeniu ich w życie na dużą skalę.(39) [Przypadek? – T. N.]

Osiągnięcia Haavary

Między 1933 a 1941 r. około 60000 niemieckich żydów emigrowało do Palestyny dzięki porozumieniu Ha’avara i innym syjonistyczno – niemieckim porozumieniom; inaczej mówiąc dziesięć procent całej żydowskiej populacji w Niemczech z 1933 r. (Ci niemieccy żydzi stanowili około piętnaście procent żydowskiej populacji Palestyny w 1939 r.) Niektórzy emigranci przenieśli znaczne osobiste bogactwa z Niemiec do Palestyny. Żydowski historyk Edwin Black napisał: „Dla wielu z tych ludzi, szczególnie pod koniec lat 30. XX w., pozwolono transferować repliki ich domów i fabryk – w rzeczy samej niewybredne kopie ich prawdziwego życia.”(40)

Całkowita suma przetransferowana z Niemiec do Palestyny poprzez Ha’avarę między sierpniem 1933 a końcem 1939 r. wyniosła 8.1 miliona funtów lub 139.57 milionów marek niemieckich (ekwiwalent 40 milionów dolarów). Suma uwzględnia 33.9 miliona marek niemieckich (13.8 miliona dolarów) dostarczonych przez Reichsbank w związku z porozumieniem transferowym.(41)

Black oszacował, że do Palestyny mogło wypłynąć dodatkowo 70 milionów dolarów poprzez komercyjne umowy i specjalne międzynarodowe transakcje bankowe. Niemieckie kapitały wywarły wielki wpływ na rozwój powstającego państwa w Palestynie w końcu lat 30. XX w., podsumowuje historyk. Kilka wielkich przemysłowych kompanii zostało zbudowanych dzięki kapitałom pochodzącym z Niemiec, np. wodociągi Mekoroth, czy tekstylna spółka Lodzia. Napływ dóbr i kapitałów Ha’avary, wnioskuje Black, „wywołał ekonomiczny rozkwit żydowskiej Palestyny” i był „nieodzownym czynnikiem utworzenia państwa Izrael.”(42)

Porozumienie Ha’avara wielce przyczyniło się do żydowskiego rozwoju w Palestynie tak więc i bezpośrednio do założenia państwa Izrael. Biuletyn niemieckiego ministerstwa spraw zagranicznych ze stycznia 1939 r. głosił z pewnymi obawami, że „transfer żydowskiej własności z Niemiec (poprzez porozumienie Ha’avara) przyczynił się w niemałym stopniu do budowania państwa żydowskiego w Palestynie.”(43)

Byli oficjele ze spółki Ha’avara w Palestynie podzielali ten pogląd w szczegółowym studium na temat umowy transferowej z 1972 r.: „Ekonomiczna aktywność wywołana poprzez impuls niemieckich kapitałów oraz transferów Haavary do sektora prywatnego i publicznego była najistotniejszym czynnikiem dla rozwoju państwa. Wiele nowych fabryk i przedsiębiorstw założono w żydowskiej Palestynie; także wiele spółek nadzwyczaj ważnych nawet dla dzisiaj ekonomii Izraela zawdzięcza swoje istnienie Haavarze.”(44) Dr Ludwig Pinner, będący urzędnikiem spółki Ha’avary w Tell Awiwie w latach 30. XX w., skomentował później, że nadzwyczaj kompetentni imigranci Ha’avary „zdecydowanie przyczynili się” do ekonomicznego, społecznego, kulturalnego i edukacyjnego rozwoju żydowskiej społeczności w Palestynie.”(45)

Porozumienie transferowe jest najbardziej dalekosiężnym przykładem współpracy Niemiec hitlerowskich i międzynarodowego syjonizmu. Poprzez ten pakt, III Rzesza Hitlera zrobiła więcej niż jakikolwiek inny rząd w latach 30. XX w. dla popierania żydowskiego rozwoju w Palestynie.

