Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
829 postów 5300 komentarzy

"Głos Polski" Obozu Narodowo Demokratycznego

Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny - Przyszedł czas na "Obóz Narodowo Demokratyczny - NOTKA FUNDACYJNA [Founding note] - http://ziut.neon24.pl/post/146369,oboz-narodowo-demokratyczny-zdelegalizowac-onr-i-mw

Plan Hitlera: państwo żydowskie w okolicach Warszawy?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Pogłoski, że Niemcy rozważają ustanowienie państwa żydowskiego rozchodziły się od kilku tygodni. 13 września 1939 r. oficjalna niemiecka agencja informacyjna opublikowała raport proponujący „przesusunięcie” polskiej ludności żydowskiej ...

 

http://pdfs.jta.org/1939/1939-10-08_052.pdf?_ga=2.214527063.1101399896.1578173809-1907789218.1562575977

 

8 października 1939 Mowa Hitlera postrzegana jako możliwy krok w kierunku utworzenia państwa żydowskiego w Polsce

Przemówienie Adolfa Hitlera w Reichstagu może być prekursorem wysłania wszystkich niemieckich Żydów na wschód do pół-żydowskiego i pół-polskiego protektoratu Rzeszy w centrum Warszawy, zgodnie z informacjami przekazanymi przez Berlin z agencji prasowej Havas News Agency w Amsterdamie.

Adres Hitlera został uznany za dowód, że coś w rodzaju państwa żydowskiego podporządkowanego niemieckiemu protektoratowi było w perspektywie środkowej Wisły, poinformował wysłannik Havas.

(Pogłoski, że Niemcy rozważają ustanowienie państwa żydowskiego są aktualne od kilku tygodni. 13 września [1939 r.] oficjalna niemiecka agencja informacyjna opublikowała raport proponujący „przesusunięcie” polskiej ludności żydowskiej. 19 września półoficjalna gazeta Belgrad Vreme poinformowała, że Niemcy zamierzają ustanowić państwo żydowskie w Galicji, do którego zostaną wysłani wszyscy Żydzi z terytoriów niemieckich. 3 października berliński korespondent Chicago Tribune poinformował, że Hitler poinstruował swoich ludzi, aby przygotowali stworzenie „żydowskiego kraju  w okolicach Warszawy, w którym planuje osiedlić wszystkich Żydów mu podporządkowanych”.  Ten ostatni raport został odrzucony w Berlinie).

W swoim dzisiejszym wystąpieniu Hitler wezwał do rozwiązania kwestii mniejszości we wschodniej i południowo-wschodniej Europie poprzez „przesiedlenie narodowości” i likwidację problemu żydowskiego.

„Rozwiązanie problemów mniejszości należy osiągnąć nie tylko na wschodzie Europy, ale także na południowym wschodzie kontynentu” - stwierdził Hitler. „W związku z tym należy podjąć próbę dostosowania i uregulowania problemu żydowskiego”.

Twierdził, że sowiecka Rosja i Niemcy wspólnie zdecydowały o podziale podbitej Polski „według ściśle etnologicznych zasad” - i ilekroć okaże się to konieczne, będziemy dążyć do przetasowania i przesiedlenia części ludności w celu osiągnięcia tego celu. ”

Reichsfuehrer stwierdził, że „najważniejszym zadaniem” wynikającym z upadku państwa polskiego jest „przesiedlenie narodowości w taki sposób, aby proces ten ostatecznie prowadził do polepszenia linii podziału”. Wschód i południe Europy powiedział, w dużej mierze wypełnione są odłamkami narodowości niemieckiej ”, powiedział,„ należy ich przesiedlać, aby usunąć przynajmniej część materiału na wypadek konfliktu europejskiego ”.

Hitler powtórzył także oskarżenia, że ​​„wpływy żydowskie” dominowały w kręgach, które chciały kontynuować wojnę z Niemcami. Zarzucił, że tylko „międzynarodowi żydowscy kapitaliści i ich dziennikarskie wypowiedzi”  są zainteresowani kontynuowaniem  „krwawego starcia” między narodami.

