Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
829 postów 5300 komentarzy

"Głos Polski" Obozu Narodowo Demokratycznego

Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny - Przyszedł czas na "Obóz Narodowo Demokratyczny - NOTKA FUNDACYJNA [Founding note] - http://ziut.neon24.pl/post/146369,oboz-narodowo-demokratyczny-zdelegalizowac-onr-i-mw

W Warszawie "zginął" Prezydent i inni kandydaci!?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Wybory 2020 na całego: Państwowa Komisja Wyborcza de facto uchwaliła, ze w "Bijatyce Warszawskiej" zginęli Prezydent i wszyscy kandydaci, a na "placu boju POzostał jedynie bohaterski prezydent Warszawy zagrzewając obywateli RP do dalszego oporu : /

UCHWAŁĄ NR 129/2020 z 10 maja 2010 r. Państwowa Komisja Wyborcza w Warszawie stwierdziła że / cytuję: 

  §1. Stwierdza się, że w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. brak było możliwości GŁOSOWANIAna kandydatów.

 

§2. Fakt wskazany w§1. - CZYLI BRAK KANDYDATÓW - równoważne jest w skutkach z przewidzianym w artykule 293 §3 ustawy z 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, czyli brakiem GŁOSOWANIA ze względu na brak kandydatów.

 

  ??? / Nie było kandydatów, ... czy tylko głosowania?

CZY TYCH KANDYDATÓW FAKTYCZNIE NIE BYŁO?


 

 

CZY W ZWIĄZKU Z TYM GŁOSOWANIE POWINNO SIĘ ODBYĆ PONOWNIE W ODSTĘPIE CZASOWYM 14 DNI, ... AZ DO SKUTECZNEGO WYBORU PREAZYDENTA?* 

 

* Przypominam, rozpisane terminowo wybory zostały rozpisane i trwają. 

 Co na ten temat mówi Kodeks wyborczy?

 

 

Art. 292. kodeks wyborczy


Ponowne głosowanie w wyborach Prezydenta RP

 

§ 1.
Jeżeli w wyborach, o których mowa w art. 289** [termin zarządzenia wyborów Prezydenta RP], żaden z kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej nie uzyskał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, czternastego dnia po pierwszym głosowaniu przeprowadza się PONOWNE GŁOSOWANIE [z mocy prawa]
 
** Zgodnie z Art. 289 wybory zostały rozpisane
 
 
KTO JEST WINNY ZAGINIĘCIA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA?
 KTO ODPOWIADA ZA BRAK "PONOWNEGO GŁOSOWANIA"? 
 CZY DOSZŁO DO PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WYBOROM?
 
 

Kodeks karny


Dz.U.2019.0.1950 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny

Rozdział XXXI. Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum

Art. 248. Nadużycia przy przebiegu wyborów

Kto w związku z wyborami do Sejmu, do Senatu, wyborem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborami do Parlamentu Europejskiego, wyborami organów samorządu terytorialnego lub referendum:
1) sporządza listę kandydujących lub głosujących, z pominięciem uprawnionych lub wpisaniem nieuprawnionych,
2) używa podstępu celem nieprawidłowego sporządzenia listy kandydujących lub głosujących, protokołów lub innych dokumentów wyborczych albo referendalnych,
3) niszczy, uszkadza, ukrywa, przerabia lub podrabia protokoły lub inne dokumenty wyborcze albo referendalne,
4) dopuszcza się nadużycia lub dopuszcza do nadużycia przy przyjmowaniu lub obliczaniu głosów,
5) odstępuje innej osobie przed zakończeniem głosowania niewykorzystaną kartę do głosowania lub pozyskuje od innej osoby w celu wykorzystania w głosowaniu niewykorzystaną kartę do głosowania,
6) dopuszcza się nadużycia w sporządzaniu list z podpisami obywateli zgłaszających kandydatów w wyborach lub inicjujących referendum
- podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 249. Zakłócanie przebiegu wyborów

Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem przeszkadza:
1) odbyciu zgromadzenia poprzedzającego głosowanie,
2) swobodnemu wykonywaniu prawa do kandydowania lub głosowania,
3) głosowaniu lub obliczaniu głosów,
4) sporządzaniu protokołów lub innych dokumentów wyborczych albo referendalnych,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 250. Bezprawne wywieranie wpływu na sposób głosowania osoby uprawnionej

Kto, przemocą, groźbą bezprawną lub przez nadużycie stosunku zależności, wywiera wpływ na sposób głosowania osoby uprawnionej albo zmusza ją do głosowania lub powstrzymuje od głosowania,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 250a. łapownictwo wyborcze

§ 1. Kto, będąc uprawniony do głosowania, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo takiej korzyści żąda za głosowanie w określony sposób,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto udziela korzyści majątkowej lub osobistej osobie uprawnionej do głosowania, aby skłonić ją do głosowania w określony sposób lub za głosowanie w określony sposób.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 4. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 albo w § 3 w związku z § 1 zawiadomił organ powołany do ścigania o fakcie przestępstwa i okolicznościach jego popełnienia, zanim organ ten o nich się dowiedział, sąd stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet może odstąpić od jej wymierzenia.

