Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
829 postów 5300 komentarzy

"Głos Polski" Obozu Narodowo Demokratycznego

Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny - Przyszedł czas na "Obóz Narodowo Demokratyczny - NOTKA FUNDACYJNA [Founding note] - http://ziut.neon24.pl/post/146369,oboz-narodowo-demokratyczny-zdelegalizowac-onr-i-mw

PUTIN O WŁADZY SOWIECKIEJ i POLSKIM ANTYSEMITYŹMIE?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Putin w 2013 r.: Od 80 do 85% pierwszych członków rządu Związku Radzieckiego było Żydami. I ci Żydzi kierowani fałszywymi myślami ideologicznymi aresztowali i represjonowali wyznawców Judaizmu, Chrześcijaństwa, Islamu i wyznawców innych religii.

CZY WYMORDOWALI TEŻ POLSKICH OFICERÓW W KATYNIU?

Wolna-Polska.pl:Książka pokazuje kulisy zarówno „rewolucji lutowej” jak i „rewolucji październikowej” w Rosji. W tle i u podstaw obu tych „zwycięstw” widać wyraźnie żydostwo i masonerię. Mord Stołypina (premier rządu rosyjskiego) 1 września 1911 roku był początkiem tych „sukcesów”, a rewolucja lutowa – dająca pełnię praw rosyjskim Żydom – naturalnym następstwem. Dlatego nie dziwi fakt, że w kolejnych władzach radzieckich 80% osób było Żydami. Znane „stalinowskie czystki” w armii w latach 1936-38 to w rzeczywistości mordowanie przez Żydów na czele z Kaganowiczem i Berią „antysemitów” [ link do pdf w komentarzach ]

*] Autorem “PARADOKSÓW HISTORII” byłЛариков Юрий Романович, В. Ушкуйник - urodzony się w 1896 r., w rodzinie profesora matematyki na Uniwersytecie Moskiewskim, który po ukończeniu szkoły średniej studiował w Niemczech - na Uniwersytecie w Heidelbergu. Wraz z wybuchem I wojny światowej przerwał studia, wrócił do Rosji i wstąpił do Szkoły Artylerii im. Michajłowskiego. Uczestniczył w wojnie domowej. W 1921 r. Wyemigrował do Chin, gdzie wstąpił do armii chińskiej. W latach trzydziestych służył w Akademii Sztabu Generalnego Chińskich Sił Zbrojnych. W 1946 r. Awansował na generała dywizji. Po zwycięstwie komunistów, wraz z pozostałymi lojalnymi żołnierzami, Chiang Kai-shek wyemigrował na Tajwan, gdzie do 1968 r. Kierował instytutem badawczym Ministerstwa Wojny Rządu Narodowego. Pod pseudonimem V. Ushkuynik opublikował broszurę „Memo to the Russian Man”, wydaną w Nowym Jorku w 1982 r. (Przedruk w Rosji w 1993 r.). Zmarł 10 czerwca 1989 r. W Tajpej (Tajwan)

 
- TRUDNO AUTOROWI "PARADOKSÓW HISTORII" ODMÓWIĆ PRAWA do jego własnej subiektywnej oceny wydarzeń w Rosji Radzieckiej z czasów po rewolucji w Rosji, w których sam uczestniczył,

tym bardziej w sytuacji, gdy “na własnym podwórku” można przeczytać takie historie jak niżej w książce "INWAZJA UPIORÓW 1944 - 1970",

które w kontekście wypowiedzi prezydenta Rosji Władymira Putina o "polskim antysemityźmie",jak się wydaje traktuje historię bardzo wybiórczoi gra nią bardzo instrumentalnie.

<> 

“INWAZJA UPIORÓW 1944 - 1970” 

O WKŁADZIE SZOWINISTÓW ŻYDOWSKICH

DO HISTORII WSPÓŁCZESNEJ POLSKI

Zdzisław Ciesiołkiewicz 

... z “tajnego referatu” Jakuba Bermana 

<>

Samo cytowanie historii z książki "INWAZJA UPIORÓW", zgodnie z  Robocza definicja antysemityzmu przyjęta przez Międzynarodowy Sojusz na rzecz Pamięci o Holokauście  kwalifikuje się chyba, jeśli nie jako zbrodnia kryminalna, to na pewno jako “anty-Semityzm”, który ponoć “Polacy mają wyssany z mlekiem matki”. - Czym innym jednak jest propaganda, a czym innym są potwierdzone w dokumentach fakty historyczne, które w walce politycznej, bez znajomości historii, trudno odróżnić. - I to byłby bardzo duży problem gdyby nie bardzo ciekawa

wypowiedź Putina z 2013 r., ... i Stalina z 1931 r.

Putin 2013 r.: Decyzje w sprawie nacjonalizacji Biblioteki Schneersona zostały podjęte przez pierwszy rząd Związku Radzieckiego, a do 80 - 85% pierwszych członków rządu Związku Radzieckiego żyło Żydami. I ci Żydzi kierowani fałszywymi myślami ideologicznymi aresztują i represjonują wyznawców judaizmu, chrześcijaństwa, islamu i wyznawców innych religii. - Nie zrobili różnicy. - Dzięki Bogu, że te ideologiczne migacze i fałszywe ideologiczne myśli upadły. / Link do YouTube w komentarzach
<>

 

Wikipedia / Zbrodnia katyńska – zbrodnia kwalifikowana jako zbrodnia wojenna, zbrodnia przeciwko ludzkości, zbrodnia przeciwko pokojowi, zbrodnia komunistyczna i zbrodnia ludobójstwa, popełniona przez NKWD przez rozstrzelanie wiosną 1940 roku co najmniej 21 768 obywateli Polski (w tym ponad 10 tys. oficerów wojska i policji), na mocy decyzji najwyższych władz ZSRR zawartej w tajnej uchwale Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 roku (tzw. „decyzja katyńska”).

Aby, jak pisze Uszkujnik w "PARADOKSACH HISTORII" egzekucję polskich ofiar „wrogów władzy sowieckiej” uznać tak jak i

“Zniszczenie radzieckiej wyższej kadry dowódczej przed wojną i wymordowanie oficerów polskich w Katyniu były zjawiskiem wywodzącym się z / “klasycznego antysemityzmu” ,

to trzeba by też uznać, że Rosja Sowiecka była pod okupacją mniejszości żydowskiej, a do tego Rosja nigdy się nie przyzna.

JWŚLI WYPOWIEDŹ PUTINA NIE BYŁA UZNANIEM TEGO FAKTU?

NIŻEJ WYPOWIEDŹ STALINA Z 1931 R.
 
 
Józef Stalin dla JEWISH TELEGRAPHIC AGENCY / 14 stycznia 1931 r.,  na pytanie pana Eliasa Tobenkina reprezentującego the Jewish Telegraphic Agency:Czy możliwe jest, aby w Związku Sowieckim istniał antySemityzm?, odpowiedział:  
“Szowinizm narodowy i rasowy jest reliktem nienawiści do ludzi, charakterystycznych dla epoki kanibalizmu. Antysemityzm jest użyteczny dla wyzyskiwacza, ponieważ służy jako piorunochron umożliwiający kapitalizmowi uniknięcie ciosów mas pracujących. Antysemityzm stanowi zagrożenie dla ludzi pracy, ponieważ jest to fałszywa ścieżka prowadząca ich do dżungli z dala od właściwej drogi.
 
Dlatego komuniści, jako konsekwentni internacjonaliści, muszą pozostać nieprzejednanymi, zdeklarowanymi wrogami antysemityzmu [Tak bardzo jak polscy oficerowie zamordowani w Katyniu zatwardziałymi wrogami władzy radzieckiej?]
 