Syjoniści oferują Hitlerowi sojusz wojskowy

Na początku stycznia 1941 r. mała lecz ważna organizacja syjonistyczna oficjalnie zaoferowała niemieckim dyplomatom w Bejrucie sojusz wojskowo – polityczny, mimo trwającej wojny. Oferta została złożona przez radykalne, podziemne ugrupowanie „Wojownicy o wolność Izraela”, szerzej znana jako Lehi lub Gang Sterna. Ich lider, Abraham Stern, niedawno zerwał z radykalną Narodową Organizacją Wojskową (Irgun Zvai Leumi) ze względu na Brytyjczyków, którzy co faktycznie zerwali ze wsparciem dalszego osadnictwa w Palestynie. Stern uznawał Brytyjczyków za największych wrogów syjonizmu.

Ta pamiętna propozycja syjonistów „rozwiązania kwestii żydowskiej w Europie przy aktywnym udziale Narodowej Organizacji Wojskowej (Lehi) w wojnie po stronie Niemiec” warta jest zacytowania:(46)

W swoich mowach i oświadczeniach mężowie stanu Niemiec narodowo-socjalistycznych często podkreślają, że Nowy Porządek w Europie wymaga, jako warunku wstępnego, radykalnego rozwiązania kwestii żydowskiej poprzez ewakuację. („Europa wolna od żydów”)

Ewakuacja mas żydowskich z Europy jest warunkiem wstępnym rozwiązania kwestii żydowskiej. Jednakże jedynym sposobem na osiągnięcie tego jest osiedlenie tych mas w ojczyźnie żydów, Palestynie, i założenie żydowskiego państwa w historycznych granicach.

Celem politycznej aktywności i lat walki Izraelskiego Ruchu Wolności i Narodowej Organizacji Wojskowej w Palestynie (Irgun Zvai Leumi) jest rozwiązanie problemu żydowskiego w taki sposób by zupełnie wyzwolić na zawsze żydów.

NOW, która zgadza się z dobrą wolą rządu Rzeszy niemieckiej i jego urzędnikami wobec syjonistycznej aktywności wewnątrz Niemiec i syjonistycznego programu emigracji, podziela pogląd:

1. Wspólne interesy mogą istnieć między Europejskim Nowym Porządkiem opartym na konceptach niemieckich a prawdziwymi aspiracjami narodowymi żydów ucieleśnianymi przez NOW.

2. Możliwa jest kooperacja między Nowymi Niemcami a odnowionym narodowo – folklorowo żydostwem.

3. Założenie historycznego państwa żydowskiego na narodowych i totalitarnych podstawach i związanego sojuszem z Rzeszą niemiecką, będzie stało w interesie Niemiec – umocni niemiecką pozycję na Bliskim Wschodzie.

Na podstawie tych rozważań i pod warunkiem, że rząd Rzeszy niemieckiej uzna narodowe aspiracje Izraelskiego Ruchu Wolności wspominanego powyżej, NOW w Palestynie oferuje swój aktywny udział w działaniach wojennych po stronie Niemiec.

W skład oferty NOW może wchodzić militarna, polityczna i wywiadowcza aktywność wewnątrz Palestyny, a po szczegółowych ustaleniach, również poza Palestyną. Równocześnie żydzi europejscy będą odbywali szkolenie wojskowe i będą z nich tworzone oddziały wojskowe pod przywództwem NOW. Wezmą one udział w operacjach wojennych mających na celu podbicie Palestyny.

Pośredni udział Izraelskiego Ruchu Wolności w Nowym Porządku Europy, już w fazie początkowej wraz z pozytywnie radykalnym rozwiązaniem problemu europejskich żydów, wydatnie zwiększy moralne fundamenty Nowego Porządku w oczach całej ludzkości.

Współpraca Izraelskiego Ruchu Wolności będzie zgodna również z przesłaniem ostatniej przemowy kanclerza Rzeszy niemieckiej, w której zaakcentował iż zetrze każdą koalicję w celu izolowania i zniszczenia Anglii.