W jego przemówieniu uwzględniono jeden ze zwykłych dowcipów Hitlera o rządach Wielkiej Brytanii nad Palestyną. „Zachodnie mocarstwa - powiedział - w żadnym wypadku nie udowodniły swojej umiejętności przywracania porządku na terytoriach powierzonych ich opiece, jak na przykład w Palestynie. Niemcy odniosły większy sukces w Czechosłowacji. ”

 

 

The Routledge Atlas of the Holocaust   Lublinland

 

 

Lata 1939 - 1940

6000 żydowskich żołnieży zabitych

61 000 żydowskich żołnierzy wziętych do niewoli

* A może przegraliśmy wojne z Niemcami bo wojsko polskie wcale nie walczyło?

 Proponowana niegdyś żydowski rezerwat w okupowanej przez Niemców Polsce, który miał być położony pod Lublinem, został opracowan przez Himmlera jako „Plan Hamburga”. W tym proponowanym rezerwacie żydowskim, na Lubelszczyźnie, Żydzi mogli rządzić sobą. (str. 504). Jednym z jego głównych zwolenników był Herr Goettsche, szef żydowskiego oddziału gestapo w Hamburgu.

Chernow cytuje zatem Goettschego: „Naturalnie realizacja projektu musiałaby być sfinansowana przez samych Żydów… Warburgów uważa się za bardzo do tego odpowiednich. Gdyby tylko chcieli to zrobić, Warburgowie w Ameryce mogliby zebrać niezbędne pieniądze, aby go założyć. ”(S. 504).

Konsekwencje są jasne. Polskie podejrzenia dotyczące możliwego pojawienia się jakiejś umowy żydowsko-niemieckiej na koszt Polski okazały się oparte na faktach. Gdyby Lublinland stał się rzeczywistością, postawiłby nazistowskie Niemcy i „międzynarodowe żydostwo” po tej samej stronie - przeciwko Polsce.

 

 

 

 

12 września 1939 r. Chaim Azriel Weizman – izraelski polityk, przywódca ruchu syjonistycznego, który dwukrotnie był prezydentem Światowej Organizacji Syjonistycznej oraz pierwszym prezydentem Izraela w latach 1948–1952, w czasie gdy Niemcy atakowali Warszawę apelował "do społeczności żydowskiej o cierpliwoś w  momencie światowego kryzysu mając nadzieję, że zakończy się on dla nich tym, że staną się uznanym [przez społecznośc międzynarodową] narodem / ... / i podtrzymywał nadzieję że pomimo przeciwności zajmą godne miejce w tej społeczności". / ŹRÓDŁO Jewish Telegraphic Agency 13 września 1939 r.: 

 

http://pdfs.jta.org/1939/1939-09-13_036.pdf?_ga=2.144220661.1101399896.1578173809-1907789218.1562575977

 

<>

 

Co miał na myśli Chaim Weizman nie wiadomo, ale wiadomo to, że był "obyty" w kręgach angielskich lordów i arystokracji, ... której "celebrytą" był właśnie Hitler mający zapewnić aby komunistyczne hordy Stalina nigdy nie zaprowadziły komunizmu nad Tamizą. Taki plan tłumaczyłby też to, dlaczego Anglicy nie przyszli nam z pomocą 1 wrześnie 1939 r. : /

 

 

Współczesne granice Polski i Europy na tle granic Europy z 1914 r. [bez Polski]

 

 

Granice II Rzeczypospolitej po podziale między III Rzeszę i Związek Sowiecki w 1939 r.

 

Jak zauważymy, gdyby tereny Generalnego Gubernatorstwa, nie włączone formalnie do III Rzeszy Hitlera, przyłączyć do terenów zajętych w 1939 r. przez Związek Sowiecki, mieliśmy mapę, w przybliżeniu, porównywalną swymi granicami z mapą granic między Niemcami i carską Rosją z 1914 r. Co ciekawe, w 1914 r. niemiecki syjonista Max Bodenheimer, w imieniu powstałego w tym celuGerman Committee for Freeing of Russian Jews [Niemiecki Komitet na Rzecz Uwolnienia Żydów Rosyjskich], zaproponował rządowi Niemiecpowstanie, na polskich ziemiach zaboru rosyjskiego, podporządkowanego Niemcom, państwa wielonarodowego League of East European States , w którym Żydzi pełnili by rolę wiodącą.