W Związku Republik Radzieckich - oświadczył Stalin - antysemityzm jest surowo prześladowany jako zjawisko całkowicie wrogo nastawione do sowieckiego reżimu, a wojujący antysemici zgodnie z prawem Związku Republik Radzieckich podlegają karze śmierci”. 
Powyższe opublikowano też Yad Vashem w
THE BLACK BOOK of SOVIET JEWRY
 
 “Fizyczne zniszczenie Żydów w Europie rozpoczęło się po tym, jak Niemcy zaatakowały ZSRR w czerwcu 1941 roku. Sowieci Żydzi jako pierwsi zostali skazani na śmierć. Decyzja o całkowitej likwidacji Żydów dokładnie po ataku na Związek Radziecki wynikała z koncepcji Hitlera roli Żydów w ZSRR i związku między bolszewizmem a żydostwem. Hitler postrzegał rząd radziecki i ideologię komunistyczną jako narzędzie wykorzystywane przez Żydów do kontrolowania świata.” - napisano w przedmowie do The Black Book of Soviet Jewry  , której rękopis znajduje się w Yad Vashem.
 
* Co ciekawe, "patronem" książki THE BLAK BOOK of SOVIET JEWRY z wypowiedzią Stalina był Abracham Foxman były szef żydowskiej ADL / ANTI DEFAMATION LEAGUE zwalczający anty-Semityzm na całym świecie. / Można by powiedzieć: "DIEŁO STALINA" WIECZNIE ŻYWE : /
 
 
<>
 
 
KTO SIEJE WIATR: PIERWSZY SOWIECKO-NIEMIECKI PAKT MILITARNY
 
 

GENEZA II WOJNY ŚWIATOWEJ / Enver: Dzisiaj rozmawiałem z ... Trockim. Wraz z nim jest frakcja, która ma prawdziwą władzę, a także obejmuje tę partię, która jest zgodna z Niemcami. Ta partia byłaby gotowa uznać stare niemieckie granice z 1914 roku.Współczesne granice Polski i Europy na tle granic Europy z 1914 r. [bez Polski]

 

ION JOHNSON 7 CZERWCA 2016 r / “KTO SIEJE WIATR … “: W 1919 r. [generał Hans von Seeckt, dowodzocy Reichswehrą w latach 1920–1926] wysłał do Rosji Envera Paszę, byłego tureckiego ministra obrony, ukrywającego się za udział w masowych okrucieństwach wobec Ormian we wschodniej Anatolii. Celem Seeckt ’a było nawiązanie komunikacji z rządem sowieckim w celu omówienia możliwości współpracy wojskowej. Szczególnie chętnie działał on przeciwko nowo odrodzonemu państwu polskiemu. Niemieccy przywódcy wojskowi postrzegali Polskę jako „filar Wersalu” - francuską marionetkę zaprojektowaną do okrążenia Niemiec od wschodu. Absorpcja [przez Polskę] byłego terytorium niemieckiego obejmującego setki tysięcy etnicznych Niemców dodatkowo rozpalała wrogość Berlina.

 

PAKT RIBBENTROP - MOŁOTOW z 1939 r.

 BYŁ TYLKO POWROTEM DO REALIZACJI PLANÓW z 1919 r.,

CZYLI ODWRÓCENIEM WYNIKU I WOJNY ŚIATOWEJ

 

 

 

IAN JOHNSON / 7 CZERWCA 2016 


 KTO SIEJE WIATR: PIERWSZY SOWIECKO-NIEMIECKI PAKT MILITARNY i GENEZA II WOJNY ŚWIATOWEJ

 Sowing the Wind: The First Soviet-German Military Pact and the Origins of World War II

 

Po I Wojnie Światowej zwycięzcy zdemontowali osławioną armię niemiecką, redukując ją do zaledwie 100 000 ludzi. Traktat wersalski dodatkowo zakazał Niemcom produkcji lub zakupu samolotów, pojazdów opancerzonych i łodzi podwodnych. Przepisy te podkreśliły nadzieję Ententy na to, że usunięcie niemieckiego dostępu do nowoczesnych technologii wojennych zmusi Niemcy do porzucenia wojskowej przeszłości. Wręcz przeciwnie, te szczególne postanowienia dodatkowo przekonały resztki niemieckiego dowództwa, że ​​uzbrojenie technologiczne było niezbędne do przywrócenia pozycji Niemiec. Niewiele prac od czasu otwarcia rosyjskich archiwów zgłębiało całkowicie sowiecko-niemiecki pakt wojskowy. Żaden nie skupił się na jego aspektach technologicznych. W tym artykule przedstawiam nowe wnioski na ten temat, czerpiąc z archiwów w Rosji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Polsce i Stanach Zjednoczonych. Szczególne znaczenie dla tego dzieła mają Rosyjskie Państwowe Archiwum Wojskowe (RGVA), archiwa niemieckich korporacji Krupp, M.A.N. i Daimler-Benz, USA Przejęta kolekcja zagranicznych rejestrów Narodowego Archiwum oraz rosyjski projekt archiwalny Uniwersytetu Yale.

 

Generał Hans von Seeckt, dowodzący Reichswehrą w latach 1920–1926, chętnie współpracował z Rosją Sowiecką, jedynym innym państwem europejskim równie wrogo nastawionym do status quo. W 1919 r. Seeckt wysłał do Rosji Envera Paszę, byłego tureckiego ministra obrony, ukrywając się za udział w masowych okrucieństwach wobec Ormian we wschodniej Anatolii. Celem Seeckt było nawiązanie komunikacji z rządem sowieckim w celu omówienia możliwości współpracy wojskowej. Szczególnie chętnie działał przeciwko nowo odrodzonemu państwu polskiemu. Niemieccy przywódcy wojskowi postrzegali Polskę jako „filar Wersalu” - francuską marionetkę zaprojektowaną do okrążenia Niemiec od wschodu. Absorpcja byłego terytorium niemieckiego obejmującego setki tysięcy etnicznych Niemców dodatkowo rozpaliła wrogość Berlina. Pierwsza misja Envera zakończyła się katastrofalnie, gdy jego samolot rozbił się na Litwie i został zatrzymany przez nowy rząd litewski. Nosił delikatne materiały z niemieckiego wojska, które mogły wywołać wezwania w Wielkiej Brytanii i Francji o okupację Niemiec. Tylko odważn ucieczka z więzienia młodszego niemieckiego oficera powstrzymała Envera i tajne dokumenty przed wpadnięciem w ręce Aliantów. Ale w następnym roku ponowił próbę i odniósł sukces.  Enver odpisał to do Berlina:  Dzisiaj rozmawiałem z ... Trockim. Wraz z nim jest frakcja, która ma prawdziwą władzę, a także obejmuje tę partię, która jest zgodna z Niemcami. Ta partia byłaby gotowa uznać stare niemieckie granice z 1914 roku.


Oznaczało to wyginięcie Polski. Taka była właśnie nadzieja niemieckiego korpusu oficerskiego. Leon Trocki, wówczas szef Armii Czerwonej, widział współpracę z Niemcami przeciwko Polsce jako centralny biegun strategii radzieckiej. Napisał, że

„Polska może być pomostem między [U.S.S.R] a Niemcami lub barierą”.

Po klęsce Armii Czerwonej w wojnie polsko-bolszewickiej [1920 r. Polska] stała się [tą] barierą [rozdzielającą interesy Niemiec od Rosji]. Bolszewiccy przywódcy wierzyli w 1920 r.,

że tylko dzięki dostępowi do uprzemysłowionych gospodarek Zachodu bolszewicki reżim rewolucyjny mógł przetrwać. Tak długo więc, jak istniało Państwo Polskie, wspólny cel [współpracy Niemiec i Rosji] był ich “gwiazdą przewodnią” wspólnych działań Berlina i Moskwy. / KONIEC TŁUMACZENIA /

Współczesne granice Polski i Europy na tle granic Europy z 1914 r. [bez Polski]

 

 

Granice II Rzeczypospolitej po podziale między III Rzeszę i Związek Sowiecki w 1939 r.

 

 

Jak zauważymy, gdyby tereny Generalnego Gubernatorstwa, nie włączone formalnie do III Rzeszy Hitlera, przyłączyć do terenów zajętych w 1939 r. przez Związek Sowiecki, mieliśmy mapę, w przybliżeniu, porównywalną swymi granicami z mapą granic między Niemcami i carską Rosją z 1914 r. Co ciekawe, w 1914 r. niemiecki syjonista Max Bodenheimer, w imieniu powstałego w tym celuGerman Committee for Freeing of Russian Jews [Niemiecki Komitet na Rzecz Uwolnienia Żydów Rosyjskich], zaproponował rządowi Niemiecpowstanie, na polskich ziemiach zaboru rosyjskiego, podporządkowanego Niemcom, państwa wielonarodowego League of East European States , w którym Żydzi pełnili by rolę wiodącą.