Art. 251. Naruszenie tajności głosowania

Kto, naruszając przepisy o tajności głosowania, wbrew woli głosującego zapoznaje się z treścią jego głosu,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMENTARZE

 • ...
  Jeśli prawdziwy jest skan, który zamieszczam poniżej, to Prezydent został wybrany.
  I to podobno w zgodzie z obowiązującym prawem; jakie by ono nie było. Tyle że hutzpah COsherVIDeo19/84 pokazała, że panujące na Wisłą rządy mają prawo tam gdzie Słońce nie dochodzi. Jak będzie potrzeba, to "szeregowy poseł" PiS z Żoliborza ogłosi, że Konstytucja jest niezgodna z Konstytucją... Żyjemy wszakże w "państwie prawa" (powtórzonego...).

  https://zmianynaziemi.pl/sites/default/files/styles/640szerokosc/public/a_35.jpg
 • @Kmieć 18:17:40
  Linka ze skanem się ukrywa, więc spróbuję z innego miejsca:

  https://zapodaj.net/images/d7266269beb68.jpg
 • @Kmieć 18:20:50
  Skan jest prawdziwy, czytałem o tym / Ale prezydenta nie wybrano bo wynik wyborów nie został dostarczony i ogłoszony przez PKW.

  Gdyby został i tak nie zostałby uznany przez Sąd Najwyszy bo nie było wyborów wolnych i powszechnych.

  - Ale fakt pozostaje faktem - ktoś tam wybory przeprowadził (:
 • @Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny 18:24:56
  No to powstaje nowa tradycja .Salute 5*.
 • @Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny 18:24:56
  "- Ale fakt pozostaje faktem - ktoś tam wybory przeprowadził (:"

  Łażący Łazarz :-)

  5*

  Pozdro!
 • Kto uważa, że
  z tą - tzw. demonkraturą to tak naprawdę - ten sam sobie szkodzi.
 • @Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny 18:24:56
  //Gdyby został i tak nie zostałby uznany przez Sąd Najwyszy bo nie było wyborów wolnych i powszechnych.//

  Coś mi tu nie daje spokoju.
  Jak to nie było Wyborów? Ktoś je odwołał? Jeśli tak, to na jakiej podstawie prawnej?
  A jeśli nie odwołał, to...
  To może uniemożliwił przeprowadzenie ich w zgodzie z obowiązującym prawem i tym samym powinien być przedstawiony przed sądem. Nie piszę przed "Trybunałem Stanu", bo ta instytucja to fikcja w "państwie prawa" (talmudycznego - powtórzonego) na obszarze III RyPy.
  Ale mieszkają tu nadal Polacy. Są większością, i podobno Suwerenem, i jeśli Polacy sformują Sąd właściwy do osądzenia i ukarania (PRZYKŁADNEGO!) winnych pogwałcenia demokracji(tfu!), to taki sąd będzie miał prawo winnych ukarać.
  Tak samo jeśli jakiś Polak przeprowadził, w przewidzianym i nieodwołanym w zgodzie z prawem terminie, wybory (uczestnictwo i głosowanie, i dostarczenie wyników takich wyborów do właściwej instytucji państwowej), to wynik takich wyborów jest prawnie wiążący.

  Ja oczywiście wiem, że w "państwie prawa" (talmudycznie powtórzonego), jakim jest demokratyczna(tfu!) III RyPy/POLIN jakiś uczony w piśmie rabin zakwestionuje, i uczenie, czyli talmudycznie, wyjaśni demokratycznemu bydłu (Goim) o nielegalności takiego głosowania...
 • @Kmieć 11:28:33
  Czy "Ziut" się odniesie do moich wątpliwości?
  Czy mam wyciągnąć wnioski i sformułować je dobitniej?

  Pytam, bo "ZIUT" się nazywa ruchem narodowym - nie wiem(?...) po co tam koszerna demokracja w nazwie - i chciałbym zyskać pewność, który naród "ZIUT" reprezentuje.
 • @Kmieć 14:00:02
  Żeby "ZIUTowi" było łatwiej, to oto moje wątpliwości w punktach:

  - dlaczego nie odbyły się demokratyczne(tfu!) wybory na stanowisko prezydenta III RP?

  - czy zostały odwołane, przełożone na inny termin? A jeśli tak, to na jakiej podstawie prawnej?

