Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
843 posty 5294 komentarze

"Głos Polski" Obozu Narodowo Demokratycznego

Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny - Przyszedł czas na "Obóz Narodowo Demokratyczny - NOTKA FUNDACYJNA [Founding note] - http://ziut.neon24.pl/post/146369,oboz-narodowo-demokratyczny-zdelegalizowac-onr-i-mw

[447] AMBASADOR IZRAELA o MIENIU BEZSPADKOWYM [Cz.2]

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

["RAPORT 447" cz.1] Każdy kraj będzie to załatwiał z organizacjami żydowskimi. Ambasador Izraela przypomniał, że Polska zobowiązała się do uregulowania statusu prawnego majątku ofiar Holokaustu podpisując Deklarację Terezińską w 2009 r.

* W oczekiwaniu na "Raport Pompeo" [którego nie ma], ... piszmy własne!

Rok 1933 / Judea deklaruję wojnę z Niemcami

 

Jeśli ktoś myśli, że "wojna o mienie pożydowskie" i jego transfer z Polski i Europy za granicę i , najpierw do Palestyny, a potem Izraela to zjawisko, które rozpoczęło się "uchwaleniem" porozumień terezińskich to jest w wielkim błędzie.

Wojna o to mienie rozpoczęła się zanim jeszcze, w 1939 r., doszło do wybuchu II Wojny Śiatowej, a w jej następstwie do tzw. Holokaustu. Wojna o mienie żydowskie, a potem pożydowskie, zaczęła się wraz z dojściem Hitlera do władzy w 1939 r., ... być może wraz z "DEKLARACJĄ JUDEI WS. WYPOWIEDZENIA WOJNY NIEMCOM" / patrz zdjęcie "Judea Declares War on Germany" i notkę pt. POLSKA DYPLOMACJA W OBLICZU WOJNY / link do notki w komentarzach.

Po 1917 r. Rosja, w wyniku najpierw Rewolucji Lutowej, car Rosji abdykował, po czym, na bardzo krótko władzę objął wspierany z USA rząd Kierieńskiego. Pod koniec tego samego 1917 roku, w wyniku kolejnej wspieranej tymmrazem z Niemiec [kontr]rewolucji, nazywanej Wielką [Bolszewicką] Rewolucją Pażdziernikową, do władzy w Rosji doszli wspierani z Niemiec bolszewicy z Leninem na czele. Od 1914 U.S.S.R wraz z Niemcami knuli przeciwko Polsce. / Patrz notka pt. "KTO SIEJE WIATR". /  Współpraca między Związkiem Sowieckim i Niemcami, w różnych formach trwała do 1933 r., gdy w styczniu tego roku do władzy w Niemczech. Od tego momentu, rozpoczęły się starania o zawieszonych od 1918 r. relacji dyplomatycznych między USA i U.S.S.R, które trwały do maja 1939 r. , ... albo i dłużej. Do jakichś "zawirowań" musiało zapewne dojść w wyniku podpisania paktu Ribbentrop - Mołtow. Jakie ty były "zawirowania" trudno powiedzieć, ale wiadomo, że w momencie napaści Niemiec na Związek Sowiecki w czerwcu 1939 r. podjęto działania do ich zintensyfikowania co w efekcie zakończyło się pomocą USA dla koalicji antyhitlerowskiej w walce z Niemcami i w konsekwencji przystąpieniem USA do II wojny Światowej. Czym się to zakończyło jest wiedzą powszechnie wiadomą.

Nie jest "wiedzą tajemną", ale nie jest to wiedzą powszechnie znaną, że "Wypowiedzeniom Niemcą Wojny przez Judeę", zapoczątkowaną w USA w 1933 r. nie były zainteresowane środowiska syjonistyczne w Niemczech. Wtedy to właśnie, wiosną 1933 r. doszło do podpisania przez niemieckich syjonistów bardzo wtedy kontrowersyjnego , tzw. Haavara / Transfer Agreement, który przewidywał transfer części majątku niemieckich Żydów, chcących wyemigrować z Niemiec, do Palestyny. W naszych dociekaniach odnoszących się sprawy restytucji mienia pożydowskiego w Polsce Transfer Agreement mięzdzy III Rzeszą i niemieckimi syjonistami jest rzeczą bardzo ważną, o czym w dalszej części notki.