 

Max Bodenheimer był prawnikiem i jedną z głównych postaci niemieckiego syjonizmu. Współpracownik Theodora Herzla, był pierwszym prezydentemZionist Federation of Germany i jednym z założycieliJewish National Fund . Po ucieczce w 1933 r. z nazistowskich Niemiec i krótkim pobycie w Holandii osiadł w Palestynie w 1935 r. Zionist Federation of Germany była jak największą organizacją syjonistyczną w Niemczech. Grupa poparłaHaavara Agreement z 1933 r. między nazistowskimi Niemcami a niemieckimi syjonistycznymi Żydami, którego celem było zachęcenie niemieckich Żydów do emigracji do Palestyny. Syjoniści niemieccy sprzeciwiali sprzeciwiali się także bojkotowi anty-nazistowskiemu z 1933 r., obawiając się, że może to pogorszyć bojkot nazistowskich przedsiębiorstw żydowskich 

 

Bodenheimer, Max Isidor przedłożył przedstawiony wyżej plan ze swoją propozycją do niemieckiego MSZ w 1914 r., gdzie uzyskał poparcie Ericha Ludendorffa [promotora Hitlera], a następnie Paula von Hindenburga, przedstawiając im argument, że wschodnich Żydów można zhumanizować.  “Plan Bodenheimera” wkrótce okazał się niepopularny wśród innych niemieckich urzędników i syjonistycznych kolegów Bodenheimera. Upadł w następnym roku. Jedynym namacalnym rezultatem jego zabiegów była wojskowa ulotka propagandowa z sierpnia 1914 r. skierowana do Żydów w Polsce, której ostateczny tekst bardzo rozczarował Bodenheimera. Polacy w tamtym czasie niewiele wiedzieli o tym planie.

 

Jay Ticker >>https://www.jstor.org/stable/4467109?seq=1 Jewish Social Studies Vol. 43, No. 1 (Winter, 1981), pp. 11-30 Max I. Bodenheimer: Advocate of Pro-German Zionism at the Beginning of World War I.

 

RZECZ NAJCIEKAWSZA

 

Już 9 października 1941 r. JEWISH TELEGRAPHIC AGENCY [JTA] / Żydowska Agencja Telegraficzna w wiadomości pt “"Ghetto Province" in Poland Seen Hitler Aim; Drive on Czech Jews Intensified / “Prowincja Getto” w Polsce z punktu widzenia Hitlera”, czytamy: 

 

Kanclerz Adolf Hitler zamierza założyć „żydowską prowincję getta” na byłej polskiej ziemi, na której skupiliby się wszyscy Żydzi Rzeszy, Gdańska i Korytarza - poinformowały źródła, poinformowane dziś w związku z przemówieniem Führera w Reichstagu o „regulacji” kwestii żydowskiej i przetasowania ludności. >>

 

>> cd. Mówiono, że proponowany region żydowski będzie naśladował antyżydowskie metody carskiej Rosji, w których Żydzi byli ograniczeni do życia w „strefie osadniczej” w niektórych częściach Rosji i zabroniono im wstępu do miast w głębi kraju.   

 

 • Stwierdzono, że niektórzy doradcy Hitlera sugerowali mu izolację Żydów w Galicji, ale ponieważ Galicja znajduje się teraz pod kontrolą sowiecką, sugestię tę można zastosować do innej części terytorium okupowanego przez nazistów. *

Oczywiste jest, że mając ponad 2 miliony polskich Żydów Hitler nie może mówić o przymusowej emigracji żydowskiej, tak jak to robił z niemieckimi Żydami, których było około pół miliona, podały poinformowane źródła.

