Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
716 postów 4690 komentarzy

"Orzeł" - Pismo sympatyków Obozu Narodowo Demokratycznego

Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny - Przyszedł czas na "Obóz Narodowo Demokratyczny - NOTKA FUNDACYJNA [Founding note] - http://ziut.neon24.pl/post/146369,oboz-narodowo-demokratyczny-zdelegalizowac-onr-i-mw

Trampa problemy z nielegalnymi obywatelami. A w Polsce ...

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Donald Trump zapowiedział walkę z, ...???... nielegalnymi obywatelami, / A w Polsce, ... "Hulaj OBYWATELU imigrancie, piekła nie ma!" - TAK POWOLUTKU [S]TRACIMY PAŃSTWO, ... za zgodą ponoć "naszego rządu". - Tylko czy aby na pewno też Polaków?

“We’re the only country in the world where a person comes in and has a baby, and the baby is essentially a citizen of the United States for 85 years with all of those benefits, It's rediculous. It's rediculous. And it has to end."

-  Trump said during an interview with Axios scheduled to air as part of a new HBO series starting this weekend. /  Google translate >> https://translate.google.com/

"Jesteśmy jedynym krajem na świecie, do którego dana osoba  przybywa i rodząc tu dziecko, dziecko to w zasadzie staje się obywatelem Stanów Zjednoczonych i przez 85 lat ma nasze wszystkie świadczenia. / To jest niedorzeczne. To jest niedorzeczne i to musi się skończyć."   

 - powiedział Trump podczas wywiadu z Axios w ramach nowej serii HBO rozpoczynającej się w ten weekend.  >>  //www.msn.com/en-ca/news/politics/trump-eyeing-executive-order-to-end-citizenship-for-children-born-in-us-to-noncitizens/ar-BBP6vxA?li=AAggNb9&ocid=AARDHP

NO CÓŻ PROSZĘ PAŃSTWA ! ! ! !

PROBLEM TRAMPA Z IMIGRANTAMI W PORÓWNANIU Z NASZYMI TO PESTKA   -   DO NAS PRZYBYWA IMIGRANT I PO TRZECH LATACH, Z MOCY PRAWA,  .... STAJE SIĘ POLSKIM OBYWATELEM. - TO JEST "NIEDORZECZNE"! ! ! 

A "świadczenia" [ w tym mieszkaniowe], które nie zawsze należą się rodowitemu Polakowi, przysługują migrantowi, zanim jeszcze tym "polskim obywatelem"  się stanie!    /   To dopiero jest  po stokroć "niedorzeczne" i to powinno, i musi się skończyć ! ! !

 Nigdzie tak nie ma, tylko w Polsce!

Morawiecki dla wPolsce.pl: Przystępujemy do weryfikacji. Chcemy uszczelnić mechanizmy - CZY TO OZNACZA USZCZELNIENIE TEGO CO SIĘ WCZEŚNIEJ Z PREMEDYTACJĄ ROZSTRZELNIŁO?

Pytany przez Jacka Karnowskiego o sprawę imigracji osób z Azji, odpowiedział:

Przystępujemy do weryfikacji, skąd się pojawiają te osoby.     Na pewno nie jest to nielegalnie.   [???]      Muszą mieć jakieś legalne możliwości przyjazdu.     

 

Jeden, o którym słyszałem to przyjazd niby na studiowanie.    

 

 Ta osoba potem stara się znaleźć miejsce.      


 [Czyli Morawiecki wykreował "patent na studenta"?]

Premier zaznaczył też, że dla niego najważniejszym jest, by polscy emigranci wracali do kraju.

Dlaczego więc nie wracają? / Czyżby brakowało takiego wsparcia jakiego Pan Premier Morawiecki udziela tym, którzy przyjeżdżają do Polski niby na studiowanie?

Od 8:31 >>https://www.youtube.com/watch?time_continue=511&v=2rX6kwM6Q7I

Ustawa o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu dotyczy także obcokrajowców.

Umożliwia im też otrzymywanie dopłat do czynszu.O pomoc państwa będzie mogła ubiegać się każda osoba fizyczna, która posiada obywatelstwo polskie lub jest cudzoziemcem przebywającym w Polsce na podstawie wskazanego w ustawie tytułu, np. w związku ze świadczeniem pracy.

