Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
782 posty 5032 komentarze

"Słowo Polskie" Konfederacji Obozu Narodowo Demokratycznego

Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny - Przyszedł czas na "Obóz Narodowo Demokratyczny - NOTKA FUNDACYJNA [Founding note] - http://ziut.neon24.pl/post/146369,oboz-narodowo-demokratyczny-zdelegalizowac-onr-i-mw

Morderca Adamowicza szkolony do zbrodni w więzieniu?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

To prawdopodobnie w więzieniu Stefan W. nauczył się precyzyjnych [..] pchnięć nożem. Pobyt w zakładzie karnym mógł zamienić tego zagubionego i małomównego drobnego przestępcę w mordercę. - donosi wPolityce.pl

 

Morderca Adamowicza szkolony do zbrodni w więzieniu? 
 

 

Jedną z teorii, którą poważnie biorą pod uwagę śledczy, wskazuje, że to w więzieniu Stefan W. nauczył się się posługiwania się nożem. Ciosy, które zadał Pawłowi Adamowiczowi były niezwykle precyzyjne. „Dźgał tak aby zabić” - informowały tabloidy. Tak precyzyjnego władania nożem musiał nauczyć go ktoś, kto był w tej umiejętności mistrzem. Ktoś musiał mu także „poradzić” jeśli chodzi o wybór noża.

  Link w komentarzach

Mało kto zwrócił uwagę na ten szczegół, … Adamowicza "zadźgano" 13-stego. / 13 to przeklęta liczba iluminatów, … ot taki zbieg okoliczności.

 

W poniedziałek, 14 stycznia,  "Światowy Kongres Żydów (WJC) potępił morderstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.  -  [ Adamowicza "zadźgano" w niedzielę 13-stego / Ziut]  -  Szef organizacji Ronald S. Lauder podkreślił, że polityk sprzeciwiał się skrajnie prawicowemu ekstremizmowi, a atak na niego to napaść na wartości tolerancji." / Link**

Ataku na wartości, którego nie będziemy tolerować:  Adamowicz miał, ma stać się "Lechem Kaczyńskm opozycji", ... o to chodzi [chodziło] w tym mordzie?  ]: /

 
 

Zarządzanie strachem / WIKIPEDIA – strategia socjotechniczna i propagandowa polegająca na instrumentalnym wykorzystaniu emocji strachu, w celu kontrolowania i manipulowania grupami lub całymi społeczeństwami. Opiera się na konstruowaniu, nakierowywaniu oraz skutecznym podsycaniu lęków społecznych lub paniki moralnej, w konsekwencji czego, osoba lub osoby zarządzające strachem mogą postawić się w roli obrońcy[1].

Zarządzanie strachem wykorzystywane jest w komunikacji politycznej jako narzędzie służące do realizacji celów politycznych przez budowanie poparcia społecznego[1]. W danych momentach historycznych może być najważniejszym i najszybszym instrumentem rządzenia państwem albo społecznością. Jednym z efektów zarządzania strachem jest rozdźwięk pomiędzy społecznym poczuciem bezpieczeństwa a realnym zagrożeniem.

Osoby korzystające ze strategii zarządzania strachem bywają nazywane handlarzami strachu[2]. Strategia zarządzania strachem jest pojęciem pokrewnym do kultury strachu

 

 

 

Wyróżnia się trzy etapy zarządzania strachem. W modelu teoretycznym następują one bezpośrednio po sobie, jednak w praktyce mogą występować równolegle.

 

 

Stworzenie narracji strachu i komunikacja jej do społeczeństwa. W początkowym etapie stosowania tej strategii, celem jest wytworzenie strachu, który jednocześnie często jest ukryty i w intencji korzystającego ze strategii ma pozostać nieuświadamiany przez grupę/społeczeństwo, do której kierowany jest komunikat handlarzy strachu. Podtrzymywaniu permanentnego poczucia stanu zagrożenia (“pozornego stanu nadzwyczajnego”).

 

 

Handlarz strachu konsekwentnie komunikuje swoją narrację, stale wyolbrzymiając zagrożenie, lub wręcz całkowicie zniekształcając prawdę na jego temat. Konsekwencją utrzymywania poczucia stanu zagrożenia jest społeczne przyzwolenie na działania polityczne / społeczne, które w innych okolicznościach byłyby przez nie uważane za niedopuszczalne. Zaoferowanie remedium.

