Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
829 postów 5300 komentarzy

"Głos Polski" Obozu Narodowo Demokratycznego

Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny - Przyszedł czas na "Obóz Narodowo Demokratyczny - NOTKA FUNDACYJNA [Founding note] - http://ziut.neon24.pl/post/146369,oboz-narodowo-demokratyczny-zdelegalizowac-onr-i-mw

DOKUMENT CIA z 1947 r ws. restytucji mienia żydowskiego [PL]

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

czyli potajemnego zwrotu nieruchomości obywateli polskich [wtedy już rezydentów Palestyny], ... w tym oddania nieruchomości obywateli polskich pochodzenia żydowskiego zmarłych bezpotomnie w Holokauście.

 

W 1947 roku, tajną umową ekonomiczną z [PRZYSZŁYM] Izraelem, polscy "towarzysze żydowscy" zdenacjonalizowali [oddali izraelskim Żydom] mienie polskich obywateli żydowskich , oraz ich polskich zmarłych, ... na na zakup ziemi w Palestynie.

 - wynika z odtajnionych informacji amerykańskiego CIA ! ! ! 

Dla Polski ta informacja jest warta "zaoszczędzone" miliardy. Nie musimy nic izraelskim Żydom spłacać. Trzeba aby odszukać w Polskich archiwach potwierdzające to dokumenty, ... i rzucić im je w twarz! 

<>

DENATIONALIZATION OF JEWISH-OWNED PROPERTY IN POLAND

https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP82-00457R001000140008-1.pdf

Wygląda na to, że Polska współbudowała Izrael, ... latami!

 

 

TAJNY DO DNIA 1999-09-08  Nr. CIA-RDP8200457R00140008-1

Źródło: Odtajnione archiwa CIA

 

Pozyskane od: Drobny urzędnik Agencji Żydowskiej

1. zawarte zostało porozumienie gospodarcze w sprawie denacjonalizacji mienia żydowskiego w Polsce; porozumienie zostało zawarte między rządem polskim oraz Keren Keyemet  (Jewish National Found).

* Uwaga 1:Jewish National Found ma swoje "odnogi" w UK, USA i Izraelu, od 1901 r. Fundusz ten zajmował się wykupem ziemi w Palestynie pod osadnictwo żydowskie / Kto wie, czy teraz nie robi tego samego w Polsce?

2. Uważa się, że beneficjentami porozumienia będą Keren Kayemet i Uniwersytet Hebrajski. Instytucje te rzekomo podjęły się zadania rejestracji nieruchomości zgodnie z dwiema kategoriami przewidzianymi w umowie; 1 >> posiadłości należące obecnie do Żydów w Palestynie  2  >> i posiadłości Żydów, którzy zginęli w Polsce.

*  Uwaga 2:W tym drugim przypadku chodzi zapewne o "teraz sporne" mienie bezspadkowe.

3. Lucsan Horowic z Ministerstwa Handlu i Przemysłu oraz Izaak Gruenbaum, szef Departamentu Pracy Agencji Żydowskiej, rzekomo prowadzili negocjacje, które zostały wyraźnie zainicjowane przez Greunbauma, gdy odwiedził Polskę w czerwcu i lipcu 1947 r. Wierzy się, że Gruenbaum miał wyjechać z Polski do Szwajcarii, aby kontynuować negocjacje i znaleźć dyskretną formę transferu środków na odszkodowaniaza przedmiotowe nieruchomości.  25X1X6 [stil poufny znak?]

* Uwaga 3:  "Dyskretna forma" nie powinna nikogo dziwić, ... wszak polscy "towarzysze żydowscy" okupujący wtedy Polskę zwrócili nieruchomości tylko swoim współbraciom , okupanto Palestyny [rączka rączkę myje]:D

25X1A6a [...] Gruenbaum ma [...] trudności ze względu na swój upór w popieraniu terroryzmu. Mówi się, że doszło do poważnego rozłamu między nim a  zarządem  Agencji Żydowskiej, głównie z Benem Gurionem, przewodniczącym zarządu. Mimo, że Gruenbaum zrezygnował z pracy w Agencji, organizacja syjonistyczna przekazała informację prasową o tym, że Gruenbaum nie rezygnuję, i przygotowuje się do pracy w Europie w obozach dla osób wysiedlonych.25X1X6

* Uwaga 4:  Tutaj warto zauważyć, że wcześniej przed tymi wydarzeniami doszło w Polsce do tzw. "pogromu Kieleckiego", który nikomu tak bardzo nie był "na rękę" jak będącemu w trakcie tworzenia się, powstającemu państwu Izrael, który wtedy niczego bardziej nie potrzebował jak właśnie nowych obywateli.  --  Po "pogromie Kieleckim" Polskę opuściło ponad 100 000 obywateli polskich pochodzenia żydowskiego. Żydzi uciekali wtedy z Polski w liczbie 700 osób dziennie, ...czy umowa o denacjonalizacji ich mienia i "pogrom Kielecki" był "transakcją wiązaną"?/ Ciekawe pytanie. Po wojnie Polskę opuściło 90% z 500 000 "ocalałych" obywateli polskich pochodzenia żydowskiego.

