Gorące tematy: Iran i Irak vs USA Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
786 postów 5139 komentarzy

"Słowo Polskie" Konfederacji Obozu Narodowo Demokratycznego

Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny - Przyszedł czas na "Obóz Narodowo Demokratyczny - NOTKA FUNDACYJNA [Founding note] - http://ziut.neon24.pl/post/146369,oboz-narodowo-demokratyczny-zdelegalizowac-onr-i-mw

"RAPORT": w 1941 roku było 67 "pogromów jak w Jedwabnem"

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

REPRINT z 26.05.2018 r. // Prof. Żbikowski z Żydowskiego Instytutu Historycznego podaje, iż między 22 czerwca a połową września 1941 r., na terenie tzw. Bezirk Białystok, do wystąpień antyżydowskich doszło w 29 miejscowościach.

Na terenie całej Zachodniej Białorusi 67.

 

Dlaczego mówi się tylko o Jedwabnym?

Nad fragmentem z THE BLACK BOOK OF POLISH JEWRY / CZARNA KSIĘGA ŻYDÓW POLSKICH pozwalam sobie przesłać fragment artykułu o wydarzeniach "podobnych jak w Jedwabnem" po 22 czerwca 1941 roku, a więc po NAPAŚCI NIEMIEC HITLEROWSKICH NA ZIEMIE POLSKIE POD OKUPACJĄ ZWIĄZKU SOWIECKIEGO W LATACH 1939 - 1941 której 77 rocznica właśnie się zbliża, i do zorganizowania obchodów tej rocznicy,  której namawiam miasto i gminę Jedwabne  10 lipca 2018 r., co umożliwi "w świetle kamer" przedstawienie tła historycznego wydarzeń w Jedwabnem 10 lipca 1941 r. [i nie tylko].

Link do artykułu: Na terenie Białostocczyzny w 1941 roku doszło do ok. 30 wystąpień antyżydowskich; ich tło nie jest do końca jednoznaczne  >>  https://bialystok.onet.pl/ipn-bylo-ok-30-pogromow-zydowskich-na-bialostocczyznie-tlo-nie-do-konca-jednoznaczne/vk7jjc

Prof. Andrzej Żbikowski z Żydowskiego Instytutu Historycznego podaje, iż między 22 czerwca a połową września 1941 r., na terenie tzw. Bezirk Białystok, czyli okręgu białostockiego utworzonego latem 1941 r. przez okupacyjne władze niemieckie, do wystąpień antyżydowskich doszło w 29 miejscowościach. Na terenie całej tzw. Zachodniej Białorusi (czyli z uwzględnieniem terenów przyszłego Bezirk Bialystok) takich miejscowości było, według tego badacza, 67.
 
<>
 
Trzeba tutaj zaznaczyć że wydarzenie do jakiego doszło w Jedwabnem 10 lipca 1941 r. ma wiele wspólnego z wydarzeniem, do jakiego doszło 2 września 1939 r. w Wieruszowie, i w szczegółach niewiele się zapewne od niego różniło. Jakiś współudział ludności polskiej w działaniach przeciwko ludności żydowskiej, tak wynika z uważnego czytania i interpretacji wspomnień ludności żydowskiej, dotyczył osób pochodzenia żydowskiego uwikłanych w działalność okupacyjnych władz sowieckich, a nie całej populacji, sąsiadów, ludności pochodzenia żydowskiego. 
 
 
W tym miejscu, trzeba mieć tego świadomość, że powojenne postępowania sądowe przeciwko uczestnikom wydarzeń w Jedwabnem z 10 lipca 1941 r., bardziej mogło mieć związek z udziałem ludności polskiej w  obalaniu komunistycznej władzy sowieckiej, niż z faktycznym współudziałem Polaków w tamtych tragicznych wydarzeniach.
 
 
 
 
 
Mapa obszaru wokół Jedwabnego / 22 czerwca 1941 rok: Warszawa i zielone na lewo od czerwonej linii to Generalna Gubernia; na lewo od Warszawy III Rzesza Niemiecka z wcielonymi ziemiami polskimi;  na prawo od czerwonej linii napadnięta przez Niemców 22 czerwca 1943 roku ziemie polskie od 1939 roku wcielone do Związku Sowieckiego -  okupacja sowiecka.
 
