Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
829 postów 5300 komentarzy

"Głos Polski" Obozu Narodowo Demokratycznego

Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny - Przyszedł czas na "Obóz Narodowo Demokratyczny - NOTKA FUNDACYJNA [Founding note] - http://ziut.neon24.pl/post/146369,oboz-narodowo-demokratyczny-zdelegalizowac-onr-i-mw

Ściągnąć z Anglii polskie złoto do Polski

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Podstawą suwerenności jest suwerenne prawo do decydowania swoją własnością w tym swoim terytorium i środkami, w tym swoim złotem. / Ograniczeniem suwerenności jest ograniczenie prawa własności.

Podstawą demokracji jest prawo obywateli do suwerennego i uczciwego wyboru swoich przedstawicieli w wolnych niczym nie ograniczonych wyborach, umożliwiających niczym nie skrępowaną kontrolę uczciwości procedur w tym kontroli uczciwości procedury zliczania i przetwarzania oddanych w wyborach głosów.

W chwili obecnej    przetwarzaniem oddanych głosów, ich zliczaniem, oraz zatwierdzaniem wyników   tego zliczania zajmują się sędziowie. Takie rozwiązanie, nawet jeśli "nic się nie dzieje", samo w sobie budzi wątpliwości co do bezstronnego ustalania, a potem zatwierdzania wyników wyborów  -  sędziowie sami zatwierdzają co zliczą.

W związku z powyższym trzema podstawowymi punktami polskiego programu wyborczego powinno być:

1. Ściągnięcie do Polski polskiego złota od 1939 roku zdeponowanego w Banku Anglii.

2. Odsunięcie sędziów od liczenia i przetwarzania oddanych i zliczanych po wyborach głosów przy pozostawieniu im tylko i wyłącznie kontroli procesu ich zliczania, a w konsekwencji dodanie do wszystkich szczebli Ponad-Obwodowych Komisji Wyborczych członków tych Komisji wybranych przez Komisje Wyborcze kandydatów biorących udział w wyborach.

3.  Odsunięcie PiS, PO i Prezydenta od  wpływu na władzę sądowniczą poprzez wybór 15 sędziów członków KRS w wyborach powszechnych, a co za tym idzie faktyczny, a nie iluzoryczny, podział władz na władzę sądowniczą, ustawodawczą i wykonawczą. Większościowo wybrany w wyborach powszechnych skład KRS powinien dokonać faktycznej, a nie iluzorycznej, reformy sądownictwa odcinając od niego wpływy partyjne.

BEZ TEGO TWARZE "ELIT RZĄDZĄCYCH" POLSKĄ NIGDY SIĘ NIE ZMIENIĄ

 

Terytorialna komisja wyborcza 

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#sent/KtbxLvhNWMXkhlbqpfsjhMMkKRrvpWdFkL?compose=DmwnWrRnZVjzNVRNFvCzVzgRLFZsDRKDwZftdXLdRdbzWSfrKxwpVDfDTLdMtCDDZSMPblhGxzJg

 

Art. 178. § 1. Terytorialne komisje wyborcze powołuje, najpóźniej w 55 dniu przed dniem wyborów, komisarz wyborczy spośród wyborców zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych, z zastrzeżeniem § 6. Zgłoszenia kandydatów na członków terytorialnej komisji wyborczej dokonuje się najpóźniej w 60 dniu przed dniem wyborów.
§ 2. W skład terytorialnej komisji wyborczej wchodzi od 7 do 9 osób stale zamieszkałych na obszarze działania danej rady.
§ 3. W skład terytorialnej komisji wyborczej wchodzi co najmniej po jednym wyborcy zgłoszonym przez każdego pełnomocnika wyborczego
 

 

DLACZEGO TAK NIE JEST W PRZYPADKU LICZENIA NA POZOSTAŁYCH STOPNIACH LICZENIA GŁOSÓW?