Polecam archiwalny program opowiadający o tej sprawie >> Nazi Zionist deal The transfer agreement Edwin Black by Eva Larsen >> https://archive.org/details/youtube-OtFywhSM5DY

Wyżej: Zrzut strony Narodowej Biblioteki Izraela / Transfer Agreement

Niżej: Zrzut strony Encyklopedia Judaica

Encyklopedia Judaica / tłumaczenie: HAAVARA, to firma zajmująca się przenoszeniem własności żydowskiej z nazistowskich Niemiec do Palestyny. Biuro Powiernictwa i Transferu Haavara Ltd., powstało w Tel Awiwie, po porozumieniu z rządem niemieckim w sierpniu 1933 r. w celu ułatwienia emigracji Żydów do Palestyny ​​poprzez umożliwienie transferu ich kapitału w postaci niemieckich towarów eksportowych. Porozumienie z Haavara to przykład, w którym kwestia praw Żydów, potrzeb syjonistycznych i indywidualnego ratowania znajdowała się w głębokim napięciu. [...] Przez pewien czas nazistowski program uczynienia z Niemiec Judenreina i syjonistycznej polityki poszukiwania były zbieżne. Przekazywane kwoty zostały wpłacone przez potencjalnych emigrantów na konto żydowskiej firmy powierniczej (PALTREU - Palestina Treuhandstelle zur Beratung deutscher Juden) w Niemczech i wykorzystane na zakup towarów, które Haavara następnie sprzedawała w Palestynie. Wpływy w walucie palestyńskiej były wypłacone emigrantom mieszkającym w Palestynie. [Haavara] osłabiło bojkot niemieckich towarów ogłoszony przez wiele innych organizacji żydowskich na całym świecie i spotkało się ze znacznym sprzeciwem. Spór został rozstrzygnięty na Kongresie Syjonistycznym w Lucernie (1935), który zdecydowaną większością głosów opowiedział się za porozumieniem z Niemcami i przekazał Haavarę pod nadzór Agencji Żydowskiej. Syjoniści starali się przyciągnąć imigrantów do Palestyny, zwłaszcza zamożnych niemieckich żydowskich imigrantów, a Niemcy starali się pozbyć swoich Żydów, zwiększyć eksport i odnieść propagandowe zwycięstwo, dzieląc Żydów. [...] Całkowity transfer dóbr wyniósł 8 100 000 LP (funty palestyńskie; 40 419 000 ówczesnych USD), [...] Haavara było głównym czynnikiem umożliwiającym imigrację około 60 000 niemieckich Żydów do Palestyny ​​w latach 1933–1939, a także, wraz z pieniędzmi zainwestowanymi przez samych imigrantów, sprzyjało rozwojowi osadnictwa rolnego i ogólny rozwój ekonomiczny.*** Służył również jako wzór podobnego porozumienia z czeskim rządem i imigracji kilku tysięcy Żydów w przeddzień II wojny światowej. *** I nie tylko, ...

Co ważne dla Polski:     Havara/Transfer Agreement między III Rzeszą Niemiecką i niemieckimi syjonistami z 1933 r. był taże wzorcem powojennych układów o transferze kapitału pożydowskiego z innych krajów Europy w tym z obecnie polskich terenów tzw. "Ziem Odzyskanych" i Wolnego Miasta Gdańska,

co oznacza, że część roszczeń odnoszących się do mienia pożydowskiego z wyżej wymienionych terenów, wobec prawowitych właścicieli tego majątku [którzy przeżyli wojnę], została już zaspokojona jeszcze przez rząd Niemiec hitlerowskich. / To samo zapewne odnosi się do majątków pożydowskich z ziem II RP zajętych przez Niemców we wrześniu 1939 r.

