Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
832 posty 5298 komentarzy

"Głos Polski" Obozu Narodowo Demokratycznego

Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny - Przyszedł czas na "Obóz Narodowo Demokratyczny - NOTKA FUNDACYJNA [Founding note] - http://ziut.neon24.pl/post/146369,oboz-narodowo-demokratyczny-zdelegalizowac-onr-i-mw

Czy Polakom, "z rąk kasty", uda się wyrwać sprawiedliwość?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Wraz z "Wyborami Prezydenta 2020" mamy szansę "obalić stary system" zadekowany w postkomunistycznych strukturach władzy sądowniczej w Polsce. / Niżej fragment uzasadnienia do senacko-POwskiego projektu ustawy o KRS z Druku 50

 

 FRAGMENT UZASADNIENIA z SENACKIEGO PROJEKTU USTAWY o KRS / DRUK 50

  
Z wyroku TSUE wynika, że kluczowym elementem prowadzonej przez sąd krajowy oceny, czy dany organ orzekający spełnia wymogi niezawisłości i bezstronności, jest analiza statusu Krajowej Rady Sądownictwa, jako podmiotu powołującego sędziów do takiego organu. Jak wskazano w szczególności w punkcie 138 wyroku TSUE, warunki bezstronności i niezawisłości organu orzekającego są spełnione
 
pod warunkiem, że 
sam podmiot powołujący sędziów, czyli KRS, 
 
  
jest wystarczająco niezależny* od władzy ustawodawczej [większości z PiS] i wykonawczej [z PiS], oraz od Prezydenta RP [z PiS], któremu KRS przedkłada wniosek o powołanie sędziego. 

*Tak sobie życzą: "nadzwyczajna kasta", mniejszość parlamentarna, ... i UNIA/TSUE
 
  

Projekt przewiduje zastąpienie dotychczasowego modelu wyboru sędziów do KRS przez Sejm RP (derogacja art. 9a ustawy o KRS),  [...] modelem opartym na zasadzie wyborów  bezpośrednich i powszechnych  wśród sędziów, 
 
z istotnym uczestnictwem organizacji innych prawniczych zawodów zaufania publicznego oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Wychodzi tym samym naprzeciw oczekiwanym zmianom w KRS, służącym naprawie oraz odbudowaniu zaufania do Krajowej Rady Sądownictwa, a także rozszerzenia transparentności i społecznej kontroli procesu powoływania sędziów. [...]
 
Wybór sędziów do rady sądownictwa powinien być dokonywany przez środowisko sędziowskie. Taki jest europejski standard.  -  czytamy w uzasadnieniu do nowej, senackiej ustawy o KRS z 17.01.2020 r.
   
Należy tu przypomnieć treść „Opinii Rady Wykonawczej Europejskich Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ) na temat projektów ustaw przedstawionych przez rząd polski” z dnia 30 stycznia 2017 r. Podkreśla ona , że „Europejska Sieć Rad Sądownictwa ma w tej materii jasne normy, które stanowią, iż mechanizm powoływania członków Rady wybieranych spośród sędziów musi być systemem, który wyklucza ingerencję władzy wykonawczej lub ustawodawczej”.
 
 • Art. 182. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi:

Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości określa ustawa.

 
=============================================================================================================
 
INNYM MODELEM SPEŁNIAJĄCYM OCZEKIWANIA ORZECZENIA TSUE
MOŻE BYĆ WYBÓR 15 SĘDZIÓW CZŁONKÓW KRS   
 
 
  W WYBORACH BEZPOŚREDNICH i POWSZECHNYCH   
  -   ALE  NIE  SĘDZIÓW  KRS  PRZEZ  SAMYMCH  SĘDZIÓW  
TYLKO SĘDZIÓW KRS RZEZ WSZYSTKICH OBYWATELI
 

================================================================
Mamy szansę obalić "post-PRL-owski system" (:
================================================================
 
 
Uchwała Zgromadzenia Sędziów Okręgu Gdańskiego z 25 listopada 2019 r.w sprawie wstrzymania się z opiniowaniem kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów sądów rejonowych okręgu gdańskiego w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada 2019 r.