Nie zachowała się niemiecka odpowiedź. Jednakże akceptacja tej oferty była bardzo mało prawdopodobna, ponieważ w tym czasie niemiecka polityka była zdecydowanie pro – arabska.(47) Szum uczyniony przez grupę Sterna w celu zawarcia paktu z III Rzeszą, gdy jednocześnie krążyły historie o tym jakoby Hitler eksterminował żydów, dotarł do szerokiej publiczności. Najwyraźniej Stern nie wierzył w te historie lub, w celu utworzenia żydowskiego państwa, wolał współpracować ze śmiertelnym wrogiem swojego ludu.(48)

Yitzhak Shamir był ważnym członkiem Lehi, w czasie gdy ta przedstawiła swoją ofertę. Był on później ministrem spraw zagranicznych Izraela oraz premierem w latach 80. XX w.; z premierostwem na dobre rozstał się w czerwcu 1992 r. Po śmierci Sterna w 1942 r. został szefem operacyjnym Lehi. Shamir zorganizował wiele operacji terrorystycznych, włączając w nie zamordowanie w listopadzie 1944 r. lorda Moyna (brytyjskiego ministra ds. Bliskiego Wschodu) oraz zabójstwo we wrześniu 1948 r. hrabiego Bernadotte (szwedzkiego mediatora z Narodów Zjednoczonych). Po latach, gdy zapytano Shamira o ofertę z 1941 r., potwierdził iż wiedział o propozycji sojuszu z Niemcami wysuniętego przez jego organizację.

Konkluzja

Na przekór pozornej wrogości między reżimem Hitlera a międzynarodowym żydostwem, przez kilka lat interesy żydowskich syjonistów i niemieckich narodowychsocjalistów były ze sobą w koincydencji. We współpracy z syjonistami dla obopólnych celów, dla znalezienia ludzkiego rozwiązania złożonego problemu, III Rzesza była gotowa ponieść wiele poświęceń, nadwątlić relacje z Brytyjczykami oraz rozwścieczyć arabów. Faktycznie w latach 30. XX w. żadne inne państwo nie zrobiło tak wiele dla poparcia żydowsko – syjonistycznych celów jak Niemcy Hitlera.

Dr Mark Weber

Przekład: Tomasz Nowakowski >> http://www.bibula.com/?p=51770

Pierwodruk: “Zionism and the Third Reich”, The Journal of Historical Review, July-August 1993 (Vol. 13, No. 4), pages 29–37.

Dostępny na stronie Institute for Historical Review

 

 

KOMENTARZE

 • Yad Vashem krytykuje oświadczenie Morawieckiego i Netanjahu
  .
  Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem skrytykował w czwartek wspólną deklarację premierów Polski i Izraela, Mateusza Morawieckiego i Benjamina Netanjahu. Zawarte w dokumencie stwierdzenia są niezgodne z obecną wiedzą historyczną - podkreślono.

  http://www.newsweek.pl/polska/polityka/instytut-yad-vashem-skrytykowal-nowelizacje-ustawy-o-ipn,artykuly,429712,1.html?src=HP_Section_1
 • PARADOKSY HISTORII: Wybielacze Hitlera oskarżają Polskę [1]
  .
  Sześć miesięcy po dojściu do władzy Hitlera, Niemiecka Federacja Syjonistyczna (jak dotąd największa syjonistyczna grupa w kraju) przedłożyła szczegółowe memorandum nowemu rządowi. Przedstawiła w nim relacje niemiecko – żydowskie i formalnie zaoferowała wsparcie w „rozwiązaniu” drażniącej „kwestii żydowskiej.” Pierwszym krokiem, sugerowanym w memorandum, powinno być szczere rozpoznanie fundamentalnych różnic narodowościowych:(4)