 

Max Bodenheimer był prawnikiem i jedną z głównych postaci niemieckiego syjonizmu. Współpracownik Theodora Herzla, był pierwszym prezydentemZionist Federation of Germany i jednym z założycieliJewish National Fund . Po ucieczce w 1933 r. z nazistowskich Niemiec i krótkim pobycie w Holandii osiadł w Palestynie w 1935 r. Zionist Federation of Germany była jak największą organizacją syjonistyczną w Niemczech. Grupa poparłaHaavara Agreement z 1933 r. między nazistowskimi Niemcami a niemieckimi syjonistycznymi Żydami, którego celem było zachęcenie niemieckich Żydów do emigracji do Palestyny. Syjoniści niemieccy sprzeciwiali sprzeciwiali się także bojkotowi anty-nazistowskiemu z 1933 r., obawiając się, że może to pogorszyć bojkot nazistowskich przedsiębiorstw żydowskich 

 

Bodenheimer, Max Isidor przedłożył przedstawiony wyżej plan ze swoją propozycją do niemieckiego MSZ w 1914 r., gdzie uzyskał poparcie Ericha Ludendorffa [promotora Hitlera], a następnie Paula von Hindenburga, przedstawiając im argument, że wschodnich Żydów można zhumanizować.  “Plan Bodenheimera” wkrótce okazał się niepopularny wśród innych niemieckich urzędników i syjonistycznych kolegów Bodenheimera. Upadł w następnym roku. Jedynym namacalnym rezultatem jego zabiegów była wojskowa ulotka propagandowa z sierpnia 1914 r. skierowana do Żydów w Polsce, której ostateczny tekst bardzo rozczarował Bodenheimera. Polacy w tamtym czasie niewiele wiedzieli o tym planie.

 

Jay Ticker >>https://www.jstor.org/stable/4467109?seq=1 Jewish Social Studies Vol. 43, No. 1 (Winter, 1981), pp. 11-30 Max I. Bodenheimer: Advocate of Pro-German Zionism at the Beginning of World War I.

 

RZECZ NAJCIEKAWSZA

 

Już 9 października 1941 r. JEWISH TELEGRAPHIC AGENCY [JTA] / Żydowska Agencja Telegraficzna w wiadomości pt “"Ghetto Province" in Poland Seen Hitler Aim; Drive on Czech Jews Intensified / “Prowincja Getto” w Polsce z punktu widzenia Hitlera”, czytamy: 

 

Kanclerz Adolf Hitler zamierza założyć „żydowską prowincję getta” na byłej polskiej ziemi, na której skupiliby się wszyscy Żydzi Rzeszy, Gdańska i Korytarza - poinformowały źródła, poinformowane dziś w związku z przemówieniem Führera w Reichstagu o „regulacji” kwestii żydowskiej i przetasowania ludności. >>

 

>> cd. Mówiono, że proponowany region żydowski będzie naśladował antyżydowskie metody carskiej Rosji, w których Żydzi byli ograniczeni do życia w „strefie osadniczej” w niektórych częściach Rosji i zabroniono im wstępu do miast w głębi kraju.   

 


 • Stwierdzono, że niektórzy doradcy Hitlera sugerowali mu izolację Żydów w Galicji, ale ponieważ Galicja znajduje się teraz pod kontrolą sowiecką, sugestię tę można zastosować do innej części terytorium okupowanego przez nazistów. *

 

Oczywiste jest, że mając ponad 2 miliony polskich Żydów Hitler nie może mówić o przymusowej emigracji żydowskiej, tak jak to robił z niemieckimi Żydami, których było około pół miliona, podały poinformowane źródła.

 

[*] “ponieważ Galicja znajduje się teraz pod kontrolą sowiecką, sugestię tę można zastosować do innej części terytorium okupowanego przez nazistów”?

 

22 lipca 1941 r. JTC pisał:Nazi Press Admits Catastrophic Food Situation for Jews in Poland :  Kapitan Fritz Wiedemann, osobisty przyjaciel Hitlera, który jako niemiecki konsul generalny w San Francisco był jednym z nazistowskich dyplomatów wydalonych ze Stanów Zjednoczonych w zeszłym tygodniu, zostanie mianowany wicegubernatorem tak zwanego Generalnego Gubernatorstwa w okupowanej przez nazistów Polsce, odnotowano w Deutsche Allgemeine Zeitung w Berlinie. Docierająca tutaj niemiecka prasa donosi dziś otwarcie opisując katastrofalną sytuację żywnościową w okupowanej przez nazistów Polsce. Artykuły wskazują, że cała żywność dostępna w Polsce jest usuwana, aby nakarmić żołnierzy niemieckich rannych na froncie sowieckim.

 

BYĆ MOŻE MAŁO WAŻNE, ALE WARTO TO ZAUWAŻYĆ i ODNOTOWAĆ

 

“Kapitan Fritz Wiedemann, osobisty przyjaciel Hitlera, który jako niemiecki konsul generalny w San Francisco był jednym z nazistowskich dyplomatów wydalonych ze Stanów Zjednoczonych” dopiero po inwazji III Rzeszy na na Związek Sowiecki, czyli po 22 czerwca 1941 r. / Szkoda, że nie po ataku Hitlera na Polskę / W 1933 r. [a więc po dojściu Hitlera do władzy] Stany Zjednoczone nawiązały ze Związkiem Sowieckim, ekonomicznie intratne dla gospodarki USA,  stosunki dyplomatyczne.

 

W kolejnej z odsłon wiadomości JTA z 2 listopada 1941 r.JDC Relief Office Opened in Polish Territory Annexed to Reich  dowiadujemy się, że trwa “Intensyfikacja działań pomocowych wśród Żydów w tych częściach Polski, które Naziści przyłączyli do Niemiec, jest tu dziś raportowana wraz z otwarciem oddziałuAmerican Joint Distribution Committee [JDC] w Sosnowcu w Polsce [Amerykańskiego Wspólnego Komitetu Dystrybucyjnego / USA były wtedy jeszcze państwem neutralnym] w celu nadzorowania i koordynowania prac na Wschodnim Górnym Śląsku oraz Warthegau, który obejmuje dzielnicę łódzką i poznańską. 

 

Biuro JDC powstało po konsultacjach z przedstawicielami JDC w Krakowie, który nadzoruje pomoc humanitarną dla Żydów w nazistowskiej Polsce oraz z Reichsvereinigung Reich Association of Jews in Germany w Berlinie, która prowadzi lepszą kontrolę funduszy pomocowych dystrybuowanych na zajętych polskich obszarach i bardziej skoordynowany program dla całego terytorium.

 

8 lipca 1941 r. JTC pisałConditions in Poland and Madagascar Described by Experts / Eksperci o warunkach w Polsce i Madagaskarze”: Żelazne rządy nazistowskie nie złamały ducha Żydów w nazistowskim getcie warszawskim, według doniesień prasowych otrzymanych z Polski i opisanych w bieżącym numerze„Contemporary Jewish Record”, dwumiesięcznej publikacji amerykańskiej Komitet Żydowski, opublikowany dzisiaj.

 

Odcinając się od świata zewnętrznego ośmio metrowymi ceglanymi ścianami i prowadząc codzienne życie pod najsurowszymi jak dotąd ograniczeniami narzuconymi przez nazistów podbitym narodom Europy, 450 000 polskich Żydów zatłoczonych w getcie nie wykazuje jednak „śladu marudzenia przed nazistami. ”Zamiast tego„ podkreśla się dumę narodową i utrzymuje się przy życiu wiarę w ludzkość oraz braterstwo ludzkości ”, czytamy w artykule.

 

Jednym z najtrudniejszych pytań ostatnich miesięcy było zapewnienie rekreacji w wąskich przestrzeniach getta. Według pierwotnego planu nazistów cmentarz żydowski miał znajdować się poza granicami getta. Negocjacje doprowadziły do ​​wymiany kilku ulic na ten cmentarz, który dodatkowo służy teraz jako park.