 

PONIŻEJ WIDAĆ KTO NAPRAWDĘ LICZY GŁOSY

 

Rejonowa komisja wyborcza 

//dokumenty.e-prawnik.pl/kodeksy/kodeks-wyborczy/organy-wyborcze/rejonowa-komisja-wyborcza.html

Art. 174. § 1. W skład rejonowej komisji wyborczej wchodzi 5 sędziów, w tym z urzędu, jako jej przewodniczący, komisarz wyborczy. W skład komisji może być także powołany sędzia w stanie spoczynku, który nie ukończył 70 lat 

Okręgowa komisja wyborcza

//dokumenty.e-prawnik.pl/kodeksy/kodeks-wyborczy/organy-wyborcze/okregowa-komisja-wyborcza.html

Art. 170. § 1. W skład okręgowej komisji wyborczej wchodzi od 5 do 11 sędziów, w tym z urzędu, jako jej przewodniczący, komisarz wyborczy. W skład komisji może być także powołany sędzia w stanie spoczynku, który nie ukończył 70 lat.

WYNIK WYBORCZY OGŁOSZONY W WARSZAWIE JEST SUMĄ GŁOSÓW ZLICZONYCH W OKRĘGOWYCH KOMISJACH WYBORCZYCH, A NIE SUMĄ GŁOSÓW ZLICZONYCH W LOKALACH WYBORCZYCH

 

****Fatalna wiadomość dotarła do Warszawy wieczorem 6 grudnia 1953 r. Prawdopodobnie jeszcze przed północą treść szyfrowanej depeszy z polskiej ambasady znali nie tylko szef bezpieczeństwa Stanisław Radkiewicz, ale też przywódca Polski Ludowej Bolesław Bierut: poprzedniego dnia w Berlinie Zachodnim zaginął Józef Światło, podpułkownik Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. /  Z Polski natychmiast przybyli do Berlina wysłannicy, którzy w porozumieniu z niemieckimi i sowieckimi służbami specjalnymi mieli zorganizować poszukiwanie zaginionego. Przeprowadzono wizję lokalną, uruchomiono agentów w zachodnioniemieckiej policji. Na próżno.

Ostatecznie sprawę zaginięcia uznano za niewyjaśnioną i odłożono ad acta. /  28 września 1954 r. Na konferencji prasowej w Waszyngtonie prokurator generalny USA ogłosił, że Ameryka udzieliła azylu wysokiej rangi funkcjonariuszowi władz komunistycznych w Polsce, podpułkownikowi Józefowi Światle. Następnie on sam wystąpił przed dziennikarzami, mówiąc: "Miałem dostęp do najtajniejszych dokumentów Biura Politycznego. Na ich podstawie przekonałem się, kto rządzi Polską, w czyim imieniu i czyim kosztem". /

Mówi Józef Światło" / Oto jego historia:

"Za kulisami bezpieki i partii: Józef Światło ujawnia tajniki partii, reżymu i aparatu bezpieczeństwa"

"..nikt nie miał najmniejszych wątpliwości, że wyborów w Polsce, komuniści nie mogą wygrać bez oszustwa" 

Co "zeznaje" w tej sprawie "świadek" Józef Światło? 

"Józef Światło, który był członkiem specjalnej komisji wyborczej twierdzi: "Bezpieka prowadzi bardzo skrupulatnie obserwację tego, co myśli i jak się zachowuje społeczeństwo. Dlatego wiedzieliśmy doskonale, że ogromna większość społeczeństwa nienawidzi partii i ludzi którzy zagarnęli władzę w swoje ręce.

Wiem, jak się fałszowało wyniki wyborów w 1947 i 1952. i dlatego, z całą stanowczością stwierdzam, że zarówno te wybory sejmowe, jak i wszystkie inne wybory w Polsce, zostały sfałszowane przez partię i rząd.

 

"W 1947 roku - powiada Światło -partia kładła nacisk na dobór członków komisji wyborczych. .. Do obowiązków ich należało obliczyć, ile z urny miało w ogóle wyjść głosów, ile w tym ważnych, ile nieważnych i ile głosów miało paść na daną listę tak, żeby wybory wypadły po myśli partii.