* Opis muzeum: Moneta okolicznościowa ze swastyką i gwiazdą Dawida

posiadana przez małą niemiecką dziewczynkę żydówkę 

[ Niżej / jak wyżej "Niemiecko-Żydowskie Srebrniki"]


Wikipedia: Ogółem z 522,000 Żydów mieszkało w Niemczech w styczniu 1933 r. Około 304 000 wyemigrowało w ciągu pierwszych sześciu lat rządów nazistowskich, a około 214 000 pozostało tam w przeddzień II wojny światowej. Spośród nich 160 000-180 000 zostało zabitych w ramach Holokaustu. 19 maja 1943 r., pozostwało w Niemczech około 20 000 Żydów, pomimo tego, już wtedy Niemcy uznano za judenrein (pozbawione Żydów; także judenfrei: wolne od Żydów)

Najbardziej zaskakującym elementem historii z "Haavara/Transfer Agreement" między hitlerowską III Rzeszą i niemieckimi syjonistami z 1933 r. jest fakt, że proceder ten trwał także w trakcie, już po wybuchu II Wojny Światowej, gdy w Polsce trwały prześladowania dużej części polskich Żydów. Jedyne czym to można wytłumaczyć to fakt współpracy [tak jak I w Niemczech] innej części, najprawdopodobniej polskich syjonistów [bo takich też mieliśmy] z hitlerowskimi Niemcami. 

Na zdjęci powyżej widzimy fragment 126 strony książki THE BLACK BOOK / The Nazi Crimes Ageinst The Jewish People, wydanej przez THE BLACK BOOK COMMEETTE z 1946 r., w którego skład wchodził: World Jewish Congress z Nowego Jorku, Jewish Anti Fasist Committee z Moskwy, VAAD LEUMI (Jewish Natiional Council of Palestine) z Jerozolimy, oraz American Committee of Jewish Writers and Scientists z Nowego Jorku. Na stronie 511 tej książki przedstawiono tłumaczenie z niemieckiego na angielski "Dekretu o opodatkowaniu emigrantów żydowskich", emigrujących do Palestyny, z 10 lutego 1940 r. - jak widzimy podatek ten wynosił od 10 do 60% wartości posiadanych akrywów. Jak aktywa te, po opodatkowaniu, były wykorzystywane, opisane to zostało wyżej.

We wspomnianej książce znaleźć można także informace, że n iemieckie dekrety regulujące sytuację Żydów w Niemczech stosowane były na wszystkich terenach okupowanych przez Niemców. Dowodem na to, że w jakiejś formie stosowane były także w Polsce jest informacja zawarta w anglojęzyczneym wydaniu "Warszawskich wspomnień Adama Czerniakowa" przetłumaczonej przez Stanisława Staronia i pracowników Yad Vashem, której zdjęcia załączam niżej. Na stronie 120 - 121 tej ksiązki, pod datą 20 lutego 1940 roku czytamy:

10 lutego 1940 r. - rano we Wspólnocie. Kolejna wiadomość o 45 jeńcach wojennych. Wysyłam pomocników na stację wschodnią. Dyrektywa Stadtpresident w sprawie zamiany papierów wartościowych i papieru na gotówkę na wsparcie szpitali.
Nad Wisłą zdjęli opaskę Żyda, który ciężko pracował, i włożyli ją na Polaka.
Supringer przewiduje wykorzystanie ludzi w wieku od 14 do 25 lat w celu przede wszystkim burzenia zniszczonych przez wojnę budynków ...
Pewien Kirszblum, gnida, wyjeżdża do Palestyny i twierdzi, że nie ma 600 złotych aby wpłacić do społecznej kasy jako podatek emigracyjny. Tuż przed odejściem, po odmowie zapłaty, oświadcza: „Nie zapomnę tego”, na co mu odpowiadam „Wszo! Nie zapomnę ci tego wszo, jak swoim zachowaniem udawałeś, że jesteś jednym z przywódców i teraz jak i inni z inni tacy jak ty uciekasz, pozostawiając masy w tej okropnej sytuacji ”

Na jakich zasadach ten "louser Kirszblum" ewakuował się z warszawskiego getta można się domyślać. Jedno jest chyba jednak bezsporne; w warszawskim getcie byli Żydzi, którzy nie mogli sobie pozwolić na wyjazd do Palestyny i uratować się, ... i "wszy" [lousers], jak opisany przez Adama Czerniakowa Kirszblum, których było na ten wyjazd do Palestyny stać i uratować siebie i zapewne swoje pieniądze.

Teraz CI tzw. "OCALELI z HOLOKAUSTU", poprzez "przedsiębiorstwa" podobne do tego, jak to Haavara Ltd., z Tel Avivu, roszczą sobie prawo do bycia spadkobiercami tych, których pozostawili na pastwę losu.