 

 

Osoby / podmioty zarządzające strachem uzupełniają wyjściową narrację o wizję rozwiązania lub zniwelowania źródła strachu. Remedium to jest uproszczone, zwykle zbudowane jest wokół reakcji unikowej, ma też charakter prostej alternatywy “albo... albo”. Celem handlarza strachu jest wytworzenie w manipulowanej społeczności przekonania, że jedynym możliwym ratunkiem przed “zagrożeniem” jest udzielenie poparcia i podporządkowanie się proponowanym przez niego politykom / działaniom.

 

 

Etap 1 może przybrać różne formy w zależności od warunków, w których następuje pierwsze wdrożenie strategii zarządzania strachem. Handlarz strachu może bazować na już pojawiających się w społeczeństwie lękach lub panice moralnej, albo też wytwarzać je w oderwaniu od istniejących emocji społecznych.Na każdym etapie zarządzania strachem dla handlarza strachem kluczowe jest trwałe umieszczenie narracji strachu w mediach i jej stała propagacja, przy czym media – podobnie jak w przypadku paniki moralnej – mogą w uczestniczyć w tej strategii w sposób mniej lub bardziej świadomy, obliczony na zwiększenie zasięgu lub wsparcie określonej agendy politycznej.  

 

 

Ogólne cele zarządzania strachem są określane jako kontrolowanie lub zarządzanie grupami lub społeczeństwami.  Do celów szczegółowych zaliczane są: Odwrócenie uwagi od realnych problemów stojących przed daną grupą lub społeczeństwem. Niwelowanie lub neutralizacja społecznych lęków związanych z brakiem stabilnej sytuacji życiowej poprzez przekierowywanie ich na wykreowane źródło strachu. Zbijanie kapitału politycznego i dyskredytacja przeciwników politycznych, którzy są opisywani jako niezdolni do dostrzeżenia zagrożeń, lub wręcz świadomie im zaprzeczający. Naznaczanie i eliminowanie wrogów politycznych. Tworzenie poparcia społecznego dla rozwiązań zwiększających uprawnienia służb policyjnych i ograniczania prywatności[1]. Budowanie spoistości i mobilizowanie grupy własnej. Poczucie zagrożenia gra istotną rolę w stosunkach międzygrupowych, może między innymi prowadzić do odmawiania człowieczeństwa przedstawicielom grupy obcej i faworyzowania grupy własnej[3].  

 

 

Handlarze strachem korzystają z szerokiego spektrum strategii socjotechnicznych i propagandowych. Do najbardziej specyficznych dla zarządzania strachem zaliczane są: Racjonalizacja, psychologiczny mechanizm obronny, w którym postawy i przekonania są uzasadnione w pozornie logiczny i racjonalny sposób, podczas gdy ich rzeczywiste przyczyny i motywy – w tym lęki – pozostają ukryte i nieuświadomione. Tworzenie fałszywych związków przyczynowo-skutkowych polegających na przypisywaniu pozornej lub znacząco wyolbrzymione odpowiedzialności za realne problemy i zagrożenia zjawiskom lub grupom społecznym, pozostających z nimi w luźnym bądź przypadkowym związku[4].

 

 

Opisywanie “zagrażających” zjawisk i grup społecznych w sposób uproszczony[5], przy wykorzystaniu generalizacji, stereotypów oraz języka quasi naukowego. Opisywanie zagrożenia w kategoriach uniwersalistycznych i absolutyzujących Odwoływaniu się do lęków specyficznych dla kontekstu historyczno-kulturowego “zastraszanej” społeczności. Opisywanie rzeczywistości w oparciu o uproszczoną wizję świata z jasnym podziałem na “my” i “oni”, odzwierciedlającym podział na dobro i zło. Unikaniu w opisie zagrożenia perspektywy jednostkowej, skupianie się na możliwie pojemnych kategoriach zbiorowych. Przypisywaniu figurze kozła ofiarnego wyłącznie złych cech i intencji, dehumanizacja grup i osób wskazanych jako źródło lęku.

 

 

Wskazanie prostych sposobów walki z “zagrożeniami”. Wśród nich kluczowe jest udzielenie poparcia dla działań proponowanych przez “handlarzy strachu”. Używanie w opisie zagrożenia metafor powiązanych z katastrofami naturalnymi i wątkami apokaliptycznymi.  Zarządzanie strachem prowadzi do powstania dwóch rodzajów ofiar. Ofiarą bezpośrednią jest grupa lub społeczeństwo, które zostały poddane manipulacji przez handlarzy strachu, przy wykorzystaniu wymienionych wyżej strategii zarządzania strachem.