Ten system fałszowania wyborów miał dla partii poważne ujemne strony. Bo za dużo ludzi wiedziało, co i jak się robi, za duo ludzi znało przesłane instrukcje i wiedziało, kto je wydaje. I dlatego w r. 1952, przeniesiono fałszowanie wyborów na najwyższy szczebel i ograniczono listę wtajemniczonych do minimum.

Przed wyborami w 1952 r. biuro polityczne powołało specjalną komisję centralną do fałszowania wyborów. Nie była to nazwa oficjalna, ale takie właśnie miała zadanie. W skład jej weszli najbardziej zaufani ludzie ministerstwa bezpieczeństwa. / Do komisji  przydzielono nam agentkę sowiecką, specjalistkę w preparowaniu i podrabianiu dokumentów, Rosjankę Konopko. Zadaniem jej było nauczyć nas wywabiania treści w dokumentach, wpisywania innej, naśladowania cudzego charakteru pisma. Jednym słowem, miała ona przygotować nas do technicznego sfałszowania wyborów. Komisja zabrała się żywo do pracy.

Przed wyborami wszystkie protokoły okręgowych komisji wyborczych z pieczęciami i podpisami były gotowe. Trzeba było tylko wpisać cyfry. W nocy po dniu wyborówcała nasza komisja była oczywiście w pogotowiu. Zjawił się wtedy niespodziewanie minister Romkowski i powiedział nam, że wybory idą wspaniale i po myśli rządu, i że wobec tego, zdaniem Bieruta, sfałszowanie protokołów stało się niepotrzebne.

Zaproponowałem wobec tego, aby je zniszczyć. Ale Romkowski oświadczył, że z polecenia Bieruta ma je zabrać ze sobą - i wyszedł. Spojrzeliśmy tylko po sobie. Zrozumieliśmy, że skoro sfałszowane protokoły były już gotowe, to najwidoczniej, Bierut wolał wpisać cyfry w biurze politycznym, aniżeli u nas. Z ogłoszonych wyników wyborów okazało się, że nasze przypuszczenia były słuszne. Wybory wypadły w 100% po myśli partii. / ... / Wybory do Rad Narodowych przeszły gładko i sprawnie, bo w tej chwili już Departament X nabrał większej wprawy i udoskonalił swoją pracę na tym stanowisku.

Partia musi zagwarantować sobie właściwego kandydata i chce, aby on był jednogłośnie wybrany przez społeczeństwo. Więc nim się kogoś mianuje, czy, jak to się nazywa wybierze na członka władz partyjnych, na delegata na zjazd, posła do sejmu, czy radnego do rady narodowej - Departament X musi się wypowiedzieć uprzednio, w sprawie każdego kandydata. Dotyczy to wszystkich z wyjątkiem członków biura politycznego." 

KOMENTARZE

 • Czy Morawiecki zapłacił Żydom za 447 polskim złotem z Angli?
  .
  Taką sensacyjną, choć jeszcze niesprawdzoną informację, ujawnił poseł R. Majka w programie u Roli, w wywiadzie o szokującej przeszłości polityków RP! od 48:40 +> https://www.youtube.com/watch?v=5kwKy0vS5SU

  Gdy usłyszał to Rola szybko poprosił posła Majkę o deklarację, że czuje się dobrze i nie chce popełnić samobójstwa. Rozmowa o tym toczy się pod koniec nagrania. Warto to odszukać / Podaj dalej >> https://ziut.neon24.pl/post/147660,czy-morawiecki-zaplacil-zdom-za-447-polskim-zlotem-z-angli
 • Komuna ODDAŁA ŻYDOM mienie pożydowskie już w 1947 r.
  W 1947 roku, tajną umową ekonomiczną z [PRZYSZŁYM] Izraelem, polscy "towarzysze żydowscy" zdenacjonalizowali [oddali izraelskim Żydom] mienie polskich obywateli żydowskich , oraz ich polskich zmarłych, ... na na zakup ziemi w Palestynie. - wynika z odtajnionych informacji amerykańskiego CIA ! ! !
  >> https://ziut.neon24.pl/post/147505,sensacja-komuna-zdenacjonalizowala-oddala-mienie-zydowskie