 

Inny artykuł autorstwa Eugene'a Hevesiego opisuje warunki na Madagaskarze, subtropikalnej wyspie, na którą naziści zaproponowali wygnanie Żydów w przypadku zwycięstwa militarnego nazistów

 

ZAMIAST ZWYCIĘSTWA NIEMCÓW DOSZŁO DO PRZEGRANEJ PRZEZ HITLERA BITWY POD STALINGRADEM W 1942 r.

 i PRAWIE WSZYSTKO* SIĘ ZMIENIŁO

 

[ Link do całego dokumentu w komentarzach ]* USA przystąpiło do wojny po stronie U.S.S.R , a w konsekwencji amerykańscy Żydzi wygrali wypowiedzianą Hitlerowi wojnę

 

Kanclerz Niemiec Willy Brandt na kolanach przed Pomnikiem Getta 7.12.1970 r.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

KOMENTARZE

 • GENEZA II WOJNY ŚWIATOWEJ
  Dokument >> https://docs.google.com/document/d/1IPFRm34vplzEsOO4CcclwGHAVLo8lCR80KZWAaoJ0IE/edit
 • Putin
  Decyzje w sprawie nacjonalizacji Biblioteki Schneersona zostały podjęte przez pierwszy rząd Związku Radzieckiego, a do 80 - 85% pierwszych członków rządu Związku Radzieckiego żyło Żydami. A ci Żydzi kierowani fałszywymi myślami ideologicznymi aresztują i represjonują wyznawców judaizmu, chrześcijaństwa, islamu i wyznawców innych religii. - Nie zrobili różnicy. - Dzięki Bogu, że te ideologiczne migacze i fałszywe ideologiczne myśli upadły. >>> https://youtu.be/-pDtgWUtdUM
 • Józef Stalin dla JEWISH TELEGRAPHIC AGENCY / 14 stycznia 1931 r.
  >> https://www.jta.org/1931/01/16/archive/antisemitism-danger-to-working-people-leading-them-from-right-path-stalin-declares-in-special-statem

  >> http://pdfs.jta.org/1931/1931-01-16_014.pdf?_ga=2.173777251.1101399896.1578173809-1907789218.1562575977

  na pytanie pana Eliasa Tobenkina [reprezentującego the Jewish Telegraphic Agency], czy możliwe jest, aby w Związku Sowieckim istniał antySemityzm, odpowiedział:

  “Szowinizm narodowy i rasowy jest reliktem nienawiści do ludzi, charakterystycznych dla epoki kanibalizmu. Antysemityzm jest użyteczny dla wyzyskiwacza, ponieważ służy jako piorunochron umożliwiający kapitalizmowi uniknięcie ciosów mas pracujących. Antysemityzm stanowi zagrożenie dla ludzi pracy, ponieważ jest to fałszywa ścieżka prowadząca ich do dżungli z dala od właściwej drogi. Dlatego komuniści, jako konsekwentni internacjonaliści, muszą pozostać nieprzejednanymi, zdeklarowanymi wrogami antysemityzmu [Tak bardzo jak polscy oficerowie zamordowani w Katyniu zatwardziałymi wrogami władzy radzieckiej?]W Związku Republik Radzieckich - oświadczył Stalin - antysemityzm jest surowo prześladowany jako zjawisko całkowicie wrogo nastawione do sowieckiego reżimu, a wojujący antysemici zgodnie z prawem Związku Republik Radzieckich podlegają karze śmierci”.

  CZY TO DOTYCZYŁO TEŻ POLSKICH OFICERÓW Z KATYNIA?
 • O Mitteleuropie - Grzegorz Braun #4
  >> https://www.youtube.com/watch?v=q7O7J2va9WA&t=153s
 • Wpis skaczący ze strony głównej na margines
  Administrator nie doczytał, czy dostał odpowiednie instrukcje? :))

  Sami Rosjanie mówią o tym, że Rosja jest nadal rządzona przez żydów, tym razem sekty Chabad- Lubawicz.
  https://youtu.be/dDg40zMGtA0
 • "PARADOKSY HISTORII" W. USKUJNIK
  Książka pokazuje kulisy zarówno „rewolucji lutowej” jak i „rewolucji październikowej” w Rosji. W tle i u podstaw obu tych „zwycięstw” widać wyraźnie żydostwo i masonerię. Mord Stołypina (premier rządu rosyjskiego) 1 września 1911 roku był początkiem tych „sukcesów”, a rewolucja lutowa – dająca pełnię praw rosyjskim Żydom – naturalnym następstwem. Dlatego nie dziwi fakt, że w kolejnych władzach radzieckich 80% osób było Żydami. Znane „stalinowskie czystki” w armii w latach 1936-38 to w rzeczywistości mordowanie przez Żydów na czele z Kaganowiczem i Berią „antysemitów” >> https://marucha.files.wordpress.com/2018/02/uszkujnik-paradoksy-historii.pdf
 • KTO SIEJE WIATR: PIERWSZY SOWIECKO-NIEMIECKI PAKT MILITARNY
  GENEZA II WOJNY ŚWIATOWEJ / Enver: Dzisiaj rozmawiałem z ... Trockim. Wraz z nim jest frakcja, która ma prawdziwą władzę, a także obejmuje tę partię, która jest zgodna z Niemcami. Ta partia byłaby gotowa uznać stare niemieckie granice z 1914 roku. >> https://ziut.neon24.pl/post/152461,kto-sieje-wiatr-pierwszy-sowiecko-niemiecki-pakt-militarny
 • Bolsheviks and British Jews : the Anglo-Jewish community, Britain, and the Russian Revolution
  .
  Analizuje wpływ dwóch rewolucji rosyjskich z 1917 r. I wojny domowej w latach 1918-20 na brytyjskie żydostwo i stosunek społeczeństwa brytyjskiego do Żydów. Zarówno dobrze zakorzenione, bogate żydostwo na londyńskim West Endzie, jak i społeczności imigrantów na East Endzie oraz w przemysłowych miastach kraju witały rewolucję lutową, która wyemancypowała rosyjskich Żydów, ale nie poparła rewolucji październikowej, widząc antysemicki element w tym. Niemniej jednak obie grupy były zaniepokojone jawnym antysemityzmem ruchu Białych. Wydarzenia w Rosji wywołały antysemicką kampanię w części brytyjskiej prasy, która identyfikowała brytyjskich Żydów z bolszewizmem. Pp. 197–229 omawiają imigranckie „pytanie poborowe”, które pojawiło się podczas pierwszej wojny światowej i wywołało agitację przeciw kosmitom w tym kraju >> https://archive.org/details/bolsheviksbritis0000kadi/page/n327
 • "Układ moskiewski"
  "Od 80 do 85% pierwszych członków rządu Związku Radzieckiego było Żydami. I ci Żydzi kierowani fałszywymi myślami ideologicznymi aresztowali i represjonowali wyznawców Judaizmu, Chrześcijaństwa, Islamu i wyznawców innych religii."

  Nic odkrywczego tutaj prelegent nie powiedział bo są to fakty znane od dawna . Będąc zapewne samemu członkiem tego układu jednak jakoś nie chce /nie może?/ ujawnić wszystkiego. W tej wypowiedzi są bowiem co najmniej dwie półprawdy.

  Po pierwsze owe 80%-85% członków rządu to byli także wyznawcy judaizmu, którzy swoim w działaniu kierowali się materialistycznym mesjanizmem właściwym dla wszystkich jego wyznawców. Podstawową jego cechą jest bowiem samoubóstwianie własnego narodu i dążenie do uzyskania panowania nad narodami gojów.

  Po drugie nadreprezentacja żydowska w organach władzy i bezpieczeństwa nie ograniczała się tylko do czasów owego rządu ale trwała przez cały okres ZSRR, a i dzisiaj jest w Rosji przypuszczalnie nadal bardzo poważna.

  Dobrze, że przytoczono tutaj książeczkę W.Uszkujnika , której autor zawiera wiele cennych spostrzeżeń co do kulis władzy w ZSRR

  W.Uszkujnik przedstawia system dwuwładzy /wzorowany na systemie chazarskim/ panujący w Związku Sowieckim nastepująco:

  1. najwyższa władza spoczywała w rękach KAGANA – Kaganowicza i jego najbliższego żydowskiego otoczenia.