  - jeśli nie zostały odwołane, a jednocześnie nie zostały w zgodzie z prawem i przepisami przeprowadzone, to kto ponosi za to odpowiedzialność KARNĄ! (W normalnym państwie zagrożoną karą ostateczną!);

  - z jakim stanem prawnym mamy wobec powyższych obu punktów obecnie do czynienia na obszarze III RP? Anarchia? Bezprawie?
 • @Kmieć 14:06:57
  Z jakim "prawem"? Pewnie sytuacyjnym
 • @Wican 14:13:39
  Czyli talmudycznym.
  Czyli mafijnym.
 • @Wican 14:13:39
  Można by rzec, mickiewiczowska, czyli czysto żydowska, Wielka Improwizacja...
 • @Kmieć 14:17:09
  Ale jest taki syf, że aż niemożliwym, aby nie zaplanował tego ktoś o wybitnym, acz zepsutym umyśle. Takim burdlem ktoś sterować musi. Byle zwyki ludzie się nie połapali. I pewnie mało który PiSior wie o co chodzi. A ci co wiedzą, to będą milczeć.
  A Gowin już w 2016 roku zgłaszał Szumowskiego na CBA. Znaczy sielanka
 • @Wican 14:33:37
  //Ale jest taki syf, że aż niemożliwym, aby nie zaplanował tego ktoś o wybitnym, acz zepsutym umyśle. Takim burdlem ktoś sterować musi. //

  Zgadzam się z Panem.
  Chaos we Wszechświecie zawsze jest uporządkowany.
  Chodzi o to, żeby pozbawić Władców Marionetek sznurków. (np. poddać ostracyzmowi kasjerkę w banku, poliNcjanta który nie zrozumiał Przysięgi, jaką składał i komu. Żeby przestrzelić kolana konowałowi, który pomylił zawód lekarza z akwizytorem Big Pharmy.

  Tyko, Panie @Wican, z kim mamy to robić?
  Jeśli 80% istot polakopodobnych to bydło, i to nawet nie rogate. Można powiedzieć, że to trzoda chlewna.
  I tu parchy mają rację. Przecież gdyby Polacy to nie było bydło, to żydzi robiliby tu za cześć składnika chemicznego w zaprawie budowlanej (wapno palone/gaszone). Np. taki Myrytzovietzky, czy Szuman. O Kalksztajnie, czy Szechterze nie wspominając, bo ich ścierwa powinny być składowane jak odpady z elektrowni atomowych...

  A tak za użyźniacz gleby i żydowskich skarbców robi zdemokratyzowane bydełko Goim...
 • @Kmieć 14:44:51
  Cóż, w ciągu jednego pokolenia, dobili resztówki polskości. teraz to już w większości masa upadłościowa. każą nakładać namordnik to nałożą. W TV powiedzą, że trzeba się bać bo kora bywa bezobjawowa to jeszcze większy strach. Szkoda, że nie ma bezobjawowego rozwolnienia.
  Teraz ludziom wciśnie się szybko. Nie ma żadnego pokładu buntu. Większość się cieszy bo ma pełną michę. A że żarcie to w zasadzie jedzeniopodobne, to trudne. Ważne, ze jest
 • @Wican 14:58:55
  Coś Panu napiszę szczerze.
  Pan mnie do tego sprowokował, chociaż nieczego NOWEGO w swoim piśmiennictwie Pan nie wnosi. W POLSKIM internecie dla mnie istnieją jedynie jako źródła Wiedzy: Palmer Eldritch 1984, Ikulalibal vel Pszek, Szczypior, i do niedawna Metro (który wydaje się zgłupiał pod wpływem Opolczyka, który sam głupi nie jest, ale jego mózg zgnuśniał w przaśnej słomianej, już wtedy gdy on ją wyznaje, Słowiańszczyźnie.

  Ja to wszystko mam już w tyle.
  Dziś jestem, już jutro może mnie nie być.
  Żyję tylko tak długo, jak żyć długo będzie moja bliska mi osoba, którą się opiekuję.
  Nie mogę po prostu patrzeć na ten świat, nazywany - nie wiedzieć czemu - najlepszym ze światów, a który widzi mi się PIEKŁEM nie tylko na Ziemi ale we Wszechświecie całym.

  Nie chce mi się już żyć. Co do szczegółu zaplanowałem sposób w jaki stąd odejdę JA, i NA WŁASNYCH WARUNKACH, a nie że mi pustynna kurwa jehowa będzie decydować.
  Jestem Kryształowym Dzieckiem Peruna i Matki Mokosz. A nie psutynnego psychopatlogicznego ścierwa od pustynnej śniętej rodziny OBLUBIEŃCA-ROGACZA i jego puszczalskiej i bękarta.

  TO JA ZADECYDUJĘ, KIEDY OPUSZCZĘ TEN PRZEKLĘTY PADÓŁ!
  A nie jakaś żydowska z pustyni szumowina!
 • @Kmieć 16:11:41
  To świadczy o opętaniu. Poleciłbym egzorcystę. Wielu bluźniących, na łożu smierci zaczęło dygać. A czy ktoś na łożu śmierci został wyznawcą Peruna. Boga poświadczonego w źródłach tylko na Rusi. To traktat z X wieku (daty dokładnej nie pamietam) między Igorem a Bizancum, w którym Rusini przysięgają na Peruna. A czy był czczony gdzie indziej? Może, ale to tylko hipotezy bez źródel.
  A Mokosza chyba też ruska, poświadczona w Kronice Nestora. Cóż, ale wg biologów z Poznania, Slowianie zachodni mieli inne czaszki niż ci ze wschodu. Ciężko zbadać dna, bo wiele trupów palono

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

ULUBIENI AUTORZY