Po zapoznaniu się z treścią wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada 2019 r. w sprawach połączonych C-585/18, C-624/18, C-625/18, zważywszy na to, że:– wymóg niezawisłości sędziowskiej należy do istoty prawa jednostki do skutecznej ochrony sądowej,

– gwarancje niezawisłości wymagają istnienia odpowiednich zasad dotyczących powoływania sędziów tak, aby byli oni chronieni przed ingerencją lub naciskami z zewnątrz, które mogłyby zagrozić ich niezależności,

– zgodnie z art. 186 Konstytucji RP Krajowej Radzie Sądownictwa zostało powierzone zadanie stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej i z tej racji rekomenduje ona Prezydentowi kandydatów na stanowiska sędziów,
 
dlatego też winna być niezależna od władzy
wykonawczej i USTAWODAWCZEJ.

[INNYMI SŁOWY SĘDZIOWIE CHCĄ STAĆ PONAD WSZYSTKIMI WŁADZAMI]
 
<>
 
Art. 173. Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz.
Art. 174. Sądy i Trybunały wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 176. 1. Postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne.
Art. 176. 2. Ustrój i właściwość sądów oraz postępowanie przed sądami określają ustawy.
Art. 177. Sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości we wszystkich sprawach z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych dla właściwości innych sądów.
Art. 178. 1. Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i PODLEGAJĄ tylko Konstytucji oraz USTAWOM  /  * Ustawy uchwala Sejm
 
<>
 
Art. 4. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi:
 1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej należy do Narodu.
 2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio
 
 
 
   
 
 
 
 
 
* Następna odsłona sporu o KRS zapewne już 5-6 lutego na kolejnym posiedzeniu Senatu / 6 lutego ma też zostać poodany termin Wyborów Prezydenta 2020  
 
CIEKAW JESTEM Z JAKIM HASŁEM PÓJDZIE DO WYBORÓW KANDYDAT KONFEDERACJI -  USTAWA 447 TO JUŻ TROCHĘ "ZGRANY TEMAT".
 
<>
 
Konfederaci "upojeni mlekiem Matki",... łaczcie się! 
.
 
 

KOMENTARZE

 • Uda się wyrwać sprawiedliwość tylko
  Należy koniecznie powołać ławę 12 przysięgłych.

  Sam podmiot społeczny orzekający 12 przysięgłych jest wystarczająco niezależny od władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz od Prezydenta RP,
 • SENACKI PROJEKT NOWEJ USTAWY o KRS z 17.01.2020 r. / DRUK 50
  SENACKI PROJEKT NOWEJ USTAWY o KRS z 17.01.2020 r.
  DRUK 50 >>> https://www.senat.gov.pl/prace/senat/druki/
 • W KRK jest dokładnie tak samo
  W Kościele katolickim to już funkcjonuje setki lat. Też wybierają tylko spośród siebie żeby przypadkiem nie stracić władzy. Najpierw wybierają sobie spolegliwego, który im służy, a później ten spolegliwy wyznacza spolegliwych i ślepo posłusznych na zwalniające się stanowiska. To dlaczego w naszych sądach miało by być inaczej? To są dokładnie ci sami ludzie i o tej samej mentalności. No ale wygląda na to, że sprawa się przegła i tu i tam.
  Według mojego przekonania idzie nowe i takie porządki się niedługo skończą.
 • * Wojna o KRS wygląda na powtórkę z Szogunem ]:D
  Odejdź Szogunie - TeledyskKomorowski w Japonii
  >>> https://youtu.be/7aSfvLQeSAU
  .
  https://m.neon24.pl/a4a134e493d343d245479d75b3b39091,14,0.jpg
 • @Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny
  https://cdn.natemat.pl/cdcd242a239f83abcda99b9805cdd016,750,0,0,0.jpg Amigo wszystko to są igrzyska dla gawiedzi . Salute 5*.
 • @Repsol 23:41:15
  // wszystko to są igrzyska dla gawiedzi //

  Zgadza się, ... pytaniem jest czy te igrzyska rozładują emocje publiczności
  >> https://www.youtube.com/watch?v=hS6fA1XXv1Q

  * Nawet cesarz musi to brać pod uwagę (:
 • @Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny 23:52:17
  Jesteś tego pewny ?. Ja wiem swoje . https://www.youtube.com/watch?v=s-mDh6LE9NQ Salute .
 • @Repsol 00:06:49
  Pewna to jest tylko matka, ... cała reszta to rzeczy niepewne (:
 • Konfederaci "upojeni mlekiem Matki",... łaczcie się! Cz.#1
  04.11.2019 r. >> http://ziut.neon24.pl/post/151431,konfederaci-upojeni-mlekiem-matki-laczcie-sie-cz-1
 • Żadnej sensownej Reformy nie będzie w Polsce !
  Sądy w Polsce okupowanej przez mafie żydowską są BARDZO ważnym ogniwem z zniewoleniu Polaków Słowian ! więc na żadne konkretne reformy w sądzie nie ma wśród żydów przyzwolenia bo stracą władze !

