Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
843 posty 5294 komentarze

"Głos Polski" Obozu Narodowo Demokratycznego

Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny - Przyszedł czas na "Obóz Narodowo Demokratyczny - NOTKA FUNDACYJNA [Founding note] - http://ziut.neon24.pl/post/146369,oboz-narodowo-demokratyczny-zdelegalizowac-onr-i-mw

PILNUJMY POLSKI: NIE CHODZI O SĄDY, ALE O SUWERENNOŚĆ! WIDEO

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Jak ocenić wywiad z Antonim Macierewiczem? / Ciekawe wnioski na temat sytuacji Polski na tle "nadzwyczajnej kasty" / [WIDEO] >> https://youtu.be/BxVtNqQ3dhs

 Rozumiem, że 1* będą dla Macierewicza, nie dla mne (:

 

Po spotkaniu I prezes SN Małgorzaty Gersdorf z wiceszefową KE, Viera Jourova mówiła o przewidywanej procedurze SPRAWDZANIA STANU PRAWORZĄDNOŚCI we WSZYSTKICH PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ.

Tłumacząc to [chyba z bułgarskiego] na polski, oznacza to nie mniej, nie więcej, tylko to, że sposób w jaki "USTALONA ZOSTANIE PRAWORZĄDNOŚĆ" w Polsce, ... tak będzie wyglądała praworządność w całej Europie.

 A czego Unia wraz z "nadzwyczajną kastą" chce w Polsce wiadomo.

 "Kasta" [nie tylko polska] chce władzy absolutnej w całej Europie.

Nie wiem, czy Polska jest już "Republiką Doniecką" Unii Europejskiej, ale wiem, że jeśli nie wyrwiemy sprawiedliwościo z "macek kasty", macki te oplotą całą Europę. Na dzień dzisiejszy jesteśmy poligonem doświadczalnym / nie wiemy tylko kto będzie "Napoleonem Bonapartym" , ... Mosche Kantor czy "Mosche Lauder"? - w tym miejscy warto przypomnieć: Lauder wzywa do wsadzania do więzień za jakiekolwiek objawy antysemityzmu; faktyczne lub urojone. >>> youtu.be/wo0MiOa_du0

 

Wraz z "Wyborami Prezydenta 2020" mamy szansę "obalić stary system" zadekowany w postkomunistycznych strukturach władzy sądowniczej w Polsce. / Niżej fragment uzasadnienia do senacko-POwskiego projektu ustawy o KRS z Druku 50

 

 FRAGMENT UZASADNIENIA z SENACKIEGO PROJEKTU USTAWY o KRS / DRUK 50

  
Z wyroku TSUE wynika, że kluczowym elementem prowadzonej przez sąd krajowy oceny, czy dany organ orzekający spełnia wymogi niezawisłości i bezstronności, jest analiza statusu Krajowej Rady Sądownictwa, jako podmiotu powołującego sędziów do takiego organu. Jak wskazano w szczególności w punkcie 138 wyroku TSUE, warunki bezstronności i niezawisłości organu orzekającego są spełnione
 
pod warunkiem, że 
sam podmiot powołujący sędziów, czyli KRS, 
 
  
jest wystarczająco niezależny* od władzy ustawodawczej [większości z PiS] i wykonawczej [z PiS], oraz od Prezydenta RP [z PiS], któremu KRS przedkłada wniosek o powołanie sędziego. 

*Tak sobie życzą: "nadzwyczajna kasta", mniejszość parlamentarna, ... i UNIA/TSUE
 
  

Projekt przewiduje zastąpienie dotychczasowego modelu wyboru sędziów do KRS przez Sejm RP (derogacja art. 9a ustawy o KRS),  [...] modelem opartym na zasadzie wyborów  bezpośrednich i powszechnych  wśród sędziów, 
 
z istotnym uczestnictwem organizacji innych prawniczych zawodów zaufania publicznego oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Wychodzi tym samym naprzeciw oczekiwanym zmianom w KRS, służącym naprawie oraz odbudowaniu zaufania do Krajowej Rady Sądownictwa, a także rozszerzenia transparentności i społecznej kontroli procesu powoływania sędziów. [...]
 
Wybór sędziów do rady sądownictwa powinien być dokonywany przez środowisko sędziowskie. Taki jest europejski standard.  -  czytamy w uzasadnieniu do nowej, senackiej ustawy o KRS z 17.01.2020 r.
   
Należy tu przypomnieć treść „Opinii Rady Wykonawczej Europejskich Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ) na temat projektów ustaw przedstawionych przez rząd polski” z dnia 30 stycznia 2017 r. Podkreśla ona , że „Europejska Sieć Rad Sądownictwa ma w tej materii jasne normy, które stanowią, iż mechanizm powoływania członków Rady wybieranych spośród sędziów musi być systemem, który wyklucza ingerencję władzy wykonawczej lub ustawodawczej”.
 