Najtragiczniejsze w tym wszystkim jest to, co przedstawia film The Flat z "Gwiazdą dawida" na jednej stronie i swastyką na drugiej. W opisie do filmu czytamy:

"To, co zaczyna się od opróżnienia mieszkania, staje się porywającą przygodą, obejmującą nieoczekiwane interesy narodowe, przyjaźń przekraczającą granice wroga i głęboko tłumione rodzinne emocje."

Więcej w komentarzach pod filmem.

Ein Nazi Fährt Nach Palästina

Zwiastun filmu "The Flat" >> https://www.youtube.com/watch?v=Z94u_5qLxXU

 

Zdjęcie z notki pt. "Urodziny Hitlera na wzgórzach Synaj"

KONIEC CZĘŚCI 1

KOMENTARZE

 • [447] AMBASADOR IZRAELA o MIENIU BEZSPADKOWYM [1]
  >> https://ziut.neon24.pl/post/152503,447-ambasador-izraela-o-mieniu-bezspadkowym

  The Flat Trailer 1 (2012) >> https://youtu.be/Z94u_5qLxXU
  .
 • Die Artikelserie "Ein Nazi fährt nach Palästina"
  Im April 1933 traten der Journalist und spätere SS-Untersturmführer Leopold von Mildenstein und der Berliner Zionist Kurt Tuchler gemeinsam mit ihren Gattinnen eine Reise nach Palästina an. Grund der Fahrt war die Absicht Tuchlers, dem Nationalsozialisten von Mildenstein den Aufbau der "nationalen Heimstätte"[1] des jüdischen Volkes in Palästina zu zeigen. Er wollte ihn überzeugen, dass die "Lösung der Judenfrage" in der Auswanderung der deutschen Juden nach Palästina liegt. Welchen Eindruck diese Reise bei von Mildenstein hinterließ und inwiefern er im Anschluss in der Emigration eine Option sah, schilderte der spätere Leiter des "Judenreferats" in der SS in der Artikelserie "Ein Nazi fährt nach Palästina". >>> http://www.bpb.de/geschichte/nationalsozialismus/die-wohnung/195248/die-artikelserie-ein-nazi-faehrt-nach-palaestina

  >>> https://translate.google.com/
 • Nazi Zionist deal The transfer agreement Edwin Black by Eva Larsen
  >>> https://archive.org/details/youtube-OtFywhSM5DY
 • POLSKA DYPLOMACJA W OBLICZU WOJNY
  Tajne dokumenty polskiej ambasady w Waszyngtonie do Ministerstwa Spraw zagranicznych w Warszawie >> http://ziut.neon24.pl/post/152482,polska-dyplomacja-w-obliczu-wojny
 • "Urodziny Hitlera" na wzgórzach Synaj / Żydzi protestują!
  >>> http://ziut.neon24.pl/post/147781,urodziny-hitlera-na-wzgorzach-synaj-zydzi-protestuja
 • Jaki byłby sens
  dawać Adamowi i Ewie szlaban na Raj - gdyby poza jego granicami nie było już wtedy - dzieci Złego - no jaki?
  Wniosek?
  Dzieci Złego na każdym etapie rozwoju ludzkości robią swoją niecna robotę - ale uwaga! Ową robotę robią przeważnie ludzkimi rekami - i tu jest pies pogrzebany.
 • Stołeczny urzędnik i osoba z branży nieruchomości zatrzymane w związku z reprywatyzacją
  Kolejne dwie osoby zostały zatrzymane w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości przy warszawskiej reprywatyzacji - podało Centralne Biuro Antykorupcyjne. >> https://tvn24.pl/tvnwarszawa/najnowsze/warszawska-reprywatyzacja-kolejne-osoby-zatrzymane-przez-cba-3027450
 • Mamy żydo-syjonistyczne rządy w Polsce ? MAMY !!!
  To światowe żydostwo idzie jak po swoje !!! gdyby w Polsce były rządy Polaków Słowian ! to żydo-syjonizm nie miałby odwagi domagać się Haraczy od ograbionych Polaków w Polsce !

  POLSKA KRAJEM NEUTRALNYM ! z własną Słowiańska silną armią !

  Ireneusz Tadeusz SŁOWIANIN Lach.
 • @ele 10:32:57
  Ele, ele ... !