 

[*] “ponieważ Galicja znajduje się teraz pod kontrolą sowiecką, sugestię tę można zastosować do innej części terytorium okupowanego przez nazistów”?

 

22 lipca 1941 r. JTC pisał:Nazi Press Admits Catastrophic Food Situation for Jews in Poland :  Kapitan Fritz Wiedemann, osobisty przyjaciel Hitlera, który jako niemiecki konsul generalny w San Francisco był jednym z nazistowskich dyplomatów wydalonych ze Stanów Zjednoczonych w zeszłym tygodniu, zostanie mianowany wicegubernatorem tak zwanego Generalnego Gubernatorstwa w okupowanej przez nazistów Polsce, odnotowano w Deutsche Allgemeine Zeitung w Berlinie. Docierająca tutaj niemiecka prasa donosi dziś otwarcie opisując katastrofalną sytuację żywnościową w okupowanej przez nazistów Polsce. Artykuły wskazują, że cała żywność dostępna w Polsce jest usuwana, aby nakarmić żołnierzy niemieckich rannych na froncie sowieckim.

 

BYĆ MOŻE MAŁO WAŻNE, ALE WARTO TO ZAUWAŻYĆ i ODNOTOWAĆ

 

“Kapitan Fritz Wiedemann, osobisty przyjaciel Hitlera, który jako niemiecki konsul generalny w San Francisco był jednym z nazistowskich dyplomatów wydalonych ze Stanów Zjednoczonych” dopiero po inwazji III Rzeszy na na Związek Sowiecki, czyli po 22 czerwca 1941 r. / Szkoda, że nie po ataku Hitlera na Polskę / W 1933 r. [a więc po dojściu Hitlera do władzy] Stany Zjednoczone nawiązały ze Związkiem Sowieckim, ekonomicznie intratne dla gospodarki USA,  stosunki dyplomatyczne.

 

W kolejnej z odsłon wiadomości JTA z 2 listopada 1941 r.JDC Relief Office Opened in Polish Territory Annexed to Reich  dowiadujemy się, że trwa “Intensyfikacja działań pomocowych wśród Żydów w tych częściach Polski, które Naziści przyłączyli do Niemiec, jest tu dziś raportowana wraz z otwarciem oddziałuAmerican Joint Distribution Committee [JDC] w Sosnowcu w Polsce [Amerykańskiego Wspólnego Komitetu Dystrybucyjnego / USA były wtedy jeszcze państwem neutralnym] w celu nadzorowania i koordynowania prac na Wschodnim Górnym Śląsku oraz Warthegau, który obejmuje dzielnicę łódzką i poznańską. 

 

Biuro JDC powstało po konsultacjach z przedstawicielami JDC w Krakowie, który nadzoruje pomoc humanitarną dla Żydów w nazistowskiej Polsce oraz z Reichsvereinigung Reich Association of Jews in Germany w Berlinie, która prowadzi lepszą kontrolę funduszy pomocowych dystrybuowanych na zajętych polskich obszarach i bardziej skoordynowany program dla całego terytorium.

 

8 lipca 1941 r. JTC pisałConditions in Poland and Madagascar Described by Experts / Eksperci o warunkach w Polsce i Madagaskarze”: Żelazne rządy nazistowskie nie złamały ducha Żydów w nazistowskim getcie warszawskim, według doniesień prasowych otrzymanych z Polski i opisanych w bieżącym numerze„Contemporary Jewish Record”, dwumiesięcznej publikacji amerykańskiej Komitet Żydowski, opublikowany dzisiaj.

 

Odcinając się od świata zewnętrznego ośmio metrowymi ceglanymi ścianami i prowadząc codzienne życie pod najsurowszymi jak dotąd ograniczeniami narzuconymi przez nazistów podbitym narodom Europy, 450 000 polskich Żydów zatłoczonych w getcie nie wykazuje jednak „śladu marudzenia przed nazistami. ”Zamiast tego„ podkreśla się dumę narodową i utrzymuje się przy życiu wiarę w ludzkość oraz braterstwo ludzkości ”, czytamy w artykule.