  Syjonizm nie ma złudzeń co do problematycznych żydowskich kondycji, na które składają się przede wszystkim nienormalny wzorzec zawodowy, karygodne moralne i religijne postawy wyrosłe z własnych tradycji. Syjonizm dekady temu rozpoznał, że w rezultacie asymilacyjnych trendów pojawią się symptomy pogorszenia…

  Syjonizm uważa, że odrodzenie życia narodowego, które obecnie postępuje w Niemczech poprzez akcentowanie chrześcijańskiego i narodowego charakteru, wpłynie także na żydów. Także dla żydów pochodzenie nacyjne, religia, wspólne przeznaczenie oraz zrozumienie własnej wyjątkowości powinny stanowić decydujące składniki ich egzystencji. Oznacza to, że egocentryczny indywidualizm liberalnej ery musi zostać porzucony i zastąpiony poczuciem wspólnoty oraz kolektywnej odpowiedzialności…

  Wierzymy, że właśnie nowe (narodowosocjalistyczne) Niemcy mogą przyczynić się do tego, poprzez odważne podjęcie kwestii żydowskiej, podjęcie stanowczych kroków rozwiązania problemu, który w rzeczywistości musi zostać rozwiązany przy udziale większości Europejczyków…

  Nasz szacunek wobec żydowskiej społeczności gwarantuje jasne i szczere relacje wobec niemieckiego narodu i jego otoczenia. Szczególnie dlatego, że nie chcemy fałszować tych fundamentalnych zasad, bo my także jesteśmy przeciwni mieszanym małżeństwom, chcemy zachować czystość żydowskiego społeczeństwa i odrzucamy każde wtargnięcie w naszą kulturową domenę, my – będący przeniesieni do niemieckiego języka i niemieckiej kultury – możemy okazać zainteresowanie w pracy dla niemieckiej kultury wraz z podziwem i wewnętrzną sympatią…

  Dla swoich praktycznych celów, syjoniści mają nadzieję wygrać na współpracy nawet z wrogo nastawionym rządem, ponieważ rozwiązanie kwestii żydowskiej nie jest jakimś sentymentem, ale realnym problemem, którego rozwiązanie leży w interesie wszystkich ludzi, a w tym momencie szczególnie w interesie Niemców…

  Propaganda bojkotu – która obecnie jest prowadzona przeciwko narodowi niemieckiemu na wiele sposobów – w rzeczywistości jest antysyjonistyczna, ponieważ syjoniści nie chcą walczyć lecz przekonywać i budować…

  Nie jesteśmy ślepi na fakt, że kwestia żydowska istnieje i będzie istniała. Poczynając od nienormalnych, przykrych rezultatów dla żydów, a także trudnych do zaakceptowania warunków dla pozostałych ludzi.

  Gazeta Federacji, „Jüdische Rundschau” („Przegląd żydowski”), ogłosiła takie samo przesłanie: „Syjonizm rozpoznaje istnienie żydowskiego problemu i pragnie dalekosiężnego i konstruktywnego rozwiązania. W tym celu syjoniści chcą otrzymać wsparcie wszystkich ludzi, bez znaczenia pro czy antyżydowsko nastawionych, ponieważ naszym zdaniem dzielimy wspólny, realny problem i wszyscy są zainteresowani rozwiązaniem.”(5) Młody berliński rabin, Joachim Prinz, który później osiedlił się w Stanach Zjednoczonych i został przywódcą Amerykańskiego Kongresu Żydów, napisał w 1934 r. w swojej książce pt. „Wir Juden” („My żydzi”), że rewolucja narodowosocjalistyczna w Niemczech oznaczała: „Żydów dla żydów”. Tak to wyjaśniał: „Żadne matactwa nie mogą nas już uratować. Zamiast asymilacji żądamy nowego pomysłu: uznania istnienia narodu żydowskiego i żydowskiej rasy.”(6)