4. [...] Konsulat Polski w Tel Aviw przeniósł  na rzecz Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Żydowskiej w Palestynie, a własność sali wykładowej i kantyny przy ulicy 96 Hayakorn w Tel Awiwie, dawniej wykorzystywanej przez sekcję propagandową. W związku z tym przeniesieniem własności, dwaj członkowie Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Żydowskiej w Palestynie, Anzelm Reiss i dr Chaim Drea ..., sekretarz Achud Avody, udadzą się do Polski.

 

NIŻEJ WERSJA ORYGINALNA DOKUMENTU 

 

 

<>

CIA DOCUMENT
APPOVED FOR RELEASE 1999/09/08 CIA-RDP8200457R00140008-1
SOURCE: Minor official of the Jewish Agency

1. An economic agreement to provide for the denationalization Jewish-owned properties in Poland has reportedly been reached between the Polish Government and the Keren Keyemet 9Jewish National Found).
 

2. It is belived that that the beneficiaries of the agreement will be Keren Kayemet and the Hebrew University. These institutions have allegedly undertaken the task of registering the properties according to the two categories provided for by the agreement; 1.e. properties owned by the Jews now residents of Palestine and properties owned by Jews who died in Poland.
 

3. Lucsan Horowic, of the ministry of Trade andIndustry, and Isaac Gruenbaum, head of the Labour Department of the Jewish Agency, have allegedly been conducting the negotiations, which were evidentiallyinitiated by Greunbaum when he visited Poland in June and July 1947. It is belived that Gruenbaum was to have gone from Poland to Switzerland to continue negotiations and to find discreet form of transfer of reparations funds for the properties involved.
25X1X6 [stil confidential mark?]

25X1A6a [...] Gruenbaum is [...] having dificulty becouse of his persistance in advocating terrorism suppression. He is said to have had a serious split with the Jewish Agency Executive, mainly with Ben Gurion, chairman of the Executive. Although Gruenbaum's resignation from the Agency was rumored, the General Zionist organisation has given to the press information that Gruenbaum was not resining, wasdeparting for Europe to work in Displaced Person camps.
25X1X6

4. [...] the Polish Consulate in Tel Aviw has transferred to the Polish-Palestine friendship Society a lecture hall and cantieen at 96 Hayakorn Street, Tel Aviv, formerly used by the propaganda section. In connection with this transfer of property, two members of the Polish-Palestine Friendship Society, Anzelm Reiss and Dr. Chaim Drea..., secretary of the Achud Avoda are expected to go to Poland.

 

<>

 

TAJNY DO DNIA 1999/09/08  Nr. CIA-RDP8200457R00140008-1

ŹRÓDŁO: Drobny urzędnik Agencji Żydowskiej

1. zawarte zostało porozumienie gospodarcze w sprawie denacjonalizacji mienia żydowskiego w Polsce; porozumienie zostało zawarte między rządem polskim oraz Keren Keyemet  (Jewish National Found).

2. Uważa się, że beneficjentami porozumienia będą Keren Kayemet i Uniwersytet Hebrajski. Instytucje te rzekomo podjęły się zadania rejestracji nieruchomości zgodnie z dwiema kategoriami przewidzianymi w umowie; 1 >> posiadłości należące obecnie do Żydów w Palestynie  2  >> i posiadłości Żydów, którzy zginęli w Polsce.

3. Lucsan Horowic z Ministerstwa Handlu i Przemysłu oraz Izaak Gruenbaum, szef Departamentu Pracy Agencji Żydowskiej, rzekomo prowadzili negocjacje, które zostały wyraźnie zainicjowane przez Greunbauma, gdy odwiedził Polskę w czerwcu i lipcu 1947 r. Wierzy się, że Gruenbaum miał wyjechać z Polski do Szwajcarii, aby kontynuować negocjacje i znaleźć dyskretną formę transferu środków na odszkodowaniaza przedmiotowe nieruchomości.  25X1X6 [stil poufny znak?]