 

Jednym z najtrudniejszych pytań ostatnich miesięcy było zapewnienie rekreacji w wąskich przestrzeniach getta. Według pierwotnego planu nazistów cmentarz żydowski miał znajdować się poza granicami getta. Negocjacje doprowadziły do ​​wymiany kilku ulic na ten cmentarz, który dodatkowo służy teraz jako park.

 

Inny artykuł autorstwa Eugene'a Hevesiego opisuje warunki na Madagaskarze, subtropikalnej wyspie, na którą naziści zaproponowali wygnanie Żydów w przypadku zwycięstwa militarnego nazistów

 

ZAMIAST ZWYCIĘSTWA NIEMCÓW DOSZŁO DO PRZEGRANEJ PRZEZ HITLERA BITWY POD STALINGRADEM W 1942 r.

 i PRAWIE WSZYSTKO* SIĘ ZMIENIŁO

 

[ Link do całego dokumentu w komentarzach ]


* USA przystąpiło do wojny po stronie U.S.S.R , a w konsekwencji amerykańscy Żydzi wygrali wypowiedzianą Hitlerowi wojnę

 

 

[A JA JESTEM CIEKAW: CZYM BYŁO PRL?]

 

 

Rok 1933

Kanclerz Niemiec Willy Brandt na kolanach przed Pomnikiem Getta 7.12.1970 r.

 

Między 26.XI-1.XII.1944 r., gdy wojska 1 Frontu Białoruskiego przygotowywały się do ostatecznego wyzwolenia Warszawy, w Atlantic City, w USA doszło, doszło do Konferencja Wojennej Światowego Kongresu Żydów w Atlantic City

 

 

Konferencja Wojennej Światowego Kongresu Żydów w Atlantic City w 1944 i to podobno pierwszy taki. Co ciekawe, nawet Wikipedia o nim nie wspomina [nie znalazłem, ... ale znalazłem bardzo ciekawy dokument z "GDZIE / ILU?" Żydów zginęł w czasie już prawie zakończonej wojny. Trochę tego tam brakuje do 6 000 000, ... czyżby jak nam mówią "RESZTĘ OCALAŁYCH WYMORDOWALI POLACY?" : /

 

* W kolumnie "SLAIN" wskazano liczbę wymordowanych w danym kraju 

 

Polska 2 600 000 z 3 300 000 * dane na koniec 1944

 

 

 

KOMENTARZE

 • Polskie dokumenty dyplomatyczne 1939
  .
  Auswaertiges Amt - Weissbuch Nr. 3 - Polnische Dokumente zur Vorgeschichte des Krieges (1940, 128 S., Scan)

  >> https://archive.org/details/Weissbuch_Nr.3_Polnische_Dokumente

  PDF >> https://ia800202.us.archive.org/22/items/Weissbuch_Nr.3_Polnische_Dokumente/AuswaertigesAmt-WeissbuchNr.3-PolnischeDokumenteZurVorgeschichteDesKrieges1940128S.Scan.pdf
 • Żydowskie spotkanie na temat subwersji [obalenia] Polski
  >> https://www.youtube.com/watch?v=PsWnAJ2z3jk

  Żydowskie spotkanie na temat subwersji [obalenia] Polski
  >> https://archive.org/details/youtube-C8ykuqSv6c8
 • Język żydowski oficjalnym językiem urzędowym w Polsce!.
  >> https://youtu.be/j2Ms0o7lxc4

  Louisiana Talks: Yael Bartana
  >>> https://youtu.be/xjUToEWrFLI

  Mur i wieża (Wall and Tower)
  >> https://www.youtube.com/watch?v=6K87BLgJ0WY
 • KTO SIEJE WIATR: PIERWSZY SOWIECKO-NIEMIECKI PAKT MILITARNY
  .
  Dokument >> https://docs.google.com/document/d/1IPFRm34vplzEsOO4CcclwGHAVLo8lCR80KZWAaoJ0IE/edit?usp=sharing
 • @ Autor - 5*
  DK
 • Lublinland
  http://www2.kki.pl/piojar/polemiki/land/land.html