  2. Władza wykonawcza należała do jego BEKA tj. Dżugaszwili /Stalin/
  który służyć miał również jako „kozioł ofiarny” w razie potrzeby. Żadnych ważnych samodzielnych decyzji podejmować on NIE MÓGŁ, a jego bezgraniczny „despotyzm” był tylko iluzją dla „maluczkich” -jak mówią Polacy. Nieograniczona władza KAGANA opierała się w całości nie na partii komunistycznej i nie na jej Komitecie Centralnym, które spełniały rolę parawanu – co prawda dość przejrzystego – a na niesamowicie złożonej i silnej organizacji organów bezpieczeństwa wewnętrznego, których główny sztab znajdował się w ogromnym bloku należącym wcześniej do towarzystwa ubezpieczeniowego przy ulicy Łubiańskiej w Moskwie, w pobliżu Kremla. W ciągu szesnastu lat na czele tego aparatu bezpieczeństwa stał gruziński pół Żyd, Ławrientij Beria.


  Taki system dwuwładzy istnieje najprawdopodobniej nadal w wielu krajach tzw Zachodu i Wschodu

  Jak pisze dalej W.Uszkujnik:

  ".....Przejście całej masy małomiasteczkowych Żydów na stronę bolszewików, co dało im zwycięstwo, nie miało żadnego ideologicznego podkładu. Od „najbardziej demokratycznego państwa na świecie” –jak nazywał swoją grupę masonów Kiereński – Żydzi już otrzymali pełne prawa obywatelskie i otwierały się przed nimi najszersze możliwości przeniknięcia do wszystkich dziedzin handlu i gospodarki narodowej kraju.....................Trudno sobie wyobrazić, że wśród Żydów istniało w tym smutnym okresie sprzysiężenie i że mieli oni jedno ogólne dla wszystkich kierownictwo. Można raczej przypuszczać, że cała ich masa znajdowała się pod wpływem swego rodzaju „rasowego instynktu”, który jak magnes ciągnął ich do biegunów władzy. Rząd Tymczasowy uczynił ich „równymi wśród równych”, ale komunizm stworzył znacznie bardziej ponętną perspektywę: nie równości lecz panowania nad gojami i pełną władzę nad ich życiem i mieniem.

  Było to zgodne z gorącymi marzeniami żydostwa, wyrażonymi w następującej formie: „Niezłomna nadzieja Izraela dotyczy dwóch spraw: po pierwsze, że kiedyś wróci on do ziemi obiecanej Chanaan oraz po drugie, że pojawi się w Izraelu ‘Książę Mesjasz’, który zmusi cały świat do kłaniania się jego Bogu i zrobi swój naród właścicielem świata.” Nie, to zdanie nie jest wzięte z Protokołów Mędrców Syjonu, lecz z bardzo rozpowszechnionej w Ameryce Kolumbijskiej Encyklopedii, gdzie można je znaleźć pod hasłem „Judaizm” na stronie 1026 wyd. z 1950 r.

  W ciągu wieków w ich duszach kultywowano nienasyconą żądzę panowania nad gojami – panowanie twardo im obiecano w Talmudzie. Rozpad państwa rosyjskiego stanowił dla nich całkowicie wyjątkowy przypadek, sprzyjający realizacji tego okrutnego marzenia Izraela i dawał im do ręki możliwość „bycia wszystkim” tam, gdzie dotąd byli oni niczym. Los został wyzwany i kierując się nie rozumem, lecz ukształtowanym przez Talmud instynktem nienawiści i pogardy dla gojów. Żydzi bez zastanowienia rzucili się w nurt rosyjskiej krwawej rewolucji i nie u boku tych, którzy już im dali równouprawnienie, lecz tych, którzy obiecali dać coś znacznie ważniejszego. Strona materialna miała również sporą siłę przyciągającą dla żydowskich kadr, które opanowały władzę, wchodząc w skład nowego rządu. (…)

  Robert Wilton, Anglik, który przebywał w Rosji, będąc korespondentem Times’a, poinformował, że po zdobyciu władzy przez bolszewików z 556 osób zajmujących wyższe stanowiska administracyjne w Rosji, 447 było Żydami.

  Raz uchwyciwszy władzę w swoje chciwe łapy Żydzi nie mieli żadnego zamiaru jej wypuszczać, co potwierdza etniczny skład rządu sowieckiego tuż przed drugą wojną światową. Z 500 członków wyższej sowieckie) administracji 83% było Żydami, 5% Rosjanami, 5% Łotyszami i 6% innej narodowości. Czyli w stosunku procentowym Żydów w składzie sowieckiego aparatu rządowego było nawet nieco więcej (o 3%), niż w pierwszym porewolucyjnym okresie.

  Byłoby całkowitym absurdem przypuszczać, że ci Żydzi wszyscy nagle, jak za skinieniem czarodziejskiej różdżki Lenina przemienili się w ateistów – marksistów. Ponad wszelką wątpliwość ogromna większość z nich pozostała taka sama jak była wcześniej: małomiasteczkowymi Żydami ze wszystkimi ich tradycjami, kulturą, mentalnością i wierzeniami. Byli oni takimi pseudobolszewikami jak Portugalczycy i Hiszpanie maranami (Marani, nazwa Żydów, którzy w XIV w. w Portugalii i Hiszpanii przyjmowali chrzest, aby uchronić się od wypędzenia z tych krajów), którzy pozostali przez setki lat pseudokatolikami. Nowiutkie legitymacje partyjne jak listki figowe tylko ledwo, ledwo osłaniały ich prawdziwą tożsamość......"
 • @Piotrx 17:36:28
  // Z 500 członków wyższej sowieckieJ) administracji 83% było Żydami, 5% Rosjanami, 5% Łotyszami i 6% innej narodowości. Czyli w stosunku procentowym Żydów w składzie sowieckiego aparatu rządowego było nawet nieco więcej (o 3%), niż w pierwszym porewolucyjnym okresie. //

  CZY POWYŻSZE SPEŁNIA WARUNKI ABY MOŻNA BYŁO STWIERDZIĆ, ŻE ROSJA SOWIECKA BYŁA ROSJĄ POD OKUPACJĄ ŻYDOWSKĄ?

  * Jeśli tak, to to by wyjaśniało wszystkie popełnione na rosjanach mordy pierwszych lat komunizmu.
 • Oręż Antysemityzmu
  "Uznać antysemityzm za zdradę główną i tępić go na każdym kroku …jeśli się stwierdzi że jakiś Polak jest antysemitą , natychmiast go likwidować ….. jako faszystę…. nie wyjaśniając sedna sprawy…”

  Niemal podręcznikowo brzmi cytowana przez Autora wpisu dyrektywa w sprawie "antysemityzmu" i pasuje także jak ulał do czasów dzisiejszych. Wystarczy obecnie nieraz już sama nominacja na "antysemitę" bez podawania jakiegokolwiek uzasadnienia. Sprawa musiała być dla nich bardzo ważna skoro z taką surowością i zajadłością tępiono wszelki odruch obronny wobec ich agresji .

  Należy jednak starać się zwalczać stosowanie terminu "antysemityzm” jako z gruntu fałszywego gdyż daje . Nie ma bowiem w istocie antysemityzmu , lecz może być co najwyżej antyjudaizm. Źródłem antyjudaizmu jest talmudyczny antygoizm. Gdyby go nie było, nie byłby znany antyjudaizm. Gdyby nawet wszyscy Żydzi byli Semitami (a tak przecież nie jest) to i tak stanowili by oni zaledwie około 10% populacji wszystkich ludów semickich takich jak np Arabowie, Chaldejczycy , Etiopczycy itd.

  Zawłaszczono ten termin wyłącznie dla swoich celów propagandowych aby odwrócić uwagę od przyczyn owego „antysemityzmu”,
  a główną jego przyczyną nie jest wcale niechęć do Żydów z powodu ich rzekomego „semityzmu” (bo cóż by to miało znaczyć?) tylko z powodu ich niemoralnego postępowania (utajonego rasizmu) wobec gojów zgodnego z wytycznymi bezbożnego Talmudu.