22 czerwca 1941 r. hitlerowskie Niemcy napadły na Związek Radziecki. Nieopodal tej czerwonej linii, "po sowieckiej stronie" znajduje się Jedwabne, do którego latem 1941 roku wkroczyli Niemcy.  /  22 lipca 1941 roku Okręg Białostocki wcielono do III Rzeszy Niemieckiej, a konkretnie do Prus Wschodnich.
 
Między czerwoną linią i Białymstokiem, wokół Jedwabnego, na przełomie czerwca i lipca hitlerowcy dokonali serii masakr ludności żydowskiej, o których pisze prof. Andrzej Żbikowski z Żydowskiego Instytutu Historycznego. 
 
 
 
   
 
 
 
 
BLITZ  POGROM  [1939]
 
PIERWSZE KROKI: WIERUSZÓW, CZĘSTOCHOWA, BIELSKO
 
[fragment z The BLack Book of POlish Jewry]
 
 
 
Marsz armii niemieckich w Polsce rozpoczął się 1 września 1939 roku. Na ich drodze było wiele osób, w tym ludność która obejmowała dużą liczbę Żydów. Już w pierwszych dniach inwazji Żydzi poddawani byli niemal identycznemu wzorom prześladowań, o czym świadczą zeznanie Żydów uciekających z Polski na Litwę. Tak więc w oświadczeniach złożonych przed przedstawicielem Światowego Kongresu Żydów w Wilnie, czytamy między innymi zeznania dotyczące małego miasteczka Wieruszów, które zostało zajęte 2 września [1939 r.]: "Niemcy traktowali Żydów z ich zwyczajową brutalnością, odcięli brody Żydów, splądrowali żydowskie sklepy i wysłali do obozu koncentracyjnego osiemdziesięciu Żydów i zatrzymali ich tam przez sześć tygodni, wśród nich wysłano do obozu koncentracyjnego rabbi z Wieruszowa, Mosze Kleigera, ale wszystko to było drobiazgami w porównaniu z  rzezią dwudziestu Żydów.
 
Gdy Niemcy wkroczyli do miasta, wyprowadzili dwudziestu Żydów na rynek i zastrzelili ich, wśród ofiar znalazły się następujące prominentne osoby: Isaac Lewi, 61 lat, Israel Lewi, 65 lat, Mosze Mozes, Abraham Lefkowitz, Usiel Baumatz, Jacob Lewi i Abraham Seinderman. Liebe Lewi. Córka Izraela Lewi, podbiegła do ojca, by go pożegnać. Niemieckie bestie kazały jej otworzyć usta za tę bezczelność, strzelając w nią kulą, a ona padła na miejscu martwa.”
 
Częstochowa, w pobliżu granicy polsko-niemieckiej, została zajęta 3 września. Zaraz po przyjeździe Niemcy zaczęli polować na Żydów, bili ich i zabijali na ulicach i rabując ich domy. Pogrom trwał kilka dni, podczas których zginęło 180 Żydów.  
 
Tego samego dnia Niemcy zajęli także przemysłowe miasto Bielsko na Śląsku. Tutaj pogrom był oczywiście częścią zamierzonego planu. Wielu Żydów opuściło miasto z początkiem inwazji. Pozostało tylko 2000. Pierwszego dnia zostali oni zabrani i zapędzeni na dziedziniec miejscowej Talmud Tory, gdzie zostali okrutnie pobici. Niektórzy zostali podwieszani za ręce i pozostawieni w tej pozycji przez kilka godzin. Na wielu z nich wylewano wrzącą wodę.
 
Przez siedem dni Żydzi trzymani byli w improwizowanym obozie koncentracyjnym, podczas którego zmuszano ich do ciężkiej pracy poza obozem. Podczas pracy byli bici i upokarzani przez swoich nadzorców, zmuszani do wzajemnego uderzania się i poddawani najbardziej nieludzkim torturom. [...]
 