  http://www2.kki.pl/piojar/polemiki/land/land1.html

  ".....W czasach międzywojennych w Polsce osiedliło się nielegalnie ok. 600 tys. Żydów uciekinierów z ZSRR. Po 1926 r. na polecenie Piłsudskiego otrzymali obywatelstwo polskie. W 1938 przyjęliśmy też 15 tys. Żydów z hitlerowskich Niemiec. Pisze o tym Stefan Nowicki, w latach trzydziestych pełnomocnik rządu do spraw osiedlania Żydów w Polsce, w swojej książce pt. „Wielkie Nieporozumienie" (1970, Sydney, nakładem autora, str. 62). Żaden kraj na świecie nie miał tak licznej ludności żydowskiej.

  W czasie II wojny światowej początkowo Niemcy planowali zwieźć Żydów z całej Europy do Polski i tutaj stworzyć im własne państwo. Plan ten był realizowany gdzieś do drugiej połowy roku 1941. Terenem żydowskiego osiedlenia miała być Lubelszczyzna. ............Gdy ginął św. Maksymilian (w sierpniu 1941 r.) do Oświęcimia nie zwożono jeszcze Żydów. Zwożono ich do Generalnej Guberni, do gett i do miasteczek Lubelszczyzny. Wiedział o tym przebywający wówczas w Anglii W.Żabotyński i pisał z nadzieją o sytuacji powojennej gdy na bazie wielkich mas żydowskich w Polsce może nastąpić terytorialne rozwiązanie kwestii żydowskiej. (V Jabotinsky „The Jewish War Front", Londyn 1940, George Allen Unwin). Wiedzieli też Anglicy. Drukowane też były mapy tego planowanego przez Niemców państwa żydowskiego. Mapy te znaleźć można w następujących książkach: Jon Evans „The Nazi New Order in Poland", London 1941, V.Gollancz Ltd. - mapa ukazuje „Jewish Reservation"; Bernard Newman „The New Europe", Londyn 1942 R.Hale Ltd. - mapa ukazuje „Jewish Rcserve"; Gerald Reitlinger „The Finał Solution" London 1953, Valentine, Mitchell - mapa ukazuje „Lublinland Jewish Reserve"; Martin Gilbert „The European Powers 1900-45", London 1969 Weidenfeid and Nicolson - mapa ukazuje „Lublinland -proposed Jewish Autonomous Area". Jest też wydawnictwo włoskie bez daty (po 1953) pt. „La Chiesa Eroica di Polonia" ze wstępem abp Gawliny (zmarł 1964), w którym jest mapa okupowanej Polski, a na niej „Lublinensis - Riserva ebraica".

  Gubernator Frank narzeka w swoim pamiętniku, że nie może dać rady z osiedlaniem tak wielkiej liczby Żydów. Judenraty współpracują z Niemcami uważając siebie za przyszłą policję państwa żydowskiego. Gdy okazało się, że Niemcy przystąpili do ostatecznego rozwiązania poprzez holocaust, działacze Judenratów masowo popełniają samobójstwa. Informacje te szczegółowo opisał mój ojciec Jędrzej Giertych w rozprawie „Niedoszłe państwo żydowskie na Lubelszczyźnie", Komunikaty Tow. im. R. Dmowskiego, Londyn 1980, tom II, str.25-99. Plany niemiecko-żydowskie budowania państwa żydowskiego na ziemiach polskich dziwnie przemilczane są dzisiaj w historiografii pierwszej i drugiej wojny światowej...."
 • @Piotrx 19:54:14
  Drukowane też były mapy tego planowanego przez Niemców państwa żydowskiego. Mapy te znaleźć można w następujących książkach: Jon Evans „The Nazi New Order in Poland", London 1941, V.Gollancz Ltd. - mapa ukazuje „Jewish Reservation"; Bernard Newman „The New Europe", Londyn 1942 R.Hale Ltd. - mapa ukazuje „Jewish Rcserve"; Gerald Reitlinger „The Finał Solution" London 1953, Valentine, Mitchell - mapa ukazuje „Lublinland Jewish Reserve"; Martin Gilbert „The European Powers 1900-45", London 1969 Weidenfeid and Nicolson - mapa ukazuje „Lublinland -proposed Jewish Autonomous Area". Jest też wydawnictwo włoskie bez daty (po 1953) pt. „La Chiesa Eroica di Polonia" ze wstępem abp Gawliny (zmarł 1964), w którym jest mapa okupowanej Polski, a na niej „Lublinensis - Riserva ebraica".