 
 

Efektem manipulacji jest zmiana postaw, rozwinięcie wrogiego stosunku do wybranej grupy obcej, zbudowanie przekonań opartych na fałszywych przesłankach.

 

Druga kategoria ofiar – pośrednich, to członkowie grup, które zostały wskazane przez handlarza strachu jako źródło zagrożenia. W konsekwencji doświadczają oni stygmatyzacji, marginalizacji, wykluczania, lub – w skrajnych przypadkach – bezpośredniego prześladowania

 

Przykłady historyczne mna znaleźć w pełnej wersji opisu WIKIPEDII / LINK w komentarzach 

 

 

PRZYKŁADY WSPÓŁCZESNE 

 

Po zamachach na World Trade Center i Pentagon 11 wrzeÅ›nia 2001 roku Stany Zjednoczone rozpoczęły międzynarodową kampanię militarną…, do której zaliczane konflikty takie jak Wojna w Afganistanie, Druga wojna w Zatoce Perskiej, MiÄ™dzynarodowa interwencja przeciwko PaÅ„stwu Islamskiemu i inne. Zbiorczo dziaÅ‚ania te zostaÅ‚y nazwane wojnÄ… z terroryzmem ze“ termin ten wprowadził‚ do amerykańskiej polityki zagranicznej prezydent George W. Bush[23].

 

 

Zarówno dział‚ania te, jak i sam termin poddane zostały szczegółowej krytyce[24]. Wskazuje się, ze pojęcie wojny z terroryzmem jest chwytem propagandowym stosowanym w celu ograniczenia[25] swobód obywatelskich i uzasadnieniu[26] dział‚ań„ militarnych prowadzonych w dowolnych miejscach na świecie.

 

 

Zdaniem krytyów, administracje kolejnych amerykańskich prezydentów nieproporcjonalnie wyolbrzymiony zagrozenia“ w tym zagrozenie zamachami terrorystycznymi na terenie Stanów Zjednoczonych“ płyną…cego ze strony międzynarodowych organizacji terrorystycznych. Dzięki podtrzymywaniu w amerykańskim społeczeństwie strachu przed islamskim terroryzmem, mozliwe był‚o utrzymanie specjalnych uprawnień„ administracji.

 

 
 

 

 

 

 

 

KOMENTARZE

 • Morderca Adamowicza szkolony do zbrodni w więzieniu?
  Jedną z teorii, którą poważnie biorą pod uwagę śledczy, wskazuje, że to w więzieniu Stefan W. nauczył się się posługiwania się nożem. Ciosy, które zadał Pawłowi Adamowiczowi były niezwykle precyzyjne. „Dźgał tak aby zabić” - informowały tabloidy. Tak precyzyjnego władania nożem musiał nauczyć go ktoś, kto był w tej umiejętności mistrzem. Ktoś musiał mu także „poradzić” jeśli chodzi o wybór noża. >> https://wpolityce.pl/kryminal/429667-ujawniamy-stefan-w-uczyl-sie-zbrodni-w-wiezieniu
 • Ślad ciągnie się za D.Tuskiem
  "Ciamajdan" w grudniu 2016 - tusk we Wrocławiu i "polskie grudnie"
  10.11.2011 przed Świętem Niepodległości - Tusk w Łodzi i podjudzanie do walki z bolszewikami.
  Śmierć Adamowicza- Tusk w Gdańsku i przemowa do tłumów o ratowaniu Gdańska, Polski i Europy.
  Ślad ciągnie się z Berlina, Brukseli i Moskwy.
 • @35stan 16:52:40
  "Ciamajdan" w grudniu 2016 - tusk we Wrocławiu
  "polskie grudnie" przed Świętem Niepodległości - Tusk w Łodzi
  Śmierć Adamowicza- Tusk w Gdańsku
  … i przemowa do tłumów o ratowaniu Gdańska, Polski i Europy.
  =======================================

  // Ślad ciągnie się z Berlina, Brukseli i Moskwy //


  COŚ W TYM JEST, … JA PAMIĘTAM JESZCZE JEDEN, CHYBA Z 2012

  >>> https://www.youtube.com/watch?v=o3jc91rJNfU

  WTEDY SPIER*OLIŁ DO KOSOWA i DAŁ PRZEMÓWIENIE DO POLICJI

  11.11.2012 - Nie ma większego przekleństwa niż konflikt domowy, niż wojna pomiędzy braćmi - powiedział premier Donald Tusk w niedzielę w Kosowie, gdzie spotkał się z polskimi żołnierzami i policjantami.