 Podpisana przez prezydenta RP ustawa „Mieszkanie na start” umożliwia cudzoziemcom ubieganie się o dopłaty do czynszu przez okres 15 lat. Ich wysokość wyniesie nawet kilkaset złotych.  -   Program ruszy na początku 2019 r.

Przypomnijmy, że    rządowe dopłaty dla przyjezdnych studentów  otrzymały już polskie uczelnie, w wysokości 13 tys. zł na każdego ucznia.

 

 

„Mieszkania na start”, projekt premiera Mateusza Morawieckiego, niedawno został podpisany przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Ustawa o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu dotyczy także obcokrajowców.

Umożliwia im też otrzymywanie dopłat do czynszu.  O pomoc państwa będzie mogła ubiegać się każda osoba fizyczna, która posiada obywatelstwo polskie lub jest cudzoziemcem przebywającym w Polsce na podstawie wskazanego w ustawie tytułu, np. w związku ze świadczeniem pracy.

 Podpisana przez prezydenta RP ustawa „Mieszkanie na start” umożliwia cudzoziemcom ubieganie się o dopłaty do czynszu przez okres 15 lat. Ich wysokość wyniesie nawet kilkaset złotych.

Program ruszy na początku 2019 r. Przypomnijmy, że rządowe dopłaty dla przyjezdnych studentów otrzymały już polskie uczelnie, w wysokości 13 tys. zł na każdego ucznia.

Ustawa o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych jest kolejnym ukłonem rządu skierowanym do obcokrajowców żyjących w Polsce.   źródło: 

 

 

 

Tekst ustawy >>  //orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/2651_u/$file/2651_u.pdf

"Dopłaty do czynszów otrzymają rodziny nieposiadające innego mieszkania,"

https://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/rzad-przyjal-mieszkanie-na-start/

CZYLI KTO?, ... TACY CO NIGDZIE W POLSCE NIE MIESZKAJĄ?

"Mieszkanie na start"

Nawet kłamstwa w tym nie ma ! ! !

 

Rządowy projekt ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania  >> //www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2651 


projekt dotyczy wprowadzenia systemu dopłat do czynszu w pierwszych latach najmu mieszkania, który będzie adresowany do gospodarstw domowych o określonym poziomie dochodów (zależnym od liczby osób w gospodarstwie domowym) i nieposiadających innego mieszkania.


 

KOMENTARZE

 • Trump eyeing executive order to end citizenship for children born in U.S. to noncitizens
  http://www.msn.com/en-ca/news/politics/trump-eyeing-executive-order-to-end-citizenship-for-children-born-in-us-to-noncitizens/ar-BBP6vxA?li=AAggNb9&ocid=AARDHP
 • SPOSOBY NABYCIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO
  REGULACJA PRAWNA - Zagadnienia nabycia obywatelstwa polskiego i jego utraty reguluje ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2012r. poz. 161).

  Uznanie za obywatela polskiego

  Przepisy ustawy z dnia 2 kwietnia 2009r. o obywatelstwie polskim powiększają w stosunku do ustawy z 1962r. krąg cudzoziemców, którzy będą mogli zostać uznani za obywateli polskich w trybie administracyjnym.

  W drodze uznania, o obywatelstwo polskie będą mogli ubiegać się cudzoziemcy zamieszkujący w Polsce na podstawie określonych zezwoleń, którzy w toku długoletniego legalnego pobytu w Polsce zintegrowali się ze społeczeństwem polskim, znają język polski, mają zapewnione mieszkanie i źródła utrzymania, respektują polski porządek prawny oraz nie stanowią zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa,

  a w szczególności uchodźcy, >> https://ziut.neon24.pl/post/146104,trampa-problemy-z-nielegalnymi-obywatelami-a-w-polsce

  Postępowanie w sprawie o uznanie za obywatela polskiego będzie toczyło się w trybie określonym przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego. Od decyzji wojewody (działającego jako organ I instancji) służyć będzie stronie odwołanie do organu II instancji, którym jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Natomiast decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji może zostać zaskarżona do sądu administracyjnego.