  Słowianie ! Europa też jest zniewolona przez żydowską mafie i stad taka zaciekła obrona sądów w Europie przez żydowska mafie z UE !

  TYLKO OGÓLNOPOLSKIE REFERENDUM z kilkanaścioro pytaniami dało by obraz CO CHCĄ POLACY A CZEGO NIE CHCĄ !

  UWAGA ! obecne partie żydowskie w Sejmie NIE MAJĄ UMOCOWANIA PRAWNEGO ! spytacie dlaczego ? bo w Polsce NIE ma Demokracji !!! a jest ŻYDOKRACJA rasowo plemienna !!!!


  ŻĄDAMY WOLNYCH NIESKRĘPOWANYCH WYBORÓW !
  ŻĄDAMY WOLNEGO DOSTĘPU DO MASS-MEDÓW !


  Ireneusz Tadeusz Słowianin Lach.
 • @goodness 22:24:56
  Szkoda pisać. Większość się zafiksowała . Mało się nie pozabijają kłócąc się która kasta będzie lepsza , stara czy nowa. Naprawę widzą we wprowadzeniu jakiegoś kagańca. Typowe pisiackie myślenie, trzeba wprowadzić kontrolerów, a później kontrolerów kontrolerów, a jak i tak będą wałki to kontrolerów kontrolerów kontrolerów. O takim prostym rozwiązaniu jakie przedstawiasz nawet nie pomyślą. Zresztą która władza w Polsce na to pójdzie. Stracili by kontrolę nad orzekaniem i nie mogli by już sterować wyrokami jak teraz. Mnie jedno zastanawia, dlaczego PiS, akurat teraz dostał takiej sraczki z tymi sądami że stawiają na ostrzu noża pozycję Polski w UE. Bardzo wątpię że ta ,,stara kasta'' aż tak paraliżowała władzę. Zresztą bez problemu PiS by mógł ich przekupić jakąś ,,marchewką''. Coś za bardzo zależy im na całkowitej kontroli sądów.
 • "Czy Polakom, "z rąk kasty", uda się wyrwać sprawiedliwość?"
  -------------
  Chcę nieśmiało zauważyć, że ta hucpa z sądami odbywa się ponad głowami Polaków - więc jak - no jak do stu tysięcy wielorybów - Polacy mają wyrwać w/w kaście - sprawiedliwość.
  Wniosek?
  Polacy nie mają Polski już od dawna - natomiast okupant udaje przed okupowanymi - raz mniej udolnie raz bardziej - jakoby ta Polska była. Mało tego - jakoby ta Polska była - i to we władaniu Polaków!

  Ps
  Fotka tego pana po lewej mówi nam całą prawdę. Otóż na tej fotce widzimy hybrydę - a rysy twarzy to poświadczają. Aby odgadnąć co wchodzi w skład tej hybrydy - należy się cofnąć do II WŚ. Otóż wspólnotę rozbójniczą po wojnie tworzyli:
  1. przywieziony na bolszewickich czołgach element - co to przeważnie diabła miał za ojca.
  2. Polactwo (idąc za Ziemkiewiczem) zorganizowane po lasach w bandy a to AL a to GL lub niezrzeszone - oczywiście porządni partyzanci się i tam zdarzali.
  Otóż te dwie grupy tworzyły potem tzw. urzędy UB i obsadzały sądy. Natomiast mieszanie się takiego elementu skutkowało hybrydami. Hybrydami jak na wyżej zamieszczonej fotce. Rysy tego pana emanują wspólnotą rozbójniczą na kilometr! Oczywiście można się pomylić - bo rysy twarzy sugerują jakiegoś wiejskiego głupka - ale przecież mamy do czynienia z hybrydą - co to po części składa się z tych - co to diabła mają za ojca - więc przebiegłą hybrydą.
 • @ele 08:28:04
  Wystarczy że nie będą się sami wybierać i będą odpowiadać za swoje decyzje...
  i już nie będzie "nadzwyczajnej kasty" nikomu nie podlegającej i absolutnie bezkarnej.
  Koncepcja "nadzwyczajnej kasty" to koncepcja władzy absolutnej to koncepcja taka jak KK, koncepcja mafii...