  Czy Morawiecki zapłacił Żdom za 447 polskim złotem z Angli?
  >> https://www.youtube.com/watch?v=5kwKy0vS5SU
  Rozmowa o tym toczy się pod koniec nagrania od 48:45 + Warto odszukać

  Podaj dalej >> https://ziut.neon24.pl/post/147660,czy-morawiecki-zaplacil-zdom-za-447-polskim-zlotem-z-angli
 • DOKUMENT AMERYKAŃSKIEGO CIA
  .
  TAJNY DO DNIA 1999-09-08 Nr. CIA-RDP8200457R00140008-1

  Źródło: Odtajnione archiwa CIA  Pozyskane od: Drobny urzędnik Agencji Żydowskiej

  1. zawarte zostało porozumienie gospodarcze w sprawie denacjonalizacji mienia żydowskiego w Polsce; porozumienie zostało zawarte między rządem polskim oraz Keren Keyemet (Jewish National Found).

  * Uwaga 1:Jewish National Found ma swoje "odnogi" w UK, USA i Izraelu, od 1901 r. Fundusz ten zajmował się wykupem ziemi w Palestynie pod osadnictwo żydowskie / Kto wie, czy teraz nie robi tego samego w Polsce?

  2. Uważa się, że beneficjentami porozumienia będą Keren Kayemet i Uniwersytet Hebrajski. Instytucje te rzekomo podjęły się zadania rejestracji nieruchomości zgodnie z dwiema kategoriami przewidzianymi w umowie; 1 >> posiadłości należące obecnie do Żydów w Palestynie 2 >> i posiadłości Żydów, którzy zginęli w Polsce.

  * Uwaga 2:W tym drugim przypadku chodzi zapewne o "teraz sporne" mienie bezspadkowe.

  3. Lucsan Horowic z Ministerstwa Handlu i Przemysłu oraz Izaak Gruenbaum, szef Departamentu Pracy Agencji Żydowskiej, rzekomo prowadzili negocjacje, które zostały wyraźnie zainicjowane przez Greunbauma, gdy odwiedził Polskę w czerwcu i lipcu 1947 r. Wierzy się, że Gruenbaum miał wyjechać z Polski do Szwajcarii, aby kontynuować negocjacje i znaleźć dyskretną formę transferu środków na odszkodowaniaza przedmiotowe nieruchomości. 25X1X6 [stil poufny znak?]

  * Uwaga 3: "Dyskretna forma" nie powinna nikogo dziwić, ... wszak polscy "towarzysze żydowscy" okupujący wtedy Polskę zwrócili nieruchomości tylko swoim współbraciom , okupanto Palestyny [rączka rączkę myje]:D

  25X1A6a [...] Gruenbaum ma [...] trudności ze względu na swój upór w popieraniu terroryzmu. Mówi się, że doszło do poważnego rozłamu między nim a zarządem Agencji Żydowskiej, głównie z Benem Gurionem, przewodniczącym zarządu. Mimo, że Gruenbaum zrezygnował z pracy w Agencji, organizacja syjonistyczna przekazała informację prasową o tym, że Gruenbaum nie rezygnuję, i przygotowuje się do pracy w Europie w obozach dla osób wysiedlonych.25X1X6

  * Uwaga 4: Tutaj warto zauważyć, że wcześniej przed tymi wydarzeniami doszło w Polsce do tzw. "pogromu Kieleckiego", który nikomu tak bardzo nie był "na rękę" jak będącemu w trakcie tworzenia się, powstającemu państwu Izrael, który wtedy niczego bardziej nie potrzebował jak właśnie nowych obywateli. -- Po "pogromie Kieleckim" Polskę opuściło ponad 100 000 obywateli polskich pochodzenia żydowskiego. Żydzi uciekali wtedy z Polski w liczbie 700 osób dziennie, ...czy umowa o denacjonalizacji ich mienia i "pogrom Kielecki" był "transakcją wiązaną"?/ Ciekawe pytanie. Po wojnie Polskę opuściło 90% z 500 000 "ocalałych" obywateli polskich pochodzenia żydowskiego.