25X1A6a [...] Gruenbaum ma [...] trudności ze względu na swój upór w popieraniu terroryzmu. Mówi się, że doszło do poważnego rozłamu między nim a  zarządem  Agencji Żydowskiej, głównie z Benem Gurionem, przewodniczącym zarządu. Mimo, że Gruenbaum zrezygnował z pracy w Agencji, organizacja syjonistyczna przekazała informację prasową o tym, że Gruenbaum nie rezygnuję, i przygotowuje się do pracy w Europie w obozach dla osób wysiedlonych.25X1X6

4. [...] Konsulat Polski w Tel Aviw przeniósł się do Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Palestyńskiej, a sala wykładowa i cantieen przy ulicy 96 Hayakorn w Tel Awiwie, dawniej wykorzystywana przez sekcję propagandową. W związku z tym przeniesieniem własności, dwaj członkowie Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Palestyńskiej, Anzelm Reiss i dr Chaim Drea ..., sekretarz Achud Avody, powinni udać się do Polski.

KOMENTARZE

 • DENATIONALIZATION OF JEWISH-OWNED PROPERTY IN POLAND
  >> https://www.cia.gov/library/readingroom/document/cia-rdp82-00457r001000140008-1

  pdf >> https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP82-00457R001000140008-1.pdf
 • Poland and the Independence Declaration of the State of Israel of 14 May 1948
  Israel’s Declaration of Independence was a broadly recognised event in Poland. In the conference room of the Warsaw’s National Council, the Polish-Palestinian Friendship Society organised a mass rally attended by representatives of all Polish political parties of that time: PPR, PPS, the Union of Peasants’ Self-Assistance and People’s Party, and the Democratic Party. A special address was delivered by Adolf Berman. A resolution was approved which stated that “the only redress for countless victims of the Jewish nation is a free and independent Jewish state.”

  >> https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=cOq9b9VHQS8

  Polish newspapers of that time published numerous articles on the establishment of Israel. Even the provincial Życie Radomskie newspaper of 18 May published as many as three urgent pieces from the Middle East on its front page: “New President of State of Israel,” “State of Israel Seeks UN Membership,” and “Egyptian, Syrian, Transjordanian Troops Enter Palestine,” coupled with an individual photograph of David Ben Gurion. >> https://sztetl.org.pl/en/tradycja-i-kultura-zydowska/tradycja-i-kuchnia/polska-a-ogloszenie-niepodleglosci-przez-panstwo-izrael-14-maja-1948-roku
 • WPS
  https://www.jnf.org/

  https://www.jnf.org/menu-3/our-history

  https://www.facebook.com/jewishnationalfund/

  https://electronicintifada.net/tags/jewish-national-fund

  http://www.zionistarchives.org.il/en/Pages/Default.aspx

  https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowa_Organizacja_Syjonistyczna

  http://www.wzo.org.il/index.php?language=eng
 • Yitzhak Gruenbaum
  Yitzhak Gruenbaum >> https://en.wikipedia.org/wiki/Yitzhak_Gruenbaum

  Jedna krowa w Palestynie jest warta więcej niż wszyscy Żydzi w Europie.

  Myślę, że trzeba tutaj powiedzieć - syjonizm jest ponad wszystkim. Nie będę wymagać, aby Agencja Żydowska przeznaczyła kwotę 300 000 funtów szterlingów na pomoc europejskim Żydom. I myślę, że ktokolwiek żąda takich rzeczy, wykonuje akt antysyjonistyczny.

  https://translate.google.com/#view=home&op=translate&sl=auto&tl=pl&text=One%20cow%20in%20Palestine%20is%20worth%20more%20than%20all%20the%20Jews%20in%20Europe.%0A%0AI%20think%20it%20is%20necessary%20to%20state%20here%20%E2%80%93%20Zionism%20is%20above%20everything.%20I%20will%20not%20demand%20that%20the%20Jewish%20Agency%20allocate%20a%20sum%20of%20300%2C000%20or%20100%2C000%20pounds%20sterling%20to%20help%20European%20Jewry.%20And%20I%20think%20that%20whoever%20demands%20such%20things%20is%20performing%20an%20anti-Zionist%20act.

  https://www.amazon.ca/1949-First-Israelis-Tom-Segev/dp/1501183737/ref=pd_sbs_14_1/135-9014705-9633243?_encoding=UTF8&pd_rd_i=1501183737&pd_rd_r=36b57055-7aaa-11e9-b1ee-5b598291dad5&pd_rd_w=7mqcK&pd_rd_wg=diq1x&pf_rd_p=5dcda75b-8643-4da3-9bb1-5c0233790500&pf_rd_r=QGAC8XPT4H4T6ZSK96C5&psc=1&refRID=QGAC8XPT4H4T6ZSK96C5

  https://www.amazon.ca/Seventh-Million-Israelis-Holocaust/dp/0805066608

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

ULUBIENI AUTORZY