  >> http://ziut.neon24.pl/post/144101,paradoksy-historii-wybielacze-hitlera-oskarzaja-polske-1
 • PARADOKSY HISTORII: Wybielacze Hitlera oskarżają Polskę [2]
  Janusz Korwinn Mikke i Szewach Weiss o niemieckich Żydach. / Komentrz pozostawiam słuchaczom >> https://youtu.be/bNakac9miR0

  Janusz Korwin Mikke: Ja miałem kochankę, Żydówkę. Profesora. Bardzo znana osoba. Nie będę oczywiście wymieniał z nazwiska. I ono mówiła mi tak:

  To bardzo dobrze, że Niemcy wymordowali tych wszystkich chasydów, tych wszystkich tych, tych wszystkich ... . To my, Ashkenazim jesteśmy, ... to my jesteśmy ten naród żydowski.

  CAŁOŚĆ >> http://ziut.neon24.pl/post/144115,paradoksy-historii-wybielacze-hitlera-oskarzaja-polske-2
 • @Ziut - Ruch dla Rzeczypospolitej 19:36:11
  Nie wiedziałem że profesura w Polsce tak nisko już upadła, że niektóre jej przedstawicielki musza dorabiać sobie jako kochanki u korwinowców.
  A ten kochanek to też pewnie utajony Aszken
 • @tańczący z widłami 20:03:54
  Nie wiem, .... ale poglądy ma takie

  >> Korwin Mikke: Żydom należy oddać majątki i wypłacić odszkodowania
  >> https://www.youtube.com/watch?v=Kf3q_YpyD78

  >> Korwin Mikke o prywatyzacji lasow panstwowych
  >> https://www.youtube.com/watch?v=B7QUQiT-pyc

  >> Awantura z Izraelem - Janusz Korwin-Mikke
  >> https://www.youtube.com/watch?v=pqra5UrCiyw

  >> Piotr Duda da mi w pysk w imieniu górników!
  >> https://www.youtube.com/watch?v=OjQem0_AFyA
 • Wiceprezes IPN zaskoczony oświadczeniem Yad Vashem:
  https://wpolityce.pl/polityka/402707-wiceprezes-ipn-zaskoczony-oswiadczeniem-yad-vashem
 • WOJNA PRPPAGANDOWA
  Niedawna wspólna deklaracja premierów Morawieckiego i Netanjahu, która miała zakończyć trwający od stycznia polsko-izraelski konflikt wokół nowelizacji ustawy o IPN, budzi coraz większe emocje w Izraelu. Wydaje się, że po raz kolejny relacje z Polską wykorzystywane są w wewnętrznych przepychankach na izraelskiej scenie politycznej.

  Choć głosy krytyczne pojawiały się w izraelskich mediach już wcześniej, to prawdziwa burza rozpętała się potym, jak na łamach Haaretz i Yediot Aharonot opublikowane zostały ogłoszenia zawierające treść wspólnej deklaracji polsko-izraelskiej. Pojawiły się informacje, że ogłoszenia te wykupiono za pośrednictwem „dużego polskiego banku” i że izraelski rząd nie ma z nimi nic wpsólnego i nie konsultował tego z polską stroną.

  Na głowę premiera Netanjahu spadła fala krytyki. Oczywiście głos musiał zabrać znany w Polsce od najgorszej strony Yair Lapid uważany za jednego z głównych rywali Netanjahu. Wezwał on do odwołania wspólnej deklaracji i powtórzył za Janem Grabowskim, że Polacy wymordowali podczas ostatniej wojny 200 tys. Żydów (co pokazuje – na marginesie mówiąc – jak wiele szkód narobił Grabowski, rzucając w świat wziętą z kosmosu liczbę zamordowanych).

