Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
829 postów 5300 komentarzy

"Głos Polski" Obozu Narodowo Demokratycznego

Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny - Przyszedł czas na "Obóz Narodowo Demokratyczny - NOTKA FUNDACYJNA [Founding note] - http://ziut.neon24.pl/post/146369,oboz-narodowo-demokratyczny-zdelegalizowac-onr-i-mw

Czy zdecydowano, że Polską i nami, rządzić będą Ukraińcy?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Przyglądając się, analizując "wojnę polsko-polską", warto sprawdzić kto tak naprawdę z kim walczy: czy walczą Polacy z Polakami, czy raczej Polacy z "Obywatelami RP" i kim tak naprawdę są "Ich Matki i ich Ojcowie", ... albo dziadkowie?

 

Niżej ciekawy RAPORT amerykańskiego Vice Konsula w Warszawie z 13 listopada 1941 r. Niby od tamtego momentu upłynęło prawie 80 lat, ale taktyka jakby ta sama. / Jest to fragment RAPORTU amerykańskiego Vice Konsula w Warszawie, z nazwiska wynika, że pochodzenia polskiego, T. H. Chlińskiego- poznawajmy historię bo naprawdę warto.  /  Ludzie odchodzą , czas ucieka, jedyną "stabilną rzeczą" są chyba tylko dugofalowe cele polityczne państw.

DOKUMENT CIA:  POLSKA POD OKUPACJĄ NIEMIECKĄ
RAPORT napisany przez T. H Chylińskiego - Vice Konsula USA w Warszawie
Data wytworzenia dokumentu: 13 listopada 1941 r

NIEMIECKO-UKRAIŃSKIE REALACJE W OKUPOWANEJ POLSCE

Element ukraiński w Polsce stanowi klasę uprzywilejowaną na równi z "Volksdeutschami". Mają pozwolenia na posiadanie radia i mogą kupować żywność w niemieckich sklepach po okazaniu kart identycznych z tymi jakie w Polsce mają Niemcy i Volksdojcze.

Są zatrudniani w niemieckich biurach w Krakowie, Warszawie i obwodach wojewódzkich. Duża liczba  pracuje w zakładach przemysłowych i firmach handlowych skonfiskowanych Żydom. Prasa ukraińska w Polsce głośno chwali Hitlera i nazistów.  .....

 

 

[Jakiego pochodzenia byli "goście" na urodzinach Hitlera?]

https://ziut.neon24.pl/post/142613,do-czego-rzytkom-potrzebny-jest-antysemityzm-i-faszysci

 

 

Ukraińcom w okupowanej Generalnej Guberni zezwala się na utrzymanie własnych organizacji społecznych i kulturalnych.  -  W Warszawie ich liczba gwałtownie rośnie.  -   Donoszono, że duża ich liczba została umieszczona w polskiej policji, a także na kolei i w systemach komunikacji miejskiej

Powszechnie wiadomo, że większość więzień w południowej części Generalnego Gubernatorstwa jest obsadzonych przez Ukraińców. Traktują Polaków jeszcze ostrzej niż okupanci niemieccy..

Otrzymują instrukcje w specjalnych szkołach policyjnych otwartych przez Niemców w różnych częściach kraju. Zgodnie z informacjami uzyskanymi w Warszawie wydziały ukraińskie są uzbrojane przez niemieckie władze wojskowe i prawdopodobnie są obecnie wykorzystywane w kampanii przeciwko Rosji Sowieckiej.


Ich nadzieje na niepodległą Ukrainę zostały odebrane, gdy Niemcy włączyli do Generalnego Gubernatorstwa Lemberg i inne rzekomo ukraińskie terytoria.  Zdaniem niemieckich władz wojskowych większość informacji dostarczonych przez ukraiński wywiad w Rosji jest niedokładna, zwłaszcza w odniesieniu do siły, morale i lokalizacji wojsk radzieckich wzdłuż granicy. Ukraińcy przesadzili z tematem, aby przyspieszyć działania wojenne. Pomijając to, ich nowe państwo wymagałoby utworzenia innych administracji podobnych do tej w Generalnym Gubernatorstwie, co nie byłoby pożądane ze względu na niedobór wyszkolonych urzędników i personelu.