  ... do "Do pani Teresy Garland !
  Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny to najprawdopodobniej żydzi z Gazety Polskiej ! a tam są sami żydzi więc będą robić wszystko by inicjatywę zniszczyć w zarodku ! [ lub okolice TV republika ]

  POLSKA KRAJEM NEUTRALNYM ! precz z Żydokracją która dusi Polaków

  Ireneusz Tadeusz Słowianin Lach.
  ele 13.01.2020 12:55:21"
  ===========================================
  NIE OBRONIMY SIĘ (:
 • Może nie na temat ale "apropopo"
  Takie coś znalazłem w sieci.
  "
  Gdyby syjoniści ewangeliczni wiedzieli, że Pismo Żydowskie naucza, że ​​Jezus jest synem dziwki, która została posłana przez Boga do piekła, aby gotowali się w wieczności * * * * * * tak haniebnie.
  .https://pbs.twimg.com/media/EOMhpbAWsAEVGqY.jpg
  .https://pbs.twimg.com/media/EOMhpbBWkAEi50O.jpg

  Polubione przez 1 osoba

  heavymetal60 , 14 stycznia 2020 at 11:03
  "

  Ciekawe co na to krypto syjoniści czyli wyznawcy żydowskiego Boga czyli katolicy katolicy głoszący kult matki Jezusa ?
  A dokumenty żydowskie są pierwotne źródłowe...
  cała reszta chrześcijańskich ksiąg to tylko zakłamywanie historii jakieś 1000 lat po wydarzeniach.
 • @Oscar 13:29:15
  // A dokumenty żydowskie są pierwotne źródłowe, ... cała reszta chrześcijańskich ksiąg to tylko zakłamywanie historii jakieś 1000 lat po wydarzeniach. //

  - To "Wnuczek Dziadka" uważa, że TALMUD, który zapodaje*, a nie TORA, czyli Stary Testament, jest dokumentem źródłowym chrześcijaństwa?

  * Ciekawe rozumowanie ]:D
 • @Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny 13:41:23
  Kolejność ksiąg żydowskich znamy .. Talmud to żydowska wykładnia pierwotnych dokumentów żydowskich.
  ale tak czy siak to religia jest żydowska aktorzy , postacie żydowskie, opisywane przez żydów i interpretowane przez żydów.
  Chrześcijaństwo to schizma, zboczenie ...podobnie jak Islam.
  Najbliżej faktów byli żydzi..a tym samym księgi które w tamtym czasie pisali..
  Każdy historyk się z tym zgodzi...
  wiarygodność źródła rośnie im bliżej to źródło jest opisywanych wydarzeń... a najbliżej byli żydzi... a katolicy ...hohoho ze 1000 lat dalej..
 • @Oscar 14:12:19
  // Każdy historyk się z tym zgodzi...
  wiarygodność źródła rośnie im bliżej to źródło jest opisywanych wydarzeń... a najbliżej byli żydzi... a katolicy ...hohoho ze 1000 lat dalej //

  - ZGADZA SIĘ, ... W KSIĘGACH ŻYDOWSKICH NIE TYSIĄC LAT ALE WCZEŚNIEJ PISANO ŻE NADEJDZIE MESJASZ.

  * Aż przyszedł, ... tylko Żydzi się go wyparli i wciąż czekają / z wyjątkiem Syjonistów, dla których PISMO już się wypełniło / Pytaniem jest tylko jak bardzo w tym pomogli Bogu?

  >> https://medium.com/@byronaaa17/there-was-a-prophecy-that-the-jews-would-not-be-allowed-to-re-enter-the-holy-land-until-6-million-88f06c8e7195

  There was a Prophecy that the jews would not be allowed to re-enter the Holy Land until 6 million died as an offering to God by way of atonement.

  Była przepowiednia, że Żydzi nie będą mogli ponownie wejść do Ziemi Świętej, dopóki 6 milionów nie umrze jako ofiara dla Boga w celu pokuty.
 • NIE PODNIECAJCIE SIĘ
  DOIGRAJĄ SIĘ BO NIE DOCZYTALI DO KOŃCA SWOJEJ HISTORII.
 • Rzym odkrywa Talmud
  Pierwsze oskarżenia talmudu wyszły ze strony nawróconych na katolicyzm Żydów