  * * *
  "Nazwa „antysemityzm” jest ulubionym określeniem w mowie żydów i oni to głównie przyczynili się do jej spopularyzowania. Autorowie żydowscy używają celowo wyrażenia „antysemityzm”, aby odwrócić uwagę od istotnych przyczyn owego „antysemityzmu”. Podłożem antyżydowskich wystąpień jest tak zwany „judaizm”, który wciela w życie zasady Talmudu. Byłoby słuszniej nazywać ruch, o którym mowa, antyjudaizmem. Wyraz ten brzmi bardzo niemile dla ucha żydowskiego, jako wymierzony wprost przeciwko żydom, związanym w jedną organizację, nazywaną judaizmem. Określenie natomiast „antysemityzm” posiada daleko szersze znaczenie, jako odnoszący się do rasy semickiej i nie dotyczy wprost żydostwa, jako społeczności odrębnej, posiadającej własne prawa, ustawy i zwyczaje częstokroć wrogie prawom i ustawom tych narodów, obok których żydzi mieszkają.” –

  ks.prof. Józef Kruszyński – „Antysemityzm, antyjudaizm, antygoizm” – Włocławek 1924 r
 • @Piotrx 17:51:26
  // ks.prof. Józef Kruszyński – „Antysemityzm, antyjudaizm, antygoizm” – Włocławek 1924 r //

  >> Rare Adolf Hitler Speech 1942 03 15
  >> https://archive.org/details/youtube-P-pn02Emy40  

  A może to "INTERNACJONALIZM" / Taka "żydowska natura", której nie lubią?
 • Szewach Weiss komentuje konferencję w Jerozolimie
  "Powiem coś niedelikatnie i... niech mi nie wybaczą" >> https://niezalezna.pl/305207-szewach-weiss-ocenia-konferencje-w-jerozolimie-powiem-cos-niedelikatnie-i-niech-mi-nie-wybacza

  Powiem coś niedelikatnie i niech mi wybaczą, nie, niech mi nie wybaczą. Tę konferencję zorganizował pan, który nazywa się Kantor. Przepraszam - on to zorganizował jak kantor, handel z historią. Tego się nie robi - powiedział Weiss.
 • STAŃ W OBRONIE POLSKI!
  >> https://niezalezna.pl/216079-stan-w-obronie-polski-wyslij-film-naukowcom-i-instytucjom-badajacym-kulture-i-historie-zydow-powinien-obejrzec-go-kazdy
 • Co dalej z tzw. mieniem bezspadkowym?
  Ambasador Izraela: Każdy kraj będzie to załatwiał z organizacjami żydowskimi >> https://wpolityce.pl/polityka/481245-co-dalej-z-tzw-mieniem-bezspadkowym-ambasador-odpowiada
 • Ambasador RP reaguje na kłamliwe słowa rosyjskiego dyplomaty
  Rosyjski ambasador w Bernie, Siergiej Garmonin, oskarżył Polskę o to, że zawierając pakt o nieagresji w 1934 roku z Niemcami dołączyła do niego tajny protokół, którym zobowiązała się do popierania hitleryzmu. Odpowiedział mu ambasador RP Jakub Kumoch. >> https://wpolityce.pl/swiat/481489-ambasador-rp-reaguje-na-klamliwe-slowa-rosyjskiego-dyplomaty
 • Według Putina judaizm służy tworzeniu przyszłości Rosji
  >> https://tomek.neon24.pl/post/152672,wedlug-putina-judaizm-sluzy-tworzeniu-przyszlosci-rosji
 • Udostępnione dokumenty odzwierciedlają stalinowski punkt widzenia na Powstanie
  Prof. Nikołaj Iwanow - rosyjski historyk, autor książek m.in. „Pierwszy naród ukarany: Polacy w Związku Radzieckim w latach 1921–1939” i „Zapomniane ludobójstwo. Polacy w państwie Stalina. +Operacja polska+ 1937–1938” - powiedział PAP, że odtajnione dokumenty w większości są już znane. >> https://wpolityce.pl/historia/482719-rosyjski-historyk-stalinowski-punkt-widzenia-w-dokumentach
 • Izrael ma intensywny kontakt z Putinem
  Weiss przyznał, że „historia czasami jest ofiarą” kontaktów Rosji z Izraelem. ----- Ten kontakt jest potrzebny do egzystencji Izraela, mówię o obozach wojskowych i rakietach irańskich na granicy północnej w Syrii. Nie głosuję na Benjamina Netanjahu, należę do opozycji, ale to on jest moim premierem. Według umowy z Putinem, Izrael może teraz działać w Syrii na rzecz obrony Izraela. To jest sprawa życia. Historia czasami jest ofiarą tej sprawy ---— powiedział. >>> https://wpolityce.pl/polityka/482840-weiss-oburza-mnie-to-ze-putin-obarcza-polakow-za-holokaust
 • JAK CHURCHILL ZAMORDOWAŁ SIKORSKIEGO
  JAK CHURCHILL ZAMORDOWAŁ SIKORSKIEGO
  https://youtu.be/gQZfYP4pORk
 • Jak Churchill Zdradził Polske - Sprawa Sikorskiego [Dokumentalny]
  Jak Churchill Zdradził Polske
  Sprawa Sikorskiego [Dokumentalny]
  https://www.youtube.com/watch?v=nNMOzx1OJ5U
 • Rosyjski politolog: Stalin miał rację, nakazując rozstrzelanie polskich jeńców wojennych w Katyniu
  Rosyjski politolog: Stalin miał rację, nakazując rozstrzelanie polskich jeńców wojennych w Katyniu

  Ważny rosyjski politolog, prezes Instytutu Bliskiego Wschodu, a w latach 2001 - 2004 prezes Rosyjskiego Kongresu Żydów Jewgienij Satanowski na antenie rosyjskiej telewizji publicznej stwierdził, iż Józef Stalin miał rzekomo rację nakazując rozstrzelanie polskich jeńców wojennych w Katyniu! Absolutnie skandaliczna wypowiedź Satanowskiego zszokowała nawet prowadzącego program Władimira Sołowiowa.

  >>> https://wpolityce.pl/polityka/483323-satanowski-stalin-mial-racje-nakazujac-mord-w-katyniu

  Sołowiow zareagował na słowa Satanowskiego mówiąc, że to „okropieństwo”. Jednak prezes Instytutu Bliskiego Wschodu wciąż podtrzymywał swoje stanowisko, odpowiadając, że to ”życie”.
 • cd.
  Prowadzący program czołowy kremlowski propagandzista Władimir Sołowiow w odpowiedzi na słowa nt. Katynia stwierdził, że było to „okropieństwo”. Satanowski odpowiedział, że to „życie”. Znany z brutalnego przerywania swoim gościom prowadzący nie polemizował z tezami politologa.

  Trzy dni wcześniej w tym samym programie prowadzący wpadł w furię (co jest normą w jego programach) i krzycząc na jednego z gości oskarżył Polskę o zabójstwa sowieckich dyplomatów w okresie międzywojennym

  W latach 1919 - 1939 miały miejsce dwa zabójstwa sowieckich dyplomatów na terenie II Rzeczpospolitej. W 1933 roku we Lwowie zginął sekretarz konsulatu ZSRR we Lwowie Alieksiej Majlow, którego zastrzelił działacz Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów Mykoła Łemyk

  Mord miał być zemstą za zorganizowany przez władze sowieckie głód na Ukrainie

  Kilka lat wcześniej, w 1927 roku na dworcu kolejowym w Warszawie został zastrzelony poseł ZSRR w Polsce Piotr Wojkow. W tym wypadku mordercą był rosyjski działacz emigracyjny Borys Kowerda. Samo zabójstwo było, według zeznań samego Kowerdy, zemstą za czerwony terror.

  https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/rosyjska-kampania-przeciw-polsce-sie-rozpedza-jozef-stalin-mial-racje-nakazujac-mord/kkcc3je

  Przypominanie postaci Wojkowa jest kuriozalne z jeszcze jednego powodu. Piotr Wojkow był jednym z uczestników mordu na ostatnim carze Rosji i jego rodzinie. Nie ma co prawda pewności czy osobiście brał udział w rozstrzelaniu cara i jego rodziny, ale pewne jest, że głosował za zabójstwem i że brał udział w przekazaniu kwasu solnego użytego do rozpuszczania zwłok.