FRAGMENT WIĘKSZEJ CZĘŚĆI O ŻYDACH

Generalna Gubernia stała się [niemieckim] wysypiskiem dla Żydów z różnych krajów podbitych przez Hitlera. Nie wiem, jaka ich ilość została tam przeniesiona, ale musi być ich tam około dwa miliony. Najprawdopodobniej ma to dwojaki cel: (1) pozbycie się z Rzeszy i podbitych krajów elementu żydowskiego, oraz (2) zagęszczenie w Polsce mniejszości żydowskiej do tak ogromnych rozmiarów, aby rozwiązanie problemu żydowskiego w przyszłej Polsce było prawie że niemożliwe. [do odwrócenia?] 

Ostatecznie, jeśli rozwój wypadków  w [zaatakowanej przez Niemców] Rosji szedłby w zadowalającym kierunku, Żydzi zostaną przepchnięci na wschód [czyli na Ukrainę], a później podążą za nimi Polacy, tak aby w przyszłości cała Generalny Gubernia stała się etnicznie czystą niemiecką prowincją. / koniec cytatu /

=======

Komentując powyższe trzeba zauważyć że już sama rola Ukraińców i "import" Żydów na ziemie polskie w tamtym czasie wskazywał na realizację pomysłu "JUDEOPOLONI", państwa buforowego między Niemcami i Rosją, pod niemieckim zarządem, ... zarządzanego rękami Ukraińców. 

Badajmy pochodzenie, czyli "Kto jest kim?" w Polsce i polskiej polityce - wyniki mogą być zaskakujące. / "Wojna polsko-polska" może wcale nie jest "wojną polsko-polską" tylko wojną Polski z ukraińskimi "nachodźcami", ... którą przegrywamy. 

Zgodnie ze zmienioną ustawą o obywatelstwie polskim "nachodźcom" po 2 latach mieszkania w Polsce należy się obywatelstwo polskie oraz Mieszkanie +

 <>

"Mieszkanie na start"

Nawet kłamstwa w tym nie ma ! ! !

https://ziut.neon24.pl/post/146205,klamstwo-tak-ja-i-kaczynski-ma-krotkie-nozki

 

Obecny prezydent RP Andrzej Duda , 10 kwietnia urzędnik w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, był w Unii Wolności, gdy szefem Unii Wolności był pokazany wyżej na zdjęciu Władysław Frasyniuk  -  "przezacne towarzystwo" , ... i jak blisko "spokrewnione"  z chłopcami ze WSI  : / 


  

 
 
 
 
 
 
 

 

Niżej wersja angielska Raportu Chylińskiego

POLAND UNDER NAZI RULE 1941

https://www.cia.gov/library/readingroom/document/519cd820993294098d516be9

CIA DOCUMENT: POLAND UNDER NAZI RULE
From: T.H Chylinski [US] Vice Consul
Date of completition: November 13 1941

PDF > https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/POLAND%20UNDER%20NAZI%20RULE%201941_0001.pdf

GERMAN UKRAINIAN RELATIONS IN POLAND

The Ukrainian element in Poland constitutes a privileged class on en equal basis with the "Volksdeutsch". They are permited to possess radios and can obtain food from German stores on cards identical with those od reich and Volksdeutch. 

They are employed in german offices in Krakow , Warsaw and in provincial districts.  A large number are Treuchanders for industrial and commercial firms confiscated from the Jews.  The ukrainian press in Poland is loud in its praise of Hitler and the Nazis.  Ukrainians are permited to maintain their own societies and organizations in the General Government. In Warsaw, their numbers are increasing rapidly.  It is reported that a large number of them are have been placed in Polish police force, and on the railways and troley systems. It is well known that most of the jails in southern part of the General Government are staffed by Ukrainians.  They treat Poles even more harshly than do the Germans. They are given instructions in special police schools opened by the Germans in various parts of thr country. According to information recived in Warsaw, Ukrainian detachments are being drilled and and armed by the German military authorities  and probably are now being used in the campaign aganstSoviet Russia.


Their hopes for independent Ukraine recived a set back when the German incorporated Lemberg and other allegedly Ukrainian teritories to the General Government.  German military authorities, it is claimed, found much of the information supplied by the Ukrainian intelligence service in Russia to be inaccurate, notably with regard to the strength, morale and location of Soviet troops along the border. The Ukrainians overdid themeselves in their anexity to precipitate hostilities. Aside fro this,  the new state would require setting up of another administrations similar to that in the General Government wchich was not desirable in view of the shortage of trained officials and personell.