  http://www2.kki.pl/piojar/polemiki/kosciol/talmud.html

  " (...) Incydent ten był pierwszą odsłoną wielkiego dramatu, jakim było odkrycie Talmudu i krucjata przeciwko niemu, ogłoszona przez Kościół. (...) Krucjata owa rozpoczęła się w roku 1236, kiedy Nicolas de Rupella, znany też jako Nicolas Donin, żydowski apostata z La Rochelle, który przeszedł na chrześcijaństwo, a następnie wstąpił do zakonu dominikanów (inne źródła utrzymują, że był franciszkaninem), został przyjęty na audiencji przez papieża Grzegorza IX i zwrócił jego uwagę na bluźnierstwa zawarte w zbiorze żydowskich pism nazywanych Talmudem. Szczere wypowiedzi i poglądy Donina były powodem wykluczenia go z synagogi. Stało się to 11 lat przed spotkaniem z papieżem, zatem Doninem mogła kierować chęć zemsty, ale mimo to doskonale rozumiał, jaka rolę w życiu Żydów odgrywa Talmud. Był on, jak twierdzi Graetz, podstawą żydowskiej cywilizacji. Roiło się w nim także od bluźnierstw - głosił on miedzy innymi, że Chrystus gotuje się teraz w piekle w kotle wypełnionym ekskrementami i że był On nieślubnym synem rzymskiego żołnierza oraz ladacznicy o imieniu Maria. Do tej chwili Talmud pozostawał całkowicie nieznany chrześcijanom, którzy, podobnie jak papież Grzegorz IX, nadal żywili złudzenia, że Żydzi kierują się wskazaniami Tory - księgami, które oni także uważali za święte........

  Odkrycie Talmudu zmieniło wiec status Żydów jako mniejszości religijnej. Do zarzutu, nieokazywania żadnego wstydu z powodu swojej winy, oraz szacunku dla świętej chrześcijańskiej wiary doszły bluźnierstwa zawarte w Talmudzie; świadczyły o tym, że wbrew temu, co dotąd sądzili chrześcijanie, Żydzi taką samą pogardą darzą też Prawo Mojżesza i proroków. Innymi słowy, zamiast przestrzegać boskich nakazów zapisanych w Torze, Żydzi stosują się do wskazań swojej starszyzny i przedkładają je nad słowo Pańskie. Religia talmudyczna była więc odrzuceniem Biblii. Talmud stwierdza, że rabini są wyżsi ponad biblijnych proroków i Żydzi winni im są posłuszeństwo posuwające się do absurdu, aż po uchylenie bądź anulowanie nakazów Prawa Mojżeszowego. Skutek tego był taki, że Żydzi zabraniali swoim dzieciom czytania Biblii, z Talmudu zaś uczynili podstawę programu kształcenia i nauczania.

  Przetrawienie informacji na temat Talmudu zabrało Kościołowi nieco czasu, ale papież Grzegorz IX w liście do biskupa Paryża wskazał, że zaatakowanie Talmudu zapowiada zmianę w fundamentalnym nastawieniu Kościoła do judaizmu. Trzy lata później komisja papieska pod przewodnictwem biskupa Eudes ogłosiła, że Talmud pełen jest niezliczonych błędów, nadużyć, bluźnierstw i nikczemności; tych którzy o nich opowiadają wstyd ogarnia, słuchaczy zaś przerażenie. Jego treść była na tyle wstrząsająca, że nie sposób jej tolerować w imię Boże bez szkody dla chrześcijańskiej wiary. W liście z maja 1244 roku, skierowanym do świętego Ludwika, króla Francji, następca Grzegorza IX, papież Innocenty IV zaczął wyciągać wnioski z tego, czego dowiedział się Kościół. Nikczemna perfidia Żydów nie zważa na to, że przyjęci zostali dzięki chrześcijańskiej pobożności, która z litości jeno, cierpliwie dozwala im żyć pośród chrześcijan. Zamiast tego grzechy, jakich jest źródłem, tym, którzy o nich słyszą, niewiarygodnymi się jawią, potworne zaś zdają się tym, którzy o nich opowiadają. Tak więc bluźnierstwa zawarte w Talmudzie, a także nakaz oszukiwania niczego niepodejrzewających gojów, podważyły założenia, na podstawie których Żydzi byli tolerowani w społeczeństwie. Wymagało to zrewidowania całej umowy społecznej, która ich dotyczyła............