 
W ciągu siedmiu dni, w których Żydzi byli przetrzymywani w obozie koncentracyjnym, ich sklepy i domy zostały obrabowane przez niemieckich żołnierzy, w dwa tygodnie po ich przybyciu Niemcy spalili wszystkie żydowskie synagogi, szkoły i instytucje publiczne, a ostatecznie wyparli Żydów z miasto w kierunku Lublina,  "de judaizacja" Bielska została osiągnięta zgodnie z celem, jakim było uczynienie Śląska "Judenfrein".
 
TYPOWYMI PRZYPADKAMI BLITZ POGROMÓW w 1939 r. BYŁY: ALEKSANDRÓW, PIOTRKÓW, ZGIERZ, WŁOCŁAWEK, MIELEC;   a w 1941 r. JEDWABNE
 


 
 
 
Mapa Jedwabnego z książki:  Sefer Yedvabneh,   edited by Julius L. Baker and Jacob L. Baker (Jerusalem; New York: Yedwabner Societies in Israel and the United States, 1980). z YIVO Archives [1]  -  które wymienia ją na pierwszym miejscu do wyboru książek o Jedwabnym  /  “Suggested Reading”.Dopiero za nią YIVO Archives wymienia książki innych autorów, w tym książkę Jana Tomasza. Grossa "Sąsiedzi", która wydaje się być wyretuszowaną kompilacją różnych wydarzeń do jakich doszło na okupowanych ziemiach polskich pod okupacją niemiecką.   
 
 
 
W 1941 roku zależności od  źródeł, liczba miejscowości w północno-wschodniej Polsce, gdzie doszło dopogromów Żydów jest różna  IPN: Było ok. 30 pogromów żydowskich na ...  -  Białystok - Onet  
 
To w Jedwabne było jednym z bardzo wielu:  zaczęło się od Wieruszowa, … nie skończyło w Jedwabnem.
 
 
 
 
 
 
Część dalsza eksterminacji Żydów polskich, z terenów okupowanych przez Związek Sowiecki od września 1939 r. do czerwca 1941 r., czyli czasów wojny niemiecko-sowieckiej opisana została w książce CZARNA KSIĘGA ŻYDÓW SOWIECKICH, której okładkę przedstawiono wyżej. Wydano ją przy współudziale Yad Vashem. Zadziwiająca sprawą jest, chyba celowy, brak w spisach biblioteki Yad Vashem [przynajmniej do niedawna] informacji o opisanej wcześniej CZARNEJ KSIĘDZE ŻYDÓW POLSKICH, co tłumaczyć chyba należy faktem, że nie zawiera ona żadnych informacji, w sposób tak drastyczny jak książka Jana Tomasza Grossa o Jedwabnem, inkryminują zachowanie ludności narodowości polskiej w czasie okupacji niemieckiej terenów polskich, w czasie II Wojny Światowej. 
 
CZARNA KSIĘGA ŻYDÓW SOWIECKICH
Copyright 1980 Yad Vashem[Muzeum Holokaustu w Jerozolimie, Izrael]Biblioteka Kongresu [USA] Numer karty katalogowej 81-81517  
 
Rada doradcza: Alexander Donat [Przewodniczący) Sam E. Bloch, William H. Donat, Abraham H. Foxman, Hadassah Rosensaft, Leon W Weils, Elie Wiesel Dokumenty Zniszczenia nazistów na 1,5 mln sowieckich ŻydówPod redakcją Ilji Ehrenburg i Wasilij Grossmana"Brennersci" z Białegostoku - Opowieść o robotnikach z Białegostoku,
 