  Od swojego szefa rządu odciął się także jego minister oświaty Naftali Bennett z koalicyjnej partii Żydowski Dom, który w apogeum konfliktu z Polską odgrażał się, że podczas zaplanowanej w lutym wizyty w Polsce przypomni publicznie, że „Polacy mieli udział w mordowaniu Żydów w czasie Holokaustu.”
  >> https://wpolityce.pl/polityka/402716-to-bylo-do-przewidzenia-znow-rosna-emocje-w-izraelu
 • @Ziut - Ruch dla Rzeczypospolitej 00:31:30
  CO PISZE ŻYDOWSKA PRASA O UTRĄCENIU USTAWY I.P.N https://jackcaleib.com/medium/3280d020
 • @tańczący z widłami 20:03:54
  Już zaczęli judzić od nowa. Co było do przewidzenia od samego początku. Kochajcie dalej Eskimosów ... zagłuszajcie głosy rozsądku ... i tylko nie zdziwcie się, że "jakoś'' nie wywołuje to wdzięczności Polaków ...
  Od pradawna tę nację nazywano " mąciciele świata ". Tacy nie wiedzą co to dobry smak, co to honor. Tacy myślą tylko w kategoriach geszeftu. Czy z kimś takim można negocjować? Obecna wiedza historyczna, to przede wszystkim książki pani dr Ewy Kurek, napisane na podstawie żydowskich źródeł historycznych. Tej wiedzy nikt nie jest w stanie podważyć! Izrael obecnie to w 90% sowieccy przybysze, potomkowie chazarskich konwertytów na judaizm w 9 wieku. A.D. Z antycznymi żydami nie maja genetycznie nic wspólnego. Z Turkami wiele. Żaden naród tak długo nie przetrwał, tym bardziej próbując skutecznie (rewolta masońska we Francji i komusza w Rosji!) wleźć innym na głowę jak Chazary i ich pomiot Litwacy czyli wyznawcy Lucyfera między chrześcijanami!
 • @tańczący z widłami 20:03:54
  „A ten kochanek to też pewnie utajony Aszken.”

  Tu nie trzeba żadnych domysłów, to widać po jego gębie.
 • @Lotna 13:18:42
  https://media.wplm.pl/thumbs/ODI1L3VfMS9jY182ZWEwNS9wLzIwMTgvMDcvMDYvODI1LzM2MC85ODk1Mjk0ZWJjYTU0MjI3YjlmNTBlN2JjYzYwYTAzNC5qcGVn.jpeg
  Po latach mroczna tajemnica wyszła na jaw. Szef instytutu Yad Vashem był w NKWD. Icchak Arad kierował instytutem Yad Vashem w latach 1972-1993. Jest niekwestionowanym autorytetem w Izraelu w sprawie Holokaustu na terenie ziem sowieckich. Przed objęciem szefostwa instytutu przez 25 lat służył w armii izraelskiej. Z wojska odszedł w randze generała. Do Palestyny przyjechał z Wileńszczyzny, gdzie walczył w sowieckim oddziale partyzanckim „Vilnius”. Arad brał udział w rabowaniu cywilów. Miał też uczestniczyć w kilku zabójstwach. W jednym z nich miał zostać zamordowany oficer AK. Kiedy Sowieci zajęli Wileńszczyznę w lipcu 1944 r. Arad trafił do policji politycznej NKWD. Uczestniczył w walkach z litewskim podziemiem niepodległościowym. Aresztował dwóch partyzantów, którzy zostali skazani przez sowieckie trybunały wojskowe na zsyłkę do łagrów. Jeden z zesłanych zmarł w łagrze. Arad został usunięty z NKWD w „kompromitujących okolicznościach”. Były szef Yad Vashem w rozmowie z „Rzeczpospolitą” zaprzeczał stawianym zarzutom. Nigdy nikogo nie zamordowałem. Nigdy nie byłem członkiem NKWD. Nasz oddział był tylko wykorzystywany przez tę organizację do zwalczania nazistowskich kolaborantów stwierdził Arad. Dodał, że miał wówczas 18 lat i był jedynie zwykłym żołnierzem.  Ps..Zero zdziwienia. Z nowych fal emigracji do Izraela też musiało być wielu agentów sowieckich, np po 1968 czy tzw MOST od 1989, tam to dopiero poszły kadry KGB, GRU na cały świat. Takich jak ten Arad są w Izraelu jeszcze tysiące i to oni podsycają nienawiść i niechęć do Polski! Sami łajdacy wśród żydków, nikt tego nie widzi? Następny Gancwajch tylko po drugiej stronie. Tam tylko czarne charaktery kreują propagandę. Żadna to nowość, oni zawsze byli tam gdzie można coś zyskać. A dla ratowania własnej skóry gotowi na wszystko. Ot i cała tajemnica. Jakby tak przepatrzeć to całe żydostwo to niejedno wyjdzie na jaw. Obłuda, chciwość, lewactwo pierwszej wody. Polonofoby w Izraelu co do zasady albo byli w NKWD, lub UB i SB, to nienawiść do Polaków kierowała ich do tych instytucji. Tak przy okazji pytam, czy ktokolwiek słyszał o jakichkolwiek żądaniach żydowskich względem odszkodowań od Rosji? Ponieważ ja nic takiego do dziś nie słyszałem,i na 100% nigdy nie usłyszę.
 • @kula Lis 67 08:15:35
  CO PISZE ŻYDOWSKA PRASA O UTRĄCENIU USTAWY I.P.N