  - CZYLI TYLKO W TUBYLCZYM NARZECZU NIC NIE NAPISANO? : /
 • A JEWISH-FINANCED JUDEOPOLONIA UNDER NAZI GERMAN AUSPICES (LUBLINLAND)
  The onetime-proposed Jewish reservation in German-occupied Poland, which was to be located near Lublin, was developed under Himmler as “The Hamburg Plan”. In this proposed Jewish reservation, Lublinland, Jews could govern themselves. (p. 504). One of its chief proponents was Herr Goettsche, the head of the Gestapo’s Jewish department for Hamburg. Chernow thus quotes Goettsche, “‘Naturally, the implementation of the project would have to be financed by the Jews themselves…The Warburgs are considered very suitable for that. If they only wanted to do it, the Warburgs in America could raise the necessary money to found such a reservation state.’” (p. 504).

  The implications are clear. Polish suspicions, about the possible emergence of some kind of Jewish-German agreement at Poland’s expense, turned out to be based on fact. Had Lublinland become reality, it would have placed Nazi Germany and “international Jewry” on the same side—against Poland.

  >>> https://www.polishclub.org/2018/01/04/non-eternal-cemeteries-would-be-nazi-sponsored-jewish-financed-lublinland-judeopolonia-invalid-german-nazi-distinction/

  TŁUMACZ >> https://translate.google.com/

  Proponowana niegdyś żydowski rezerwat w okupowanej przez Niemców Polsce, który miał być położony pod Lublinem, został opracowan przez Himmlera jako „Plan Hamburga”. W tym proponowanym rezerwacie żydowskim, na Lubelszczyźnie, Żydzi mogli rządzić sobą. (str. 504). Jednym z jego głównych zwolenników był Herr Goettsche, szef żydowskiego oddziału gestapo w Hamburgu.

  Chernow cytuje zatem Goettschego: „Naturalnie realizacja projektu musiałaby być sfinansowana przez samych Żydów… Warburgów uważa się za bardzo do tego odpowiednich. Gdyby tylko chcieli to zrobić, Warburgowie w Ameryce mogliby zebrać niezbędne pieniądze, aby go założyć. ”(S. 504).

  Konsekwencje są jasne. Polskie podejrzenia dotyczące możliwego pojawienia się jakiejś umowy żydowsko-niemieckiej na koszt Polski okazały się oparte na faktach. Gdyby Lublinland stał się rzeczywistością, postawiłby nazistowskie Niemcy i „międzynarodowe żydostwo” po tej samej stronie - przeciwko Polsce.
 • patrzmy na to z przymrużeniem oka.
  Nie wiem skąd te przeswiadczenia. Nie należy wszystkiego co piszą "historycy" i szukający nowinek brać dosadnie. Faktycznie były takie pogłoski rozsiewane wśród żydów przez samych Niemców ale w innym celu. Już na początku wojny wiadomo było Polakom że jest to cwana podpucha dla żydów aby dobrowolnie zjeżdżali się do pobliskich gett aby ich mieć w garści.
  Co więcej, straszono ich w ulotkach i wieściach że Polacy napadają na nich i często ich mordują. Była to bardzo skuteczna propaganda. Tak skuteczna
  iż nabrała na to samego żydowskiego naczelnika warszawskiego getta który to po zorientowaniu się w kłamstwie iż dał się nabrać strzelił sobie w łeb. To są fakty. Większość tych "nowych newsów" to propaganda w celu złagodzenia niemieckich zbrodni jak i rozgrywka samych żydów w dzisiejszej polityce.
 • @Stara Baba 20:53:40
  ALE DLACZEGO SIĘ O TYM "LUBLINLAND" W POLSCE NIE MÓWI?