  Car Mikołaj II został z inicjatywy Kremla ogłoszony w 2000 roku świętym Kościoła Prawosławnego, co nie przeszkadza temu, że jedna ze stacji moskiewskiego metra nosi - na cześć zabójcy rosyjskiego świętego - nazwę „Wojkowskaja”.
 • Szef Światowego Kongresu Żydów nie pojedzie do Jerozolimy, tylko do Auschwitz
  Przyczyną rywalizacja z Mosze Kantorem

  https://wpolityce.pl/swiat/483443-lauder-nie-pojedzie-do-jerozolimy-tylko-do-auschwitz

  Izraelski dziennik „Haarec” poinformował, że do pozamerytorycznych sporów wokół obchodów wyzwolenia Auschwitz-Birkenau dochodzi rywalizacja między Ronem Lauderem i Mosze Kantorem, szefem Europejskiego Kongresu Żydowskiego.

  Organizacje te nie współpracują ze sobą, a Lauder nie pojawi się na uroczystości w Jad Waszem, ale weźmie udział w obchodach w Auschwitz — pisze dziennik.
 • globalny sojuszu" do walki z narastającym antysemityzmem
  Rzecznik Fundacji Światowego Forum Holokaustu przekazał Times of Israel, że czwartkowe Forum ma za zadanie skupienie się na stworzeniu "globalnego sojuszu" do walki z narastającym antysemityzmem. Times of Israel pisze, że w wywiadzie Cywiński odniósł się także do trwającego sporu dyplomatycznego między Warszawą a Jerozolimą na temat roli narodu polskiego w Holokauście. "Były przypadki denuncjowania Żydów, rabowania czy nawet zabijania Żydów przez Polaków, ale były także osoby, a nawet organizacje, które aktywnie działały na rzecz ratowania Żydów" - podkreślił Cywiński. Dodał, że takie kwestie powinny być analizowane przez historyków, a nie polityków.

  https://wiadomosci.dziennik.pl/historia/artykuly/6425831,auschwitz-byly-niemiecki-oboz-koncentracyjny-piotr-cywinski-forum-holokaustu.html

  Dyrektor odniósł się także do kwestii nazywania Auschwitz "polskim obozem śmierci". Określił to jako "wypaczenie historyczne", które należy zwalczać, wśród wszystkich innych działań na rzecz wypaczania faktów. "Może to być nazywanie Auschwitz +polskim obozem+ lub ukrywanie faktu, że 90 proc. ofiar było Żydami czy np. manipulować danymi, faktami, liczbą ofiar" - wskazał Cywiński. "Przyjęcie takiego podejścia pozwala na rewizjonizm, który jest najszybszym sposobem do zaprzeczenia. Nie przyjmuję tutaj perspektywy politycznej, ale moje stanowisko jest ściśle historyczne. Bomba zrzucona na Hiroszimę nie była japońska tylko dlatego, że tam spadła"- zauważył.
 • Director of Auschwitz Museum slams holding of World Holocaust Forum in Jerusalem
  https://www.timesofisrael.com/director-of-auschwitz-museum-slams-holding-of-world-holocaust-forum-in-jerusalem/

  https://www.timesofisrael.com/everything-you-must-know-about-the-biggest-diplomatic-event-in-israels-history/

  https://www.timesofisrael.com/world-war-ii-was-caused-by-hatred-of-jews-preeminent-holocaust-scholar-says/

  https://www.nytimes.com/2020/01/22/world/middleeast/auschwitz-liberation-anniversary.html
 • Były szef Yad Vashem: Netanjahu nie jest zadowolony z odmówienia głosu Dudzie
  Były wieloletni dyrektor Departamentu Sprawiedliwych w instytucie Yad Vashem dr Mordecai Paldiel przyznał, że decyzja, by nie pozwolić prezydentowi Andrzejowi Dudzie na przemówienie podczas obchodów rocznicy wyzwolenia Auschwitz nie ma dla niego sensu i jej nie rozumie.
  - Auschwitz był niemieckim obozem koncentracyjnym na terenie Polski. Były w nim tysiące polskich obywateli, żydowskiego pochodzenia i innych. Zaproszenie prezydenta Polski do Yad Vashem i niepozwolenie na wystąpienie, a jednocześnie zaproszenie księcia Karola, by przemawiał, nie ma dla mnie sensu - powiedział w rozmowie z PAP dr Paldiel. - Osobiście - nie znając wszystkich faktów - sądzę, że (prezydent Duda) powinien mieć możliwość przemówienia - dodał.
  https://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/6425739,swiatowe-forum-holokaustu-duda-netanjahu-konflikt.html
 • Putin powie w Jerozolimie o niedopuszczalności prób fałszowania historii
  Na 5. Światowym Forum Holokaustu zatytułowanym „Pamiętając o Holokauście, walcząc z antysemityzmem” głos zabierze czterech przywódców reprezentujących zwycięskie kraje II wojny światowej. Obok Putina będą to: Pence, prezydent Francji Emmanuel Macron i brytyjski książę Karol. W imieniu państw sprawców głos zabierze prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier.
  https://wpolityce.pl/polityka/483483-wiemy-o-czym-putin-chce-mowic-na-forum-w-jerozolimie
 • Władysław Teofil Bartoszewski: Auschwitz wracał do taty przez całe jego życie
  Cały czas przeżywał traumę. Opowiadał mi pewną znaczącą historię. Po powstaniu warszawskim nie trafił do niewoli, ale wraz z Kazimierzem Moczarskim i grupą żołnierzy AK wyjeżdżali niemiecką ciężarówką, prowadzoną przez niemieckiego kierowcę, którego przekupili. Na ulicy Towarowej zatrzymał ich patrol. Ojciec wyskoczył z auta. W płynnym niemieckim obrugał żandarmów. Gdy ktoś krzyczał na Niemców, to robili się posłuszni. Żandarmi ich puścili. Po latach jeden z towarzyszy ojca z tej ciężarówki powiedział, że mój ojciec był wielkim bohaterem, bo wyskoczył z ciężarówki i uratował wszystkich. A ojciec mi powiedział, że nie był żadnym bohaterem, tylko wyobraził sobie, że ich zatrzymają i wróci do Auschwitz. Wolał zginąć na miejscu. Wolał zostać zabity niż wrócić do tego obozu.
  https://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/wladyslaw-t-bartoszewski-o-auschwitz/p7jrcwj
 • Portal "Times of Israel" opublikował nieznany wcześniej telegram z 1939 roku
  "Times of Israel" ujawnił nieznany telegram polskich Żydów z 1939 r. z prośbą do brytyjskiego rządu
  http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114881,25622354,times-of-israel-ujawnil-nieznany-telegram-polskich-zydow-z.html#a=351&c=160&s=BoxNewsImg1
 • Społeczności żydowskie znów czują się zagrożone w Europie
  Nie ma miejsca na antysemityzm. Jak wskazali, 75 lat po tych wydarzeniach społeczności żydowskie znów czują się zagrożone w Europie, „ostatnio w Halle w Niemczech”.

  Wszystkie państwa członkowskie UE mówią jednym głosem o tym, że nie ma miejsca na żadną formę rasizmu, antysemityzmu i nienawiści w Europie, a my zrobimy wszystko, aby temu przeciwdziałać — czytamy w oświadczeniu.

  >>> https://wpolityce.pl/swiat/483642-wspolna-deklaracja-ke-pe-i-re-zydzi-czuja-sie-zagrozeni

  W Yad Vashem w Jerozolimie odbywa się w czwartek Światowe Forum Holokaustu z okazji 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau i Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu.
 • Szowinizm, antysemityzm i rusofobia
  Putin wyraził wdzięczność i uznanie za to, że „w Izraelu nadaje się szczególne znaczenie zachowaniu prawdy o decydującym wkładzie Związku Radzieckiego w zwycięstwo nad nazizmem”.