  Mafia żydowska się w ten sposób zainstalowała jak władza najwyższa a zniewolonej Polsce.
  Każdy kto tę mafię rozbija jest godzien poparcia.
 • @provincjał 08:56:19
  Społeczna ława przysięgłych to dobre rozwiązanie.
  To rozładuje sądy ze wszystkich prostych prawnie spraw.
  (rozwody, kłótnie, drobne kradzieże, drobne rozboje..) to 90% spraw.

  Im większe sprawy tym większy udział "profesjonalnych" sędziów.
  Tak powinna wyglądać reforma.

  a ławnicy (to też polityka) powinni być z różnych środowisk..
 • @goodness 22:24:56
  O Moja ty naiwności, może warto by zadać kaście i pisklakom jedno proste pytanie, dlaczego nie chcecie powołać ław przysięgłych ?
  Czy patent na osądzanie ma jedynie sędzia, który "kodeksowo" w swojej łepetynie "karze" tak jak mu okoliczności wskazują, np. sam przekroczył prędkość i po kradzieży nośnika usb musi szybko wpaść do sądu wydać "sprawiedliwy" wyrok ?
  Czy kasta to nadludzie, czy sędzia nie może się mylić a dwunastu sprawiedliwych już sprawiedliwego i zgodnego z prawem naturalnym i własnym sumieniem konkretnego wyroku nie są w stanie podjąć, jak się ma 1 do 12 ?
  Czy ława przysięgłych ułaskawiłaby żydów łamiących kodeks drogowy i przy okazji sprawiających, że ofiary ich wypadków trafiają na cmentarz albo do szpitala, albo czy ława przysięgłych karałaby więzieniem biedaka kradnącego z głodu batonika w przeciwieństwie do "kodeksowego" kastowego ?
 • @Oscar 08:57:23
  Kastę niemiecko - syjonistyczną, chcą zastąpić kastą amerykańsko - syjonistyczna.
  Problem z wymiarem sprawiedliwości leży gdzie indziej, wrogom Polski chodzi o to aby podniecać się jednymi sprzedawczykami w drudzy drugimi sprzedawczykami.
  Czym różni się Przyłębska - młodzieżowa komunista, wychowana w domu sekretarzy pzpr-owskich z Poznania, od pzpr-owca Rzeplińskiego, ta pierwsza tak kocha Polskę, że mieszka w Berlinie a maż 41 razy donosił do SB a nagrodę jest ambasadorem upadłej RP w Berlinie powołany przez tych co niby komunę ścigają i ich agentów. W Polsce nie rządzi ani żadna partia pro-polska ani żadna pro-polska opzycja, to ten sam woznica ich prowadzi.
  PISPO czyli złodzieje z WjWAJES-u, to jedna antypolska mafia.
 • @Oscar 08:57:23
  A kto będzie ich wybierał ? Prezes czy przewodniczący rządzącej partii? A może sejm złożony z wybrańców tych prezesów i przewodniczących? A może przez prezydenta który najczęściej jest też zależny od prezesów i przewodniczących partii ? Czyli chcecie powrotu do zasad rodem z ZSRR i PRL.
 • Autor
  ,,Czy Polakom, "z rąk kasty", uda się wyrwać sprawiedliwość?'' I ten tytuł wyjaśnia o co chodzi. Oczywiście pamiętacie kim są ,,Polacy'' według tych ,,patriotów'', prezes nie raz to mówił.
 • @goodness 22:24:56
  tylko skąd wziąć 12-tu, którzy będą w stanie skumać, o co w danym sporze chodzi?
 • @krzysiekniepieklo 22:45:38
  czyli nastanie chaos.
 • @Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny 00:09:52
  tak było, gdy dzieci rodziły się w domu.
 • @marek500 08:57:12
  a jak można w inny sposób uzyskać wyrok zgodny z rozsądkiem ?
 • @Oscar 08:57:23
  Nie, wystarczy, że będą odpowiadać za swoje decyzje (orzeczenia).