  4. [...] Konsulat Polski w Tel Aviw przeniósł na rzecz Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Żydowskiej w Palestynie, a własność sali wykładowej i kantyny przy ulicy 96 Hayakorn w Tel Awiwie, dawniej wykorzystywanej przez sekcję propagandową. W związku z tym przeniesieniem własności, dwaj członkowie Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Żydowskiej w Palestynie, Anzelm Reiss i dr Chaim Drea ..., sekretarz Achud Avody, udadzą się do Polski.

  TUTAJ WERSJA ORYGINALNA DOKUMENTU

  >> https://ziut.neon24.pl/post/147505,sensacja-komuna-zdenacjonalizowala-oddala-mienie-zydowskie

  DENATIONALIZATION OF JEWISH-OWNED PROPERTY IN POLAND

  >> https://www.cia.gov/library/readingroom/document/cia-rdp82-00457r001000140008-1

  >> https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP82-00457R001000140008-1.pdf
 • @
  Jak się ma tytuł do treści wpisu?
  A Tag?
  Adamowicz?

  Piszesz jak jakiś BOT a nie bloger...

  Pozdrawiam
 • @Astra - Anna Słupianek 18:59:09
  // Jak się ma tytuł do treści wpisu?
  A Tag? Adamowicz?
  Piszesz jak jakiś BOT a nie bloger... //

  ..................................................................................

  TREŚĆ "TRZYMA SIĘ KUPY" / A TAG JEST "LOTNY" :D

  Czyżby administracji przeszkadzały dwa pierwsze punkty polskiego programu wyborczego?
  ==================================================

  *** W związku z powyższym dwoma podstawowymi punktami polskiego programu wyborczego powinno być:

  1. Ściągnięcie do Polski złota od 1939 roku zdeponowanego w Anglii.

  2. Odsunięcie sędziów od liczenia i przetwarzania oddanych i zliczanych po wyborach głosów przy pozostawieniu im tylko i wyłącznie kontroli procesu ich zliczania, a w konsekwencji dodanie do wszystkich szczebli Ponad-Obwodowych Komisji Wyborczych członków tych Komisji wybranych przez Komisje Wyborcze kandydatów biorących udział w wyborach

  BEZ TEGO TWARZE "ELIT RZĄDZĄCYCH" POLSKĄ NIGDY SIĘ NIE ZMIENIĄ
 • @Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny 20:14:50
  .
  1. To ordynacja wyborcza z nieważnymi głosami tworzy katastrofę.
  2. Czy ktoś zna stały system obliczania władzy ustawodawczej?
 • ...
  Trzymanie złota w Londynie lub Nowym Jorku to prawdopodobnie obowiązek wasalny wynikający z naszej przynależności geopolitycznej do struktur Zachodu rządzonego przez żydowską oligarchię finansową ulokowaną głównie w świecie anglosaskim.
  Dlatego nie będzie żadnego ściągnięcia polskiego złota do kraju, co 2 lata temu wprost odpowiedziało posłowi Szramce z Kukiz '15 zarówno ministerstwo finansów jak i NBP:
  https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/polskie-zloto-nbp-bank-anglii-londyn-rezerwy,203,0,2271691.html
  To samo się tyczy rezerw walutowych, które są przechowywane w MFW w USA (na chwilę obecną 112 mld $).
  To jest narzędzie nacisku politycznego. Gdyby Polska chciała się wybić na niepodległość, to to złoto jak i rezerwy walutowe zostałyby nam ukradzione (co w ich nomenklaturze określa się "zamrożeniem"). Właśnie mieliśmy z czymś takim do czynienia wobec Wenezueli, której Bank Anglii odmówił zwrócenia jej złota).
  Jeszcze jedno niebezpieczeństwo to przekazanie przez UK i USA naszych rezerw, zarówno złota jak i walutowych, Żydom w ramach holo-haraczu.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

ULUBIENI AUTORZY