  - Polska jest dzisiaj bezpiecznym państwem i bezpiecznym domem dla swoich obywateli (...). Ale jak łatwo jest utracić bezpieczeństwo i dobrą reputację, wiedzą mieszkańcy tej ziemi - powiedział premier

  >> https://www.newsweek.pl/polska/premier-donald-tusk-obchody-swieta-niepodleglosci-kosowo/nf7rmn2

  // Ślad ciągnie się z Berlina, Brukseli i Moskwy. //


  COŚ W TYM JEST, …
 • Ciekawy artykuł
  Wiele wskazuje na zorganizowany zamach na Abramowicza.
  Organizator trochę prymitywny więc łatwo przejrzeć jego intencje.
  Morderca dobrze wytypowany z dobrą dla tej roboty przeszłością i kryminalna i zdrowotną.
  Fachowe operowanie nożem sugeruje jakieś szkolenia w tym zakresie.
  Przygotowanie wejścia na scenę (plakietka)
  Wygłoszenie głośnej deklaracji przez morderce tak by wszyscy słyszeli (odwracanie uwagi od prawdziwych organizatorów).
  Skąd morderca wiedział gdzie będzie i o której godzinie Abramowicz?
  Dlaczego zaatakował na scenie publicznie i dlaczego nikt go nie zatrzymywał po zbrodni...

  Scenariusz podobny do morderstwa ruskiego ambasadora w w Turcji.
  (tu wiadomo kto to zorganizował i dlaczego.. s~kłócenie Rosji i Turcji w interesie Izraela).
  W przypadku Abramowicza brakuje tylko śmierci mordercy...
  oraz jasnych motywów organizatorów .. te motywy wskażą przynajmniej obóz organizatorów.
  Jak morderca nie zginie to będzie śpiewał chyba że służby pozwolą mu uciec w "żółte papiery" a zlikwidują później.

  To moim zdaniem ewidentnie takie małe show jak WTC tylko mniejsze..
  dla organizatorów było ważne by wszyscy to widzieli... jak przy WTC.
  To podobieństwo .. to też jest jakiś trop.
 • @Oscar 17:23:13
  "To podobieństwo"

  To "know how".....
 • @35stan 18:06:48
  Prokuratura podała, że były tylko 2 ciosy. [„Bezpośrednią przyczyną zgonu prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza był wstrząs krwotoczny” wynika ze wstępnej opinii, którą w środę otrzymała Prokuratura Okręgowa w Gdańsku. Na ciele samorządowca znaleziono dwie głębokie rany w okolicy serca oraz jamy brzusznej. „Bezpośrednią przyczyną zgonu był wstrząs krwotoczny najprawdopodobniej współistniejący z niewydolnością wielonarządową będącą następstwem krwotoku wewnętrznego z uszkodzonych narządów wewnętrznych” – powiedziała Wawryniuk. Wyjaśniła, że na ciele prezydenta znaleziono dwie głębokie rany w okolicy serca oraz jamy brzusznej.]


  Czyli Adamowicz był już trupem na estradzie po 2 minutach od ciosu w serce. Tym razem WSI przegięło z tą skomplikowaną operacją i zmarnowaniem 20 l krwi o rzadkiej grupie „D” jak dygnitarz. Koszt operacji 200 tys. zł, „operacji” na godzinnych! zwłokach (nóż w serce o 20 a operowali o 21!). Adamowicz był trupem, gdy przywieźli go do szpitala. Może były jakieś funkcje życiowe, ale nie było najmniejszej szansy, że z tego wyjdzie. Przez blisko 24 godziny mogły być podejmowane decyzje firmowane jego nazwiskiem. Antydatowane tym bardziej. Nie mówiąc już o znikaniu dokumentów.
 • @Oscar 17:23:13
  http://ewinia-nowyekran-pl.neon24.pl/post/147208,juz-wiemy-kim-byl-adamowicz#comment_1521743
 • @kula Lis 68 15:40:26
  https://web.facebook.com/robert.wasilewski.9803/posts/1871545419639681

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

MOJE KOMENTARZE

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

ULUBIENI AUTORZY