Wspomnienia: Zelman Edelman and Shomon Amie F
RAGMENTY
 
 
[strona 242 Czarnej Księgi] Pod koniec 1943 r. ulice getta były puste; ponad 50 000 jego mieszkańców zginęło w piecach i komorach gazowych na Majdanku i w Treblince, w "obozach zagłady" pod Białymstokiem. Spośród ostatnich mieszkańców getta 16 sierpnia 1943 r. Niemcy wybrali 43 osoby. Wśród nich było dwóch robotników z Białegostoku. Wszyscy wybrani zostali wtrąceni do więzienia. Następnego dnia dostali po dwa łańcuchy o długości dwóch metrów i dwunastu kilogramów wagi każdy. Trzymano nas w więzieniu do 15 maja 1944 r. [...] Wczesnym rankiem więzienie odwiedził Makhol, zastępca szefa gestapo. Kazał nam założyć różne ubrania. Nasze nowe garnitury miały jaskrawe białe plamy na kolanach i dużą białą plamę na plecach. [...]
 
 
Zostaliśmy umieszczeni w "maszynie śmierci" (coś w rodzaju gazowej ciężarówki) [najprawdopodobniej w takiej ciężarówce gazowano też Żydów] i zostaliśmy przewiezieni w kierunku Augustowa. Ciężarówka zatrzymała się. Po wyjściu kazano nam wstać, znaleźliśmy się w otoczeniu 50 żandarmów uzbrojonych w pistolety maszynowe, pistolety i granaty.  Makhol wygłosił do nas przemówienie “na naszą korzyść”; powiedział, że będziemy robić prace budowlane, które potrwają trzy lata. Nikt z nas nie zostanie zastrzelony, jeśli praca zostanie wykonana sumiennie, i aby nie było prób ucieczki, ponieważ łańcuchy na to nie pozwalą. Jeśli komuś uda się uciec, reszta zostanie zastrzelona na miejscu. Następnie zabrano nas pod zbrojną straż w głąb lasu, na wzgórze, które mieliśmy rozkopać.   [...] 
 
 
Kiedy zaczęliśmy kopać ziemię, natrafiliśmy na zwłoki na głębokości 15 centymetrów. Kazano nam wyciągnąć te ciała za pomocą haków i ułożyć je na dwumetrowym stosie drewna. Układanie odbywało się w następujący sposób: każda warstwa zwłok była przekładana rzędem drewna. (Wycinaliśmy drewno z lasu.) Kiedy wysokość przygotowanego ogniska osiągnęła trzy metry, nafta lub benzyna została wylana na drewno, wkłady zapalne zostały umieszczone w kilku miejscach, a cała struktura została podpalona. Godzinę później nie można było nawet zbliżyć się do ognia, ponieważ odzież zapalała się odległości jednego metra. Palenie takich zwłok trwało 12-18 godzin. [...]  
 
 
Pierwsze trzy doły w lesie koło Augustowa zawierały 2 100 ciał. [...] Z Augustowa zaprowadzono nas do wiosek zamieszkanych głównie przez Białorusinów. W pobliżu każdej wsi znajdowało się charakterystyczne wzgórze, pod którym grzebano zamordowanych Żydów. [...] W pobliżu Łomży we wsi Golnino wykopaliśmy cztery doły, z których każdy miał szerokość pięciu metrów i cztery metry głębokości. Udało mi się ukryć kilka nóg, jedną czaszkę i kilka żeber. Niemcy byli nerwowi i z ich rozmów wynikało, że Armia Czerwona jest blisko.  / KONIEC CYTATU Z “SOWIECKIEJ” CZARNEJ KSIĘGI / 


 
 
Einsatzgruppen: Nazi Death Squads | PBS America 
 
 
Działając pod administracją SS Himmlera, osławione oddziały paramilitarne znane jako Einsatzgruppen wycinają morderczy pokos w okupowanej przez nazistów Europie Wschodniej.  Ich działalność polegała na hurtowej rzezi, bezlitosnym zwalczaniu tysięcy tysięcy Żydów, Cyganów i wszystkich innych, uważanych w przeklętym światopoglądzie Trzeciej Rzeszy za "niepożądane elementy". >> https://www.youtube.com/watch?v=QfWel51xP5w&t=24s 
 