  Kościół, kiedy odkrył Talmud i pojął, jakie zagrożenie dla społecznego porządku stanowią Żydzi, musiał w tej sprawie przedsięwziąć odpowiednie kroki, choćby wyłącznie w celu zapobieżenia aktom przemocy, do których niechybnie musiałoby dojść, kiedy wieść o wywrotowej naturze Talmudu dotarłaby do chrześcijan. (...)

  Duchowe podejście do tego samego zagadnienia opiera się na miłosierdziu, czyli dążeniu, aby błądzący w ciemnościach poznali światło prawdy; jest to synonim nawrócenia. Zgodnie z tym, co głosi tytuł tego dzieła, celem napisania przez Martiniego Pugio Fidei (Sztylet Wiary) , było nawrócenie Maurów i Żydów, zwłaszcza jednak tych drugich, bowiem są oni najgorszymi wrogami Kościoła i (...) nawrócenie ich jest nawet ważniejsze od chrześcijańskiej misji względem muzułmanów. Wedle nowego, opartego na znajomości Talmudu, katolickiego postrzegania judaizmu, nie był on bynajmniej religią, ale rewolucyjną ideologią..........."
 • Judaizm rabiniczny(talmudyczmy)
  http://www2.kki.pl/piojar/polemiki/kosciol/dialog.html

  ks.prof. Waldemar Chrostowski:

  "....Ten judaizm rabiniczny, który wyznają, ukształtował się po 70 r. po Chrystusie w opozycji do chrześcijaństwa. Otóż, chrześcijaństwo nie wyłoniło się z judaizmu rabinicznego. Chrześcijaństwo stanowi przedłużenie, wyrosło, karmiło się judaizmem biblijnym. Jezus Chrystus nie przynależał do judaizmu rabinicznego, bo tego jeszcze nie było. Aczkolwiek, w Jego czasach byli rabini i aczkolwiek Jezusa nazywano czasami Rabbim, to jednak nie był to ten judaizm, który ukształtował się po upadku Jerozolimy.

  Judaizm biblijny był diametralnie od tego, z jakim mamy do czynienia po roku 70. odmienny dlatego, że to był misyjny, nastawiony pozytywnie wobec świata greckiego, mający obok Biblii Hebrajskiej również Biblię Grecką, czyli septuagintę, wielopostaciowy, gdzie rozmaite warstwy, rozmaite kręgi i nurty - one istniały obok siebie, a więc: faryzeusze, saduceusze, esseńczycy, zeloci, chrześcijanie. Ten judaizm był wielopostaciowy.

  Natomiast po roku 70., kiedy wyłoniło się chrześcijaństwo, kiedy chrześcijaństwo okrzepło - rabini wywalili wszystkie inne nurty życia żydowskiego i przeorientowali, przebudowali swoją wiarę tylko na gruncie faryzejskim, tylko na gruncie rabinicznym. Na tym gruncie wyłoniła się ok. roku 220. po Chrystusie Miszna, następnie tzw. Tosefta - a ponieważ są dwie Tosefty: napisana w Palestynie i w Babilonii - to obie te Tosefty i Miszna - ogromne dzieła - składają się na Talmud Palestyński i Babiloński. Normatywny dla życia żydowskiego jest Talmud Babiloński. W związku z tym judaizm rabiniczny bywa nazywany również judaizmem talmudycznym. Ten, w tym judaizmie talmudycznym jest mnóstwo elementów antychrześcijańskich.....

  Natomiast największym, najgorszym paszkwilem, który znany był bardzo długo w tradycji ustnej, a pod koniec I tysiąclecia został spisany, paszkwilem antychrześcijańskim, jest żydowskie dzieło zatytułowane "Toledot Jeszu" czyli - "Historia Jezusa", "Historia Jeszu" dokładnie. To jest takie przekręcone słowo. Tak jak dzieci przedrzeźniają jedno drugiego, tak i tutaj imię Jezusa jest przedrzeźnione. Jest to paszkwil na Ewangelię, ze szczególnym upodobaniem skierowanym przeciwko Ewangelii św. Mateusza, która, jak wiemy, wśród czterech kanonicznych ewangelii jest najbardziej żydowska. I, proszę księży, myślenie żydowskie - mówię to z pełną odpowiedzialnością - mentalność żydowska, wychowanie żydowskie jest mocno zakorzenione w tych właśnie antychrześcijańskich i antyjezusowych nurtach, które rzadko były spisywane (aczkolwiek były), natomiast tkwią w podświadomości i w żydowskich rodzinach. Przykłady można mnożyć.