  Teraz nie odpowiadają, bowiem sama wierchuszka, TK, jest skorumpowany, wystarczy poczytać jego wyroki, aby się przekonać.
 • @Oscar 09:00:28
  che che chłe,

  w takim razie wybierz, nie losowo, z własnego przekonania, 12 neonowych autorów, którzy byliby w stanie rozstrzygnąć dowolny spór związany z witryną.
 • Nowy system narzucenia marksistowskiego prawa jako wyrazu woli prezessimusa i systemu jego słupów z judeokatolicką nadbudową je
  jest vywilizacyjnym nowotworem i daje szanse na rechrystianizację przez Apel Smoleński.
 • @provincjał 09:03:22
  Sędzie ma już na tyle doświadczenia, że mu zwisa, i nie kieruje się emocjami. Szkoda, że kieruje się lenistwem, ale to inny problem.
 • Po wyborach nawet z kiełbasami z rezerw złota może zabraknąć obłudy Dudy
  https://telewidz.neon24.pl/post/150987,tradycje-naszosci-reform-prawa-i-sprawiedliwosci
  https://telewidz.neon24.pl/post/151170,500-prezessimusa-jak-doplaty-do-uboju-rytualnego-marszalka
  Bliźniacy Kaczyńscy wychowani w willi, którą Piłsudski podarował rodzinie Lisa Kuli , na którą ich ojciec choć poczciwy powstaniec warszawski otrzymał przydział gdy większość warszawiaków mieszkała w ruinach I piwnicach czuli się dziećmi duchowymi i prawniczymi jego zbrodniczych wujków Świątkowskich. Henryk Świątkowski minister sprawiedliwości w rządzie Bieruta (sławetny powołaniem Komisji prokuratorskiej do stwierdzenia , że zbrodni katyńskiej dokonali Niemcy) I Wilhelm Świątkowski urodzony pod Odessą pułkownik NKWD w Charkowie (w czasie dokonywania tam zbrodni katyńskiej) I później prezes Naczelnego Sądu Wojskowego w okresie przedgomułkowskim. Wystarczy wpisać nazwiska Rajmund Kaczyński, Henryk Świątkowski lub Wilhelm Świątkowski by mimo licznych moderacji lub fałszywych informacji zrozumieć łatwość sukcesów i awansów bliźniaków we wladzach Solidarności pod wpływami gieremkowszczyzny, michnikowszczyżny kuroniowszczyzny i innych „komandosów” oraz milczenie platfusowej i konkurującej o role użytecznych głupków opozycji pod pwlywami grubej czarnej kreski Mazowieckiego i kultu literackiej hańby domowej (ostatnio Olgi Tokarczuk, Szymborskiej i Kornchauzerów) w odpowiedzi na gebelsowskie urąganie prezessimusa, Dudy , Ziobry i ich słupów na zbrodnicze pokoleniowe dziedzictwo kasty sądowniczej, publicystów i polityków opozycji.
  Bliźniaków zdemoralizowała historia rodziny , w której ojciec pozostał warszawskim powstańcem i przestrzegał przed powierzaniem synom stanowisk państwowych ze względu na ich determinację do zniszczenia każdego lepszego od siebie. Jest to symptom kompleksów poczucia wartości własnej i psychofrenicznego pieniactwa prawniczego bliźniaków wychowanych także rolami dwu takich co ukradli księżyc w sjonistycznej szkole filmowej PRL ale także wyjaśnia to ich sukcesy w rozpoznawaniu i wykorzystywaniu podobnych sobie i kołtunerii judeokatolickiej a także wyznawców materialistycznie marksistowskiego aksjomatu jedynie pasożytniczej istoty wszelakiego życia .
 • @
  Obecna sytuacja, nawet zakładając, że wolą PiS były tylko kosmetyczne zmiany w sądownictwie, doprowadziła do tego, że zmiany muszą nastąpić i to fundamentalne.

  Jest albo albo.
  Jeśli PiS wycofa się z reform, to Duda może przegrać wybory i straci władzę na rzecz sądów; wszystkie zmiany zostaną wycofane.
  UE potraktuje Polskę jak pomiotło, a i Rosja przyłoży. Żydzi wymuszą "447".