  >> https://www.google.com/search?ei=VyJAW_-dBZDcswX-6bfYDg&q=poland+netanyahu+agreement&oq=POLAND+NETANYAHU+AGRE&gs_l=psy-ab.1.0.33i21k1.50570.56268.0.59070.9.9.0.0.0.0.573.1824.2-1j0j1j2.4.0....0...1c.1.64.psy-ab..5.4.1820...0i8i30k1j0i8i10i30k1j0i22i30k1j0i22i10i30k1j33i160k1.0.ReCcEvHP-eI
 • @Ziut - Ruch dla Rzeczypospolitej 04:18:26
  Polaków oskarżają o antysemityzm bo przygotowują grunt pod desant żydów z Izraela i z całej Europy. Przy tych wszystkich muzułmańskich antysemitach jak Arabowie czy Turcy to Polacy są potulne baranki. Ale wpierw trzeba jeszcze wywołać poczucie winy aby nowi osiedleńcy mieli komfort.
 • @kula Lis 67 11:21:47
  Dokładnie jest tak jak mówisz / Nie udało się, więc będą nas chcieli wziąć "na marchewkę" - po to cała deklaracja Morawiecki/Netanyahu

  >> Wildstein o krytyce deklaracji polsko-żydowskiej
  >> https://wpolityce.pl/polityka/402869-dawid-wildstein-o-krytyce-deklaracji-polsko-zydowskiej
 • @AgnieszkaS 19:23:13
  Mur i wieża >> https://youtu.be/6K87BLgJ0WY

  Przygotowania >> http://www.jrmip.org/

  Sztuka >> https://www.youtube.com/watch?v=S1ILSaTCbGI

  Promocja >> https://www.youtube.com/watch?v=PsWnAJ2z3jk

  Propaganda >> https://www.youtube.com/watch?v=ec8ca3qZPss
 • DANIELS
  Jonny Daniels ujawnił na Twitterze zdarzenie z przeszłości, które dotyczyło Yehudy Bauera - historyka z Yad Vashem, który krytykował polsko-izraelską deklarację podpisaną przez premierów obu państw.

  Okazuje się, że to właśnie Bauer, już w 10 lat po Holocauście, zgodził się na umowę z Niemcami dotyczącą reparacji dla Żydów.

  Ten sam historyk Yehuda Bauer, który teraz atakuję umowę między Izraelem i Polską, zgodził się na umowę z Niemcami ws. reparacji już w 10 lat po Holocauście. Pytany o to ostatnio odpowiedział: „To było dawno temu”. Dziwna odpowiedź jak na historyka — napisał Daniels.

  https://wpolityce.pl/polityka/402943-kim-jest-historyk-ktory-atakuje-polsko-izraelska-deklaracje

  Na początku lipca Bauer otwarcie skrytykował polsko-izraelską deklarację, nazywając ją m.in. „zdradą”, która „rani naród żydowski i pamięć Holokaustu”.