  Wniosek składa się na formularzu określonym rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o uznanie za obywatela polskiego oraz fotografii dołączanej do wniosku (Dz.U. poz. 916).

  Stosownie do przepisu art.30 ust.1 ustawy o obywatelstwie polskim, [z mocy prawa / Ziut] za obywatela polskiego uznaje się:

  pkt 1: cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 3 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub na podstawie prawa stałego pobytu, który posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;

  pkt 2: cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawa stałego pobytu, który pozostaje co najmniej od 3 lat w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim lub nie posiada żadnego obywatelstwa;

  pkt 3:cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, które uzyskał w związku zposiadaniem statusu uchodźcy nadanego w Rzeczypospolitej Polskiej;

  pkt 4: małoletniego cudzoziemca, którego jedno z rodziców jest obywatelem polskim, przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawa stałego pobytu, a drugie z rodziców nieposiadające obywatelstwa polskiego wyraziło zgodę na to uznanie;

  pkt 5: małoletniego cudzoziemca, którego co najmniej jednemu z rodziców zostało przywrócone obywatelstwo polskie, jeżeli małoletni przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawa stałego pobytu, a drugie z rodziców nieposiadające obywatelstwa polskiego wyraziło zgodę na to uznanie;

  pkt 6: cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie i legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 10 lat, który spełnia łącznie następujące warunki posiada zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawo stałego pobytu, oraz posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;

  pkt 7: cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od roku na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał w związku z polskim pochodzeniem lub posiadaną Kartą Polaka.

  Jednocześnie ust.2 przywołanego przepisu art.30, wymaga od cudzoziemca (z wyjątkiem pkt.4 i 5, tj. małoletnich dzieci, których jedno z rodziców posiada już obywatelstwo polskie) ubiegającego się o uznanie za obywatela polskiego, aby posiadał znajomość języka polskiego potwierdzoną urzędowym dokumentem.

  Uznanie następuje na wniosek osoby zainteresowanej i rozciąga się na dzieci uznanego za zgoda drugiego rodzica, a jeżeli dziecko ukończyło 16 lat wymagana jest również jego zgodą.
 • Prezydent Andrzej Duda i politycy PiS nie pójdą w warszawskim Marszu Niepodległości
  Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski poinformował w radiu RMF FM, że prezydent Andrzej Duda nie weźmie udziału 11 listopada w Marszu Niepodległości.

  Później Spychalski pytany w Polsat News mówił, że były rozmowy z udziałem przedstawicieli Kancelarii Prezydenta, przedstawicieli marszałka Senatu z reprezentantami Stowarzyszenia Marsz Niepodległości (zrzeszającego środowiska narodowe, organizującego od kilku lat w Warszawie marsz w dniu 11 listopada).

  Spychalski podkreślił, że w trakcie rozmów jednym z warunków Kancelarii Prezydenta było, aby na marszu znalazły się tylko biało-czerwone flagi, czego – zdaniem rzecznika prezydenta – nie było w stanie zapewnić Stowarzyszenie Marsz Niepodległości.

  O tym, że politycy PiS także nie wezmą udziału w marszu, napisała na Twitterze rzeczniczka partii Beata Mazurek.
  >>> https://www.tvp.info/39718574/prezydent-andrzej-duda-i-politycy-pis-nie-pojda-w-warszawskim-marszu-niepodleglosci
 • Niewidzialna wojna: Jak napaść na państwo ... / REPRINT
  Szczytem sukcesu polityki jest zwycięstwo nad wrogiem bez prowadzenia walki zbrojnej. / REPRINT notki z 02.01.2018 r. >> http://ziut.neon24.pl/post/145907,niewidzialna-wojna-jak-napasc-na-panstwo-reprint
 • @Ziut - Ruch dla Rzeczypospolitej 16:46:31
  Z imigrantami nigdy nie bedzie porzadku tak dlugo jak stanowia oni narzedzie w rekach Liberalow. Praktycznie "imigrantami" staja sie tylko ci, ktorzy beda glosowac na Lewice. Np. karty do glosowania rozdawane sa juz uczestnikom karawany z krajow Poludn. Ameryki idacych w kierunku USA. Karty te rozdawane sa przez aktywistow Partii Demokratycznej.
  W przypadku Polski, Lewica wpuszcza lumpen-proletariat, ktory przez nastepne lata bedzie korzystal z "uslug socjalnych" oplacanych przez podatnikow. Gdyby nie te "uslugi socjalne" lub inne korzysci materialne rozdawane w "nowym kraju", emigracji by nie bylo.
 • @Ziut - Ruch dla Rzeczypospolitej 16:12:41
  5 tys. żołnierzy rusza do granicy z Meksykiem!
  http://niezalezna.pl/imgcache/750x430/c//uploads/cropit/15408525391d3a3fff9e90f37a15a1de260cc0b372.jpg