 • Art. 182. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi:

Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości określa ustawa.

 
=============================================================================================================
 
INNYM MODELEM SPEŁNIAJĄCYM OCZEKIWANIA ORZECZENIA TSUE
MOŻE BYĆ WYBÓR 15 SĘDZIÓW CZŁONKÓW KRS   
 
 
  W WYBORACH BEZPOŚREDNICH i POWSZECHNYCH   
  -   ALE  NIE  SĘDZIÓW  KRS  PRZEZ  SAMYMCH  SĘDZIÓW  
TYLKO SĘDZIÓW KRS RZEZ WSZYSTKICH OBYWATELI
 

================================================================
Mamy szansę obalić "post-PRL-owski system" (:
================================================================
 
 
Uchwała Zgromadzenia Sędziów Okręgu Gdańskiego z 25 listopada 2019 r.w sprawie wstrzymania się z opiniowaniem kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów sądów rejonowych okręgu gdańskiego w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada 2019 r.

Po zapoznaniu się z treścią wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada 2019 r. w sprawach połączonych C-585/18, C-624/18, C-625/18, zważywszy na to, że:– wymóg niezawisłości sędziowskiej należy do istoty prawa jednostki do skutecznej ochrony sądowej,

– gwarancje niezawisłości wymagają istnienia odpowiednich zasad dotyczących powoływania sędziów tak, aby byli oni chronieni przed ingerencją lub naciskami z zewnątrz, które mogłyby zagrozić ich niezależności,

– zgodnie z art. 186 Konstytucji RP Krajowej Radzie Sądownictwa zostało powierzone zadanie stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej i z tej racji rekomenduje ona Prezydentowi kandydatów na stanowiska sędziów,
 
dlatego też winna być niezależna od władzy
wykonawczej i USTAWODAWCZEJ.

[INNYMI SŁOWY SĘDZIOWIE CHCĄ STAĆ PONAD WSZYSTKIMI WŁADZAMI]
 
<>
 
Art. 173. Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz.
Art. 174. Sądy i Trybunały wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 176. 1. Postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne.
Art. 176. 2. Ustrój i właściwość sądów oraz postępowanie przed sądami określają ustawy.
Art. 177. Sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości we wszystkich sprawach z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych dla właściwości innych sądów.
Art. 178. 1. Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i PODLEGAJĄ tylko Konstytucji oraz USTAWOM  /  * Ustawy uchwala Sejm
 
<>
 
Art. 4. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi:
 1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej należy do Narodu.
 2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio
 
 
  
 
* Następna odsłona sporu o KRS zapewne już 5-6 lutego na kolejnym posiedzeniu Senatu / 6 lutego ma też zostać poodany termin Wyborów Prezydenta 2020  
 
CIEKAW JESTEM Z JAKIM HASŁEM PÓJDZIE DO WYBORÓW KANDYDAT KONFEDERACJI -  USTAWA 447 TO JUŻ TROCHĘ "ZGRANY TEMAT".
 
<>
 
Konfederaci "upojeni mlekiem Matki",... łaczcie się!

KOMENTARZE

 • PILNUJMY POLSKI (ODC. 88) - NIE CHODZI O SĄDY, ALE O SUWERENNOŚĆ!
  https://youtu.be/BxVtNqQ3dhs
 • [447] AMBASADOR IZRAELA o MIENIU BEZSPADKOWYM [Cz.1]
  Każdy kraj będzie to załatwiał z organizacjami żydowskimi. Ambasador Izraela przypomniał, że Polska zobowiązała się do uregulowania statusu prawnego majątku ofiar Holokaustu podpisując Deklarację terezińską w 2009 r. * Czekamy na "Raport Pompeo", ... którego nie ma. / Dlaczego?
  >>> https://ziut.neon24.pl/post/152503,447-ambasador-izraela-o-mieniu-bezspadkowym-cz-1
 • [447] AMBASADOR IZRAELA o MIENIU BEZSPADKOWYM [Cz.2]
  ["RAPORT 447" cz.1] Każdy kraj będzie to załatwiał z organizacjami żydowskimi. Ambasador Izraela przypomniał, że Polska zobowiązała się do uregulowania statusu prawnego majątku ofiar Holokaustu podpisując Deklarację Terezińską w 2009 r. * W oczekiwaniu na "Raport Pompeo" [którego nie ma], ... piszmy własne!
  >>> https://ziut.neon24.pl/post/152594,447-ambasador-izraela-o-mieniu-bezspadkowym-cz-2
 • [447] AMBASADOR IZRAELA o MIENIU BEZSPADKOWYM [Cz.3]
  Żyd do syna w Warszawie: "Synu, to wszystko będzie kiedyś twoje", ... czy na to pozwolimy?
  >>> https://ziut.neon24.pl/post/152630,447-ambasador-izraela-o-mieniu-bezspadkowym-cz-3
 • Grodzki mówi o Polsce?! "Ten wirus, jak wirus koronawirus...
  Pan marszałek @profGrodzki zdradził też, że Pani @VeraJourova
  wkrótce powoła ciało złożone z eksperów z 27 krajów, ( brytole już się nie załapią) co będą oceniać stan praworządności w krajach UE. A tak w ogóle to Polska jest koronawirusem co zaraża Europę.