 
MOŻNA SIĘ DOMYŚLAĆ, ŻE TAK JAK NA POWYŻSZYCH ARCHIWALIACH PRZEDSTAWIAŁ SIĘ WIDOK NA RYNKU W WIERUSZOWIE 2 WRZEŚNIA 1939 R, … i w JEDWABNEM 10 LIPCA 1941 ROKU 
 
 
<>
 
 
IPN: Było ok. 30 pogromów żydowskich na Białostocczyźnie. Tło nie do końca jednoznaczne
 


Na terenie Białostocczyzny w 1941 roku doszło do ok. 30 wystąpień antyżydowskich; ich tło nie jest do końca jednoznaczne - tak obecny stan badań tej problematyki podsumowuje IPN. Kilka spraw prowadził lub prowadzi pion śledczy Instytutu. 
 
<> 
 
W archiwach IPN jest udokumentowanych kilkadziesiąt przypadków skazania po wojnie Polaków za zabójstwa Żydów w czasie wojny.
 
 
TU WARTO PRZYPOMNIEĆ: TE "KILKADZIESIĄT PRZYPADÓW SKAZANIA" BYŁO DZIEŁEM OKUPACYJNYCH WŁADZ KOMUNISTYCZNYCH, A SKAZANYMI MOGLI BYĆ UCZESTNICY PRZEPĘDZANIA TYCH SAMYCH WŁADZ DO KTÓRYCH DOSZO PO "WYZWOLENIU" PRZEZ NIEMCÓW ZIEM POLSKICH OKUPOWANYCH PRZEZ ZWIĄZEK SOWIECKI W LATACH 1939 - 1941*
 
Ten okres powinien doczekać się książki, bo właśnie ci "ocaleli z pogromów" Żydzi stanowili trzon administracji komunistycznej całej Polski w latach 1944 - 1989 z rodzicami Panów Kwaśniewskiego i Cimoszewicza.
 
i

 

10 lipca 2001 r. do Jedwabnego zjechały telewizje z całego świata, aby świat usłyszał o "mordzie Polaków" na Żydach, gdzie Aleksander Kwaśniewski mógł o tym obwieścić światu, i co było w tej "szopce" chyba najważniejsze, i zapewne było też powodem "imprezy",  aby cały świat mógł się dowiedzieć,

że  Żydzi byli "współgospodarzami tej ziemi". 

Pewne rzeczy w Polsce  usiłuje się  celowo wyeksponować , aby uzasadniać ukrywany, choć powszechnie znany cel  reintegracji zagranicznych Żydów w / i do Polski.  -  Tak to wszystko wygląda. 

 

Trwa wielki międzynarodowy spór o to, co naprawdę wydarzyło się w Jedwabnem.

>>  //ziut.neon24.pl/post/132489,co-10-7-2001-r-w-jedwabnem-robil-tymochowicz-modlil-sie

Co 10 lipca 2001 roku podczas "uroczystości",  gdy dokonano PR-owskiego napadu na Jedwabne, , robił tam pan Piotr Tymochowicz, specjalosta od "PR-owskiej propagandy"?  

Piotr Tymochowicz .. o Polakach  

>>> https://www.youtube.com/watch?v=qqOyiMB2kVI 

W komentarzach polecam pełną wersję 

 

 

 


 

 

KOMENTARZE

 • Piotr Tymochowicz .. o Polakach
  >>> https://www.youtube.com/watch?v=qqOyiMB2kVI

  Polecam pełną wersję "RAPORTU O JEDWABNEM" / * Uwaga: Google już zablokowało przeglądanie na przeglądarce Google, aby uzyskać dostęp skorzystaj z innej przeglądarki

  Raport z okazji zbliżającej się 77 ROCZNIXY NAPAŚCI NIEMIEC HITLEROWSKICH NA ZIEMIE POLSKIE POD OKUPACJĄ ZWIĄZKU SOWIECKIEGO W LATACH 1939 - 1941

  PL >> https://docs.google.com/document/d/1bq3EBVnOpz-1vddVCj6IWARzstziAPxiLIDUKy1IldY/edit

  ENG >> https://docs.google.com/document/d/1bq3EBVnOpz-1vddVCj6IWARzstziAPxiLIDUKy1IldY/edit