  Sytuacja musi być rozwiązana radykalnie. Wszystko okaże się niebawem. Trzeba śledzić - nie tylko to, co u nas, ale i na świecie. Bo to są sprawy połączone.
  Upadek sędziokracji w Polsce spowoduje istotne zmiany w całym systemie - dlatego naciski są tak zajadłe.
 • @interesariusz z PL 10:00:30
  To znaczy jaki ? Zawsze dla jednej strony wyrok jest niesprawiedliwy. Błędy się też zdarzają. Zresztą te prawnicze wałki tak naprawdę nie są nagminne. Dodatkowo jest instytucja odwołania się do wyższej instancji. Wiadomo że w każdej grupie są czarne owce. Też znam przykład gdzie po wyłudzeniu domu wpis i uprawomocnienie nastąpiło po 1 nocy, a według prawa okres ten wynosi 2 tygodnie. Nie wiem jak się ta sprawa skończyła ale oskarżony był notariusz i sędzia z ksiąg wieczystych. Tak czy owak jakiś sposób na pozbycie się tych czarnych owiec powinno się wypracować, ale oddawać to w brudne łapy partyjniaków przyniesie więcej szkody niż pożytku.
 • Szokujący efekt uchwały SN! Prezes łódzkiego sądu wstrzymał przydział nowych spraw sędziemu powołanemu przez prezydenta Dudę
  .
  >> https://wpolityce.pl/polityka/484199-efekt-uchwaly-sn-sedzia-pozbawiony-prawa-do-orzekania
  .
  Decyzja prezesa łódzkiego sądu to efekt czwartkowej uchwały Sądu Najwyższego, która w sposób bezprawny podważa umocowanie i nominacje sędziowskie tych sędziów, którzy zostali powołani przez prezydenta Andrzeja Dudę oraz opiniowani byli przez nowy skład Krajowej Rady Sądownictwa. SN uderzył też w Izbę Dyscyplinarną oraz Kontroli Nadzwyczajnej.
 • Nasze głosowania nie będą miały znaczenia. To będzie nowy ustrój!
  .
  Karnowski wPOLITYCE.pl: Nasuwają się dwie uwagi. Pierwsza - tzw. kasta, grupa trzymająca władzę w wymiarze sprawiedliwości zachowuje się jak rasowa partia. To gra o władzę, o panowanie, o zdefiniowanie nowego ustroju. (…) To gra rozpisana na wiele miesięcy, gra bardzo bezwzględna. Druga uwaga - „kasta” nie miałaby szans, gdyby nie płaciła polską suwerennością przesuwając kompetencje państwa polskiego w stronę organów unijnych poza traktatami. To gra na zimno. — mówił w programie „Strefa starcia” (TVP Info) redaktor naczelny tygodnika „Sieci” Jacek Karnowski.

  >> https://wpolityce.pl/polityka/484149-karnowski-jesli-kasta-wygranic-nie-bedziemy-mogli-zrobic

  To szkodzi Polsce. Bo jaka będzie Polska, jeśli „kasta” wygra? Jeśli „kasta” wygra, nic nie będziemy mogli zrobić. Nasze głosowania nie będą miały znaczenia. To będzie nowy ustrój!

  - CZYLI CZEKA NAS DYKTATURA SĘDZIOKRACJI?
 • @Krzysztof J. Wojtas 11:32:37
  otóż to, upadek sędziokracji, stawiającej się i ponad ustawodawcą, i ponad narodem, to zmiana fundamentalna,

  tylko kto będzie potem sądzić? Pozostaje tylko trybunał stanu, ale dotyczy on tylko garstki osób.
 • @marek500 11:37:42
  Nie jest prawdą, iż zawsze dla jednej strony wyrok jest nieprawiedliwy, zawsze dla jednej strony jest mniej korzystny, a to różnica.

  Owe pokrzywdzone strony często zdają sobie sprawę, że nie mają racji, i chcą użyć sądu jako narzędzia złodziejstwa, bandytyzmu, itd.. I niekorzystny wyrok w głębi duszy uznają za sprawiedliwy.

  Wyższa instancja rękę myje. Prawie wszystkie owce są czarne.

  A dlaczego, przecież partyjniacy zostali wybrani i namaszczeni przez większość narodu.
 • @Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny 12:26:12
  w tej ocenie zdadzam się z Karnowskim.