  * A może ten "Rząd Lubelski" i potem PRL to to samo?
 • The Jeruzalem Post: Zdaniem USA ONZ nie ma prawa ogłaszać państwa Izrael państwem apartheidu
  >> https://www.jpost.com/Israel-News/UN-panel-has-no-authority-to-declare-Israel-apartheid-state-US-says-613453

  Ambasador USA w organizacjach międzynarodowych w Genewie Andrew Bremberg wyraził „głębokie rozczarowanie” swojego kraju decyzją.

  USA zakwestionowały zasadność komitetu ONZ ds. Rasizmu, który miał zbadać palestyńskie twierdzenie, że Izrael jest państwem apartheidu.
  Uwagi pojawiły się dwa tygodnie po tym, jak Komitet ds. Eliminacji Dyskryminacji Rasowej (CERD) przyjął komunikat międzypaństwowy „Państwa Palestyny” przeciwko Izraelowi. Chociaż tekst skargi palestyńskiej nie został ujawniony, izraelskie źródło dyplomatyczne podało, że nazywa Izrael państwem apartheidu i twierdzi, że jego traktowanie Palestyńczyków jest formą rasizmu.

  W 2014 r., Kiedy Palestyńczycy przystąpili do międzynarodowej konwencji ustanawiającej CERD, Izrael powiedział komitetowi, że nie uznaje Palestyny ​​za państwo i jako taki „nie uważa„ Palestyny ​​”za stronę konwencji i uznaje palestyńskie żądanie przystąpienie jako pozbawione mocy prawnej i bez wpływu na stosunki traktatu Izraela na mocy konwencji. ”

  Po zeszłorocznej petycji palestyńskiej przeciwko Izraelowi CERD zapytał Biuro Prawne ONZ, czy ma jurysdykcję w tej sprawie, i powiedziano mu, że nie podlega to prawu traktatu międzynarodowego.
  Jednak pod koniec grudnia CERD zdecydowało, że prawo traktatowe nie ma tu zastosowania, ponieważ jego konwencja dotyczy „dobra wspólnego”.

  Andrew Bremberg, ambasador USA w międzynarodowych organizacjach w Genewie, wyraził „głębokie rozczarowanie” swojego kraju decyzją.
  „Lekceważenie przez Komitet prawa traktatowego rodzi poważne pytania dotyczące zasadności tego procesu”, stwierdził Bremberg. „USA będą nadal opowiadać się za uczciwym traktowaniem Izraela na tym i innych forach międzynarodowych”.

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwróciło uwagę na ironię, że „ta sama komisja, której powierzono zapobieganie dyskryminacji, tak rażąco postanowiła dyskryminować Izrael swoim wyrokiem.
  „To kolejny przykład złego i uprzedzonego traktowania Izraela przez organy ONZ zlokalizowane w Genewie” - dodał rzecznik ministerstwa, wskazując, że decyzja komitetu o zbadaniu Izraela jest sprzeczna z poprzednim precedensem i stanowiskiem prawnym ONZ.

  „Chociaż Izrael jest i zawsze będzie zaangażowany w eliminację dyskryminacji rasowej, nie ma już żadnego powodu, aby wierzyć, że może otrzymać sprawiedliwe, równe i niedyskryminacyjne traktowanie od tego Komitetu”, stwierdził Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
 • KTO SIEJE WIATR: PIERWSZY SOWIECKO-NIEMIECKI PAKT MILITARNY
  GENEZA II WOJNY ŚWIATOWEJ / Enver: Dzisiaj rozmawiałem z ... Trockim. Wraz z nim jest frakcja, która ma prawdziwą władzę, a także obejmuje tę partię, która jest zgodna z Niemcami. Ta partia byłaby gotowa uznać stare niemieckie granice z 1914 roku. >> https://ziut.neon24.pl/post/152461,kto-sieje-wiatr-pierwszy-sowiecko-niemiecki-pakt-militarny

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

ULUBIENI AUTORZY