  Link do artykułu: Na terenie Białostocczyzny w 1941 roku doszło do ok. 30 wystąpień antyżydowskich; ich tło nie jest do końca jednoznaczne >> https://bialystok.onet.pl/ipn-bylo-ok-30-pogromow-zydowskich-na-bialostocczyznie-tlo-nie-do-konca-jednoznaczne/vk7jjc
  nadużycie link skomentuj

  The Black Book of Polish Jewry / CZARNA KSIĘGA ŻYDÓW POLSKICH
  .
  >> https://en.wikipedia.org/wiki/The_Black_Book_of_Polish_Jewry

  Fragmenty o Holokauście: THE BLACK BOOK OF POLISH JEWRY 1943
  >> http://ziut.neon24.pl/post/142354,fragmenty-o-holokauscie-the-black-book-of-polish-jewry-1943

  W linkach w Wikipedi znaleźć można dostęp do całej książki, polecam

  *** JEŚLI ZNASZ KOGOŚ, KOGO TA KSIĄŻKA MOŻE ZAINTERESOWAĆ, LUB POWINIEN ZNAĆ PRWADZIWĄ HISTORIĘ HOLOKAUSTU, WYŚLIJ IM TE LINKI RAZEM Z TREŚCIĄ JAK WYŻEJ

  THE BLACK BOOK OF POLISH JEWRY 1943 / PDF >> https://archive.org/stream/in.ernet.dli.2015.48624/2015.48624.Black-Book-Of-Polish-Jewry#page/n21/mode/2up

  THE BLACK BOOK OF POLAND / PDF >> https://archive.org/stream/TheBlackBookOfPoland/The%20Black%20Book%20of%20Poland#page/n1/mode/2up
  nadużycie link skomentuj

  Einsatzgruppen: Nazi Death Squads | PBS America
  .
  Działając pod administracją SS Himmlera, osławione oddziały paramilitarne znane jako Einsatzgruppen wycinają morderczy pokos w okupowanej przez nazistów Europie Wschodniej. Ich działalność polegała na hurtowej rzezi, bezlitosnym zwalczaniu tysięcy tysięcy Żydów, Cyganów i wszystkich innych, uważanych w przeklętym światopoglądzie Trzeciej Rzeszy za "niepożądane elementy".
  >> https://www.youtube.com/watch?v=QfWel51xP5w&t=24s
  nadużycie link skomentuj

  W imię prawdy o Jedwabnem i honoru Polaków
  http://idb.neon24.pl/post/143943,w-imie-prawdy-o-jedwabnem-i-honoru-polakow

  SPALENI ŻYWCEM W JEDWABNEM
  http://idb.neon24.pl/post/143698,spaleni-zywcem-w-jedwabnem
 • Fragmenty o Holokauście: THE BLACK BOOK OF POLISH JEWRY 1943
  REPRINT notki z początku 2018 r., z cytatami z książki, które "rozpętały wojnę polsko izraelską" i wpłynęły na współczesne relacje Polski z Izraelem, oraz wygraną w medialnej potyczce informacyjnej w wojnie na temat Holokaustu - wojnie, która trwa.
  Ponizsze informacje po raz pierwszy opublikowano na Neon24.pl 24.01.2018 22:00 w notce pt.

  PRAWDA O HOLOKAUŚCIE: Milion Żydów zabił TYFUS i naziści

  Następnego dnia Sejm uchwalił ustawę o IPN, a kilka dni potem Izrael ostarzył Polskę i próbę zmiany powszechnie obowiązującej historii o Holokauście. / Czy niepodwazalne liczby z obozów koncentracyjnych wstrząsnęły "przemysłem Holokaustu"? >> https://ziut.neon24.pl/post/147387,fragmenty-o-holokauscie-the-black-book-of-polish-jewry-1943
 • @Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny 12:03:34
  Witaj , przecież wiadomo kto to zrobił . Reszta to bajki . Salut . https://en.m.wikipedia.org/wiki/Hermann_Schaper

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

ULUBIENI AUTORZY