  Według jego słów w Izraelu, „tak jak w Rosji pamięta się znaczenie lekcji II wojny światowej i nie pozwala się światu na to, by zapomniał, do czego prowadzi egoizm narodowy” i pobłażanie dla „wszelkich form szowinizmu, antysemityzmu i rusofobii”.

  Oblężenie Leningradu, dzisiejszego Petersburga, trwało od 8 września 1941 roku do 27 stycznia 1944 roku i było jednym z najbardziej brutalnych w historii. >>> https://wpolityce.pl/swiat/483656-putin-w-jerozolimie-przestrzega-przed-rusofobia
 • Prof. Paweł Kowal: niech nas nie zmyli łagodna forma przemówienia Putina
  Mosze Kantor zorganizował wydarzenie, podczas którego światowi przywódcy wsłuchiwali się w wykład o nowej historii II wojny światowej. Prezydent Putin wykorzystał pobyt w Jerozolimie, żeby pod płaszczykiem spokojnego przemówienia podjąć agresywną próbę zmiany historii ZSRR – mówi w rozmowie z Onetem Paweł Kowal. Profesor Instytutu Nauk Politycznych PAN zaznacza, że polskie władze nie powinny brać udziału w prowokacyjnej grze Rosji.

  https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/putin-w-izraelu-prof-pawel-kowal-niech-nas-nie-zmyli-lagodna-forma-przemowienia/2vq94wb
 • Na Światowym Forum Holocaustu zestawiono Marsz Niepodległości z działaniami neonazistów
  Na Światowym Forum Holocaustu zestawiono Marsz Niepodległości z działaniami neonazistów

  https://wpolityce.pl/swiat/483683-w-jerozolimie-zestawiono-marsz-niepodleglosci-z-neonazistami

  Przed wystąpieniem prezydenta Izraela Reuwena Riwlina uczestnikom wydarzenia zaprezentowano film, który miał przestrzegać przed powracającą falą antysemityzmu na świecie.

  W filmie widzimy obrazki z Europy i Stanów Zjednoczonych. Pokazane są zdewastowane żydowskie nagrobki w Europie oraz amerykańscy neonaziści z flagami ze swastyką. Pokazany jest też fragment filmu z policyjnej akcji odbicia zakładników przetrzymywanych w koszernym sklepie we Francji.

  Obok tych wydarzeń zaprezentowano obrazki z Marszu Niepodległości oraz Piotra Rybaka palącego w 2015 roku kukłę Żyda na rynku we Wrocławiu.
 • @Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny 16:37:50
  "Prof. Paweł Kowal: niech nas nie zmyli łagodna forma przemówienia Putina"

  Cokolwiek Putin nie powie czy nie zrobi, to trzeba mu przyprawić gębę.
 • Kim jest Mosze Kantor, organizator Forum Holokaustu?
  Kim jest Mosze Kantor, organizator Forum Holokaustu? - Swoje chemiczne imperium Kantor próbował kilka la temu rozciągnąć także na Polskę. W 2012 r. jego spółka Acron starała się przejąć Zakłady Azotowe (dziś Grupa Azoty). Ostatecznie udało się obronić państwowego potentata przed przejęciem m.in. wskutek fiaska wezwania do sprzedaży mu akcji przez rząd, OFE i mniejszych inwestorów, ograniczenia praw innych inwestorów poza Skarbem Państwa na zgromadzeniu akcjonariuszy czy połączeniu Zakładów Azotowych w Tarnowie i w Puławach. W tym momencie Acron (poprzez swoją spółkę Norica Holding) ma ok. 20 proc. akcji Grupy Azoty, co nie daje mu realnej władzy, ale pozwala czasem akcentować swoje zdanie (jak kilka miesięcy temu, gdy oprotestował uchwałę dotyczącą kluczowej inwestycji grupy w nowoczesne zakłady polimerowe w Policach).

  Wcześniej Kantor m.in. doradzał prezydentowi Jelcynowi czy prezydentowi Ukrainy Wiktorowi Juszczence.

  Od kilkunastu lat Wiaczesław Mosze Kantor stara się być kojarzony jednak nie z biznesem czy polityką, ale w szczególności z działalnością społeczną - filantropią, walką z nietolerancją i antysemityzmem czy działaniami na rzecz Żydów. Poza szefowaniem Europejskiemu Kongresowi Żydowskiego i Fundacji Światowego Forum Holokaustu, kieruje też kilkoma innymi organizacjami, jest też kanclerzem instytutu Yad Vashem.
  http://next.gazeta.pl/next/7,151003,25625825,kim-jest-mosze-kantor-organizator-forum-holocaustu.html#s=BoxMMt3

  Putin w Jerozolimie: Wspólnicy nazistów okrucieństwem często prześcigali swych panów - Morderstwo, które zostało popełnione przez nazistów i ich przemyślany plan zagłady Żydów to jedna z najbardziej czarnych i haniebnych kart najnowszej historii. Nie zapomnimy o tym, że w tej zbrodni byli wspólnicy, którzy okrucieństwem często prześcigali swych panów - mówił Władimir Putin podczas Światowego Forum Holokaustu w Jerozolimie. Prezydent Rosji podkreślił, że "w 1945 roku koniec barbarzyńskim planom [Trzeciej Rzeszy - red.] położył przede wszystkim Związek Radziecki". Prezydent Rosji podkreślił, że "zagłada nie była skierowana tylko przeciwko Żydom, lecz także innym narodom". - Podludźmi zostali ogłoszeni także Rosjanie, Białorusini, Ukraińcy, Polacy i przedstawiciele innych narodów słowiańskich - powiedział i dodał, że "narody słowiańskie miały być albo zniszczone, albo stać się niewolnikami bez własnej kultury, pamięci historycznej i języka". - 40 proc. ofiar Holokaustu to obywatele byłego ZSRR, dlatego Holokaust będzie dla nas tragedią, o której będziemy zawsze pamiętać - podkreślił polityk.
  http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114881,25627007,putin-w-jerozolimie-wspolnicy-nazistow-okrucienstwem-czesto.html#s=BoxMMt2

  Duda o Światowym Forum Holokaustu: Zniekształcono historię polskiej walki z hitlerowskimi Niemcami - Fundacja Mosze Kantora zniekształciła historię, pomijając udział naszych żołnierzy w walce z hitlerowskimi Niemcami. To okoliczność dla mnie bardzo smutna i potwierdza to moją decyzję o tym, że nie ma mnie w Yad Vashem - powiedział Andrzej Duda podczas konferencji prasowej w Davos. To komentarz do filmów pokazywanych podczas Światowego Forum Holokaustu w Jerozolimie.
  http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114881,25627243,duda-o-swiatowym-forum-holokaustu-znieksztalcono-historie-polskiej.html#s=BoxMMt1
 • Mówi Stalin do Hitlera: Mamy taki dyskretny las koło Katynia
  Mówi Stalin do Hitlera: Mamy taki dyskretny las koło Katynia - Rozmowę zaczyna Stalin, mówiąc "Siema", po czym przekonuje Hitlera do ataku na Polskę. Gdy Führer oferuje mu, że "może zrobić z Polaków podludzi" i proponuje zajęcie polskich ziem, Stalin odpowiada: "Twoje myślenie jest OK. Pomogę Ci z ich wojskowymi i inteligentami, zbiorę ich w jednym miejscu i kula w łeb. Mamy taki dyskretny las koło Katynia". "A mi zostaw polskich Żydów. Zrobię im jesień średniowiecza" - odpowiada Hitler.

  W końcu wódz III Rzeszy i przywódca ZSRR dochodzą do porozumienia w sprawie tego, co z lekcji historii znamy jako pakt Ribbentrop-Mołotow. "Dobrze. Czyli za miesiąc Polska kaput?" - upewnia się Hitler. "Da da. Polsza ubita" - odpowiada Stalin.

  "Zawsze mówiłem, że komunista z nazistą się dogadają" - rzuca na koniec Stalin, po czym dodaje: "A za sto lat i tak powiemy, że to nie my".
  http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114881,25627428,kuriozalny-pomysl-pfn-mowi-stalin-do-hitlera-mamy-taki-dyskretny.html#s=BoxOpImg1

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

ULUBIENI AUTORZY