  Yehuda Bauer, izraelski historyk Holokaustu w Yad Vashem powiedział w wywiadzie radiowym, na który powołuje się Haarec, że izraelsko-polska deklaracja w sprawie nowelizacji ustawy o polskim IPN była „zdradą”, która „rani naród żydowski i pamięć Holokaustu”.

  ak twierdzi Haarec, w środę po „tajnych negocjacjach pomiędzy Izraelem i Polską, Warszawa poinformowała, że nowelizuje ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej, uchylając art. 55a, grożący karami grzywny lub 3 latami więzienia za przypisywanie polskiemu narodowi lub państwu odpowiedzialności m.in. za zbrodnie III Rzeszy Niemieckiej”.

  Gazeta pisze, że we wspólnej deklaracji przedstawionej w telewizji przez obu premierów - Netanjahu i Morawieckiego tylko jedno zdanie odnosi się do roli Polaków w mordowaniu Żydów:

  Uznajemy i potępiamy każdy indywidualny przypadek okrucieństwa wobec Żydów, jakiego dopuścili się Polacy podczas II wojny światowej.

  Bauer ostro skrytykował dalsze słowa zawarte w deklaracji -

  Smutna prawda jest niestety taka, że w tamtym czasie niektórzy ludzie - niezależnie od pochodzenia, wyznania czy światopoglądu - ujawnili swe najciemniejsze oblicze.

  „To kompletne kłamstwo”, powiedział.

  Co to znaczy „niezależnie od pochodzenia? Czy urodzili się oni na księżycu? To Polacy, a nie jeden czy dwóch.

  Nawiązując do uhonorowania przez instytut Yad Vashem 6700 Polaków medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” za ratowanie Żydów Bauer powiedział, że liczba ta jest daleka od określenia „liczni”.

  Nawet jeśli przyjmiemy, że ich faktyczna liczba to 200 tysięcy z 21 mln Polaków, to tylko 1 procent. A co z pozostałymi 99 procentami? — mówił.

  Według izraelskiego historyka wspólna deklaracja premierów dewaluuje prawdziwych „Sprawiedliwych wśród Narodów Świata” i minimalizuje wartość ich bohaterstwa.

  Bauer dodał, że Polacy „omotali nas, owinęli wokół palca i zgodziliśmy się na to, ponieważ dla państwa Izrael więzy gospodarcze, bezpieczeństwa i polityczne są ważniejsze niż jakaś mała sprawa jak Holokaust”.

  Podkreślił, że podpisując deklarację Izrael zdradził polskich historyków, którzy byli prześladowani przez polski rząd, gdyż „mówili prawdę”. Odniósł się tu do naukowców takich jak profesorowie Jan Tomasz Gross i Jan Grabowski, którzy badają rolę Polaków w mordowaniu Żydów podczas Holokaustu.

  Izraelski historyk zauważył, że Polska może w dalszym ciągu wykorzystać przepisy cywilne do prześladowania polskich uczonych, którzy „mówią prawdę”.

  Będą żądać od nich pieniędzy, będą ich zubażać (..). I my (to) legitymizujemy. Oni powiedzą: „Czego chcecie, Izraelczycy zgodzili się na to, dlaczego więc robicie szum?”

  https://wpolityce.pl/polityka/402002-zydowski-historyk-zbulwersowany-deklaracja-polsko-izraelska
 • @Ziut - Ruch dla Rzeczypospolitej 03:05:29
  Dobra robota, materiały źródłowe (ZWŁASZCZA żydowskie) są BEZCENNE.
  Trzeba "tylko" przekazać tą wiedzę młodym, byśmy nie podzielili losu Palestyńczyków!

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

MOJE KOMENTARZE

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

ULUBIENI AUTORZY