  Tylko dlaczego większość Polaków tego nie widzi?
 • @ele 08:28:04
  Nie "żądaj" tylko czyń...
  Znajdź 10.000 Polaków (sędziowie) + 460 (Sejm) którzy ich załatwią, o potem uczciewie odsiedzą i będzięmy mieli odżydzoną Polskę....
  Tylko tyle i aż tyle
 • @marek500 09:26:42
  ławników ?.. gminy powiaty ... lokalne społeczności tam gdzie sądy działają.
  Sędziów w wyborach w skali krajowej..jak posłów...z tym że sędziowie nie mogą prowadzić kampanii wyborczej...są oceniani przez społeczeństwo które prowadzi kampanie wyborczą..
  kadencja jak do sejmu a potem won jak się nie sprawdzi do kryminału jak złamie prawo podczas kadencji, wyda niesprawiedliwy wyrok...
 • @interesariusz z PL 10:05:14
  za mała społeczność.. trzeba wybierać z większej grupy.
 • @Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny 12:22:18
  Prezes do wymiany ...
  tak będzie zaraz jak wejdzie reforma..
 • @Oscar 14:00:06
  Wybierać?

  co z tego, że mała spłeczność, skoro ją znasz i możesz wybierać według wiedzy, a nie losowo,

  ponadto, to przecież swojego rodzaju elita.
 • @interesariusz z PL 14:15:18
  Elita ? tak na 4 lata kadencji... i to wybrana spośród nauczycieli, aktywistów społecznych, emerytów (emeryci mi się podobają)... sam nie wiem z kogo...zwykłych ludzi z wykształceniem minimum średnim.
  Tak wybrana "hołota" do sądzenia powinna być otoczona profesjonalną organizacją ich pracy...ale bez wpływu organizatora pracy na wyroki (zarządzanie miejscem pracy, sekretariat, księgowość, płace, rozliczenia..
  dokumentacja posiedzeń, wydawania (edycja) wyroków, korespondencja....i dyrektor administracyjny...) a wszystko na koszt państwa.
 • To role użytecznych głupków od Kukizowców przejmą narodowcy?
  Po Leperze i solidarnym z nim Giertychu przyszła kolej na sędziow a po nich na dziennikarzy , lekarzy i biskupow też w korporacji zbyt niezależnych w narracji i nie zamieniających liturgii na apel smoleński.
 • @telewidzacy 15:38:42
  chyba

  "Po Leperze i ""solidarnym"" z nim Giertychu"
 • @marek500 08:57:12
  Coś za bardzo zależy im na całkowitej kontroli sądów.

  Większość bezwzględna po wyborach. Mniejszość, lub większość narodowa się staje cyklicznym ustawowym dyktatorem na 4 lata.
  Każdy dyktator dąży do absolutnej władzy.
 • @provincjał 09:03:22
  Proste pytanie, dlaczego nie chcecie powołać ław przysięgłych ?
  Jak się ma 1 do 12 ?

  System demokracji jest dokładnie fałszowany przez cwaniaków prymitywną równowagą rzeczy martwych i łatwym liczeniem dziesiętnym.

  1. to dyktatura, a trójpodział jest tylko równowagą stołka.
  Łatwo jest liczyć dziesiątkami fałszywą demokrację, lecz ktoś, bez problemu jeszcze łatwiej kradnie nasze życie 2 godziny dnia i 2 godz nocy.
  O dziesięcinie pisała historia.
  System 12 to normalne prawo natury, dba o każdą naszą sekundę i może uratować Polaków.
 • @interesariusz z PL 09:57:28
  tylko skąd wziąć 12-tu, którzy będą w stanie skumać, o co w danym sporze chodzi?

  12 w USA znaleźli. To w Polsce system 12 warstw społecznych będzie gwarantował kandydatów do ławy przysięgłych.
 • Tytuł
  "Czy Polakom uda się wyrwać z rąk Kasty?"- w tym dziele już jest sprawiedliwość.
  Uda się, nie będzie łatwo, ale się uda... i to nie tylko dlatego, że Kasta sie kończy (bo się nie rozmnaża!), uda się nie tylko dlatego, że Kasta jest chora i przeżarta na wylot wszystkimi możliwymi chorobami i stara; uda się dlatego, że Naród Polski zawsze sobie z "Kastą" radził. Przez wieki. Czasem lepiej, czasem gorzej, ale wygrywaliśmy, tym razem też wygramy. Wygramy ZAWSZE! :)
 • @goodness 16:36:46
  w stanach zadarzyło się to tylko w filmie, i jak przypominam, tylko jeden skumał, o co chodzi, i zbałamucił pozostałych.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

ULUBIENI AUTORZY