  Otóż jest taka książka - "Córka przymierza", napisana przez Żydówkę, która stała się chrześcijanką. Wspomina ona swoje dzieciństwo, nazywa się Michele Guiness - Angielka, Żydówka angielska. Wspomina swoje dzieciństwo. Kiedy pierwszy raz usłyszała o Jezusie, zapytała swojego nauczyciela żydowskiego, co on myśli o Jezusie, żeby jej powiedział. Odpowiedź nauczyciela była taka: "Nigdy, przenigdy, nie wypowiadaj przy mnie tego imienia".

  Otóż pierwsza postawa Żydów rabinicznych - talmudycznych, czyli tych Żydów, z jakimi mamy do czynienia, to jest absolutne milczenie o Jezusie. Nie wolno w żydowskich rodzinach mówić o Jezusie. I nie wolno Żydom podejmować teologicznej rozmowy, religijnej rozmowy o Jezusie z chrześcijanami. Jeżeli jacyś podejmują, podejmują to tylko i wyłącznie jako inicjatywa prywatna, natomiast nie jako przedsięwzięcie, w którym mieli by reprezentować religię żydowską jako taką.

  Obok milczenia istnieją całe te pokłady wrogości. Gdzie one są widoczne? Zwłaszcza w żydowskich powieściach. Takich np. jak pisane przez Jerzego Kosińskiego. W tym "Malowanym ptaku" mamy mnóstwo reminiscencji folkloru żydowskiego, który jest specyficznie antykatolicki - zwłaszcza przeciwko katolickim księżom. Dalej - w powieściach Isaaca Bashevisa Singera. Proszę popatrzeć, jaki tam jest wizerunek księdza. Tam ksiądz to jest zawsze przygłup, pijak, z krostami - a więc niekoszerny, itd. itd...."
 • Ręka w rękę z Hitlerem
  http://www.bibula.com/?p=25019

  "...21 czerwca 1933 r., w kilka tygodni po dojściu Hitlera do władzy Zionistische Vereinigung für Deutschland (ZVfD) – prężna organizacja syjonistów niemieckich stała się nieoczekiwana podpora NSDAP (partii nazistowskiej): Wierzymy, że to właśnie nowe Niemcy mogą, dzięki swej zdecydowanej woli, rozwiązać problem żydowski, znaleźć rozwiązanie problemu, który w istocie rzeczy powinien być rozwiązany przez wszystkie narody europejskie […] Wdzięczność narodu żydowskiego staje się podstawa szczerej przyjaźni z narodem niemieckim wraz z jego realiami narodowymi i rasowymi. […] My również jesteśmy przeciwni mieszanym małżeństwom i pragniemy utrzymać czystość żydowskiej grupy etnicznej. […] Aby osiągnąć te praktyczne cele, syjonizm ma nadzieje, że będzie zdolny do współpracy z rządem nawet zasadniczo wrogim Żydom…

  W tym samym czasie przywódca NSDAP, baron Leopold Itz von Mildenstein, poprzednik Eichmanna na stanowisku kierownika Biura ds. żydowskich przy SS, zostaje zaproszony przez syjonistów do Palestyny. Po zwiedzeniu tego kraju wzdłuż i wszerz (…) i zwróceniu szczególnej uwagi na problem kibuców, specjalny wysłannik, któremu towarzyszył Kurt Tuchler, działacz syjonistyczny z Berlina, publikuje serie dytyrambicznych artykułów w dzienniku Jozefa Goebbelsa “Der Angriff”

  [“Ein Nazi fahrt nach Palastina”, “Der Angriff” 26 września-9 października 1934 r.(…)].

  Ten każe z tej okazji wybić pamiątkowy medal, na którego jednej stronie widnieje swastyka, a na drugiej – gwiazda Dawida.

  W następstwie podroży von Mildensteina organ SS – “Das Schwartz Korps” – oficjalnie ogłosi swoje wsparcie dla syjonizmu [to wsparcie będzie ponowione przez Reinhardta Heydricha, szefa służby bezpieczeństwa SS, a w 1937 r. przez Alfreda Rosenberga, teoretyka narodowo-socjalistycznego rasizmu...."

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

ULUBIENI AUTORZY