FRAGMENT WIĘKSZEJ CZĘŚĆI O ŻYDACH

The General Government has become dumping ground for Jews from the various countries conquered by Hitler. I do not know the number transferred but it must be aprpximate two million.  Apparentlu the purpose of this is two-fold: (1) to rid the the Reich and and subjugated countries of a Jewish element, and (2) to plant in Poland a Jewish minority of such enormous proportions  as to make settlement of the Jewish problem in future Poland almost impossible. Ultimately, if things in Russia turn out satisfactorily, the Jews will be pushed eastword,  to be fallowed later by the Poles, and the whole General Government wil become purely German province.

 

 

 

KOMENTARZE

 • Czy oficer UPA był jednak dziadkiem Prezydenta [stryjecznym]
  Co prawda wtedy kandydata Andrzeja Dudy zdementował jakoby był Mychajło Duda ps. "Hromenko", ... najbardziej utalentowany oficer UPA był jego dziedkiem, ale całkiem niespodziewanie Duda dostarczył dotąd nieznanego, szczegółu z historii swojej rodziny >> https://ziut.neon24.pl/post/142883,czy-oficer-upa-byl-jednak-dziadkiem-prezydenta-stryjecznym
 • ŻRÓDŁO: POLAND UNDER NAZI RULE 1941
  .
  CIA DOCUMENT: POLAND UNDER NAZI RULE
  From: T.H Chylinski [US] Vice Consul
  Date of completition: November 13 1941
  >> https://www.cia.gov/library/readingroom/document/519cd820993294098d516be9

  GERMAN UKRAINIAN RELATIONS IN POLAND >>> https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/POLAND%20UNDER%20NAZI%20RULE%201941_0001.pdf
 • Uwaga nadchodzi: Wielki Ubecki Rewolucyjny Ciamajdan II
  Uwaga chłopcy i dziewczęta! Nadchodzi! - W dniu dzisiejszym, wprowadza się "Stan Anonymous" na terenie całego kraju! - Aż do odwołania!
  >> http://ziut.neon24.pl/post/139314,uwaga-nadchodzi-wielki-ubecki-rewolucyjny-ciamajdan-ii

  Powrót [Neo]KOMUNY, ... a sprawa Sądu Najwyższego
  >> https://ziut.neon24.pl/post/141705,powrot-neo-komuny-a-sprawa-sadu-najwyzszego
 • Kłamstwo, tak ja i Kaczyński, ... ma krótkie nóżki
  „Tych 700 tys. osób trzeba ratować!" krzyczał PiS, ... i "uratowali" 700 tysięcy migrantów [w większości z Ukrainy].

  >>> https://ziut.neon24.pl/post/146205,klamstwo-tak-ja-i-kaczynski-ma-krotkie-nozki

  A 700 tysięcy "frankowiczów", tak jak ponad 2 mln. "uchodźców z Polski" siedzą: jedni za granicą drudzy w długach.
 • @Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny 18:46:25
  Ziut zaskoczony, zdziwiony?
  Przecież od kilku lat o tym piszemy, ostrzegamy a jest coraz gorzej.
 • @lorenco 21:18:52
  Dokładnie same Q..wy i złodz..eje .Salut .
 • @Repsol 21:26:31
  Salut!
 • @Repsol 21:26:31
  No cóż, ... przyznać tu muszę "ze smutkiem" [zgrozą]* sam dałem się oszukiwać " : /

  * Sam, w jakimś [małym] stopniu, przyczyniłem się do wyboru Dudy
 • @Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny 21:59:05
  Pamiętaj, nie ufaj !
  Los ofiar powtarzał się z rąk Ukraińców co wiek.....

  Przyszli w mroźny dzień… Otoczyli 26 zagród, w których mieszkali Polacy. Zaczął się bestialski mord. Mieszkańców Parośli zabijano z użyciem siekier, noży, kos i pił… Nie oszczędzono nikogo. Było to preludium, bo wkrótce cały Wołyń stanął w morzu ognia…
  https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/51503031_524933068029002_309671887980462080_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_ht=scontent-waw1-1.xx&oh=633e04648c681032300db9340b494928&oe=5CFE43C2
 • @lorenco 01:52:59
  I tak kolejne rządy ciągną kraj na dno!!a my im za to płacimy!
  https://youtu.be/Qp_PS0gT7TY
 • @lorenco 01:52:59
  Widocznie są silniejsi od nas!!skoro jak bohaterów mają zbrodniarzy Polaków, to pogardzają nami ,roszczą sobie coraz więcej i chętnie biorą polskie pieniądze!
  https://t.co/QchRjTGtES
 • @trojanka 09:58:16
  Partia Kresowian.
  https://twitter.com/PartiaKresowian
 • @ Autor - 5*
  DK

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

ULUBIENI AUTORZY