  Grodzki mówi o Polsce?! "Ten wirus, jak wirus koronawirus... W Brukseli się boją, że on się zacznie rozszerzać". WIDEO >> https://wpolityce.pl/polityka/484854-grodzki-mowi-o-polsce-ten-wirus-jak-koronawirus-wideo
 • Goran Andrijanić: Ze smutkiem i niepokojem obserwuję polskich opozycjonistów w Parlamencie Europejskim
  Nawet ja, Chorwat, ze zdziwieniem, smutkiem i i niepokojem obserwowałem relację ze spotkania w Parlamencie Europejskim, w czasie którego opozycyjni europosłowie i intelektualiści nalegali, aby ich podobnie myślący koledzy z innych krajów wywarli presję na legalny demokratyczny rząd w Polsce. Mogę się tylko domyślać jak czuli się Polacy.
  https://wpolityce.pl/polityka/484944-andrijanic-ze-smutkiem-patrze-na-polska-opozycje-w-pe
 • Bez narzędzi, nikt nie obroni Polski.
  .
  Podstawowym narzędziem obrony suwerenności jest zdrowy system równowagi podziału władzy.
  Bez systemu prawdziwej równowagi, nikt Polski nie naprawi, nie obroni.

  Słowa to mało, potrzebne jest odpowiednie narzędzie.
 • Nikt nie zauważył, że w Auschwitz podminiono zwłoki
  .
  Kto ino miał ochotę, to podniecał się wyzwolniem Auschwitz z Jerozolimie, no bo gdzie mógł zostać Auschwitz wyzwolony jak nie w ziemi, którą JHWH czy Elohim "podarował" żydom ? Ano nikt nie zauważył, że już przed 25 laty wywalono z Auschwitz wszystkich polskich nieboszczyków i zastąpiono ich żydowskimi. I jakoś nikt tego procedru nie zauważył, choć żydostwo dokonało tego na naszych oczach, to i ukradli nam Auschwitz dla potrzeb przemysłu holokaustu, bezczeszcząc nasze ofiary:

  - https://marucha.wordpress.com/2020/01/30/czego-turski-nie-powiedzial/#comment-879198

  Co prawda to jest bezczeszczenie zmarłych, ale żydostwo pozwala sobie na jeszcze bardziej bluźniercze słowa, że przyponę nasze kochanego:

  - https://pppolsku.wordpress.com/2016/08/06/usmiech-sw-jana-pawla/#Usmiech

  który swemi słodkimi ustami przekazał nam żydowskie bluźnierstwa.
 • @Laznik 21:14:02
  // Ano nikt nie zauważył, że już przed 25 laty wywalono z Auschwitz wszystkich polskich nieboszczyków i zastąpiono ich żydowskimi. //

  NIEMOŻLIWE!, SWOICH TO ONI WYWIEŹLI DO MUZEUM YAD WASHEM
 • @Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny 21:21:54
  .
  Dzięki za taką suwerenność słonia bez równowagi władzy ruchu. Bo małe pasożyty bez pośpiechu go zjedzą.
 • To było rozumiane SYMBOLICZNIE
  .
  @Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny 21:21:54
  "NIEMOŻLIWE!, ..."

  gdyby Pan wszakże zajrzał do linku, to sam by Pan na to wpadł. Ja wiem, że to nie zawsze jest łatwo, a więc jeszcze raz:

  "NIKT NIE ZAUWAŻYŁ, ŻE JUŻ PRZED 25 LATY WYWALONO Z AUSCHWITZ WSZYSTKICH POLSKICH NIEBOSZCZYKÓW I ZASTĄPIONO ICH ŻYDOWSKIMI"

  i UKRADZIONO nam miejsce pamięci o zamordowanych Polaków dla potrzeb żydowskiego przemysłu holokaustu. Nie świadczy to najlepiej o narodzie, który sobie pozwala tak łatwo wydrzeć swe cmentarze ku czci własnych ofiar dla obcego gescheftu.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

ULUBIENI AUTORZY