  Pentagon poinformował, że ponad 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy zostanie w ciągu najbliższych kilku dni wysłanych na granicę USA z Meksykiem. Ich zadaniem będzie powstrzymanie karawany migrantów z Ameryki Środkowej, którzy chcą dostać się na terytorium Stanów Zjednoczonych. Od dzisiaj do końca tygodnia na granicę z Meksykiem zostanie wysłanych 5200 naszych żołnierzy poinformował szef Dowództwa Północnego Stanów Zjednoczonych (NORAD) generał Terrence O'Shaughnessy. Szef ochrony granic Kevin McAleenan zapewnił, że amerykańskie służby „nie pozwolą dużej grupie migrantów dostać się do Stanów Zjednoczonych w nielegalny sposób”. Według informacji Pentagonu część amerykańskich żołnierzy najpierw zostanie wysłana do Teksasu, następnie wzmocnienie otrzyma granica w Arizonie, a na koniec zabezpieczone zostaną przejścia graniczne w Kalifornii. Szef Pentagonu Jim Mattis podpisał rozkaz wysłania żołnierzy na granicę z Meksykiem. Wcześniej prezydent USA Donald Trump zagroził, że wstrzyma lub ograniczy pomoc finansową dla tych krajów Ameryki Środkowej, z których pochodzą migranci zamierzający dotrzeć do USA.

  Ps...To jest postawa Prezydenta, który najeźdźców traktuje w adekwatny sposób, czyli jako wrogów chcących opanować państwo. Wojsko jest od tego aby strzegło granic, dziwne że nie rozumieją tego w Europie. Do przestępców bez dokumentów powinno się strzelać. Myślę, że wojsko tak powinno bronić granic swojego kraju. W Europie są tylko jakieś przygłupy, które przepuszczają chwasty i pasożyty nie strzelając do nich, oddając granice swoich państw. Emigranci wyszli z tego samego założenia co Czaskoski nt. CPL, po co walczyć o dobrobyt u siebie skoro ten dobrobyt już jest w USA gotowy i czeka?
 • @kula Lis 67 19:55:38
  Wojsko zawsze można wysłać , tylko po co skoro są dyplomatyczne metody . Tego typu działanie to zwykłe prowokowanie do zamieszek . Głębszego sensu tu nie widać , mają przecież plany działań w takich sytuacjach . Nie bardzo to rozumiem .Salut Amigo.
 • @Repsol 20:13:58 jak chcesz to metodami dyplomatycznymi rozwiązać?
  https://pbs.twimg.com/media/DqvesKqWwAA4URc.jpg
 • @kula Lis 67 20:26:03
  Ja ?. Salut . :)))
 • Tajny szczyt w Marrakeszu. Polski rząd w tajemnicy podpisał deklarację wspierającą imigrację. Węgry odmówiły
  https://gloria.tv/article/1pZpbqDFDdCKAnRTyB4utko6o

  http://www.polishclub.org/2018/06/28/ukrywana-deklaracja-z-marrakeszu-premier-morawiecki-jak-lech-walesa-jest-przeciw-a-nawet-za-migracja/


  https://twitter.com/robertwinnicki/status/1034801266516480001

  http://blogmedia24.pl/node/80573

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

ULUBIENI AUTORZY